Ny strategi för hållbar ekonomisk utveckling inom utvecklingssamarbetet 2022–2026

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Under de senaste åren har situationen för människor som lever i utsatthet förvärrats. Den extrema fattigdomen har ökat samtidigt som fler människor lider av hunger. Därför har regeringen den 28 juli beslutat om en ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling för att stärka levnadsförhållanden för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Genom den nya strategin ger regeringen Sida i uppdrag att genom utvecklingssamarbetet arbeta för en ekonomisk utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Strategin omfattar 4,3 miljarder kronor vilket innebär att regeringen utökar volymen med 250 miljoner kronor jämfört med tidigare strategi för att möta behovet av återhämtning efter covid-19-pandemin och motverka den globala livsmedelskrisen.

Hungern i världen fortsätter att öka, en utveckling som inleddes redan före pandemin. Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare försvårat den globala livsmedelsförsörjningen. De flesta människor som lever i fattigdom finns på landsbygden och är beroende av jordbruk, skogsbruk och fiske. Svenskt bistånd ska bidra till en trygg livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem vilket även skapar arbeten och bidrar till en grön omställning.

– Världen står inför en global livsmedelskris. Miljoner människor står på randen av svält. Miljoner barn kommer tvingas ur skolan när matpriserna skenar och pengar för skolavgiften saknas. Den extrema hungern ökar nu för första gången på flera decennier och i hungerns fotspår ökar risken för konflikter och flyktingströmmar. Sverige har under det senaste året ökat det humanitära stödet för akuta insatser för att minska matbristen men vi stärker nu också satsningarna på långsiktig livsmedelsförsörjning, säger Matilda Ernkrans.

Den nya strategin för hållbar ekonomisk utveckling träder i kraft i en tid där Covid-19-pandemin har satt stopp för decennier av fattigdomsminskning globalt. Kvinnor och flickor har drabbats särskilt hårt av den förvärrade fattigdomen. Det svenska biståndet ska ge utsatta människor bättre förutsättningar för produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, vilket är grundläggande för minskad fattigdom och ökad jämställdhet. Även insatser för att mobilisera resurser nationellt ska främjas.

– Välfungerande skattesystem och minskad korruption är viktigt för fattigdomsbekämpning och möjligheten att ta sig ur biståndsberoende. Att de länder vi har biståndssamarbete med får ökade möjligheter till egen resursmobilisering förbättrar möjligheterna för ökad jämlikhet, jämställdhet och grön omställning. Detta är också bra för Sverige, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Regeringen RSS

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/07/ny-strategi-for-hallbar-ekonomisk-utveckling-inom-utvecklingssamarbetet-20222026/