Energirevolution på gång

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Nyheter från, Lerumstidningen
Debatt

Sverige och världen är mitt i en energiomställning där förnybar energi som vindkraft och solenergi ersätter kärnkraft och fossil energi. Att den förnybara energin nu steg för steg ersätter gamla lösningar beror både på teknikutveckling och ambitiös politik. Priserna på solceller har exempelvis sjunkit med 80 procent på några år.

I Miljöpartiets valmanifest från 2014 skrev vi att vi vill ha 100 procent förnybar energi och att flera kärnkraftsreaktorer ska stängas. Miljöpartiet levererar nu på dessa vallöften. Fyra av tio reaktorer är beslutade att stängas senast 2020. Oskarshamn 1 och 2 har redan stängt och kommer aldrig mer att startas. Ringhals 1 och Ringhals 2 stängs ner senast 2020. Detta är en stor framgång för Miljöpartiet som har sina rötter i folkrörelsen mot kärnkraft.

100 procent förnybar energi. Det är det mål vi som första parti lanserade 2011, då ansågs det som orimligt och flera partier kämpade emot. Men idag står en bred riksdagsmajoritet bakom målet att all el ska vara förnybar. I den energiöverenskommelse som slöts i juni förra året mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är målet 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Miljöpartiet tror och arbetar för att målet ska nås tidigare än så.

Om Sverige ska nå ett nationellt mål om 100 procent förnybar el med en färdplan som tar oss dit måste alla kommuner vara med och dra sitt strå till stacken, så även Lerum. I juni invigde Lerum ett pendeltågsparkeringshus för 300 bilar och 400 cyklar. Huset är helt självförsörjt med el från solceller på taket. Detta är ett exempel på hur kommunen bidrar.

Energiöverenskommelsen innehåller många delar. Den allra viktigaste är att förnybar elproduktion byggs ut kraftigt, med 18 TWh från 2020 till 2030. Det motsvarar elproduktionen från tre kärnkraftsreaktorer. Andra delar av överenskommelsen:

– Ett mål om 50 procent effektivare energianvändning 2030
– Ett nytt program för energieffektivisering i industrin
– Anslutningsavgiften för havsbaserad vindkraft slopas vilket gör havsbaserad vindkraft mer lönsam
– Moderna miljökrav för vattenkraften och inrättande av en fondlösning där kraftbolagen betalar för miljöåtgärder
– Satsningar på utveckling av batteriteknik för lagring av el och utveckling av flexibilitet avseende efterfrågan på el

Med energiöverenskommelsen har Sverige fått ett mål om 100 procent förnybar el och en färdplan som tar oss dit. Självklart skulle delar av överenskommelsen se annorlunda ut om Miljöpartiet själva skrev den, men Sverige har nu en bred riksdagsmajoritet bakom detta mål och verktyg som för oss dit. Överenskommelsen styr Sverige bort från gammal och farlig kärnkraft till en framtid med 100 procent förnybar energi. Det är en energirevolution på gång.

Rutger Fridholm
Kommunalråd Lerum (MP) ordf i samhällsbyggnadsutskottet

Lise Nordin
Riksdagsledamot (MP) energipolitisk talesperson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *