Sorterande avlopp testas i Helsingborg

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Tekniknyheter från, Ny Teknik
När Helsingborg genomför ett stort stadsförnyelseprojekt kommer spillvattnet och matavfallet att källsorteras och behandlas i en helt ny anläggning.

Branschorganisationen Svenskt vatten har under flera år drivit ett utvecklingsprojekt kring sorterande spillvattensystem. Den sista rapporten i projektet har nu publicerats.

Att sortera spillvatten eller matavfall kan vara ett sätt att klara framtida skarpare krav på utsläpp till vatten samt kretslopp av växtnäringsämnen, konstaterar rapportförfattarna som kommer från SP Urban Water management, LTH samt Nordvästra Skånes vatten och avlopp.

Författarna har undersökt befintliga sorterande system i världen. Erfarenheterna är få, men de som finns är goda, är slutsatsen. I Sverige fanns under 1990-talet ett stort intresse för urinsorterande system. Det testades på flera platser, bland annat i Tanums kommun, men många av projekten har sedan lagts i malpåse.

Kanske kan en skånsk stad åter väcka intresset för sortering, men på ett annat sätt. Erfarenheterna från rapporten kommer nämligen att användas när Helsingborg genomför det största stadsförnyelseprojektet i staden i modern tid, kallat H+. Oceanhamnen, universitetsområdet, Husaområdet och Gåsebäck förnyas.

Metoden som kommer att användas kallas sorterande spillvattensystem och innebär att klosettvattnet från toaletter, bad-, dusch- och tvättvattnet respektive matavfallet leds bort i tre separata ledningar och tas om hand i en helt ny anläggning.

– Erfarenheterna vi har fått genom vår forskning visar att miljönyttan är stor, och vi tror att detta är rätt väg i framtiden. Det är ett bra beslut att införa nya sorterande system i H+ och det kommer att ge stor nytta, säger Marinette Hagman, vice forskningschef Sweden Water Research.

En ekonomisk jämförelse mellan ett konventionellt och ett sorterande system har också gjorts. Att bygga den sorterande varianten i en helt ny stadsdel skulle bli cirka 20 procent dyrare, men en så kallad begränsad samhällsekonomisk analys visade att 15 procent av den ökade kostanden kan tillgodoräknas till följd av ökad miljönytta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *