”Back to basics” – AI ger tid för patienters egna berättelser

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Den mosaik av symtom, livsstilsfaktorer, läkemedel och tidigare sjukdomar som patienter själva beskriver är avgörande för att ställa diagnos. Men i dagens sjukvård får läkarna allt mindre tid till att lyssna på patientens egen berättelse – ”att ta anamnes” som det heter på läkarspråk.

– Hos patienter med bröstsmärta förlitar man sig i allt större utsträckning på upprepade blodprover och undersökningar och mindre på anamnes. Trots att man egentligen med enbart anamnes, ett blodprov och EKG kunnat ställa diagnosen. Det är back to basics ser vi det som, säger Helge Brandberg.

Han är läkare på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus och doktorand på Karolinska Institutet och leder med sin forskargrupp en ny studie där patienter som sökt akut med bröstsmärtor på Danderyds sjukhus, men inte bedömts ha en pågående hjärtinfarkt, har erbjudits att svara på frågor kring hur de mår akut och sin hälsosituation mer generellt.

Skräddarsydda frågor

Studien inleddes 2017 och fram till oktober förra året hade 1 200 personer nappat och svarat på frågor på en läsplatta. I mjukvaran som används finns AI som sedan skräddarsyr de frågor patienterna får beroende på de svar som de ger.

– Vi använder ett nätbaserat program där patienterna pekar på bilder, skriver in svar eller klickar på olika svarsalternativ. Frågorna är länkade till varandra och flera olika svar påverkar nästa fråga så det blir som en skräddarsydd intervju där frågorna bara är relevanta för dig, säger Helge Brandberg.

Frågorna under de första 10-15 minuterna handlar om att bedöma den bröstsmärta som patienten söker för. Men sedan fortsätter AI:n att ställa frågor kring andra sjukdomar, magbesvär, livsstil, ärftlighet och så vidare.

– Genom att samla in data så kan vi hitta saker som har samband med hjärtinfarkt som vi inte kände till. Men det gör också att de patienter som söker för bröstsmärta som har andra orsaker än hjärtat kan få bättre diagnoser.

Akademiskt drivet

AI-verktyget som används i forskningsstudien heter Cleos och har utvecklats i USA av forskare där men har sedan tillsammans vidareutvecklats med de svenska forskarna.

– Vi tycker att det är viktigt att verktyget vi använder ägs av Karolinska Institutet och att studien är rent akademiskt driven. Vi ser det som en nyckel till framgång att det är vi i verksamheten som utvecklar verktyget och att vår forskning inte påverkas av några kommersiella intressen.

AI ger tid för patienters egna berättelser Helge Brandberg.

I en första preliminär analys baserad på en tiondel av de patienter som lämnat sina berättelser så lyckas det digitala AI-stödet samla in tillräckligt med information för att skatta risken för hjärtinfarkt hos 85 procent av patienterna medan det som läkarna dokumenterat kunde skatta risken hos 56 procent.

– Det är en skillnad men för att den ska bli statistiskt säkerställd måste vi titta på hela gruppen. Det planerar vi göra under året genom att analysera modellens precision – om det var läkarnas insamlade data eller AI-verktyget som lyckades förutspå hjärtinfarkter bäst.

I ett senare skede tänker sig Helge Brandberg att forskarna fortsätter att ta in berättelser från ytterligare 1 000 patienter att testa modellerna på. Och på sikt ser han också framför sig en mer omfattande hälsoekonomisk analys.

– Då kan vi se om användningen av digital anamnes också kan effektivisera handläggningen.

Kan användas brett

Att forskarna tittat just på patienter med bröstsmärta betyder ju heller inte att metoden med digital anamnes är begränsad bara till den gruppen utan den kan potentiellt användas brett i sjukvården konstaterar han.

Men det är viktigt att arbeta med användargränssnittet så att det blir så intuitivt och tydligt för alla patientgrupper som möjligt.

– Det är en av de största utmaningarna och en förutsättning för att det ska fungera, säger Helge Brandberg.

Läs också:
Googles vd: AI har störst potential i vården
Digital tvilling kan hjälpa oss förstå våra kroppar – och bli friskare

Computer Sweden RSS

http://feeds.idg.se/~r/ComputerSweden20SenasteNyheter/~3/pGp_y4U7ICk/ai-symtom-patienter