Kommenterad dagordning inför rådet för utrikes frågor den 18 juli 2022

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Regeringen RSS

https://www.regeringen.se/kommenterade-dagordningar/2022/07/kommenterad-dagordning-infor-radet-for-utrikes-fragor-den-18-juli-2022/