Förskola i Strövelstorp får rätt mot kommunen

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;
Ängelholm

Förskola i Strövelstorp får rätt mot kommunen

Högsta instans har sagt sitt. Ängelholms kommun måste betala ett högre lokalbidrag till den fristående förskolan Änglagård.

Tvisten med kommunen gäller vilket lokalbidrag som borde betalas till den förskola som Strövelstorps församling driver. Kommunen ville sänka bidraget generellt och förskolan överklagade.

Läs mer:Strid om sänkt lokalbidrag för förskolor – kyrkan fick rätt mot Ängelholms kommun

Anledningen var att kommunens egna verksamheter fått lägre hyror, men det berodde på ett aktieägartillskott och borde inte ha fått genomslag, ansåg förskolans huvudman.

Senare väcktes breda protester från Ängelholms friskolor kring kommunens ersättningar.

Läs mer:Friskolor protesterar mot budgetnedskärning

Två tidigare domslut 2015 och 2017 gick på den fristående förskolans linje och nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att Ängelholms kommuns överklagande inte kommer att prövas. Därmed är saken klar.

”Utfallet borde ha varit uppenbart för kommunen långt tidigare. Normalt skulle ingen fristående enhet orka driva detta igenom”, skriver Hans-Åke Jönsson som är kyrkorådets ordförande i Strövelstorps församling.

HD Ängelholm RSS