Sverige och Finlands anslutningsprotokoll till Nato undertecknades i Nordatlantiska rådet

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde deltog vid sammanträde i Nordatlantiska rådet (NAC) den 5 juli 2022 i Natohögkvarteret i Bryssel där samtliga Natoländer undertecknade anslutningsprotokollen för Sverige och Finland. Undertecknandet innebär att alla Natoländer kan gå vidare och ratificera protokollen, vilket möjliggör svenskt och finskt medlemskap i Nato. När Natoländerna har ratificerat kan Sveriges anslutning underställas riksdagen för godkännande. Sverige och Finland får status som ansökarländer (invitees) fram till dess att anslutningsprotokollen ratificerats.

Utrikesminister Ann Linde stående vid bord i mötesrum i Natos högkvarter i Bryssel.
Utrikesminister Ann Linde vid Natos högkvarter i Bryssel.
Foto: NATO

– Dagens möte innebär ett viktigt steg mot fullvärdigt medlemskap i Nato. Undertecknandet innebär att vi nu under perioden fram till medlemskap kommer att integreras i arbetet i Natos strukturer. Mycket arbete återstår innan vi är fullvärdiga medlemmar men dagens steg är mycket positivt för Sveriges och svenska folkets säkerhet, sa utrikesminister Ann Linde efter mötet.

Undertecknandet skedde dagen efter att utrikesminister Ann Linde lett den svenska delegationen vid anslutningssamtalen vid Natos högkvarter. Finland genomförde sina anslutningssamtal samma dag.

Presskontakt

Regeringen RSS

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/07/sverige-och-finlands-anslutningsprotokoll-till-nato-undertecknades-i-nordatlantiska-radet/