Svar till ”Ställverket i Häcksjön” LT 22/8

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Debatt

Att du har fått fel handlingar från oss på KomIn är självklart inte bra. En demokrati bygger på möjligheten till insyn. När något ska byggas finns tydliga bestämmelser för hur och när vi som invånare kan lämna synpunkter på det som ska byggas.

Handlingar till ett ärende som mottagningsstationen där det har varit en fastighet som styckas av kräver särskild noggrannhet från oss på KomIn. De första handlingarna finns registrerade på Aspenäs 2:39 och sen när en ny fastighet bildats registreras bygglovshandlingarna på den nybildade fastigheten Aspenäs 2:830. Det är här jag tror att vi har missat att ge dig handlingarna till båda fastigheterna utan någon avsikt att vilja dölja eller mörka. Jag har agerat för att skapa större säkerhet att vi har rätt handlingar tillgängliga på KomIn när kungörelser annonseras. Vill du att vi närmre ska gå igenom vad som hände när du begärde handlingarna så är du välkommen att kontakta mig.
KomIns uppdrag är att hjälpa invånare till mer insyn och kunskap om hur vår kommun fungerar och i frågor som berör en.

Elin Elebring
Enhetschef
Lerums kundcenter KomIn

Lerumstidningen RSS