Papperslösa barn mister rätten till sjukvård

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

– Det kan få fruktansvärda konsekvenser för enskilda individer, säger Anna Olsson som är psykolog vid flyktingbarnteamet på Angereds närsjukhus i Göteborg och frivillig sjukvårdare i organisationen Agape.

Riksdagen beslutade för två veckor sedan att 9200 så kallade ensamkommande flyktingbarn ska få en ny chans att i en övergångsperiod söka uppehållstillstånd – om de studerar. Gruppen består av de individer som blivit 18 under Migrationsverkets ibland långa handläggningstiden av deras asylansökan – men också de kring 3000 som nekats asyl och idag lever som papperslösa.

Enligt ett nytt ställningstagande från SKL, Sveriges kommuner och landsting, så ska den här gruppen papperslösa istället klassas som tillståndssökande när de ansöker om asyl igen.

Myndighetens tolkning av lagen som nu skickas ut till kommuner och landsting är att dessa individer när det gäller sjukvård ska hanteras som vilken besökare från utlandet som helst. De ska bara ha tillgång till akutsjukvård – och de ska betala för den.

– Man får betala för det som andra tredjelandsmedborgare, säger Mia Hemmestad, jurist på SKL.

Sverigesradio Göteborg RSS