Kroppen kan ha förts flera mil bort i Östersjön

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Oceanografen Anders Stigebrandt ser stora svårigheter för dansk polis. Om den skånske journalisten Kim Wall är död och kroppen hamnat i Öresund är risken stor att den förts flera mil bort längs havsbotten.

– Jag är inte säker på att de som söker är klara över detta, säger han.

Han är mångårig expert och har forskat om vattenförhållanden i bland annat Öresund och Östersjön.

– Öresund är mycket speciellt därför att det är väldigt starka strömmar. Antingen ut eller till Östersjön. Det beror på att det kan uppstå stora vattenståndsskillnader mellan Kattegatt och södra Östersjön, säger han.

Under söndagen var det till exempel en skillnad på 25 till 30 centimeter, enligt Anders Stigebrandt.

LÄS MER: Peter Madsens vändning i utredningen kring försvunna Kim Wall 

Journalisten Kim Wall var ombord på Peter Madsens ubåt som sjönk. Sedan dess är hon fösvunnen. Foto: TOM WALL/TT NYHETSBYRÅN

Märkligt fenomen

Skillnader i vattenstånd och ett inflöde av vatten från Nordsjön till Östersjön skapar tillsammans ett märkligt men för en vetenskapsman lättbegripligt fenomen.

Under de senaste veckorna har omständigheterna varit sådana att förutsättningar finns, och det kan försvåra polisens försök att hitta en kropp. Det tror Anders Stigebrandt.

 – Jag har tittat under sommaren, av andra skäl, på vattenståndet i Östersjön och vi haft en period med de här lågtrycken en period som gjort att vi fått ett högre vattenstånd i Kattegatt än i Östersjön. Det har nog varit en hel del inflöden senast veckorna. Vattnet i Öresund har förmodligen varit saltare än Östersjön, säger Anders Stigebrandt.

LÄS MER: GW:s teori: Madsen har dumpat kroppen i havet 

En av de sista bilderna på Kim Wall ombord på Peter Madsens ubåt före försvinnandet.

Tungt vatten sjunker

Vattnet som trycks in i Öresund från Nordsjön har nämligen högre salthalt och blir därmed tyngre än Östersjöns vatten som har lägre salthalt. Det tyngre vattnet går därför närmare havsbotten och i bland med relativt höga hastigheter. 

– Strömmarna känner man säkert till men det är inte säkert att man känner till att saltare vattnen sjunker och passerar under ytvattnet. Jag är inte säker på att folk är helt klara över det, säger Anders Stigebrandt

Han nämner som exempel att en ström med högre salthalt kan ha en hastighet på flera meter per sekund när det är stor skillnad i vattenståndet mellan Nordsjön och Östersjön.

LÄS MER: Sista rörliga bilderna på Kim Wall och Peter Madsen 

Peter Madsen är misstänkt för att ha vållat den svenska journalisten Kim Walls död.Foto: AFP / Scanpix Denmark

Förts till Östersjön

Är det ett rimligt antagande att till exempel en kropp kan föras ned och ut i Östersjön av sådana strömmar?

– Enligt mitt resonemang kan kroppen ha förts ut i Östersjön söder om Öresund. Det kan försätta längs botten söderut. Då hjälper det inte om strömmen på ytskikten vänder. Den andra strömmen är driven av sin högre densitet, alltså högre salthalt, säger han.

För att kunna göra mer exakta beräkningar behövs detaljerad information om salthalterna. Men skillnaden kan enligt Anders Stigebrandt vara påfallande stora. 

Vatten från Nordsjön kan ha en salthalt på 20-30 promille medan Östersjövatten har en halt på 7-8 promille.

Läs fler nyheter i Kvällspostens app – ladda ner den gratis här: Iphone eller Android.