Tre vårdboenden i Ängelholm nekas tillstånd

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Adium Omsorg AB har ansökt hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att få fortsätta driva sina tre vårdboenden i Ängelholm. Men IVO ger avslag då de anser att företaget inte uppfyller sina ekonomiska skyldigheter.

Bokhöjdens vårdboende. (Arkivbild)Bild: Mats Roslund

Vårdboendet Bokhöjden i Hjärnarp drivs sedan 2015 av det privata vårdföretaget Adium Omsorg AB, ett uppdrag de fått efter en upphandling i Ängelholms kommun.

Sedan 15 april i fjol gäller däremot nya regler. Alla former av entreprenadverksamhet inom socialtjänsten kräver numera tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Men när ansökan från Adium Omsorg kom in i april i år beslutade IVO att säga nej.

Samma beslut fattade IVO även för övriga vård- och omsorgsboenden som företaget är entreprenör för: Åshaga vårdboende i Hjärnarp, Karlslunds vårdboende i Ängelholm och Berghedens äldreboende utanför Vansbro i Dalarna.

Bakgrunden är att företrädare för Adium Omsorg enligt IVO inte skött sina ekonomiska skyldigheter på ett korrekt sätt.

– Ytterst handlar detta om säkerheten för de boende, som enligt lag ses som särskilt utsatta personer. Det får inte ske att verksamhet bedrivs av företag som inte har pengar eller som använder sina pengar på ett felaktigt sätt. Tillståndsprövningen är den första porten där sådana risker stoppas, säger Ulla Johansson på IVO:s avdelning för tillståndsprövning.

Framförallt riktas kritiken mot en av företagets ledamöter som genom sitt konsultföretag fram till nyligen ägt en majoritet av Adiums aktier. Detta konsultföretag har under perioden maj 2017 till maj 2018 fått betalningskrav och betalningsuppmaningar från Skatteverket för tio av periodens tolv månader.

Vidare har konsultföretaget, samt två andra bolag som ledamoten driver, fått flera revisorsanmärkningar från 2014 till 2017. Detta då bolagen inte betalat skatter och arbetsgivaravgifter.

Adium Omsorg AB framhåller att de är ett välskött bolag med gott rykte och hänvisar till sina goda resultat i analyser gjorda av olika affärs- och kreditinformationsföretag. Dessutom påpekar de att inget av de bolag som den utpekade ledamoten leder haft några betalningsanmärkningar och att alla skattekrav nu är inbetalade.

De aktier som ledamoten genom sitt konsultföretag förfogade över har överlåtits till ett annat bolag, ägt av Adium Omsorgs styrelseordförande Tommy Skörd.

Enligt IVO spelar det ingen roll. Nämnden bedömer att den ekonomiska misskötsamheten varit både allt för systematisk och närliggande i tid för att den ska gå att ignorera.

Adium Omsorg har överklagat IVO:s beslut till förvaltningsrätten, men från företagets sida vill man inte kommentera närmare i de enskilda fallen.

– Vi vill inte uttala oss närmare förrän rättsprocessen är avgjord. Men vi är åtminstone i gott sällskap, ungefär 45 procent av alla vårdbolag har fått liknande besked efter att de nya reglerna infördes, säger Tommy Skörd, styrelseordförande och ägare av Adium Omsorg.

Hur lång tid rättsprocessen kan tänkas ta vill Tommy Skörd inte sia om.

– Det är första gången som något liknande händer Adium Omsorg, det kan vara en fråga om veckor eller månader. Vi har informerat våra uppdragsgivare om situationen, men det är fortfarande vi som har ansvaret och som kommer att fortsätta driva boendena tills det här är slutgiltigt avgjort, säger han.

På Ängelholms kommun poängterar man att det inte finns någon anledning för boende på hemmen eller deras anhöriga att känna oro. Vården kommer att säkerställas vad som än sker, lovar man.

– Som huvudman har vi det yttersta ansvaret för vården och det finns resurser att sätta in, säger Lotta Karlsson, planeringschef för hälsa i Ängelholm.

Vad sker om förvaltningsrätten följer IVO:s beslut?

– Just nu tar vi ett steg i taget och följer processen. Skulle det inträffa kommer kommunen att gå in och ta över vården, åtminstone tills en ny upphandling är klar. Men om det ska bli en sådan är ett politiskt beslut, säger Lotta Karlsson.

HD Ängelholm RSS