Investeringar i vindkraft ökar kraftigt i Sverige

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Nu verkar många anse att vindkraft är värt att satsa på. Jämfört med förra året har investeringarna mångdubblats.

Under tredje kvartalet beslutades det om satsningar på vindkraft med en sammanlagd effekt på 403 megawatt (MW), skriver Svensk vindenergi i ett pressmeddelande.

Det kan jämföras med investeringar på 25 MW under motsvarande period i fjol. Totalt har investeringsbeslut gällande vindkraft om 2 465 MW fattats i år.

En minskad politisk risk genom energiöverenskommelsen samt en snabb kostnadsreduktion för förnybar elproduktion pekas ut som bakomliggande orsaker.

Enligt Svensk vindenergis prognos kommer vindkraftsproduktionen att öka från cirka 17 terawatt-timmar (TWh) 2017 till 30 TWh timmar 2021.

Ny teknik RSS

https://www.nyteknik.se/energi/investeringar-i-vindkraft-okar-kraftigt-i-sverige-6936803