Svar på ”(SD) och essensen”

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Debatt

Jag är tacksam för dina frågor då det är något som vi ofta får förklara och förtydliga. Därför är frågorna välkomna!

Inledningsvis kan jag vara tydlig med att du absolut inte behöver vara rädd då det finns en tydlig logik bakom resonemanget som inte utgör något hot mot någon människa.

När det gäller den nedärvda essensen förklarar den något som är vetenskapligt och självklart (för de flesta).

Vi inleder stycket du hänvisar till i principprogrammet med:
”Varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv.”

Vidare menar vi att alla människor föds unika med olika egenskaper. Vi har alla olika gåvor och förmågor vilket påverkas av genetik, biologi och ofta även av miljö. Formuleringen har ingenting med det som du kallar ”raser” att göra utan är helt enkelt något som vi menar är fullt naturligt för alla människor oavsett hudfärg.

Extrema politiska falanger menar att människan föds som ett blankt papper och enbart påverkas av miljö och sociala faktorer. Det är helt ovetenskapligt och det är viktigt att förstå att det finns en nedärvd essens för att skapa förutsättningar för människor att få det stöd som var och en behöver. Exempel på skillnader kan vara mellan kvinnor och män.

Dessvärre är det vanligt att våra meningsmotståndare ”vill” missuppfatta vad vi menar med detta och därför är jag tacksam för din fråga så att jag kan klargöra.

När det gäller frågan om nationstillhörighet är det viktigt för människan att känna tillhörighet. Delar av vår ideologiska grundsyn menar att familjen och nationen är grundfundament för sammanhållning och ett välfungerande samhälle.

När Per-Albin Hansson lanserade folkhemstanken i början av 1900-talet så byggde den på solidaritet och respekt för vårt gemensamma samhällsbygge. Vår tanke om medborgarskap bygger på samma grundtes.

Vem som helst kan bli en del av vår nation men jag kan också upphöra att vara det, om jag vill.

Du frågar vem som avgör om du inte längre är en del av det svenska samhället. Svaret på det är att ingen annan än du själv avgör det. Vår hållning i frågan är helt naturligt i de flesta länder och borde inta vara märklig i Sverige heller. Skulle det finnas fler frågor kring vår politik är du välkommen att höra av dig till oss!

Mvh

Alexander Christiansson

Ordförande SD Lerum

Lerumstidningen RSS