Datainspektionen försvinner – får nytt namn och nytt uppdrag

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Datainspektionen är som bekant myndigheten som ansvarar för att skydda individens personliga integritet gällande hantering av personuppgifter. Detta gäller inte bara dataskyddsförordningen GDPR utan även sådant som hur platsdelning i mobiltelefoner hanteras och säkerhetsarbete inom mobiltelefoni.

När dataskyddsförordningen GDPR infördes slogs det också fast att Datainspektionen skulle komma att byta namn och få utökade arbetsuppgifter. Namnet som föreslogs var Integritetsskyddsmyndigheten vilket inte uppskattades av Datainspektionen som ansåg att namnet var missvisande eftersom ordet integritet kan sägas ha flera betydelser som man inte tyckte skulle falla inom myndighetens område. De föreslog i stället ett byte till Dataskyddsmyndigheten.

I budgetpropositionen slår dock regeringen fast att namnbytet till Integritetsskyddsmyndigheten ska genomföras. I propositionen skriver man bland annat ”Att ge myndigheten ett namn som i detalj beskriver omfattningen av dess uppdrag är dock svårt att förena med kravet på att namnet ska vara kärnfullt och samtidigt markera myndighetens förändrade uppdrag. Det avgörande bör vara att det nya namnet understryker den huvudsakliga inriktningen på myndighetens verksamhet.”

Namnbytet föreslås genomföras 1 januari 2021.

Mobil RSS

https://www.mobil.se/nyheter/datainspektionen-forsvinner-far-nytt-namn-och-nytt-uppdrag