På tal om normkritik och genusflum

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Debatt

Signaturen Malin tar upp en mycket angelägen fråga: den starka frammarschen av policy baserad på genusforskning som nu äger rum som del av en bredare utrullning av så kallad identitetspolitik. Medborgerlig Samling (MED) – som enda parti – tar kraftfullt och principiellt avstånd ifrån detta.

Den feministiska rörelsen (i princip uteslutande vänsterradikalt likhetsfeministisk idag) har med idogt arbete lyckats att få människor att acceptera deras ideologiska perspektiv som kunskap. Människor som inte alls är vänsterradikala omfamnar därför ovetande vänsterradikala teser och politiska strategier som undergräver själva fundamenten under den unikt höga graden av frihet, jämlikhet och rättvisa vi åtnjuter.

Vi får lära oss att Sverige genomsyras av rasism och könsförtryck och att ett avantgarde av personer som ”har insett” och ”är kunniga” måste forma om oss i grunden. De måste lägga sig i de mest intima mellanmänskliga förhållandena med lagstiftning, regler och kampanjer – normkritik är ett centralt exempel på detta. Genom skatten måste du betala för att få dig själv och alltmer dina barn sålunda uppfostrade.

Men ingenting objektivt pekar på att vårt samhälle skulle vara genomsyrat av rasism och sexism på någon rimlig historisk eller global jämförelse. Precis tvärt om faktiskt – och detta är definitivt inte tack vara vänsterradikala idéer.

Det är västerländska demokratiska principer som har skänkt oss ett oöverträffat välstånd, rättvisa, frihet och jämlikhet. Att rättigheter och skyldigheter tillhör individer och inte hudfärger, kön, sexuella läggningar eller etniska grupper. Det som identitetspolitiken står för – godtyckliga särlagstiftningar och uppfostrande klåfingriga statsmakter – har istället ofelbart lett till dessa värdens raka motsats.

De borgerliga partierna har inte alls lyckats sätta ned foten här. De identifierar varken konsekvenserna eller den ideologiska avsändaren. Den politiska responsen varierar mellan entusiasm och tyst acceptans.

Claes Andersson, Medborgerlig Samling
Talesperson för Forskning och högre utbildning

Lerumstidningen RSS