Sverige deltar i två domstolsmål om kriget i Ukraina

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ;

Sverige har valt att intervenera (delta) i två domstolsmål om ansvar av Ryssland för brott mot folkrätten. I den Internationella domstolen i Haag pågår ett mål mellan Ukraina och Ryssland som rör anklagelser om folkmord. Samtidigt handlägger Europadomstolen i Strasbourg ett mellanstatligt mål mot Ryssland om grova brott mot de mänskliga rättigheterna under kriget i Ukraina.

− Ansvarsutkrävande för brott som begås i samband med Rysslands aggression mot Ukraina är högt prioriterat för Sverige. Sverige har därför valt att delta i flera av de domstolsmål som nu pågår för att utkräva ansvar av Ryssland, säger utrikesminister Ann Linde.

Sverige är part i folkmordskonventionen och har valt att delta i det mål i Internationella domstolen som Ukraina tidigare i år inledde mot Ryssland. I en så kallad interventionsförklaring som lämnas in till domstolen i dag redovisas den svenska synen på de tolkningsfrågor som väcks i målet.

Det mellanstatliga målet inför Europadomstolen rör omfattande och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna under kriget i Ukraina. En central fråga i målet är i vilken mån Ryssland kan hållas rättsligt ansvarigt enligt Europakonventionen för händelser på ukrainskt territorium. Igår beslutade regeringen att Sverige ska begära Europadomstolens tillstånd att gå in i målet som en tredje part.

Sverige kommer i bägge målen att föra fram ståndpunkter som ligger i linje med Ukrainas. För Sverige är det grundläggande att folkrätten respekteras, att ansvar för aggressionshandlingar utkrävs och att uppgifter om krigsförbrytelser utreds. Medvetna anfall mot civila personer och objekt strider mot krigets lagar. Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter gäller även i krigstid och måste alltid skyddas.

Regeringen RSS

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/09/sverige-deltar-i-tva-domstolsmal-om-kriget-i-ukraina/