Krav på att företag e-fakturerar myndigheter – kan spara miljarder

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Tekniknyheter från, Idg
Fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska från och med den 1 april nästa år, det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

I en kommentar säger civilminister Ardalan Shekarabi att det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor med att gå över till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling.

– De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, säger han.

Läs också: Omstart för svensk e-förvaltning – så ska det gå till

Bakom förslaget ligger ett EU-direktiv och i lagrådsremissen slås också fast att de e-fakturor som en leverantör använder måste följa europeisk standard om inget annat avtalats. En myndighet ska få i uppdrag att stötta både leverantörer och offentlig sektor med information och utbildning.

Redan i dag tar alla statliga myndigheter och runt 90 procent av kommuner och landtsing emot e-faktura, enligt Ekonomistyrningsverket. Drygt hälften av fakturorna i offentlig sektor är elektroniska – men det kan jämföras med våra grannländer som alla ligger över 70 procent.