Samarbete gällande energi och livsmedel på agendan när statsministern tog emot Norges statsminister

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Magdalena Andersson berättade på presskonferensen efter mötet att båda ländernas regeringar kommer fortsätta sitt enträgna stöd till Ukraina och att Sveriges regering inom kort kommer att presentera ett ytterligare omfattande paket för att stödja Ukrainas motståndskraft.

De båda statsministrarna hade även diskuterat de globala konsekvenserna av Rysslands anfallskrig. Bland annat dess negativa effekter för Ukrainas spannmålsexport som behöver nya vägar över land efter Rysslands attacker mot Odessas hamn.

– Ett viktigt arbete pågår under EU:s regi med att bygga upp solidaritetskorridorer, som framför allt går via Rumänien.  Jag kan i dag meddela att vi från svensk sida har meddelat rescEU, som ordnar det här, att vi står redo att bidra med experter på logistik för att snabba på uppbyggnaden av de här solidaritetskorridorerna.  

– Om mer spannmål kan transporteras landvägen kan Ukraina öka sin export, samtidigt som Rysslands möjligheter att sätta press på Ukraina och omvärlden minskar. I många länder i världen kommer svälten att öka om vi inte lyckas med det här. Människor kommer att dö, sade statsministern.

Uppdrag om fortsatt samarbete kring elsystem

Krigets effekter på energi- och elmarknader var ett annat ämne som diskuterades under mötet. Den sammankopplade elmarknaden gör detta till en gemensam utmaning men också styrka, sade Magdalena Andersson och lyfte fram hur Finland kunde understödjas med el från Sverige när Ryssland stängde av sina elleveranser till landet i våras.

– Sverige och Norge har ett extra tätt samarbete kring elsystemen via våra systemoperatörer. För att ytterligare öka vår gemensamma motståndskraft har jag och Jonas har gett våra energiministrar i uppdrag att fortsätta våra länders samarbete, sade statsministern.

Regeringen RSS

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/08/samarbete-gallande-energi-och-livsmedel-pa-agendan-nar-statsministern-tog-emot-norges-statsminister/