OECD skyller svag löneutveckling på innovativa teknikföretag

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Trots att arbetslösheten i OECD-länderna nu är tillbaka på den nivå som den låg på förre krisen 2008-2009 så har löneutvecklingen inte kommit ifatt. Det konstaterar organisationen i sin årliga rapport Employment Outlook. 

En orsak är att löntagare tvingats ta mer lågbetalda jobb efter krisen, vilket drar ner den generella lönetillväxten. Men man pekar också på att framväxten av snabbväxande teknikföretag förändrat hur produktivitetsvinsterna fördelas och att de inte längre direkt översätts till högre löner som tidigare, skriver Reuters. 

Mycket av den ökande produktiviteten genereras av ett litet antal innovativa företag som investerar mycket i teknik men som inte anställer särskilt många jämfört med hur det sett ut traditionellt.

Det har lett till att en mindre del av den växande ekonomin i medlemsländerna går till löntagare och särskilt tydlig är utvecklingen i USA, Irland, Korea och Japan.

Läs också: OECD: Sverige har allt på plats för digitaliseringen – men är dåliga på att sy ihop det

Bästa sättet för att få fart på löneutvecklingen är dock att ge vanliga löntagare bättre utbildning och höja deras kompetens. Och OECD tror också att kollektiva förhandlingar mellan arbetstagarrepresentanter och arbetsgivare kan bidra till att minska löneskillnader.

I rapporten framhålls att det inte finns några bevis för att framväxten av den här sortens ”superstar”-företag skapar konkurrensbegränsning men man vill ändå flagga för det som en fara inför framtiden.

Computer Sweden RSS

Kommentera