Så ska svenska jordbruket bli fossilfritt

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Hur kan Sveriges jordbruk bli fritt från fossila bränslen? Det ska en utredning som regeringen nu tillsätter ta reda på.

Jordbruket står i dag för ungefär 14 procent av Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser. Till största delen handlar det om metan och lustgas, som kommer från djurhållning och markanvändning. Dessa utsläpp bedöms som svåra att komma åt och ingår inte i utredningen.

Utredningen ska i stället fokusera på utsläpp från fossila bränslen som huvudsakligen kommer från arbetsmaskiner och andra redskap. De fossila utsläppen beräknas stå för en dryg tiondel av jordbrukets totala växthusgasutsläpp.

Åtgärder som tidigare har diskuterats är exempelvis att gå över till förnybara bränslen och att införa eldrift.

Läs mer: Här är japanska Kubotas autonoma el-traktor

Utredningen om ett fossilfritt jordbruk ingår i den klimatpolitiska handlingsplanen som regeringen presenterade i slutet av förra året.

Ny teknik RSS

https://www.nyteknik.se/fordon/sa-ska-svenska-jordbruket-bli-fossilfritt-6987433

Lämna ett svar