Uttalande av statsminister Magdalena Andersson 28 juni 2022

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Efter mötet i dag med president Erdoğan och president Niinistö, under Natos generalsekreterare Stoltenbergs ledning, undertecknade Sveriges, Finlands och Turkiets utrikesministrar en trepartsöverenskommelse som banar väg för Sveriges och Finlands anslutning till Nato.

I överenskommelsen bekräftas Turkiets stöd för våra Natoansökningar. Överenskommelsen omfattar frågor som Turkiet tagit upp i samband med detta. En del av överenskommelsen avser åtgärder som Sverige håller på att vidta, till exempel en skärpning av vår terrorismlagstiftning. En annan del innefattar mått och steg som vi kommer att vidta som en del av processen med att bli Natomedlem. Ett exempel är ändrade riktlinjer för vapenexport. I överenskommelsen görs också ett tydligt gemensamt åtagande om terrorismbekämpning, inte minst vad gäller PKK. På det området har vi kommit överens med Turkiet om att stärka vårt samarbete och om att inrätta en närmare dialog, bland annat om utlämningsfrågor. Den kommer givetvis att föras inom ramen för nationell och internationell lagstiftning.

I och med dagens överenskommelse finns det nu en tydlig väg för Sverige fram till ett Natomedlemskap. Jag ser fram emot konstruktiva diskussioner under Madridtoppmötet om vårt framtida samarbete med Nato och hur Sverige kommer att bidra till samtliga allierades säkerhet.

Regeringen RSS

https://www.regeringen.se/uttalanden/20222/06/uttalande-av-statsminister-magdalena-andersson-betraffande-sveriges-ansokan-om-medlemskap-i-nato/