Ann Linde till FN-konferens om icke-spridning av kärnvapen i New York

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Idag inleds översynskonferensen för FN:s Icke-spridningsfördrag för kärnvapen (Nuclear Non-Proliferation Treaty; NPT) i New York. Utrikesminister Ann Linde leder Sveriges delegation till konferensen, som äger rum 1–26 augusti och samlar utrikesministrar och andra representanter från de 191 deltagande länderna.

Översynskonferensen, som på grund av pandemin fått skjutas upp flera gånger, äger rum i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge. Konferensen innebär en möjlighet för världens länder att utvärdera genomförandet av tidigare åtaganden och fatta beslut om konkreta åtgärder som bidrar till slutmålet att eliminera alla kärnvapen på ett oåterkalleligt, verifierbart och transparent sätt. 

– Trots många utmaningar, inte minst Rysslands invasion av Ukraina och hot om användande av kärnvapen, kommer vi från svensk sida göra allt vad vi kan för att NPT:s översynskonferens ska bli en framgång, säger Ann Linde.

Sverige verkar för framsteg avseende kärnvapennedrustning genom engagemang och ledarskap inom ramen för Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning. Initiativet visar på en såväl ambitiös som realistisk väg för att uppnå målet om en kärnvapenfri värld. 

Utrikesministern planerar också att medverka vid invigningen av det konstverk som Sverige donerat till FN till minne av FN-experten Zaida Catalán och hennes amerikanska kollega Michael Sharp. Hon kommer även – tillsammans med den tyska utrikesministern – stå värd för ett möte om kvinnor, fred och säkerhet.

Regeringen RSS

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/08/ann-linde-till-fn-konferens-om-icke-spridning-av-karnvapen-i-new-york/