Folkhälsomyndigheten covid-19 statistik

Här är två länkar till folkhälsomyndighetens corona statistikdatabas.

Antal fall av covid-19 i Sverige – från och med vecka 25 uppdateras data vardagar.

https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa

Antal fall av covid-19 i Sverige på regionnivå.

https://experience.arcgis.com/experience/19fc7e3f61ec4e86af178fe2275029c5