Ny rapport: Det grønne skiftet driver milliardtransaksjonene

Det grønne skiftet er hovedforklaringene til det økte transaksjonsvolumet, ifølge en fersk rapport.
Det siste året har det blitt kjøpt og solgt flere andeler på felt på norsk sokkel enn noen gang de siste fem årene. Det kommer frem i en fersk analyse fra revisjons- og rådgivningsselskapet PwC.

Store internasjonale selskaper har vært selgere, mens oppkjøpsfond har vært kjøpere. Til sammen ble det i fjor gjort 26 transaksjoner til en samlet verdi på over 50 milliarder kroner knyttet til kjøp og andeler på norsk sokkel. I tillegg kommer rene selskapstransaksjoner på over syv milliarder kroner og transaksjoner knyttet til infrastruktur på trolig over 20 milliarder kroner. Til sammenligning ble det gjennomført 20 transaksjoner i 2018.
Driver milliardene
Det er oljeselskapenes kamp for å få ned karbonutslippene og vri virksomheten mot fornybarsamfunnet, som er årsaken til økningen i transaksjonsvolumet, ifølge PwC.
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er det grønne skiftet som har vært motoren for de store endringene vi ser på norsk sokkel, sier partner Daniel Rennemo i PwC som leder transaksjonsavdelingen i oljebyen Stavanger.

Han peker på selskaper som danske Ørsted, tidligere Dong, tyske Eon, italienske Edison og tyske Rwe som eksempler på endringene i markedet.
– Selskaper som Ørsted har gått fra olje til fornybar, mens integrerte kraftselskaper som tidligere mente det var rett å være i olje- og gass, selger seg ut og konsentrerer seg utelukkende om fornybare energikilder. Samtidig ser en at selskaper som fortsatt vil være innenfor olje- og gassindustrien ikke lenger er like aggressive, men kanaliserer deler av investeringene inn mot fornybarsektoren, sier Rennemo.
I den siste gruppen er selskaper som Equinor som på kapitalmarkedsdagen i London for nærmere to uker siden la frem nye oppdaterte tall for fornybarsatsningen frem mot 2030. Selskapet har mål om å tidoble produksjonen av kraft i dag frem mot 2025.
Oppkjøpsfond på kjøperen
På kjøpersiden er det store oppkjøpsfond som har vært de mest aggressive. Det var oppkjøpsfondet Hitecvision som sammen med Eni i Norge gjennomførte det største oppkjøpet i fjor da oljeselskapet Vår Energi kjøpte Exxons ikke-opererte felt på norsk sokkel for rundt 41 milliarder kroner.

Hitecvision har også vært særdeles aktive på salg og kjøp av infrastruktur på norsk sokkel. Gjennom selskapet Sval Energi, tidligere Solveig Gas, har oppkjøpsfondet kjøpt andeler i gassrør på norsk sokkel for milliarder av kroner. Planen er å bygge Sval Energi videre opp til et oljeselskap. Oppkjøpsfondet har også solgt sitt andre gassrørselskap, Cape Omega, til sveitsiske Partners Group for rundt 11 milliarder kroner.
– Vi tror at det er oppkjøpsfond som også fremover vil være de mest aktive på transaksjonsmarkedet på norsk sokkel. Vi vil nok se mer av at oppkjøpsfond selger til oppkjøpsfond slik en har sett i andre bransjer, sier Rennemo.
Vil selge forurensende felt
Kampen for å få ned karbonavtrykket per produsert fat vil fortsette blant de store selskapene, tror Rennemo.
– De vil ønske å selge andeler i felt som har størst C02-intensitet per fat, sier Rennemo.
Feltene med størst forurensning på norsk sokkel er de gamle feltene Gullfaks, Åsgard, Statfjord, Oseberg og Troll. Jo lenger ut i produksjonsfasen av et oljefelt, dess mer energi kreves det for å få ut oljen og gassen i reservoarene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her. Läs mer…

Olje- og energiminister Tina Bru om forgjengeren Sylvi Listhaug: – Har et mål om en litt mer forsonende tone

Tina Bru vil være mer forsonende enn sin forgjenger Sylvi Listhaug. Men ellers vil hun ikke forandre mye. Noen deling av Equinor vil hun ikke høre snakk om.

2 min
Publisert:

16.02.20 — 16.12

Oppdatert: en time siden Läs mer…

Eldar Sætre om kursfallet: – At det ble så kraftig var en overraskelse

Kapitalmarkedsdagen har normalt vært en fest for ledelsen og aksjonærene i Equinor med økte aksjekurser som resultat. I år har imidlertid investorene vendt tommelen ned for budskapet fra Eldar Sætre og Equinor. De tre dagene etter kapitalmarkedsdagen falt kursen på Equinor-aksjen over ti prosent, men har de siste par dagene hentet seg litt inn. Siden torsdag er aksjekursen ned rundt seks prosent. Det betyr et verdifall for Equinor på 35 milliarder kroner.
– Trygge på det vi gjør
Toppsjef Eldar Sætre er overrasket.
– At det ble så kraftig var en overraskelse. Det må jeg innrømme. Så har vi tatt det litt tilbake. Vi er veldig trygge på det vi gjør. Vi har en sterk historie på klimaendringer, på oppstrøm, i forhold til det vi gjør på offshore vind. Det er en sterk historie, sier Sætre.
Og legger til:
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi holder hodet kaldt.
Han vil ikke trekke noen bastante konklusjoner om hva som ligger bak kursfallet, men peker på svake gasspriser som en forklaring.
– Man ser bevegelser. Det er mange ting som kan ligge bak dette, sier Eldar Sætre.

Klimadiskusjoner
DN møter Sætre utenfor Grand Hotel i Oslo sentrum. Der deltar Sætre og en rekke andre Equinor-topper på den lukkede konferansen Oslo Energy Forum. På Grand står klima og utfordringene for oljeindustrien høyt på agendaen. Det er ikke noen lystig stemning rundt bordet blant deltagerne som ser sine selskaper bli stadig mer upopulære. Oljeserviceaksjer er blant dem som har fått mest juling på børsene.
I London la Eldar Sætre og Equinor frem planer om økt satsing på fornybarprosjekter og især havvind. Heller ikke det fristet analytikere.
– Det markedet er redd for er at man investerer mindre i prosjekter med god lønnsomhet og flytter en større andel av investeringene i prosjekter med lavere lønnsomhet, sa analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank til DN sist uke.
Eldar Sætre er ikke helt enig i det resonnementet.
– Det er ikke så sikkert. De fleste ser at vi må sette sammen en bredere portefølje etter hvert, sier han.
Equinor antydet en avkastning på mellom seks og ti prosent på havvindprosjektene fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her. Läs mer…

Salgsfiasko for Hitecvision endte med nytt milliard- konsern

For halvannet år siden håpet Hitecvision å selge 12 offshoreserviceselskaper for et milliardbeløp. Men ingen ville ha selskapene. Nå slås alle selskapene sammen og vris bort fra olje- og gass.
2 minPublisert: 12.02.20 — 09.07 Oppdatert: 31 minutter siden Läs mer…