Riksrevisionen sågar statligt stöd till miljöbilar: Ineffektivt

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Statliga satsningar på miljöbilar är både dyrt och ineffektivt för att minska koldioxidutsläppen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

Myndigheten har tittat på de statliga medel som sedan 2006 satsats för att öka andelen miljöbilar i landet, en summa på drygt 13 miljarder kronor.

Efter att ha granskat styrmedel som exempelvis bonus malus-systemet och miljöbilspremien är slutsatsen att pengarna som tillförts för att öka andelen miljöbilar har varit väldigt kostsamma i jämförelse med andra insatser.

”I relation till andra åtgärder inom transportområdet, till exempel koldioxidskatten eller vissa åtgärder inom Klimatklivet, är samhällets kostnader för klimatbonusbilar i nuläget höga”, säger Cecilia Kellberg, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Tio miljoner ton koldioxid per år ska bort från trafiken – på tio år

Bland annat kan Riksrevisionen se att många subventionerade miljöbilar gått på export och att personer som får förmånsbilar via sitt jobb får en högre subvention jämfört med en privatperson som vill skaffa sig en miljöbil privat.

Kritik för saknad analys av klimateffekt

Myndigheten är även kritisk till att det inte gjorts någon samhällsekonomisk analys för den här typen av åtgärder och vilken effekt de har för klimatet, samt att det heller inte finns någon plan för uppföljning och utvärdering.

Läs mer: Regeringen vill skärpa kraven på miljöbilar

”Riksdagen har varit tydlig med att åtgärder för att minska transportsektorns klimatpåverkan ska vara samhällsekonomiskt och miljömässigt effektiva. Granskningen visar att dessa styrmedel inte lever upp till detta”, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen vill bland annat se bättre underlag och konsekvensanalyser på området.

Ny teknik RSS

https://www.nyteknik.se/fordon/riksrevisionen-sagar-statligt-stod-till-miljobilar-ineffektivt-6987416