Sveriges nationella position om tillämpning av folkrätten i cyberrymden

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Den 26 juli publicerades Sveriges nationella position om tillämpning av folkrätten i cyberrymden på hemsidan för FN:s öppna arbetsgrupp för cyberfrågor (OEWG). I positionen presenterar Sverige sin syn på några av de områden som är avgörande för en säker miljö i cyberrymden.

– Staters efterlevnad av folkrätten i cyberrymden främjar stabilitet inom den multilaterala regelbaserade världsordningen. En ökad förståelse för hur folkrätten ska tillämpas i cyberrymden bidrar till en öppen, säker, stabil, tillgänglig och fredlig cybermiljö, säger rättschefen Carl Magnus Nesser vid Utrikesdepartementet.

FN:s medlemsstater har tidigare enhälligt bekräftat folkrättens tillämplighet i cyberrymden och den pågående diskussionen fokuserar främst på hur folkrätten bör tillämpas. Sverige anser att existerande folkrättsliga regler bör värnas och tillämpas även på cyberaktiviteter, snarare än att nya regler utarbetas. Utvecklingen inom området är dock dynamisk, vilket medför att det kan uppstå nya frågor som kräver ytterligare förtydliganden.

I den publicerade positionen lyfter Sverige hur principerna om staters suveränitet, icke-ingripande, användning av våld, tillbörlig aktsamhet (due diligence) och statsansvar bör appliceras även på cyberaktiviteter. Sverige lyfter även att internationell humanitär rätt bör tillämpas på cyberaktiviter i kontexter av väpnad konflikt, samt att mänskliga rättigheter gäller online likväl som offline.

Regeringen RSS

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/08/sveriges-nationella-position-om-tillampning-av-folkratten-i-cyberrymden/