Rätt vård, i rätt tid, i hela Sverige

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Debatt

När Stefan Löfven kom till makten var ett av hans första beslut att avskaffa alliansregeringens kömiljard. Ett beslut som resulterat i dubbelt så långa vårdköer och tre gånger så långa köer till Barn och ungdomspsykiatrin. Detta trots att regeringen under denna mandatperiod höjt skatten med 60 miljarder kronor. Vi kan därmed konstatera att vården är regeringens största välfärdssvek.

Allra sämst är situationen i regioner och landsting som styrs av Socialdemokraterna. I alliansstyrda Halland får mer än nio av tio genomgå operation i tid, medan nästan var tredje patient tvingas köa i socialdemokratiska Västerbotten. Dessutom visar en undersökning utförd av Vårdförbundet att de som bor i en större stad är mer nöjda med vården än de på landsbygden. Var människor bor i vårt land ska inte vara avgörande för vilken vård man får.

Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven att alla cancerpatienter skulle få behandling inom fyra veckor. Ett löfte som är långt ifrån uppfyllt. I dag får endast en av tio patienter med livmoderhalscancer operation inom den maximala tidsgräns som Socialstyrelsen satt upp.

Det är tydligt att regeringen står helt utan svar på hur de ska korta vårdköerna. Det gör inte Moderaterna. Sedan vi tog över makten i Västra Götaland har arbetet med vårdköerna fortsatt prioriterats, bland annat med egna riktade kömedel på totalt 500 miljoner kronor under 2017 och 2018.

Det är dock mycket som återstår och Moderaterna är på intet sätt färdiga med arbetet. Som ett första steg vill vi återinföra och tredubbla den kömiljard som tidigare visat sig effektiv för att korta de av socialdemokraterna ärvda vårdköerna.

Vi satsar även 500 miljoner för en förbättrad cancervård för att bland annat komma till rätta med de stora skillnaderna, både gällande köer och kvalitet, som i dag finns i cancervården i landet.
Dessutom måste vårdens medarbetare både stärkas och bli fler. De måste få en förbättrad arbetsmiljö, större inflytande och rätt till vidareutbildning. Fler sjuksköterskor ska få möjlighet att vidareutbilda sig med bibehållen inkomst.

Sverige behöver en ny moderatledd alliansregering som med konkreta lösningar tar ansvar för hälso- och sjukvården. En hoppfull framtid för Sverige innefattar vård av hög kvalitet, i rätt tid och på rätt plats – oavsett var man bor.

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Socialpolitisk talesperson
Riksdagsledamot från Lilla Edet, Västra Götalands län
Alexander Abenius (M)
Oppositionsråd Lerums kommun
Henrik Ripa (M)
Sjukvårdspolitiker
Västra Götaland

Lerumstidningen RSS