Sahara kan bli grönare med sol- och vindkraft

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Med en storskalig utbyggnad av sol- och vindkraft i och kring Sahara skulle den förnybara energin täcka hela världens behov – och växtligheten i öknen öka, enligt en ny studie.

Forskarna bakom en ny studie i Science har frågat sig vad som skulle hända om världens största öken Sahara och området söder om denna skulle täckas av sol- och vindkraft. En slutsats är att en sådan stor utbyggnad skulle kunna ge fyra gånger mer energi än vad världen använder varje år i dag. En annan är att det skulle påverka vegetationen i Sahara positivt, berättar BBC.

”Våra modellresultat visar att storskaliga sol- och vindkraftsparker i Sahara skulle mer än fördubbla nederbörden, särskilt i Sahel, där nederbörden skulle öka med mellan 20 och 500 millimeter per år”, säger studiens huvudförfattare, professor Yan Li vid University of Illinois.

Vindkraftverk ska förånga luft

Förklaringen ligger i vind- och solkraftverkens konstruktion. Vindkraftverkens rotorblad blandar luften så luft förångas, vilket ska öka nederbörden och därmed uppmuntra grönska. Solpaneler minskar reflektionen av solljus från ytan, vilket i förlängningen leder till en ökad nederbörd.

Enligt forskarna bakom studien skulle uppvärmningen knuten till sol- och vindkraftsparkerna inte ha en avgörande betydelse för klimatet.

”Den lokala uppvärmningen orsakad av vind- och solanläggningarna är mycket mindre i jämförelse med den framtida minskningen av uppvärmning orsakad av växthusgaser som förnybar energi i den här storleken skulle innebära”, säger Yan Li till BBC.

Ny teknik RSS