Risk att barnmottagningen läggs ner

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Lerum

Det finns risk att barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum inte kan drivas vidare när allt fler i personalstyrkan flyr arbetsplatsen. Enligt dem som är kvar handlar det om ett organisatoriskt problem.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en specialistmottagning som har funnits i Lerum sedan 1976. Från början fanns mottagningen i vårdcentralens lokal men nu håller man till ovanför polisstationen.

Det finns idag stor oro inom personalgruppen. Nyligen sa tre av fyra sjuksköterskor upp sig och ytterligare en, som var så gott som klar för anställning valde att tacka nej.

– Det innebär att det från februari finns risk för att bara en av fem sjukskötersketjänster är bemannad. Risken är mycket stor eftersom det är så svårt att få tag i specialistsjuksköterskor numera, säger Carola Kullberg-Lindh, överläkare.

Saknar ordinarie chef

Orsaken till uppsägningarna är, enligt överläkarna, att det efterlängtade beskedet från politikerna om att mottagningen skulle återgå till primärvården inte kom.

Mottagningen är decimerad även på andra sätt. Sedan tre och ett halvt år tillbaka finns en vakans på chefstjänsten. Den senaste tiden har en av sjuksköterskorna varit tillförordnad chef, men hon är en av dem som har sagt upp sig.

Enligt personalen finns det en stor osäkerhet på arbetsplatsen på grund av att verksamheten tillhör barnkliniken vid SÄS istället för primärvården.

– Det är inte bra att ha öppenvårdsmottagningar i samma organisation som slutenvård. Den typ av verksamhet som vi står för kommer i andra hand när sjukhuset har mer akuta problem med bemanning och ekonomi. Uppsägningarna sker som en protest och på grund av att några känner att det inte längre är lönt att kämpa emot detta, säger Carola Kullberg-Lindh.

Drar in tjänster

Det är också så att budgetmedlen minskar. Tidigare har man tagit bort sjukgymnastresurs och en del dietisttid och nu dras alltså dessutom en skötersketjänst in.

– Vi är väldigt oroliga för att vi inte kommer att kunna utföra vårt uppdrag, säger Carola Kullberg-Lindh, som konstaterar att det finns en bristande förståelse för att en öppenvårdsmottagning arbetar mer förebyggande med olika team.

Det var 2012 som barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum var en av de fem barnmottagningar som lades under Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, barnklinik. Någon utvärdering av förändringen har inte skett. Personalen i Lerum gjorde dock på ett tidigt stadium en egen risk- och konsekvensanalys där de nu ser att värsta scenariot har kommit att besannas.

– Oklarheter och dåligt anpassade system tar tid och kraft samt försämrar arbetsmiljön. Och barnklinikens dåliga ekonomi, orsakad av bland annat personalflykt och hyrläkare, gör att budgetmedel från mottagningens verksamhet dras in i det svarta hålet på SÄS. Dessutom har det varit mycket svårare att rekrytera personal sedan mottagningen hamnade där, säger Carola Kullberg-Lindh.

Erik Bergdahl, överläkare, tillägger:

– Vi orkar inte hur länge som helst om vi inte får nya medarbetare. Vi ser ett scenario där barnfamiljerna i Lerum inte längre kan få bra barnsjukvård i Lerum utan blir tvungna att åka till Borås.

Ann-Sofi Hermansson, läkarsekreterare, inflikar:

– Och det är dessutom så att de som slutar har specialistkunskap, om vi inte får tag på någon ny inom området innan personen slutar blir det svårt att lära upp den nya. Vem ska göra det när den som kan området redan har slutat?

Lerumstidningen RSS

https://www.lerumstidning.se/2018/11/risk-att-barnmottagningen-laggs-ner/