Kreativa ingenjörer driver deras utveckling framåt

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Yara Marine Technologies har på bara några år blivit ett världsledande miljöteknikföretag inom den marina sektorn, som erbjuder sina kunder högkvalitativa reningslösningar för SOx och NOx-utsläpp.

– Vi har gjort en fantastisk resa. Jag var den första som anställdes med kompetens inom el och automation 2013 och hade då titeln automationsingenjör. Då ansvarade jag för programmering och att bygga upp mjukvaran för våra styrsystem, säger Christoffer Ahlström, som i dag avancerat till avdelningschef för el och automation.

Som avdelningschef arbetar Christoffer Ahlström med ett ungt och kreativt team bestående av sex medarbetare som är elkonstruktörer och programmerare.

– Vi har anställt många yngre Chalmerister och de har fungerat väldigt bra i vår organisation. De är öppensinnade och ser nya möjligheter, säger Christoffer Ahlström och tillägger:

– Det är nödvändigt eftersom produkterna vi levererar aldrig ser likadana ut. Alla fartyg kräver olika lösningar så bolaget är hela tiden under konstant utveckling. Det är också det som jag själv uppskattar mest – utmaningen att hitta nya lösningar som passar olika fartyg och kundernas önskemål.

Yara Marine Technologies står på två ben: svavelreningsteknik och kväverening till fartyg. Sjöfartssektorn berörs i allt större utsträckning av ny lagstiftning kring utsläpp av kväveoxid (NOx-utsläpp). Dessa renas med hjälp av en Selective Catalytic Reduction teknologi. Svavelutsläpp ( SOx-utläpp) renas med hjälp av en så kallad ”scrubber”.

– Tack vare våra lösningar kan fartyg klara både utsläppskraven gällande NOx och Sox utsläppskraven på ett kostnadseffektivt sätt. Jag brukar likna det vid en avgastvättmaskin. Med en ”scrubber” kan fartygen fortsätta att bunkra högsvavligt bränsle, säger Christoffer Ahlström.

I dag ser Christoffer Ahlström ett stort behov av att möta efterfrågan på bolagets produkter. Här finns goda möjligheter att vara med och forma en organisation som växer och att påverka produkternas utseende och funktioner.

– Yara Marine Technologies är i en expansiv fas och det kommer att öppnas flera nya utvecklingsmöjligheter för rätt person. Just nu söker vi kompetens inom allt från projektledning och inköp till processingenjörer. Jag söker till exempel ytterligare sex nya medarbetare till min avdelning, säger Christoffer Ahlström.

Bolaget överväger att öppna kontor i Kina och Korea och därför är möjligheterna att göra karriär internationellt också god.

– Vi jobbar med kunder och leverantörer i hela världen vilket innebär en hel del resor i arbetet, både för kundbesök, driftsättningar och för att träffa leverantörer. Det finns med andra ord möjlighet att se sig om i världen när man arbetar hos oss, avslutar Christoffer Ahlström.

Läs mer om Yara Marine

OM YARA MARINE

Yara Marine Technologies är det enda avgasutsläppskontrollföretaget som erbjuder en komplett SOx- och NOx-produktportfölj till det marina segmentet. Med fler än 100 Sox scrubber och 1600 SCR-system ( Selective Catalytic Reduction ) konstruerade och installerade, tillsammans med fler än en miljon driftstimmar, är vi en pålitlig partner för alla rengöringsbehov av avgasutsläpp.

Ny teknik RSS