Det här vet vi om det nya coronaviruset

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

I dag ska en expertkommitté vid Världshälsoorganisationen WHO besluta om utbrottet av det nya coronaviruset n2019-CoV ska klassas som ett internationellt hälsohot. Det här vet vi om viruset så här långt.

(Uppdaterad)

Vad är bekräftat kring spridningen av Coronaviruset?

Väldigt lite. Kinesiska myndigheter tror att utbrottet av det nya coronaviruset, som kännetecknas av luftvägssymtom, feber och hosta, startade på en marknad i mångmiljonstaden Wuhan. De första som insjuknade jobbade där.

En teori är att viruset, som formellt kallas 2019-nCoV, har spridits från vilda djur eller reptiler som sålts på marknaden. Men den exakta ursprungskällan är inte bekräftad. En forskarhypotes, som grundar sig i analys av virusets genetiska kod, är att människor kan ha smittats via ormar, som i sin tur kan ha fått viruset från fladdermöss.

Läs mer: Wuhan sätts i karantän för att hindra spridning av coronaviruset

Enligt Folkhälsomyndigheten är det dock bekräftat att viruset kan smitta människor emellan. Men man vet ännu inte hur effektiv virusspridningen är.

De senaste uppgifterna är att 571 personer har smittats av det nya coronaviruset, åtta befinner sig utanför Kina.

Totalt 17 personer har dött, alla i den provins där staden Wuhan ligger.

Hur stor är smittorisken?

Svenska Folkhälsomyndigheten bedömer risken att smittan kommer till Sverige som mycket låg. Men det går inte att utesluta detta helt, på grund av ”det omfattande resandet”.

Kina har varnat för att viruset kan mutera, och att det är troligt att det kan smitta människa till människa. För att förhindra att fler drabbas har invånarna i den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan försatts i karantän, och alla som vistas på allmänna platser ska bära munskydd.

Vid lunchtid på torsdagen stod det också klart att Kina utökar reseförbudet till ytterligare två städer: Huanggang och Ezhou. Tillsammans med Wuhan är städerna hem till nästan 20 miljoner människor.

Just nu pågår olika insatser för att hejda vidare spridning, som smittspårning, information till allmänheten och isolering av sjuka. En expertkommitté vid Världshälsoorganisationen WHO sammanträder under torsdagen och ska besluta om utbrottet ska klassas som ett internationellt hälsohot.

Om WHO deklarerar ett ”internationellt hot mot människors hälsa”, kan det bland annat medföra att organisationen inför tillfälliga rekommendationer och åtgärder för att förhindra eller minska den internationella spridningen. Den senaste gången som WHO gjorde detta var vid utbrottet av zika-viruset 2016.

Hur kan man skydda sig?

Det finns inget vaccin mot viruset. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att tvätta händerna ofta och undvika att röra vid ansiktet och ögon. Man ska också undvika nära kontakt med sjuka människor. Den som befinner sig i Kina bör undvika marknader med levande djur.

Ny teknik RSS

https://www.nyteknik.se/samhalle/det-har-vet-vi-om-det-nya-coronaviruset-6985117