Experten: Så placerar sig länderna i slutförvarsracet

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Det högaktiva radioaktiva avfallet i världen omfattar nu ungefär 300 000 ton. Men något färdigt slutförvar finns inte i något land. Så här ligger länderna till, enligt experten Magnus Holmqvist.

Länder med kärnkraft har kommit olika långt i hur slutförvaret av använt kärnbränsle ska lösas. Här ger Magnus Holmqvist, vd på SKB International, sin bild av hur de placerar sig i förhållande till varandra.

Plats 1: Finland

I Finland pågår redan bygget av ett underjordiskt slutförvar för använt kärnbränsle.

– Finland ligger före. De har kommit längst, de har en ansökan och fått tillstånd och de bygger, säger Magnus Holmqvist.

Läs mer om Finlands metod för slutförvar genom att klicka på länken här under.

Läs mer: Därför tog Finland ledningen i slutförvarsracet

Plats 2: Sverige

– Sedan skulle man kunna säga att Sverige ligger tvåa. Vi har ju en tillståndsansökan som ligger för beslut hos departementet, säger Magnus Holmqvist.

SKB, Svensk kärnbränslehantering, är den svenska kärnkraftsindustrins avfallsbolag som arbetar med det svenska slutförvaret. SKB International är dess internationella del, som säljer konsulttjänster om förvarsfrågor till andra länder.

Plats 3: Frankrike

Frankrike ligger trea i slutförvarsracet, enligt Magnus Holmqvist.

– De ligger i startgroparna för att lämna in en ansökan för att börja bygga. Men de har gransknings- och licensieringsperioden kvar, säger han.

I Frankrike är planen att ett underjordiskt berglaboratorium vid Bure, öster om Paris, ska utvidgas till ett fullskaligt slutförvar. Där består berget av lersten.

– Det är en plastisk lersten, som rör på sig. Om du gräver ut ett utrymmer så stänger lerstenen till det alldeles på egen hand. Då behöver man inte bentonitlera i slutförvaret. Problemet under byggtiden är att man måste förstärka tunnlarna med betongkonstruktioner, säger Magnus Holmqvist.

Plats 4: Schweiz och Kanada

På fjärde plats sätter Magnus Holmqvist två länder: Schweiz och Kanada. I Schweiz pågår platsundersökningar i form av borrning på två ställen. I Kanada har slutförvarsprocessen nyligen dragit i gång igen efter att ha kommit av sig i slutet av 1990-talet.

– Man hade dålig kommunikation med samhället i Kanada och tog inte in urbefolkningen i processen. Då körde programmet fullständigt i diket. Sedan gjorde man om och gjorde rätt och fick ett 20-tal intresserade kommuner i platsvalsprocessen och har nu gallrat ner dem till två, berättar Magnus Holmqvist.

Samma misstag menar Magnus Holmqvist att även Storbritannien har gjort.

– Motståndet blev för stort så man var tvungen att göra ett omtag för att öka transparensen, förbättra kommunikationen och ta med samhället, säger han.

Plats 5: Storbritannien och Japan

I dag placerar han Storbritannien på delad femteplats ihop med Japan.

– Storbritannien har alla dörrar öppna och tittar på alla typer av geologier. Två kommuner har ställt upp och gått in i förstudiefas. Japan är också inne i en platsvalsfas. Där har man bildat ett tiotal arbetsgrupper som ska fungera som ambassadörer och sprida information om slutförvaring till allmänheten, berättar Magnus Holmqvist.

Övriga länder

Tyskland låg tidigare långt framme i slutförsvarsfrågan och hade i princip valt en saltformation i Gorleben som plats där det skulle byggas. Men starka protester ledde till att den platsen nu är struken. I stället har en ny platsvalsvalsprocess dragit igång.

Vad som händer i Kina är svårbedömt, tycker Magnus Holmqvist.

– Jag tror att tanken där är att bygga ett underjordslabb och sedan omforma det till ett slutförvar. Så vitt jag vet har de drivit en testtunnel och börjat bygga infrastruktur mitt ute i Gobiöknen, säger han.

De amerikanska planerna på ett slutförvar fokuserade tidigare på Yucca Mountain i Nevada. Arkivbild. Foto: AP/TT

Det land som en gång i tiden var först med att lämna in en byggansökan om slutförvar, USA, hamnar nu längre ned på listan. Planerna var att bygga ett förvar inuti berget Yucca Mountain, Nevada.

– Men Obama ströp finansieringen för granskningen och då stannade processen och hela ansökan dog. Trump skulle skjuta till pengar men det kom aldrig några så de står kvar och stampar där, säger Magnus Holmqvist.

Tanken vid Yucca Mountain var att kärnbränslet skulle förvaras 100 meter ovanför grundvattenytan.

– Konceptet skiljer sig från alla andra koncept som måste hantera vatten. Där skulle bränslet stå i tunnlar som var helt torra. Men man oroade sig lite grann för om det skulle börja regna mer i framtiden och föreslog titanplåtar i taket för att skydda mot vatteninträngning, säger han.

Ny teknik RSS

https://www.nyteknik.se/premium/experten-sa-placerar-sig-landerna-i-slutforvarsracet-7013470