Framtida lärarbrist slår mot utsatta områden

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Lärarbristen och skolsegregationen är de två största problemen, enligt Skolverkets nya kartläggning.

Bristen på lärare är akut och man räknar med att det om 13 år kommer att saknas 80 000 lärare och förskolelärare.

Det här kommer att drabba skolor och elever i utsatta områden extra hårt.

I Malmö arbetar kommunen sedan en tid tillbaka aktivt på olika sätt för att attrahera fler lärare. Man hjälper till exempel nyanlända lärare med praktik så att de snabbare ska komma ut och jobba. Kommunen åker också till mässor i till exempel Finland för att locka lärare därifrån.

– Vi har många seniora medarbetare som har gått i pension men som väljer att arbeta kvar som lärare eller som handledare till yngre lärare. Vi arbetar på många olika arenor för att klara detta, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö.

Sedan slutet av 00-talet har elevernas socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat – elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag.

Skillnaderna mellan skolors betygsresultat har också ökat och elevernas sociala bakgrund har fått större betydelse för betygen. Ett stort problem är att alldeles för många elever går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet, enligt Skolverkets rapport.

Malmös grundskolor har klättrat i sju år i rad i rankningen hos Sveriges kommuner och landsting, SKL, enligt Anders Malmquist. Han tror att resultaten kommer fortsätta förbättras åren som kommer, men kommunen har en svår uppgift framför sig.

– Malmö har en större utmaning än de flesta kommuner i att vi har fler elever och barn som lever i socioekonomiskt utanförskap och det gör att kraven är mycket större på oss att kompensera för detta, säger Malmquist.

Sverigesradio Malmö RSS