Malmös skyfallspengar kan utebli

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

– Domen har inte vunnit laga kraft, men gör den det så begränsas stadens möjligheter att få ersättning ganska radikalt, säger Tomas Bärring, chefsjurist på Malmö stad.

Tvisten mellan Malmö stad och försäkringsbolaget Gjensidige Försäkringar rör en principiell fråga om hur försäkringsvillkoren ska tolkas.

I det stora skyfallet som drabbade Malmö i augusti 2014 skadades 171 av Malmö stads närmare 600 försäkrade fastigheter. När Malmö stad begärde ersättning från försäkringsbolaget avslogs den och motiverades med att det i försäkringsvillkoren framgår att översvämning på grund av skyfall ersätts med maximalt fem miljoner kronor per skada och år.

Försäkringsbolaget anser att skyfallet ska ses som ett olyckstillfälle och att det inte spelar någon roll hur många fastigheter som skadats till följd av det.

Malmö stad menar i sin tur att varje fastighet ska behandlas som ett enskilt fall, vilket tingsrätten höll med om. Men Hovrätten gör en annan bedömning och ändrar nu alltså domen. Något beslut om att överklaga domen till högsta instans är ännu inte taget.

– Men vi ska diskutera det och i så fall kommer överklagandet inom kort, säger Tomas Bärring, Malmö stads chefsjurist.

Sverigesradio Malmö RSS