”Regeringen bör pröva Preemraff-utbyggnad”

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Tillståndet för Preemraff att bygga ut i Lysekil bör prövas ända uppe på regeringsnivå. Det framgår av en skrivelse från Naturvårdsverket.

– Det är de stora utsläppen av koldioxid, att de fördubblas enligt ansökan, som motiverar att detta är en sådan fråga som vi är skyldiga att underrätta regeringen om, säger chefen för Naturvårdsverkets industrienhet Karin Dunér till Bohusläningen.

Enligt miljöbalken kan regeringen att ta över den juridiska prövningen i särskilda fall. Men regeringen prövar bara ett fåtal ärenden av det här slaget.

Redan när beskedet kom i mitten på juni där Mark- och miljööverdomstolen meddelade prövningstillstånd ville Naturskyddsföreningen att regeringen skulle ta över fallet.

Läs mer: Bolund: Bara förnybart bränsle ska säljas på svenska mackar

Karin Dunér är tydlig med att beskedet till regeringen inte skall ses som ett ställningstagande i sakfrågan.

Ny teknik RSS

https://www.nyteknik.se/miljo/regeringen-bor-prova-preemraff-utbyggnad-6963599