Exploatering av Roteberget

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Debatt

Området som många av oss närboende kallar Lillisskogen (Roteberget) hotas av exploatering. Ett byggbolag har lämnat in en ansökan om planbesked.
Skogsområdet och pulkabacken är används enormt mycket av närboende – för promenader, för att rasta hunden, för barnens lek både sommartid och vintertid.
Området har också värden för biologisk mångfald i form av blandskog med gamla ekar och tallar och det är rikt på småfåglar. Det tillför enormt många kvaliteter till ett bostadsområde som i övrigt inte har så många bostadsnära naturområden.

Man vet att bostadsnära grönområden som detta är väldigt viktiga för vardagsrekreation och därmed folkhälsan. Just närheten, mindre än 300 meter bort, är avgörande för att människor ska använda ett grönområde ofta. De är också viktiga för reglering av lokalklimatet – viktigt inte minst en het sommar som denna.
Jag vill ha besked av Lerums politiska partier om hur de ställer sig till denna ansökan om att få exploatera – och det vill jag ha innan det är dags för val. Hoppas därför på tydliga svar här i Lerums Tidning före valdagen.
Maria

Lerumstidningen RSS