Utrikesminister Ann Linde besöker Uppsala

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Fredagen den 12 augusti besöker utrikesminister Ann Linde Uppsala.

Under dagen besöker Ann Linde Alva Myrdal Centrum (AMC) vid Uppsala universitet – ett kunskapscentrum för kärnvapennedrustning som har inrättats på regeringens initiativ.

– Sverige fortsätter att vara en stark röst för kärnvapennedrustning internationellt. Förra veckan ledde jag den svenska delegationen vid Icke-spridningsfördragets pågående översynskonferens i New York, och de konkreta nedrustningsförslagen inom Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning stöds nu av 40 länder. Etableringen av AMC utgör ytterligare ett uttryck för regeringens målsättning om en värld fri från kärnvapen, säger utrikesminister Ann Linde.

Kunskapscentrets verksamhet ska bidra till ökad kunskap om kärnvapennedrustning genom tvärvetenskapliga utbildningar och forskningsprojekt, och därigenom främja en stark nationell kunskapsbas på området. En viktig del av AMC:s uppdrag är att bidra till den offentliga debatten om nedrustningsarbetet.

Utrikesministern besöker också Scienta Scientific i Uppsala. Företaget producerar världsunika mätsystem för att kunna upptäcka provsprängningar av kärnvapen. Systemen benämns SAUNA (Swedish Automatic Unit for Noble gas Acquisition) och ingår i Organisationen för det fullständiga provstoppsavtalets (CTBTO) globala verifikationsregim.

Regeringen RSS

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/08/utrikesminister-ann-linde-besoker-uppsala/