Svar till Per Lindström, Medborgerlig Samling, om sommarlovskort för unga

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Debatt

Vänsterpartiets löfte i valet 2018 är att skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Vi går till val på konkreta reformer för att göra Sverige till världens mest jämlika land.

Att alla ungdomar i Västra Götaland åker avgiftsfritt på kollektivtrafiken i sommar tycker vi är en bra fördelningspolitik. Det är en liten pusselbit för ett mer jämlikt samhälle. Det är bra för miljön att åka tillsammans och bra för sammanhållningen i både kompisgänget och samhället att alla kan åka med. På samma sätt som vi inte tycker att barn ska vara utan glasögon eller medicin för att deras föräldrar inte har råd, och därför har vi genomfört de reformerna. Samma resonemang gäller för övrigt även skola, sjukförsäkringar eller hälso- och  sjukvård. Vi delar solidariskt på kostnaderna genom att ta ut skatter.

Vi tycker att dubbelt tandvårdsbidrag för vuxna är bättre än att inte dubblera det, även om vi gärna skulle se en mer genomgripande tandvårdsreform. Det är inte ”gratis”, men det är en omfördelning av resurser från dem som har mer pengar till dem som har mindre pengar. Att skatt kan användas för att omfördela för att skapa det samhälle man vill ha torde inte vara okänt ens för ett parti som ”Medborgerlig Samling”

Vi skulle hellre se en mer genomgripande skattepolitik än idag för att uppnå minskade klyftor i samhället. Vi är inte nöjda den dagens läge, men samtidigt är vi stolta över de 80 reformer som vi fått igenom i förhandlingarna med S+MP regeringen under den här mandatperioden. Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar, avgiftsfria läkarbesök i primärvård för dem som är 85 år eller äldre,  eller att inte ta ut avgifter för mammografiundersökningar.  För att nämna några av de åttio reformerna.

Per Lindström i Medborgerlig Samling tycker att vi ”slår mynt av” av sommarlovskorten och att de är ”valpropaganda för ett riksdagsparti”. Att vi ”skyfflar in pengar” och ”marknadsför stenhårt” när vi gör det lite mer överkomligt att klara sin tandläkarräkning. Vi tycker att det är en märklig uppfattning om vad politik är. Så uttrycker sig ett högerparti som vill försöka slå sig in i regionpolitiken genom ett förenklat och populistiskt sätt att uttrycka sig.

Ulla Andersson (V)
Ekonomisk-politisk talesperson och förhandlare för Vänsterpartiet

Egon Frid (V)
Ledamot i Kollektivtrafiknämnden

Jessica Wetterling (V)
Ledamot i Västtrafiks styrelse

Fahimeh Nordborg (V)
Kommunalråd, Trollhättans kommun

Lerumstidningen RSS