Volkswagen börjar testa sina självkörande bilar i Tyskland

Volkswagen kommer att börja testa sina självkörande bilar i Tyskland i sommar, rapporterar The Verge.Företagets ID Buzz-vans kommer att åka runt på gatorna och drivas av teknik utvecklad av Argo AI och finansierad av både Volkswagen och Ford. Tanken är att på sikt lansera en kommersiell leverans- och korttaxitjänst i Tyskland som är helt självkörande tills 2025.Sedan tidigare har Fords självkörande bilar drivna av Argo AI kört runt i USA under flera år. ID Buzz beskrivs som den femte generationens av företagets självkörningsteknologin.Läs också: Ny sensor för självkörande bilar har en räckvidd på 400 meter Läs mer…

Microsoft Teams får ny webbinarium-funktion

Microsoft har börjat rullat ut en ny webbinarium-funktion till sin videokonferenstjänst Microsoft Teams.Den nya funktionen har stöd för 1000 deltagare och upp till 10 000 tittare. På grund av coronapandemin kommer Microsoft dessutom utöka tittargränsen till 20 000 för resten av året.Webbinarium-funktionen kommer med egengjorda registreringssidor och deltagarmejl, en rad olika presentationsmöjligheter, integration med Powerpoint Live och värdkontroller som kan användas för att exempelvis stänga av deltagares chatt och video. Det finns också efter-mötet-verktyg som kan användas för att analysera deltagande och göra uppföljningar.Senare i maj kommer Microsoft också släppa ett nytt presentatörsläge där den som leder en presentation kan skräddarsy hur en videosändning ska vara utformad. Om den exempelvis vill synas vid sidan av sin presentation, lite som en reporter, eller om den vill befinna sig framför den.Även mötesdeltagare kommer ha möjlighet att justera sin personliga mötesupplevelse genom att kunna bläddra mer fritt i presentationen i egen takt samt använda högkontrastlägen och skärmläsare. Längre fram kommer Microsoft också göra det möjligt med automatiska översättningar av text som visas under en presentation.Läs också: Integritetsaktivisten Max Schrems om Microsofts datalöfte: Håller inte NSA borta Läs mer…

Sårbarhet i wifi-standarden kan möjliggöra ”frag”-attacker

Säkerhetsforskaren Mathy Vanhoef varnar för att nya sårbarheter i wifi-standarden kan användas för att utföra så kallade ”frag”-attacker, rapporterar Engadget.Attackerna skulle kunna användas för att stjäla användarinformation från en enhet som befinner sig inom radioavstånd. Risken för att sårbarheten kan utnyttjas bedömds dock som låg eftersom den också kräver interaktion med offret eller ovanliga nätverksinställningar.Eftersom sårbarheten gäller för wifi-standarden tros miljontals enheter vara utsatta. Enligt Mathy Vanhoefs egna tester var två av fyra testade routrar påverkade såväl som flera IoT-enheter och vissa smartphones.Mathy Vanhoef har informerat Wi-Fi Alliance om sårbarheterna som under de senaste nio månaderna arbetat ihop med tillverkare för att ta fram uppdateringar som täpper igen dem. Enligt Wi-Fi Alliance finns det inget som tyder på att någon hunnit använda sårbarheterna på skadligt vis.Läs också: Dags för nya säkerhetsuppdateringar från Microsoft – 55 sårbarheter fixade  Läs mer…

Sveriges största hamn börjar fasa ut analogt – nu ska anlöpen hanteras digitalt

Varje dygn anlöper runt 20 fartyg Göteborgs Hamn – Nordens största hamn. Här finns terminaler för en mängd olika typer av fartyg – tankfartyg, containerfartyg, passagerarfartyg och även kryssningsfartyg har en egen kaj även om den inte varit så använd det senaste året.Innan fartygen kommer till hamnen skickar de en så kallad fartygsanmälan till hamnen och andra myndigheter minst 24 timmar i förväg. Fartygsanmälan innebär startskottet för planering i flera led. En kajplanering för var de ska kunna lägga till och parallellt också beställningar för andra tjänster som kan behövas – det kan vara lotshjälp, bogserbåt eller båtsmän som hjälper till att förtöja om fartyget är över 80 meter långt.Hittills har stora delar av den planeringen skett analogt berättar Fredrik Rauer som är nautisk handläggare på Göteborgs Hamn.– Koordineringen som behöver göras mellan alla de olika aktörer som är inblandade innan fartyget kommer till kaj sker i dag till stor del via traditionella kommunikationskanaler. Vi tar emot uppdateringar på mejl från de olika aktörer som är inblandade i anlöpen och har kontakter med terminalerna på telefon och utifrån det skapar vi oss en bild över kajplaneringen som vi uppdaterar, säger han.Planeringsverktyg med kartvyMen nu ska hamnen börja lägga den manuella hanteringen bakom sig och inför ett nytt digitalt planeringsverktyg– Allberth. Fredrik Rauer. – Det är parat med en kartvy som både kopplas mot fartygsrörelser i realtid och kajplaneringen. På så vis kan vi få en uppdaterad bild av läger i hamnen och vi kan också skapa schematiska bilder över hur det ska se ut även framåt – vilka båtar som ligger vid en specifik kaj imorgon eller i övermorgon.Allt detta skapar en bättre och mer översiktlig helhetsbild konstaterar Fredrik Rauer.Verktyget ska heller inte bara användas av trafikcentralen Gothenburg Approach där det sitter folk från hamnen, tillsammans med Sjöfartsverket och lotsar – det ska också finnas en läsvy för de andra aktörerna.Ökad transparensDär kan de gå in och se hur hamnen lagt sin planering så att de kan anpassa sin egen verksamhet och sin egen planering efter det. Och det ger dem också en möjlighet att reagera på informationen om det är något som inte verkar stämma och ta kontakt med trafikcentralen.– Det är ju ofta ute på terminalerna de sitter på den bästa informationen kring hur det ser ut. Vi ser det här som ett första steg mot en ökad transparens kring informationen där alla är med och delar.I det nya verktyget finns ingen inbyggd dataanalys eller AI som kan användas för en ökad automatisering – men Fredrik Rauer framhåller att det är intressanta verktyg att implementera även om tidsramen för det inte är satt.– Det finns en stor potential att utveckla detta vidare. Vi vill använda de möjlighetern som dataanalys ger – AI och big data. Det är något som vi tittar på. Vi ser också en stor potential att kunna koppla upp sig mot olika dataflödemn med api:er så att vi kan utveckla det operativa beslutsfattandet och enklare kunna följa upp kpi:er kring mål och verksamhetsutveckling. Att kunna ha automatiska dataflöden för statistik och prognosticering.Hur kommer det sig att hamnarna inte kommit längre – planeringen kring flygtransporter och vägtransporter är ju betydligt mer digital?– Jag tror det har att göra med att sjöfarten är ett äldre transportslag, det har ett långt arv med flera tusen år på nacken. Det finns därför av hävd mycket traditioner kring hur man bedriver verksamheten. Vi har också ett omfattande internationellt regelverk att förhålla oss till och det tar lång tid innan nya standarder och procedurer når ner i verksamheten. Det är många led i sjöfarten.Accelererande utvecklingMen enligt Fredrik Rauer pågår digitaliseringen av hamnar runt om i världen parallellt just nu.– Det har skett en väldig acceleration sedan ett par år. Det finns ett momentum kring hur man utvecklar system nu och trots att det inte finns någon fastlagd teknisk standard så tar man egna initiativ och väntar inte, säger han.Som kommunalt hamnbolag ser Göteborgs hamn också som sin uppgift att driva på och tillhandahålla digitala tjänster och infrastruktur,– Det ligger i vårt uppdrags natur att lyfta hela godsnavet med digitala lösningar, både internt och externt, säger Fredrik Rauer. Läs mer…

Har du koll på spikes, swarming och splits? Här är fem råd för agila arbetsgrupper

En grundläggande princip för scrumgrupper är att bestämma sig för en prioriterade uppgift vid början av en sprint och att därefter göra den helt klar vid dess slut. Starka agila arbetsgrupper fullgör eller överträffar sina sprintuppgifter och levererar fungerande mjukvara vid slutet av sprinten. De mäter också sin snabbhet och diskuterar processförbättringar vid tillbakablickande möten för att kunna förbättra kvalitet, produktivitet och annat mätbart.Men att klara sprintåtaganden är ingen enkel sak, och det kan uppkomma många hinder. Till exempel:Nybildade arbetsgrupper eller grupper med nya medlemmar måste arbeta fram arbetssätt, samarbetsmetoder och färdigheter. Sådana grupper har ofta oförutsägbar snabbhet innan de fått in en rytm i arbetet.Team som jobbar med ny teknik vet kanske inte hur de ska dela upp användarberättelser och uppskatta dem rätt. Likaså kan team som saknar ingående kunskaper om äldre teknik, om kodbasen eller om bygg- och utplaceringsprocesser också ha problem med sådana bedömningar. Team som jobbar med krävande produktägare och företagskulturer kan känna sig pressade att åta sig mer än de klarar.Ibland kanske ett lag inte känner sina egna begränsningar. Sådant som helger, sammanträden och personliga angelägenheter kan dra folk bort från arbetet.Om produktionssystemen är relativt stabila kan agila team vanligtvis bedöma hur stor del av tiden som faller bort från utvecklingsarbetet för att klara incidenter i produktionen. Men bedömningar är bara bedömningar, och i vissa lägen måste agila team sätta av rätt mycket tid för att reda ut produktionsproblem eller undersöka bakomliggande orsaker.Min erfarenhet av agila team är att de vid varje tidpunkt ofta måste ta itu med några av dessa problem. Även om gruppen har fastställt sina åtaganden och ökat tempot tillkommer nya krav. Men det finns verktyg och principer som gör det enklare att hantera det oförutsedda, risker och yttre händelser som kan stå i vägen för att klara åtagandena.Detta är fem principer som scrum-team använder för att klara sina sprinter.1. Förbättra samarbetet i teamet under scrum-möten Scrum har några standardmöten som är utformade för att hjälpa teamen att se över prioriteringar, göra åtaganden, följa upp pågående arbete, granska resultat och diskutera processförbättringar. Vid varje möte bör teamen ha diskussioner om sina åtaganden.Vid ett sprintplaneringsmöte går agila arbetsgrupper igenom avsikterna med användarberättelserna och fastställer poäng för användarberättelserna. Agila team bör undvika att binda sig för användarberättelser som de inte förstår och dela upp sammansatta användarberättelser i mindre.Under stående scrummöten är det en av scrummästarnas huvuduppgifter att ta bort hinder och blockeringar som fördröjer slutförandet av berättelser.Slutligen bör teamen diskutera framgångar, missar och farthinder under de retrospektiva sprintmötena. Om teamet har missat sitt åtagande och inte slutförde en eller flera berättelser bör de utvärdera det som fick dem att göra åtaganden och de olika besluten under sprinten och fundera på förbättringar för kommande sprintar.2. Använd spikes för att förutse tekniska risker Spikes är användarberättelser som utformats för att validera tekniska okända händelser och risker. Om en spike är lyckad ligger dess värde för verksamheten i kunskapen om hur man utformar och levererar användarberättelser som produktägaren föredrar. Eftersom spikes är till för undersökningar och ofta hårt tidsbegränsade kan det hända att de inte får önskat utfall.Avancerade agila team använder spikes för att undersöka ny teknik, testa nya tekniska implementationer eller för att validera tekniska antaganden som gäller gamla delar av koden. Om de utvecklar kod som har hårda, icke-funktionella acceptanskriterier för prestanda och tillförlitlighet kan ett team ta fram spikes för att realisera och testa design. Agila team kan definiera ett helt koncepttest som en serie spikes, utformade för att öka deras förtrogenhet med teknik och designmönster.3. Dela upp användarberättelser i mindre och enklare bitarNär de skriver användarberättelser är det enklare för produktägare eller affärsanalytiker att låta dem innehålla allt som behövs för att de ska leverera värde till kunden eller slutanvändarna. Men när agila team granskar dessa berättelser och analyserar hur de ska genomföras inser de ofta att de olika egenskaperna måste behandlas separat för att klara berättelsens kriterier för acceptans.En del team kommer, när de inser komplexiteten i en användarberättelse, att sätta ett stort antal berättelsepoäng. Men andra scrumteam gör på ett annat sätt. De tar längre berättelser och delar upp dem i mindre delar så snart de mindre berättelserna fortfarande klarar den agila principen att tillföra värde till verksamheten. Detta bidrar till sannolikheten för att de mindre berättelserna slutförs och ger gruppen möjlighet att dela upp jobbet på flera sprintar.Om teamet inte kan dela upp användarberättelsen bör den lägga ner tid på att fastställa en uppdelning av arbetsuppgifterna. Uppdelningen gör att scrumteamet kan utveckla en samlad förståelse för vad som krävs, hjälper dem att fördela uppgifter och skapar möjlighet att göra delar av jobbet parallellt.4. Ha sekundära åtaganden hellre än att lova för mycketJag har träffat många agila arbetsgrupper som känner sig pressade av produktägarna att åta sig fler och fler användarberättelser för varje sprint. En del team upplever att de måste förhandla om sina sprintåtaganden, medan andra tvingar sig att åta sig fler berättelser på jakt efter ökad snabbhet, att hålla leveransdatum eller ta itu med teknisk skuld.Det finns ett alternativ. En del agila team åtar sig så många berättelser och berättelsepoäng som de är starkt övertygade om att de klarar. Sedan lämnar de en del berättelser i bakvagnen: de kommer att ta itu med dem bara om de slutför sina åtaganden tidigare än planerat.Jag har märkt att detta är en lyckad taktik när man jobbar med krävande produktägare. De kan gå ifrån en förhandling med åtminstone en delseger. Och team som strävar efter att höja sin hastighet kan göra sekundära åtaganden utan att riskera att försumma sina mer prioriterade åtaganden.5. Svärma för att slutföra det mest prioriteradeVid början av en spring brukar scrumteam gå igenom de berättelser de har åtagit sig, fördela ägandet och delegera uppgifter till gruppmedlemmar. Agila självorganiserande team har effektiva sätt att fördela arbetet. En del formaliserar fördelningen med verktyg som Jira och Azure Devops, andra använder stående scrummöten för att gå igenom dem.En naturlig och rimlig metod är att söndra och härska. Det innebär att flera berättelser fördelas och påbörjas när sprinten börjar. Det fungerar bra när användarberättelserna har ungefär samma prioritet, är relativt små och inte är särskilt inbördes beroende.Ett annat arbetssätt för team som jobbar med högt prioriterade och mer komplexa berättelser är ”swarming”. I stället för att dela upp teamet på flera berättelser ”svärmar” teamet för att klara av den högst prioriterade berättelsen först, innan de tar itu med de andra. Svärmning kan höja scrumteams produktivitet och minskar risken för att man inte ska klara de högst prioriterade uppgifterna i sprinten.Scrumteam bör fundera på en blandning av principer när de planerar, gör åtaganden och fullgör sprinter. Agila team som tillämpar dessa principer kommer först att höja sin förtrogenhet med åtaganden och därefter att bli allt mer framgångsrika i att klara dem. Först efter det kan de satsa på att jobba snabbare i sprinter.Läs mer: ”Agilt arbetssätt räcker inte för att din organisation ska bli innovativ”Läs mer: 4 lärdomar att dra från Accentures katastrofprojekt på Hertz Läs mer…

Ringertz kliver av som Netlight-vd – internationell duo tar över

Konsultbolaget Netlight har valt att satsa på en ny ledningsstruktur, där man vill utmana den gängse bilden av vd som överordnad titel. På rekommendation av bolagets partnergrupp tilldelas vd-rollen Katri Junna och Felix Sprick, som är partners på Netlight i Finland respektive Tyskland. För Netlights vd sedan 2003, Erik Ringertz, innebär det en ny roll, där han återgår till att vara en partner bland andra partners på bolaget.– För mig personligen en välkommen nystart som frigör både kreativ energi och tid att driva Netlight vidare tillsammans med partnergruppen, konstaterar Erik Ringertz.Netlight har tidigare uppmärksammats för sin organisationsstruktur, där bolagets partnergrupp på årlig basis utser vem som ska ta vd-rollen och om ett byte är lämpligt. Förslaget prövas sedan och godkänns av Netlights styrelse som formellt tillsätter rollen.Men efter 18 år med Erik Ringertz som vd testar man nu alltså en ny variant med två personer på rollen, eftersom man tror att man på så sätt kan nå en bättre representation och kompetensbredd. Nu ska alltså bolaget styras från Helsingfors, av Katri Junna, och München, av Felix Sprick.– Jag ser väldigt mycket fram emot att kunna tillföra vd-rollen perspektiv från ett av koncernens tillväxtkontor och bryta mot myten om vd:n i sitt huvudkontor, säger Katri Junna och hennes nya vapendragare fyller i:– Det var fantastiskt att se partnergruppens prestigelöshet och förtroende för varandra när vi fattade beslutet. Skönheten med den nya strukturen är verkligen att vd-rollen kräver de andras stöd snarare än att ge makt över dem, säger Felix Sprick.Netlights styrelseordförande Gustaf Eriksson säger så här om beslutet:– Vi är väldigt nöjda med den nya vd-duon. Deras internationella profiler återspeglar dagens Netlight. En jämställd duo kändes självklart när vi sätter en ny standard, säger han. Läs mer…

Ford vill se till att du inte missar reklamen när du kör

Som bekant finns det mängder med reklamskyltar längs vägarna, men det är kanske inte alltid som trafikanterna lägger märke till dem.Nu har Ford ansökt om ett patent gällande en lösning som gör att texten från skyltarna visas automatiskt på skärmarna i våra bilar. Till exempel kan det dyka upp reklam från en närbelägen restaurang och då kan du passa på att beställa hämtmat medan du sitter bakom ratten, rapporterar Motor1.Ett sådant system skulle kunna leda till ökade intäkter för Ford, men kritiken har inte låtit vänta på sig. Bland annat finns det en oro för att förarna ska bli distraherade, vilket i sin tur ökar risken för trafikolyckor.I sammanhanget bör det förstås påpekas att många patentansökningar inte tas i bruk, så det är långtifrån säkert att Ford kommer använda sig av tekniken i sina framtida bilar. Läs mer…

Tronskifte – nu finns en ny pc-kung på på svenska företagsmarknaden

Det är fortsatt massivt högtryck på pc-marknaden, och i Sverige har vi under årets första kvartal sett ett skifte i toppen på företagsmarknaden, då Lenovo petar ner HP till andraplatsen. Det framgår av analysföretaget IDC:s försäljningssiffror.– Tillväxten på pc-marknaden första kvartalet 2021 fortsätter enormt starkt. Jämfört med första kvartalet 2020 har antalet sålda pc ökat med 80 procent på företagsmarknaden. Det är de tunna och lätta pc för arbete som ökar mest, framför allt i de något lägre prisklasserna. Tablet-marknaden fortsätter att gå kräftgång, på konsumentsidan ser vi en nedgång med 16 procent, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC.Daniel Lindberg, Sverigechef på Lenovo, är mycket nöjd över att ha nått förstaplatsen, något som han och bolaget haft som mål ett bra tag.– Vi har jobbat väldigt hårt för det här. Det är en riktig milstolpe, säger han.Hur länge kommer det hålla i sig?– Jag hoppas att vi kan behålla förstaplatsen. Vi är helt klart med där uppe nu, så vi är supernöjda men också ödmjuka inför uppgiften framåt.Lenovos förstaplats gäller dock enbart antal sålda enheter på företagsmarknaden. Mäter man marknadsandelar utifrån intäkter är man bara trea, med såväl HP som Dell framför sig.– Skolsäsongen har satt igång på allvar nu, och vi har lyckats lite bättre på skolsidan under det här kvartalet. Det är ganska billiga burkar, som ger mycket i volym men kanske inte lika mycket i omsättning, anger Daniel Lindberg som förklaring till det.Att försäljningen till skolan är något som påverkar pc-marknaden kraftigt framgår också av den förklaring HP ger till varför man tappat förstaplatsen.– Nej, vi är inte störst i Sverige i kalenderkvartal ett. Men världsmarknaden växer med 57 procent och HP har gjort prioriteringar att satsa på de segment som lider allra hårdast i pandemin, säger HP:s Sverigechef Stefan Bergdahl och utvecklar resonemanget:– Vi kan vara stolta i Sverige med den digitaliseringen av skolan som vi har gjort här. Så ser det inte ut i andra delar av världen. Om man till exempel tittar på England och USA är skolan inte lika digitaliserad. Så vi har fokuserat på att leverera till kunder som har jobbat för att stävja pandemin. HP har vuxit globalt och det är det vi har prioriterat och Lenovo har gjort ett bra jobb i Sverige och har levererat mer pc än vad vi har gjort.Hur känns det att det blir tronskifte, är du orolig att ni tappat förstaplatsen för gott?– Det är jag inte orolig för.När ska ni ta tillbaka förstaplatsen?– Förhoppningsvis under andra kvartaletBataljen på företagsmarknaden mellan HP och Lenovo till trots så är Apple det bolag som sålt flest pc i Sverige totalt sett, det vill säga om man även inkluderar konsumentmarknaden. På konsumentsidan är Apples dominans nämligen total, med drygt 44 procent av marknaden mätt i antal sålda enheter, och drygt 61 procent mätt i intäkter.Här är topp fem på företagsmarknadenMarknadsandelar, antal sålda enheter1. Lenovo 29,7 procent2. HP 26,4 procent3. Dell 18,3 procent4. Apple 15,2 procent5. Acer 3,2 procentMarknadsandelar mätt i försäljningsvärde1. HP 29,7 procent2. Dell 24,1 procent3. Lenovo 21,4 procent4. Apple 17,1 procent5. Acer 1,7 procentHär är topp fem på konsumentmarknadenMarknadsandelar, antal sålda enheter1. Apple 44,3 procent2. Lenovo 16,6 procent3. Samsung 9,3 procent4. HP 7,8 procent5. Asus 5,9 procentMarknadsandelar mätt i försäljingsvärde1. Apple 61,4 procent2. Lenovo 9,4 procent3. HP 5,4 procent4. Asus 5,4 procent5. Samsung 4,8 procentKälla: IDC Läs mer…

Dags för nya säkerhetsuppdateringar från Microsoft – 55 sårbarheter fixade

Under tisdagen skickade Microsoft ut en ny samling säkerhetsfixar för sina program, tjänster och operativsystem. Totalt handlar det om 55 sårbarheter som har täppts till, varav 4 betraktas som kritiska.Den här gången har Microsoft bland annat täppt till ett antal sårbarheter gällande Windows, Office, Internet Explorer, Dotnet, Visual Studio, Skype och Exchange Server.När det gäller Exchange Server kan det nämnas att den kritiska sårbarheten CVE-2021-31207 rapporterades in i samband med årets upplaga av hackartävlingen Pwn2Own.Rekommendationen är som vanligt att installera de nya säkerhetsfixarna så fort som möjligt, detta för att minska risken för att bli utsatt för en attack.Vill du veta mer om sårbarheterna som har täppts till kan du ta del av en mer detaljerad beskrivning på Microsofts Security Update Guide.Läs även: Dags att helt fimpa lösenorden i Office 365 – så gör du Läs mer…

Softhouse vässar inom design – köper Blekingebyrå

Milou Communication, som titulerar sig fullservicebyrå, har runt 25 medarbetare på sina kontor i Karlskrona och Kalmar. Nu blir man en del av det mjukvaruinriktade konsultbolaget Softhouse, som med förvärvet vill vässa sitt erbjudande inom design, kommunikation och användarupplevelse.– Efter flera års samarbete i olika projekt är det väldigt kul att Milou Communication blir en del av Softhouse. Milou har ett väletablerat och starkt varumärke inom design och användarupplevelse som vi vet kommer att komplettera och förstärka vår befintliga leverans inom vår mjukvaruutveckling. Detta samgående är i linje med den efterfrågan vi ser hos våra kunder i deras digitaliseringsresa, säger Anna Bäcklin, koncernchef Softhouse Consulting.Softhouse har runt 300 medarbetare på sina kontor i Malmö, Karlskrona, Karlshamn, Växjö, Jönköping, Stockholm och Sarajevo. Milou Communication kommer att drivas som ett eget varumärke inom Softhousekoncernen. Bland Milous kunder finns exempelvis Kraftringen, Affärsverken, Växjö Kommun och Telenor. Bolagets fyra ägarna kommer vara kvar och ser fram emot att kunna hitta synergier.– Vi gillar verkligen det Softhouse som Anna och hennes gäng introducerat oss för i processen. Vi kompletterar varandra perfekt, Milou tar med sitt erbjudande vid där Softhouse slutar och vice versa, säger Patrik Jonsson, styrelseordförande för Milou Communication. Läs mer…

Elektronikjättar hoppar av mobilfesten – men ska vara med virtuellt

Den sydkoreanska mobiljätten Samsung kom med sitt besked på tisdagen, skriver nyhetsbyrån Reuters.MWC ska gå av i stapeln i Barcelona den 28 juni till 1 juli, men det går knappast att tala om någon bred uppslutning, åtminstone inte rent fysiskt. Bland annat Ericsson, som brukar vara en av de största utställarna, och Nokia har gått ut med att de inte kommer att resa dit, men vara med på distans.Skälet är naturligtvis Covid-19-pandemin.”Hälsan och säkerheten för våra anställda, partners och kunder är vår högsta prioritet, så därför har vi tagit beslutet att dra oss tillbaka från att ställa ut på plats vid det här årets Mobile World Congress”, uppger Samsung i ett e-postmeddelande till Reuters.Inte heller den kinesiska hårdvarujätten Lenovo kommer att vara på plats, men precis som Samsung kommer de att vara med virtuellt, skriver nyhetssajten Techcrunch.”Lenovo kommer inte att deltaga fysiskt men vara med i det virtuella partnerprogrammet”, säger de i ett kort uttalande till Techcrunch. Läs mer…

It-bolag fortsätter locka teknikkonsulterna – Semcon köper Squeed

Squeed har 95 medarbetare med kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo. Bolaget omsatte 105 miljoner kronor under 2020 med ett rörelseresultat på 14 miljoner kronor. Semcon köper nu 100 procent av aktierna i bolaget, som framöver kommer att ingå i Semcons affärsområde Engineering & Digital Services. Prislappen landar på 61 miljoner kronor.Enligt Semcon är det främst Squeeds position inom mjukvaruutveckling och agil förändringsledning som lockar och som ska komplettera teknikkonsultens digitala erbjudande.– Squeed är ett strategiskt viktigt förvärv som ger oss ytterligare nästan hundra fantastiska kollegor såväl som nya spännande kunder. Det ska bli oerhört inspirerande att få arbeta tillsammans för att på ett ännu bättre sätt stötta våra kunders digitala omställning, säger Markus Granlund, vd på Semcon och specificerar inom vilka branscher de nya kunderna finns.– Genom förvärvet kompletterar vi koncernens befintliga digitala erbjudande inom exempelvis AI och smarta produkter med än mer spetskompetens i bland annat fullstackutveckling och molntjänster. Det ger oss också möjlighet att arbeta med kunder i nya branscher som retail, finans & försäkring och media.– Squeeds medarbetare är vana vid projekt som spänner från innovation och affärsutveckling till realisering. Som del av Semcon får vi jobba med fler spännande projekt som kombinerar digitala och fysiska lösningar. Kulturmässigt är vi en fantastisk kombination då vi är två utvecklingsinriktade people-first-bolag som möts i passionen för värdeskapande teknik, säger Squeeds vd Ola Klasson. Läs mer…

Vd:ar tror på ekonomisk boom i närtid – driven av digitalisering

Företagstillväxt, teknikutveckling, fusioner och förvärv. Det är de prioriteringar som hamnar högst på listan enligt vd:ar runt om i världen enligt en ny rapport från analysföretaget Gartner.– I år kommer alla ledare att arbeta hårt för att avkoda hur post-pandemivärlden ser ut och omarbeta sina affärsstrategier på lång och medellång sikt efter det. I de flesta fall kommer det att skapa nya strukturella förändringar av kapacitet, plats, produkter och affärsmodeller, säger analytikern Mark Raskino.Teknikutvecklingen är nummer två på listan och när vd:arna med egna ord pekar ut de viktigaste strategiska affärsprioriteringarna de kommande två åren är ”digitalt” ett ord som en av fem vd:ar har med.Och det enda område där vd:ar är beredda att öka investeringarna under 2021 är just inom digital förmåga.AI är den teknik som ses som har störst potential framåt och över 30 procent nämner också kvantdatorer som viktigt på längre sikt, även om de inte riktigt vet på vilket sätt.Men samtidigt som det finns en stark tilltro till en ekonomisk återhämtning så tror över 80 procent av de tillfrågade vd:arna att pandemin har satt varaktiga spår i våra beteendemönster – exempelvis i vårt sätt att arbeta där man räknar med ett permanent skifte till hybridarbete.Ändrade kundbeteenden när det gäller resor och utgifter i samband med det oroar också.– Mer användning av digital teknik och efterfrågan på digital kanalflexibilitet ligger också inom de tre förväntade förändringarna i kundbeteende. Detta tyder på att det är viktigt att fortsätta att förbättra sättet att betjäna kunder digitalt, säger Kristin Moyer, analytiker på Gartner.465 vd:ar och andra företagsledare i olika typer av företag i Nordamerika, Europa, Asien och Stilla Havsregionen har deltagit i undersökningen. Läs mer…

Håltavlor med dna skulle kunna användas för att spara enorma datamängder

Forskare vid Boise State Universitys Nucleic Acid Memory Institute skriver i The Conversation att de tagit fram ett nytt sätt att spara data med hjälp av piggar och håltavlor gjorda av dna. Datan hämtas sedan in optiskt genom ett mikroskop som läser av piggarna som kod.Eftersom det bara är tio nanometer mellan dna-strängarna som används ska det vara möjligt att spara stora mängder data på en liten yta. Än så länge har tekniken använts för att spara texten ”Data is in our DNA!n.” Forskarna själva påstår dock att det skulle gå att spara varje mejl, tweet, foto, låt, film och bok som någonsin skapats på ett utrymme som inte skulle vara lika stort som ett smyckeskrin.Protoypen för att läsa av datan ska i dagsläget ha en densitet på 330 gigabit per kvadratcentimeter.Tekniken lär inte dyka upp i mobiler eller datorer i första taget men skulle kunna användas för arkivering och att lagra stora datamängder över hundratals år.Härnäst ska forskarna fokusera på att utöka mängden data som kan lagras och dra ner tiden som det tar att skriva och läsa datan samt titta på hur den kan krypteras.Läs också: Nya dna-robotar kan byggas på minuter istället för dagar Läs mer…

Ny förhandsversion släppt av Rust for Windows

Microsoft har nu släppt den senaste 0.9-versionen av sitt Rust for Windows-projekt via Rust Foundations crates.io-webbsida, rapporterar Zdnet.Rust for Windows gör det möjligt för Windows-utvecklare att använda valfritt Windows-programmeringsgränssnitt via Rusts Windows-crate. Tanken är att det ska bli lättare för utvecklare att programmera Windows-applikationer i Rust om det finns naturliga calls till Windowsprogrammeringsgränssnitt så som Win32 och COM.Rust for Windows har varit i förhandsversion sedan det släpptes i maj 2020.Läs också: Detta är Dotnet-utvecklarnas favoritspråk Läs mer…

IBM lyckas lösa kvantproblem 120 gångare snabbare än tidigare

IBM:s forskare har lyckats lösa ett kvantproblem 120 gånger snabbare än förra gången de gav sig på samma problem, rapporterar Zdnet.Första gången var 2017 när kvantdatorn Big Blue, utrustad med en sju kvantbitars processor, lyckades simulera en molekyl litiumhydrid (LiH) efter 45 dagars arbete. Den senaste simulering tog istället bara nio timmar.Simuleringen skedde helt och hållet i molnet via IBM:s kvantplattform Qiskit som är i öppen källkod.Den ökade effektiviteten ska enligt IBM bero på en kombination av justerade algoritmer, förbättrade kontrollsystem samt företagets nya kvanttjänst, Qiskit Runtime.Qiskit Runtime härnäst att släppas som en begränsad beta till ett fåtal användare på IBM:s Q Network. IBM:s mål är att Qiskit Runtime sedan ska bli allmänt tillgänglig via Qiskit-plattformen under tredje kvartalet 2021.Läs också: Sjukhus i USA blir först i världen med en egen kvantdator Läs mer…

Efter fem års stiltje – nu vill Atea köpa bolag igen

Sedan årsskiftet är det en ny förare vid ratten på svenska Atea, då Carl-Johan Hultenheim lämnade jobbet som vd på Atea Sverige för att istället bli operativ chef på koncernnivå. Den nya vd:n Linus Wallin är dock långt ifrån ny på Atea. 2010 kom han dit när Atea köpte hans tidigare arbetsgivare Portal, och sedan dess har han haft ett antal olika roller, där den senaste innan den nuvarande vd-rollen var som chef för bolagets största region, Stockholm. Och han blev både smickrad, glad och lite överraskad när han fick frågan om att ta över som Sverige-vd.– Det är så klart en väldig ynnest att få vara med och sätta sin prägel på det här bolaget när man har fått vara med så länge, säger han.Några månader in i rollen låter han ännu nöjdare, även om han kommit in i en minst sagt märklig tid. Och snart är det också dags för honom och den nya ledningsgruppen att sätta sin prägel på Atea, vars strategi brukar delas in i treårsplaner, och just nu är man inne på sista året på den senaste treårsplanen, och det är där fokus ligger just nu.– Det är en treårsplan jag var med och tog fram som regionchef för Stockholm, så just det är tämligen odramatiskt. Nu är det viktigaste att vi går i mål med det vi har bestämt, säger han och ger några exempel på vad som ingår i den planen.– Det handlar mycket om det ansvarstagande Atea, där vi jobbar mycket med hållbarhet och våra interna hållbarhetsmål. Vårt ansvarstagande handlar också mycket om hur vi reser, rekryterar och anställer och ett jämställdhetsmål. Dessutom har vi sagt att vi ska spara 100 000 timmar, tack vare intern effektivitet genom till exempel robotisering.På frågan om Atea kommer uppnå alla sina mål med den senaste treårsplanen är svaret ja, men med viss tvekan.– Mitt i den planen hände det något i vår omvärld, konstaterar Linus Wallin och syftar så klart på pandemin.Har ni reviderat målen?– Jo, lite under resans gång, men vi behåller de stora övergripande målen. Men om vi tar till exempel ambitionen kring jämställdhet behöver vi bli bättre framåt.Men Atea likt många andra bolag i branschen har också sett ett visst uppsving under pandemin. Linus Wallin konstaterar att topparna i efterfrågan har kommit stötvis.– Vad var det som hände? I februari-mars började alla titta på sina hemarbetsplatser och köpte möss, tangentbord och skärmar. Sedan var det ett litet vakuum där pengar skulle sparas. Och sedan i maj-juni började det bli mer fokus på omställningen och de digitala projekten. Då började förfrågningarna verkligen komma om hur vi kunde bli mer relevanta och då upplevde vi större efterfrågan, säger han och berättar att det märks ganska tydligt nu.– Under Q4 och Q1 är det som har ökat mest mjukvara som tjänst med SaaS-tjänster och andra molntjänster. Den efterfrågan som kom under tredje och fjärde kvartalet ser vi nu som konkreta affärer. Vi har en bra pipe med affärsmöjligheter, med managerade tjänster och molntjänster, så nu tycker jag det händer på riktigt.Nästa treårsplan, som ska gälla till 2024 håller den svenska ledningsgruppen på med, och även om den är långt ifrån klar så är det tydligt redan nu att molnet och inte minst Ateas konsultaffär kommer att spela en större roll i hur återförsäljarjätten ska jobba framöver.– Det går så fort nu och det händer så mycket hos våra kunder och hos våra partner, framför allt kopplat till molntransformationen. Vi kommer inte kunna göra allt samtidigt, utan vi kommer behöva bli lite spetsigare och vi har ett ansvar i den molntransformation som pågår. Hur gör vi det framgångsrikt med smarta och digitala tjänster och hur möjliggör vi den resan? Där kommer våra konsulter att vara avgörande. Vi har cirka 1 000 konsulter idag men vill ha fler. Vi ska bli ett bättre konsultbolag än det vi är idag. Det är svårt att rekrytera, men har vi rätt uppdrag åt konsulterna kommer vi lyckas.När Linus Wallin kom till Atea 2010 var det genom ett förvärv, och då var bolaget en av branschens flitigaste företagsförvärvare. Men under de senaste åren, när företagsköpen avlöst varandra, har svenska Atea legat väldigt lågt. Det senaste svenska förvärvet, Östersundsbaserade Barret 2016, var inte heller något jätteförvärv. Men med ambitionen att få in fler konsulter och en marknad där det är svårt att rekrytera låter det som att det snart är dags igen. Och det bekräftas av Linus Wallin på frågan om när nästa förvärv kommer.– Vi kommer köpa.I år?– Om man tittar på vår resa så har vi haft en stark organisk tillväxt. Men det är klart att med den ambition som Atea har så tittar vi på lämpliga kandidater.Och det är framför allt konsultbolag ni tittar på?– Vi får mycket förslag och tittar på det som kommer in. Vi söker efter något som skapar mervärde för det vi gör kopplat till transformation och vårt konsultåtagande, som till exempel information management. Det kan vara lokalt för en specifik ort, och det kan vara ett nationellt förvärv.Det är dock inte första gången Atea sagt att man vill satsa på mer tjänster. De stora volymerna kommer dock fortfarande från den klassiska återförsäljaraffären av hård- och mjukvara, och den delen är fortsatt lika viktig, enligt Linus Wallin.– Vi kommer alltid vara den stolta återförsäljaren. Vi är otroligt stolta över den position vi har, att vara den största leverantören till offentlig och privat sektor, säger han.Numera utgår Ateas svenska verksamhet från de tre affärsområdena Digital Workplace, Hybrid Platforms och Information Management. Och det är just i arbetet med de hybrida molnleveranserna som nyckeln finns.– Framtiden är hybrid. Vilken typ av data ska jag lägga var? Här är informationsklassificeringen jätteviktig. Där kan vi vara navet och hjälpa kunderna med det oavsett var det ska ligga och där måste vi kunna nyttja de tjänster som finns.Frågan om att nyttja de tjänster som finns har verkligen ställts på sin spets nu efter att Ateas molnpartner nummer ett, Microsoft, har fått nobben av ett par tunga svenska myndigheter. Linus Wallin låter dock optimistisk kring den frågan, där han dessutom ser att Ateas roll som storleverantör och rådgivare till de svenska offentliga kunderna kan komma att spela ännu större roll..– Vi har ett ansvar att hjälpa våra kunder genom att ge de rätta råden. Det går att konsumera molntjänster från de stora amerikanska leverantörerna, men man måste ha koll på juridiken, säger han.– Vi har tio strategiska partner och jobbar tillsammans med dem för att hjälpa våra kunder navigera i detta. Det är klart att det Microsoft kom med förra veckan är ett viktigt steg på vägen även om vi inte har alla svar här och nu. Vi jobbar stenhårt på det och jag tror och hoppas på att vi kommer lösa det med de leverantörer vi har idag.Är det era egna datacenter som gäller då, eller var lagrar ni offentliga kunders känsliga data idag?– Det beror på kund. Vi börjar alltid med analys av kundernas miljö, och sedan jobbar vi med rådgivning utifrån det. Det går att hitta lösningar med rätt informationsklassificering. Om Sverige inte ska hamna på efterkälken måste vi kunna tillgodogöra oss de stora leverantörernas lösningar som de har investerat miljarder i. Då räcker inte Ateas datacenter till, utan nyckeln ligger i det hybrida. Det kommer få stor bäring på 2024-målet, att hjälpa kunder i den här resan. Vi kan inte säga ”Vi bygger Sverige med it” om vi inte har de smartaste och bästa lösningarna som finns där.I normala fall brukar maj innebära att Atea samlar sina kunders it-chefer i Tylösand. Ifjol blev Atea Bootcamp digitalt, men så blir det inte i år, i alla fall inte om man lyckas följa sin plan.– Vi planerar för att ha ett fysiskt bootcamp i år, den 20–21 september. Är det något våra kunder är sugna på så är det att träffa sina partner, och att träffas överhuvudtaget. Nu har vi testat att köra digital så vi har det som reservplan, säger Linus Wallin. Läs mer…

Microsoft tar populärt Linuxverktyg till Windows

Under måndagen drog Microsoft i gång ett nytt öppen källkod-projekt som syftar till att få det populära Linuxverktyget Extended Berkeley Packet Filter (eBPF) att fungera med Windows.Det främsta användningsområdet för eBPF är felsökning och systemanalyser, men det går även att använda verktyget i andra sammanhang.Microsoft är noga med att påpeka att det inte är tal om någon förgrening (fork), det rör sig alltså om exakt samma version av eBPF som används i andra projekt. Den enda skillnaden är koden som får verktyget att bli kompatibelt med Windows.Vill du veta mer om det nya projektet kan du surfa vidare till Microsoft Open Source Blog. Läs mer…

Github tänker ersätta lösenord med säkerhetsnycklar

På sistone har det blivit allt vanligare att ersätta lösenord med andra lösningar, detta då det inte spelar någon som helst roll hur starkt ett lösenord är i sig självt om en hackare lyckas få tag på det via cyberattacker, nätfiske eller dataläckor.Nu låter Github meddela att man tänker slopa stödet för lösenord redan till hösten, detta till förmån för säkerhetsnycklar som Yubikey, Thetis Fido U2F och Google Titan.– Genom att lägga till stöd för säkerhetsnycklar med SSH har vi tillhandahållit ett nytt, säkrare och mer lättanvänt sätt att autentisera med Git samtidigt som oavsiktlig och potentiellt skadlig åtkomst förhindras, säger Kevin Jones från Github i en kommentar.Användare som saknar säkerhetsnycklar kommer kunna använda sig av fingeravtrycksläsare eller tvåfaktorsautentisering för att logga in på Github.Detaljerad information om hur du använder dig av säkerhetsnycklar på sajten finns på den officiella Github-bloggen. Läs mer…

Dags att fimpa filservern – så flyttar du filerna till Office 365 steg för steg

Idag är det många som arbetar hemma på grund av pandemin och det är givetvis viktigt att alla på ett enkelt sätt kan nå och samarbeta i olika filer på ett säkert och bekvämt sätt. Även efter att pandemin klingat av så kommer de nya arbetssätten troligen att leva kvar och dina användare kommer att förvänta sig att de enkelt kan nå sina filer.Det är sannolikt att du ändå vill göra dig av med dina gamla lokala filservrar och det finns gott om fördelar med ett flytt av filer till molnet. Du slipper då underhålla en lokal infrastruktur med fysisk hårdvara, lagring och virtuella servrar samt slipper underhåll, patchning och uppgradering av lokala server-OS. Du behöver heller inte underhålla någon vpn-lösning för att användarna ska ha åtkomst till sina filer. Så länge de har Internet så kommer de åt allt de behöver.Många företag har idag flyttat sin e-post till Office 365 men i många fall har man behållit filservrar lokalt. I och med att e-posten är flyttad så är steget till att även flytta över filerna inte särskilt stort i ett tekniskt perspektiv, eftersom du redan har och betalar för lagring i Sharepoint Online och alla användare har redan konton i Azure AD. För att ta steget fullt ut och även ha filhanteringen i Office 365 behöver viss planering genomföras.Innan vi sätter i gång så ska det sägas att det är fullt möjligt att göra en manuell flytt av filer från den lokala miljön genom att dra och släppa filer in i Onedrive eller Teams och ibland är det den bästa lösningen, till exempel om du vill passa på att städa upp bland filerna och inte flytta med dig allt upp till molnet. Vårt scenario idag är dock att du vill flytta upp allt och detta så enkelt och snabbt som möjligt så vi går här igenom vad du behöver tänka på vid en automatiserad flytt.1. Bestäm dig för rätt destinationDu behöver först bestämma dig för vilken destination som dina filer ska flyttas till. Är det personliga hemmakataloger så är det troligt att dessa ska flyttas till respektive användares Onedrive. Är det delade filer som ligger på någon gemensam yta som G: eller F: eller liknande så är det troligen en Sharepointsajt eller ett Team i Teams som är destination för filerna.2. Installera agenter för migreringI Office 365:s administrationsportal för Sharepoint Online laddar du ner en migreringsagent som du installerar på minst en server i den lokala miljön. Denna server behöver nå alla de filservrar som innehåller filer som du vill migrera och du behöver vara inloggad med ett konto som har läsbehörighet på alla filer som ska flyttas.3. Förbered migreringsjobbetNär agenten är på plats så är det dags att skapa migreringsjobb och köra en testomgång. Migreringsverktyget kommer då att kontrollera att filerna går att nå och att allt annat är okej. När detta är klart så är det dags att starta den faktiska migreringen. Du kan ange vissa inställningar, som till exempel att enbart filer med vissa filsuffix ska flyttas eller att filerna ska vara skapade eller modifierade efter vissa datum. Du kan också ange om behörigheter ska flyttas över intakt eller om du bara vill flytta över filerna och då får teamets eller sajtens ägare behörighet till filerna. Du kan också välja om du vill ange information om käll- och destinationsplatserna manuellt eller ladda upp en fil som anger vad som ska migreras vart.4. Starta migreringsjobbet och kolla resultatetNär allt är testat och inställningarna är på plats så är det dags att börja flytta över filerna till Office 365. Det är nu bara att starta migreringsjobbet och vänta på att flytten ska bli klar. I samband med migreringen är det troligen en bra idé att sätta behörigheten på den delade mappen i den lokala miljön till läs-behörighet så att ingen längre kan arbeta mot den gamla platsen. Det går att köra migreringsjobbet flera gånger och den kommer då att flytta över nya och förändrade filer till molnet från filservern, men inte ta bort filer som tagits bort på filservern.Om migreringen används för att flytta över filer från hemmakataloger till Onedrive så behöver det finnas en Onedrive skapad för användaren. Detta sker automatiskt första gången användaren utnyttjar sin Onedrive, men om det är helt nya användare så behöver du köra ett Powershellkommando för att skapa dem i förväg, Request-SPOPersonalSite -UserEmails $users där $users är en array med UPN-namn för de användare där Onedrive ska initieras.När migreringen är klar så är det bara att titta efter i Teams, Onedrive eller Sharepoint så att filerna har dykt upp där. Om allt ser okej ut så kan du ta bort den delade mappen från den gamla filservern och gå vidare till nästa migreringsjobb, om du har flera, tills allt är klart och du kan stänga av den gamla filservern.Informera användarnaI samband med en sådan här migrering är det givetvis viktigt att användarna är informerade och utbildade i den nya miljön så att de hittar filerna efter flytten. Det går utmärkt att synkronisera filerna till en Windowsklient med funktionen files-on-demand i Windows 10 om en användare vill fortsätta arbeta på mer traditionellt sätt med filerna i utforskaren.Med filerna placerade i Office 365 kan användaren nu nå filerna från till exempel apparna Teams, Sharepoint eller Onedrive på sin Iphone eller Androidtelefon. Man kan också jobba med filerna i valfri webbläsare eller från en fet klient installerad på en pc eller Mac, eller till och med Linux eftersom Teams finns även för detta OS. Allt detta utan behov av att underhålla någon form av vpn-lösning. Du har troligen höjt säkerheten kring filerna genom att använda alla de funktioner som finns i Azure AD för skydd av identiteter och villkorad åtkomst, och det går bra att använda FIDO-nyckel för att få maximal säkerhet för filåtkomsten. Du kan också använda Sensitivity Labels för att ytterligare kryptera och säkra åtkomsten till filerna. Du får kort och gott en enklare och minst lika säker åtkomst till filerna i molnet som du hade i din gamla lokala lösning.Mycket att vinnaOm du redan använder Office 365 för din e-post så är det troligen ett smart drag att flytta även filerna till molnet för att få samma fördelar som du fick med e-posten. Efter att filerna är flyttade är det kanske dags att flytta ut även kvarvarande applikationer som bokföring med mera och snart nog finns inget längre kvar i din lokala miljö. Du kan då helt överge denna och låta klienterna arbeta direkt mot Azure AD i stället för din lokala miljö, och därmed kunna börja dra full nytta av de funktioner en modern molnmiljö har att erbjuda. Läs mer…

Brittiska posten testar drönarleveranser till avlägsna öar

Den brittiska posten Royal Mail börjar använda drönare för att leverera post till Scillyöarna, en avlägsen ögrupp som ligger fem mil sydväst om den brittiska huvudön.Inledningsvis sker ett månadslångt test och om det faller väl ut är planen att börja använda drönare för postleverans till andra avlägsna delar i Storbritannien, rapporterar Engadget.Drönaren kan frakta upp till 100 kilo och ska bland annat leverera covid-testpaket och diverse post. Enligt Royal Mail kommer drönarna att flyga utom synhåll för operatören under hela den drygt tio mil långa resan.Royal Mail gjorde sin första drönarleverans i december när ett paket skickades till en fyr på Isle of Mull i Skottland. Läs mer…

IBM släpper nya molnbaserade AI-verktyg för ”det digitala århundradet”

Det nya verktyget som kallas Watson Orchestrate använder artificiell intelligens för att välja och hantera färdigpackade funktioner som behövs för att utföra uppgifter inom försäljning, HR eller andra operativa delar. Det skriver nyhetsbyrån Bloomberg.Det ska vara kompatibelt med Slack och e-post samt till företagsapplikationer som Salesforce, SAP och Workday.Produkten väntas komma ut på marknaden senare i år.– Vi kommer att se tillbaka på det här året som stunden då världen gick in i det digitala århundradet med full kraft, säger vd Arvind Krishna i ett uttalande. På samma sätt som vi elektrifierade fabriker och maskiner förra århundradet så kommer vi att använda hybrida moln för att införa AI i mjukvara och system under 2000-talet.Watson Orchestrate är en i raden av nya satsningar som IBM har visat upp under sin årliga Think Conference. Läs mer…

Nu är HiQ:s Europaresa igång – köper tysk digitaliseringskonsult

Konsultbolaget HiQ har med de nya ägarna Triton i ryggen ambitionen att bli “norra Europas ledande tech-konsultbolag”, och de länder som omfattas av det epitetet är enligt koncernchef Sven Ivar Mørch Norden och det som brukar kallas Dach, det vill säga Tyskland, Schweiz och Österrike. Och nu är resan utanför Norden igång i och med att HiQ idag köper det tyska konsultbolaget Scandio.Scandio är ett konsultbolag med fokus på digital transformation med kontor i München, Augsburg och Berlin. Bolaget, som grundades 2003 och har drygt 100 medarbetare, har stort fokus på agil mjukvaruutveckling och molnteknologi, där man bland annat har partnerskap med Amazon Web Service och Atlassian, av vilka man flera gånger utnämnts till Partner of the Year.– Detta är stort steg för oss och ett viktigt tillfälle i HiQ:s historia. Nu etablerar vi oss i Tyskland på det bästa av sätt. Scandio står mycket starkt inom digitalisering och har en fantastisk kompetens inom it, IoT, cloud, digital transformation och agil mjukvaruutveckling, och vi delar samma värderingar när det kommer till att bygga verksamheten på en tydlig företagskultur. Jag vill verkligen välkomna teamet på Scandio till HiQ, tillsammans kommer vi skapa magi, säger HiQ:s vd och koncernchef Sven Ivar Mørch.– Vi är mycket glada över att ansluta till HiQ. Vi har de senaste 18 åren byggt ett fantastiskt team av utvecklare, kreatörer och tech-nerds som är passionerade förändrare och moderniserare. Det vi ser i HiQ är en stark kultur och en strategisk match, och genom att ingå i HiQ-koncernen bygger vi ett otroligt attraktivt erbjudande i Tyskland, Dach-regionen och i Norden, kommenterar Scandios grundarduo Christoph Köberle och Christian Koch affären. Läs mer…

Kodsnack 417: Fönster- och flikhantering, med Martin Bagge och Sandra Lindberg

Fredrik, Sandra Lindberg och Martin Bagge snackar fönsterhantering, flikar, bokmärken och annat som hör vardagen som datoranvändare till.Sandra har ett inspirerande välordnat system för var fönster hamnar, i vilken ordning de ligger, och hur länge de är öppna. Martin och Fredrik har ambitioner, men når inte fullt så långt.Samma sak gäller hantering av flikar och bokmärken i webbläsare; Sandra har full koll och ett system som håller, Martin har verktyg för att hantera massvis av flikar, och Fredrik försöker hålla flikarna nere men fördelar dem över två webbläsare.Vi diskuterar också trevliga eller nästan omistliga verktyg för att sköta om sina fönster och flikar, och hinner dessutom diskutera filer på skrivbordet en kort sväng.Vi hoppas och tror att ni som lyssnar också har intressanta system – eller intressant oreda utan system – som ni vill dela med er av! Antingen i Slack, eller som en del av ett kommande avsnitt. Vi känner inte att vi hittade några slutliga svar, och det finns massor kvar att diskutera!Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna prenumerera och recensera oss i Itunes! Läs mer…

Hackarna som misstänks för cyberattacken i USA – ”vi är opolitiska”

I fredags drabbades Colonial Pipeline av en ransomwareattack som tvingade företaget att stänga av sina oljeledningar som försörjer 45 procent av östra USA.Den inhemska hackargruppen Darkside misstänks ligga bakom attacken enligt både myndigheter och säkerhetsexperter och nu har gruppen lagt ut ett uttalande på nätet där de skriver att de är opolitiska och inte är bundna till någon särskild regering, rapporterar Vice. DarkSide #ransomware Leaks Press Center: pic.twitter.com/NNmv0UphQw — 𝕯𝖒𝖎𝖙𝖗𝖞 𝕾𝖒𝖎𝖑𝖞𝖆𝖓𝖊𝖙𝖘 (@ddd1ms) May 10, 2021Hackargruppen skriver också att deras mål är att ”tjäna pengar och inte skapa problem för samhället” och fortsätter med att de i fortsättningen ska kontroller varje företag ”som våra partner vill kryptera för att undvika sociala konsekvenser i framtiden”. Läs mer…

USA:s försvarsdepartement utökar sitt program för etiska hackare

USA:s försvarsdepartement utökar nu sitt Vulnerability Disclosure-program för etiska hackare till samtliga offentligt tillgängliga informationssystem hos departementet.Programmet utvecklades efter att initiativet Hack the Pentagon startade under 2016 och fick ett stort genomslag. Innan dess fanns det inte någon möjlighet för hackare att interagera med försvarsdepartementet gällande sårbarheter de upptäckt vilket ledde till att många inte blev inrapporterade.Till en början begränsades programmet till försvarsdepartementets offentliga webbsidor och applikationer medan det utökade programmet nu ger etiska hackare möjligheten att undersöka försvarsdepartementets samtliga offentliga nätverk, frekvensbaserad kommunikation, internet of things, industriella kontrollsystem, med mera.”Den här expansionen är en demonstration av regeringens omvandling gällande säkerhet och ett språng framåt för den nuvarande teknologin inom försvarsdepartementet”, säger Brett Goldstein, chef för Defense Digital Services, i ett pressmeddelande.Likt tidigare överses programmet av departementets Cyber Crime Center. Sedan programmet startades har hackare rapporterat in över 29 000 sårbarheter, varav över 70 procent av dem utvärderades som legitima. En siffra som försvarsdepartementet förväntar sig kommer öka kraftigt till följd av det utökade programmet.Läs också: USA hårt drabbat efter cyberattack – oljeledningar utslagna Läs mer…

Var fjärde utgångsrelä för Tor spionerade på användares aktivitet

En ny granskning genomförd av den anonyma självständiga säkerhetsforskaren ”Nusenu” visar på att ett okänt hot ska lyckats kontrollera över 27 procent av utgångsrelä-kapaciteten för Tor-nätverket i början av februari 2021, rapporterar The Hacker News.Ett utgångsrelä eller ”exit relay” är det sista relät som Tor-trafik passerar genom innan den når sin destination.”Entiteten som attackerar Tor-användarare har aktivit utnyttjat Tor-användare sedan ett år tillbaka och skalat upp sina attacker till rekordnivåer”, skriver ”Nusenu”.I snitt ska entiteten kontrollerat 14 procent av utgångsreläna under de tolv senaste månaderna. Som mest ska entiteten haft koll på 380 skadliga utgångsrelän samtidigt under augusti 2020. Under början av maj gjordes ytterligare ett försök att lägga till över 1000 utgångsrelän. Alla skadliga utgångsrelän för Tor som upptäckts under den andra anfallsvågen ska nu tagits bort.Enligt ”Nusenu” är målet med attackerna att utföra tredjeparts-attacker på Tor-användare genom att manipulera trafik. Anfallaren verkar närmare bestämt utföra SSL stripping för att nedgradera trafiken på väg mot en mixer-tjänst för bitcoin från https till http. Detta för att försöka ersätta bitcoin-adresser och omdirigera transaktioner till sin egen plånbok, istället för den tänkta användarens bitcoin-adress.Torprojektets administratörer rekommenderar sedan tidigare användare att förhindra dylika attacker genom att använda https som standard och använda onion-sajter för att undvika utgångsrelän. Administratörerna arbetar också på en lösning för att ta bort http helt från Tor.Läs också: Bugg i webbläsaren Brave läckte information om besök på Darknet Läs mer…

Axiell fortsätter ta skolbibliotek till molnet

Det nya avtalet innefattar Göteborgs 146 grundskolor, som nu kommer att använda Axiells molnbaserade skolbibliotekssystem Welib. Målet med satsningen är att ge alla 44 000 elever tillgång till en mer likvärdig skolbiblioteksverksamhet.Bakgrunden till satsningen är den nya gemensamma grundskoleförvaltningen. I samband med att det gjordes konstaterades att de olika skolenheterna hade små lokala installationer av bibliotekssystem från olika leverantörer. Då föddes tanken på ett gemensamt skolbibliotekssystem. I Welib kan pedagoger, bibliotekarier och elever samverka digitalt och tanken är att det ska vara en digital samlingsplats för allt pedagogiskt material på skolan, som ska vara åtkomligt var man än är.– En gemensam lösning på alla skolenheter kommer ge oss högre kvalitet och mer likvärdig skolbiblioteksverksamhet. Vi får bättre förutsättningar för att använda mer digitala tjänster och nyttja våra fysiska böcker på ett mer effektivt sätt, säger Per Wikström, chef för Avdelningen för kvalitet, samordning och utveckling inom Grundskoleförvaltningen i Göteborg– Göteborg sällar sig den allt ökande skara kommuner som just nu ser över befintlig systemflora. Att Göteborg, efter en noggrann utvärderingsprocess, kommit fram till att det är Welib som bäst stödjer en likvärdig fördelning av digitala tjänster, är givetvis fantastiska nyheter för oss och det skall bli en ynnest att få möjligheten att utveckla tjänsten tillsammans med Göteborgs stad, säger Joachim Läckberg, Sverigechef Axiell, som är nöjd både privat, och med att nu ha fått in de tre svenska storstäderna som kunder.– Detta innebär att Welib nu används av samtliga grundskolor i Sveriges tre största städer, något som ger oss en unik möjlighet att accelerera vår digitala skolsatsning. Som förälder till barn i en av Göteborgs fina grundskolor får jag också förmånen att följa utvecklingen på nära håll. Läs mer…

Här är säkerhetsprojektet som tagit ner 1,4 miljoner skadliga sajter på ett år

Storbritanniens myndighet för cybersäkerhet, National Security Centre (NCSC), skriver i sin senaste årsrapport att myndigheten tog ner över 1,4 miljoner skadliga webbsidor som ansvarat för över 700 000 onlinebedrägerier det senaste året, rapporterar Zdnet.Detta genom myndighetens säkerhetsprojekt Active Cyber Defence-program (ACD). ACD-programmet använder sig av nedtagningstjänster som hittar skadliga sajter och skickar notifkationer till serverägarna om att ta bort dem, samt en rapporteringstjänst för misstänsamma mejl och sajter från allmänheten.Under de senaste 12 månaderna ska rapporteringstjänsten tagit emot över fyra miljoner mejl som hjälpt till med att identifiera skadliga sajter.”ACD-programmet är ett sant samarbete, och det är tack vare gemensamma krafter med partner både nationellt och internationellt som vi har lyckats skala upp vårt arbete”, säger Dr Ian Levy, teknisk chef för NCSC.Sammanlagt ska fler skadliga webbsidor tagits ner under det senaste året än de tre tidigare åren tillsammans.Läs också: Cyberattack mot Belgien – myndigheter slogs ut Läs mer…

Försäkringsbolag slutar betala ut ersättning vid gisslanattacker

Under det senaste året har lösensummorna vid gisslanattacker tredubblats, något som innebär att företag numera får betala motsvarande 2,5 miljoner kronor i snitt för att få tillbaka sina filer.Trots att polisen har vädjat till företag att inte betala några pengar till hackarna har förfarandet fortsatt, detta eftersom försäkringsbolagen i många fall har valt att betala ut ersättning till de drabbade företagen.Nu låter emellertid Axa meddela att man kommer sluta betala ut ersättning vid gisslanattacker och troligtvis är det bara en tidsfråga innan andra försäkringsbolag fattar liknande beslut.– Det enda sättet att bryta den negativa spiralen är att strypa flödet av kontanter, säger säkerhetsföretaget Emsisofts analytiker Brett Callow i en kommentar till Euronews. Läs mer…

Integritetsaktivisten Max Schrems om Microsofts datalöfte: Håller inte NSA borta

Computer Sweden skrev om Microsofts nya initiativ Datagräns EU i fredags. Där går Brad Smith, chefsjurist på Microsoft, ut och lovar att inga kunder ska behöva flytta sina data utanför EU.Det här kommer efter en allt starkare oro hos europeiska kunder, framför allt inom offentlig sektor, om att amerikanska myndigheter skulle kunna få tillgång till känsliga data via amerikanska övervakningslagar.I Sverige har det bland annat lett till att Skatteverket och Kronofogden nobbar samarbetsplattformen Teams.Max Schrems, den österrikiske advokat och integritetsaktivist, som drivit den process som mynnade ut i Schrems II-domen säger i en intervju med nyhetssajten The Register att Microsofts drag inte räcker.– Som jag förstår det så kommer det fortfarande att finnas direktaccess till data och nycklar från USA i den här nya Microsoft-installationen. Den innebär att alla data fortfarande faller under FISA-lagstiftningen (Foreign Intelligence Surveillance Act) och därför ska kunna lämnas ut till amerikanska myndigheter på begäran, säger Schrems i intervjun. Läs mer…

USA hårt drabbat efter cyberattack – oljeledningar utslagna

Det var i fredags som Colonial Pipeline stängde av uppåt 9 000 km av sina oljeledningar efter att ha drabbats av en ransomwareattack. Colonial Pipeline står för runt 45 procent av bränsletillförseln i östra USA, skriver Axios.Energiforskaren Amy Myers Jaffe säger till Politico att det är ”den mest betydande och framgångsrika attacken mot energiinfrastruktur” som har drabbat USA.I 17 delstater har nödläge utlysts, vilket innebär att man tillåter vägtransporter av bränsle för att hålla leveranserna igång.I går söndag meddelade Colonial att deras stora oljeledningar fortsatt är avstängde men att de öppnat några mindre pipelines.Mycket bränsle ligger nu kvar i raffinaderier i Texas säger den oberoende oljemarknadsanalytikern Gaurav Sharma till BBC.– Såvida de inte löser det till tisdag har de stora problem, säger han.Enligt flera källor ligger hackargruppen Darkside, bakom attacken. De ska ha infiltrerat Colonials nätverk på torsdagen och ha tagit nästan 100 GB data som gisslan. Sedanlåste de data på vissa datorer och servrar och krävde lösen för att inte läcka data på internet.Colonial uppger att de arbetar med polisen, experter på it-säkerhet och energidepartementet för att återställa tjänsten. Läs mer…

Patentstriden mellan Ericsson och Samung är över – tecknar globalt licensavtal

I december stämde Ericsson den sydkoreanska elektronikjätten Samsung för patentbrott. Nu meddelar parterna att de tecknat ett globalt patentlicensavtal som avslutar den tidigare tvisten.– Vi är mycket glada över att kunna teckna ett ömsesidigt fördelaktigt avtal med Samsung. Den här viktiga affären bekräftar värdet på vår patentportfölj, säger Christina Petersson, Ericssons högsta chef för immaterialrättsfrågor, i ett pressmeddelandet.Avtalet omfattar global korslicens för patent avseende ”all cellulär teknik, inklusive 5g” och gäller från den 1 januari 2021.Under andra kvartalet 2021 förväntar sig Ericsson intäkter från immateriella rättigheter, där det nya avtalet är en del, på 2–2,5 miljarder kronor. Läs mer…

Cuba Ransomware-gänget börjar samarbete med spamoperatören Hancitor

Ransomware-gänget Cuba Ransomware verkar ha börjat samarbeta med spamoperatören bakom skadeprogrammet Hancitor för att lättare få åtkomst till utsatta företagsnätverk, rapporterar Bleeping Computer.Hancitor-skadeprogrammet sprids vanligen genom fejkade Docusign-fakturor som innehåller skadlig kod. Tidigare har det använts i flera cyberkriminella kampanjer där Hancitor använts för att installera skadeprogram som Pony, Ficker och Cobalt Strike som kan stjäla användares lösenord. Enligt säkerhetsforskare vid Group-IB ska Hancitor i de senaste tilltagen använts för att distribuera Coblat Strike.Cuba Ransomware har i dagsläget publicerat data som stulits från nio olika företag vilket är mindre än andra kända ransomware-gäng. Förväntningen är att deras verksamhet nu kan komma att skalas upp till följd av det nya samarbetet.Cuba Ransomware har inte någon känd koppling till landet Kuba mer än namnet. Ransomware-gänget misstänks vara baserat i Ryssland.Läs också: Experter varnar för våg av deepfake-attacker Läs mer…

Detta är Dotnet-utvecklarnas favoritspråk

Microsoft finansierade Dotnet Foundation har nu genomfört sin första utvecklarundersökning gällande vilka de populäraste programmeringsspråken, molnleverantörerna och Javascript-ramverken är bland utvecklarna, rapporterar Zdnet.Det mest populära utecklarverktyget är Microsofts IDE Visual Studio som används av nära på 90 procent av de svarande. Därefter kommer Microsofts krossplattforms-kod-editor Visual Studio Code som används av 78 procent av de svarande. Github används av 50 procent.Det populäraste programmeringsspråket är sedan Microsofts C# med 95 procent medan Javascript fick nöja sig med 55 procent och Microsofts Javascript superset, Typescript, 45 procent. Python och Microsoft-backade F# användes av mindre än 20 procent av de svarande. Det språk som deltagare är mest sugna på att lära sig i framtiden är C# följt av Rust.Den mest populära molntjänsten var Microsoft Azure med 70 procent medan 30 procent använder AWS och 14 procent använder Google Cloud Platform.Undersökningen visar också att Microsofts Blazer-ramverk för att bygga mobilappar i C# och Dotnet nu fått bra fart.”Blazor-adopteringen har kommit igång vilket är förståeligt eftersom det tillåtar Dotnet-utvecklare att stanna på Dotnet och använda C# istället för Javascript för att bygga webbanvändargränssnitt”, skriver Dotnet Foundation själva.Värt att notera är att Blazor dock fortfarande är det näst populäraste Javascript-ramverket efter Google-backade Angular.Dotnet Foundations undersökning sträckte sig mellan 1 november 2020 och 31 mars 2021. Resultatet är baserat på svar från 4509 deltagare.Läs också: Facebook går med i Rust Foundation Läs mer…

Det nya intelligenta beslutsstödet är på stark frammarsch

Beslutsstödsplattformarna, BI, utvecklas. Genom att lägga till artificiell intelligens och maskininlärning omvandlar företagen sina data-gränssnitt och affärsanalysen till mer omfattande plattformar för beslutsstöd.Denna rörelse mot beslutsintelligens – decision intelligence på engelska – innebär att företagens sofistikerade mix av verktyg alltmer byggs in i arbetsflödena, och finns tillgängliga närhelst och varhelst beslutsfattare behöver dem.– Beslutsintelligens är företagets förmåga att bearbeta stora mängder data för att fatta beslut, säger Nicole France, analytiker på Constellation Research. Det är samma sak som business intelligence skulle göra, men att det finns tillgängligt över hela företaget.Några av de mest tydliga exemplen på beslutsintelligens i praktiken är rekommendationsmotorer, som använder analyser för att förutsäga vilka produkter konsumenterna tycker är mest passande, eller vilka filmer de ska titta på härnäst.Verktyg som dessa ger sammanhang och relevanta alternativ för att hjälpa människor att fatta bättre beslut, enligt Nicole France och tillägger att gränssnitt och analyserna i traditionella BI-verktyg fortfarande är värdefulla, men beslutsintelligens är mer tillgänglig och relevant.– För människor ute på fältet är sammanhanget viktigt, säger hon. Och det finns en grad av komplexitet som är svår att få rätt. Målet är att presentera saker på ett tydligt, lättförståeligt sätt så att människor kan förstå en komplex analys och snabbt fatta beslut.Casen för beslutsintelligensCovid-19-pandemin har påskyndat digital transformation i nästan alla sektorer av den globala ekonomin – och AI är alltmer kärnan i detta. Mer än 95 procent av de företag som undersökts av 451 Research anser att AI är viktigt för digital transformation – och 65 procent säger att det är mycket viktigt.Enligt undersökningen, som släpptes i slutet av januari, ökade AI-användningen med nio procentenheter förra året i USA jämfört med föregående år. Bara 28 procent av företagen uppgav att de saktade ner AI-satsningarna som en följd av pandemin.Och ett viktigt område där AI vinner mark är data och analys. Enligt en undersökning i år bland mjukvaruutvecklare och it-chefer som gjordes av RealBI upplevde 41 procent av företagen en ökning av begäran om åtkomst till data och analys. En av de främsta drivkrafterna är att göra det möjligt för användare att fatta datadrivna beslut. Dessutom visade undersökningen ökat intresse för att bädda in maskininlärning i analysprogramvara eller användargränssnitt. Nästan 16 procent planerar att lägga till den tekniken inom en snar framtid, utöver de sex procent av företagen som redan gör det.Genom att lägga till AI eller maskininlärning till en BI-plattform kan denna utvecklas till en beslutsintelligensplattform genom att tillhandahålla sammanhang, förutsägelser och rekommendationer när och var beslutsfattaren behöver dem.Enligt Gartner kommer mer än en tredjedel av de stora organisationerna att ha analytiker som utövar beslutsintelligens 2023.Analysföretaget definierar beslutsintelligens som ett ramverk som gör det möjligt för data- och analyschefer att utforma beslutsmodeller och processer i samband med affärsresultat och beteende. I praktiken betyder det att beslutsintelligens använder analys för att hjälpa anställda, kunder eller affärspartners att fatta beslut genom att erbjuda dem data, analys och förutsägelser då de behöver det.När beslutsintelligensen blir en viktig del av affärsprocesserna blir besluten snabbare, enklare och mindre dyrt än tidigare.Kortare köer vid trafikmyndighetBeslutsintelligens kan inte bara hjälpa anställda att fatta bättre beslut, det kan också hjälpa dem att fatta snabbare beslut. Det senare är särskilt viktigt när människor väntar i kö vid trafikmyndigheten och i de här tiderna då de riskerar att smittas av allvarlig sjukdom varje minut de är där.– I min värld är beslutsintelligens inte bara analyser och insikter, utan att kunna fatta beslut, säger Ajay Gupta, chef över digital transformation på Kaliforniens trafikmyndighet.– Vi använder AI i vårt dagliga arbete där det inte bara berättar vad du behöver göra och du gör det, utan det hjälper dig att fatta beslut som en annan människa skulle göra.Byrån började implementera intelligent dokumentbehandling precis när pandemin slog till, säger han. Det gjorde det möjligt för kunder att ladda upp dokument och ta reda på om det fanns något de saknade innan de kom till myndigheten. ABBYY, en leverantör av en digital transformationsplattform, hjälpte DMV med projektet, och ytterligare arbete gjordes av konsultföretaget User Friendly Consulting.– Det är en del grävande kopplat till datorseende, säger Gupta. Och AI tar beslut baserade på historisk data och träning. Plattformen minskar behovet av att människor lämnar och kommer tillbaka senare med rätt dokument, säger han.– Och det minskade transaktionstiden eftersom det var mindre bearbetning som behövde göras i luckan.Det pågår till exempel en federal satsning på att uppgradera körkort till det nya Real ID-formatet, vilket ska göra det lättare för människor att flyga inrikes. Som ett resultat av det har många invånare i Kalifornien behövt komma in till DMV för att få nya körkort. Genom att lägga till AI-funktionalitet och möjligheten att ladda upp dokument i förväg har myndigheten kortat den personliga transaktionstiden från 27 minuter per person till ungefär tio minuter.Det var mycket tacksamt under pandemin, tillägger Gupta.– Ju mindre tid du spenderar i en trång lokal, desto mindre risk för exponering.Dessutom: Eftersom dokument inte behövde skickas fram och tillbaka, var det mindre risk för att viruset skulle överföras via papper.En chatbott hjälper också till att svara på grundläggande frågor från både kunder och anställda, säger han och de undersöker också om den kan användas för att utbilda teknikerna.Implementera beslutsintelligensKaliforniens trafikmyndighet planerar också att använda AI för schemaläggning. Med ungefär 10 000 anställda som arbetar hemma, på kontor ute på fältet och vid huvudkontoret kan det vara svårt att se till att det finns personal som täcker alla skift.Idag utför systemutvecklare vid DMV analysen för detta och ger rekommendationer till regionchefer och kontorschefer. Men byrån utvärderar nu plattformar för att bädda in beslutsinformation i system som används av anställda utan särskild kunskap av dataanalys och de förväntar sig att göra sitt slutliga leverantörsval i år.– Med nya verktyg kommer det att spridas ut och integreras med arbetsflödessystemen. Allt kommer att bli en del av ett lättanvänt gränssnitt med hjälp av färdigpaketerade produkter som är särskilt utformade för att en bekväm användarupplevelse. Det kommer att skapa en bättre beslutsprocess för anställda.Det slutliga beslutet kommer att tas av människor, säger han.– Verktyget presenterar alternativ, skapar kalendrar som kan ändras, skapar ett optimalt baslinjeschema men det är cheferna som faktiskt trycker på knappen.Verktygen som DMV för närvarande utvärderar för att göra detta inkluderar möjligheten att implementera vägtrafikdata. Byråns webbplats innehåller redan gångtrafikinformation för att hjälpa kunderna att bestämma vilken dag och vilken tid som de ska komma in. Informationen används också för att planera arbetsskift.– Men i San Francisco och Los Angeles skapar trafiken och parkeringen många störningar runt kontoren, så vi tittar på att ta in den information som skulle hjälpa oss att göra en optimering, säger Gupta.Covid-19 snabbade på byråns tidsplan för transformationen, säger han, men de var redan på väg i den här riktningen.– Vi har kunnat använda krisen på ett bra sätt för att hjälpa våra kunder med AI, robotisering och maskininlärning. Jag hoppas att vi kan fortsätta accelerera. Jag hoppas covid försvinner – och det snabbt – men att det vi har gjort är bestående, säger Gupta.Andra användningscase för beslutsintelligensCybersäkerhet är ett område där människor måste fatta beslut baserade på stora mängder snabba data med mycket potentiell risk för sina företag. Här kan AI och maskininlärning spela en roll för att hjälpa säkerhetsanalytiker att fatta bättre beslut, vilket nätverksföretaget Cato Networks visar.– Vi använder AI och maskininlärning intensivt för en massa aktiviteter på Cato, säger Avidan Avraham, företagets analyschef.– Till exempel byggde vi en rapportmodell som använder all information vi har om en domän eller IP-adress. Baserat på interna nätverksdata och information om öppen källkod förutsäger den sannolikheten att något kan vara skadligt.Det betyder att hotbildsanalytiker kan prioritera i sina utredningar, säger han.Cato byggde sin egen teknik för att göra detta och använde Amazon Elastic MapReduce för att träna sina modeller. Företaget har använt systemet i över ett år nu, berättar Avraham. Resultaten har varit goda och med en låg nivå av falska larm.– Det är inbäddat i våra analytikers arbetsflöde, säger han. Innan vi byggde den här tekniken brukade vi göra analysen manuellt, så det är uppenbarligen en mycket snabbare process nu.Beslutsintelligens kan också hjälpa företag att bli mer konsekventa. Ta till exempel en bankansvarig som fattar ett lånebeslut.– Det som händer i många fall när individer är inblandade är att varje individ har olika bakgrund, säger Anand Rao, partner och global AI-chef på PricewaterhouseCoopers.Företagen har sina metoder att uppnå konsekvens, till exempel genom utbildning, men externa faktorer spelar fortfarande in. Det kan gälla en sak som att en låneansvarig har en dålig dag. Då kan beslutsintelligensverktyg ge sammanhang och rekommendationer för att skapa mer enhetlighet i affärsprocesser.Att tillämpa beslutsintelligens på andra företagsområden som kundhantering och försäljning växer också – och det är inte förvånande, med tanke på möjligheten att para ihop mänsklig intelligens med AI för att stärka beslutsprocessen. Läs mer…

Visma ska göra ärenden i 14 nordliga kommuner

Norrbottens e-nämnd är en samverkan mellan de 14 kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå, med Luleå som värdkommun. I februari gjorde man klart med ett nytt driftavtal med Tietoevry och Hydro66. Nu har man rott i land nästa upphandling.Nu handlade det om ett system för dokument- och ärendehanteringsprocessen, för att effektivisera exempelvis registrering, handläggning, möteshantering samt expediering och publicering.Valet föll på Visma och dess system Ciceron. Affärsvärdet uppskattas till cirka 4,2 miljoner kronor per år baserat på ett medelvärde per avropsberättigad kommun. Totalt affärsvärde beräknas därmed till 42 miljoner kronor för hela avtalsperioden inklusive eventuella avtalsförlängningar, förutsatt att samtliga 14 kommuner väljer att avropa tjänsten i sin helhet.– Vår utmaning är att på ett smidigt och rationellt sätt göra de kommunala handlingarna mer tillgängliga för medborgarna via den kommunala hemsidan utan dubbelarbete samt att få handlingar som medborgarna skickar in via e-tjänster att direkt landa i ärendehanteringssystemet och det blir intressant att se vilka lösningar som Visma kan erbjuda, säger Lars Nilsson, arkivarie på Gällivare kommun.– Vi är väldigt stolta att Visma återigen får förtroendet att digitalisera några av Sveriges nordligaste kommuner och vi ser fram emot att tillsammans med e-nämnden etablera Ciceron och därmed skapa förutsättningar för transparens mellan kommun, förtroendevalda och medborgare på ett säkert och effektivt sätt, säger Erika Berggren, säljchef på Visma Consulting. Läs mer…

USA:s bredbandsindustri betalade för fejkade kommentarer om nätneutralitet

I samband med att FCC, USA:s myndighet som ansvarar för etermedier, under 2017 tittade på att dra tillbaka nätneutraliteten, ska bredbandsindustrin finansierat en kampanj som genererade miljontals fejkade kommentarer till myndigheten. Detta visar en granskning gjord av staten New Yorks högsta åklagare, rapporterar Reuters.Bredbandsindustrin ska betalt 4,2 miljoner dollar för att generera över 8,5 miljoner fejkade kommentarer till FCC för att ge intrycket av att det fanns folk på gräsrotsnivå som var emot nätneutraliteten.Som en följd av detta tvingas tre företag involverade i kampanjen, Fluent Inc, Opt-Intelligence Inc och React2Media Inc, betala 4,4 miljoner dollar i böter och därutöver behöva genomföra stora förändringar i hur de arbetar med framtida kampanjer. Fluent Inc har accepterat beslutet medan de andra två företagen än så länge inte kommenterat det.Enligt New Yorks högsta åklagare pågår ytterligare bedrägeriundersökningar relaterade till händelsen.Enligt granskningen ska FCC också tagit emot 9,3 miljoner fejkade kommentarar som uttryckte stöd för nätneutraliteten men som skickats in av en 19-årig universitetsstudent med hjälp av ett automatiseringsprogram.Granskningen visar att hela 18 miljoner av de över 22 miljoner kommentarerna som kom in från allmänheten till FCC var fejkade. Oavsett om de var för eller emot nätneutralitet.Nätneutralitet är principen att all data på internet ska behandlas likvärdigt. De som stödjer nätneutraliteten argumenterar för att den är avgörande för ett fritt och öppet internet. Bredbandsindustrin har istället argumenterat för att nätneutraliteten avskräcker investeringar.FCC valde under ledning av Donald Trumps administration att ta bort nätneutraliteten under 2017.Läs också: 95 procent av svenska hushåll kan nu skaffa snabbt bredband Läs mer…

Utvecklare hoppas väcka nytt liv i Visual Basic 6

Många utvecklare har positiva minnen av Visual Basic 6, ett programmeringsspråk från Microsoft som lanserades 1998 och som inte dödförklarades förrän i mars 2008.Nyligen valde Carles Royan att dra i gång en Kickstarter-kampanj i syfte att väcka nytt liv i Visual Basic 6. Målet är att skapa en ny 64-bitarsversion med namnet RAD Basic som är fullt kompatibelt med äldre projekt, åtminstone så länge som det handlar om EXE, ActiveX EXE, ActiveX DLL och ActiveX Control.Genom att basera RAD Basic på öppen källkod hoppas Carles Royan att den nya versionen ska kunna bli en uppskattad efterföljare till Visual Basic 6.Tyvärr ser det i skrivande stund mörkt ut för RAD Basic, detta då kampanjen endast lyckats dra in 173 808 kronor vilket är en bra bit under målet på 609 995 kronor.I sammanhanget kan det nämnas att det faktiskt går att använda Visual Basic 6 än idag, detta tack vare att Windows 10 är bakåtkompatibelt med äldre system. Läs mer…

Nya tillbehör ska göra Chromebook mer intressant för företag

Googles Chromebook-datorer har haft stora framgångar inom utbildningssektorn de senaste åren, men på företagsmarknaden går det desto trögare.I syfte att öka antalet företagsanvändare har Google startat ett samarbete med tredjepartstillverkare som Targus, Belkin, Acer och Hyper, rapporterar Techcrunch.Först ut blir en ny dockningsstation från Hyper som gör det möjligt att koppla in upp till tre externa skärmar, detta tack vare portar för hdmi, displayport och usb-c. Produkten lanseras i augusti och kommer kosta 240 dollar, vilket motsvarar 2 000 kronor exklusive moms och andra avgifter.Satsningen kallas för Works With Chromebook, men det bör påpekas att nämnda tillbehör även kommer att fungera med vanliga pc-datorer. Läs mer…