Lerum, mer än du kanske tror!

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Debatt

Ingen av oss vet när sjukdom slår till och förändrar livet för den som drabbas.
För oss blev det en svårartad form av Parkinson som gjorde det omöjligt för oss att klara livet på egen hand.
Det blev sjukhusvistelse och redan där planerades den framtida vården. Hemtjänsten väntade vid dörren vid hemkomsten från sjukhuset.

Daglig vård, hjälp, tröst och många skratt har lättat upp tillvaron. Vid extra jobbiga tillfällen har en kram varit välkommen. Många har kommit och gått. Alla har lämnat positiva spår efter sig. Ett stort tack till Hemtjänsten, grupp Orange, för all hjälp och alla glada minnen.
Ett stort tack också till Maria som ordnat med avlösning, ibland med kort varsel.

Även till Tuvängens växel­boende och korttidsboende vill vi ge en eloge. Personalen där gör ett fantastiskt jobb. Med glädje, kärlek humor och en stor portion tålamod, klara de de mest krävande situationerna och har dessutom tid till anhörigas funderingar. Tusen tack! Ni gör skillnad!
För den Parkinsonsjuke erbjuder kommunen dessutom dagverksamhet 2 gånger i veckan, den så kallade Parkinsongruppen. Där tillbringar man cirka fem timmar. Man äter tillsammans, samtalar, gör olika aktiviteter och bara umgås med andra som har samma sjukdomsproblematik. Sååå bra!

Spindeln i nätet för all hjälp är biståndshandläggaren, i vårt fall Åsa Olsson. En stöttepelare när tillvaron blir svår att klara av. Någon som förstår och som hittar nya möjligheter. I vårt fall har det nu lett till särskilt boende på Riddarstensgården. Efter en vecka där ser även detta lovande ut.
Med dessa ord vill vi säga att, när det gäller omsorg om den sjuke, är Lerum mycket mer än många tror! Tack!

Olof Larsson och Eva Alinder-Larsson

Lerumstidningen RSS

https://www.lerumstidning.se/2019/07/lerum-mer-an-du-kanske-tror/