Så används coronakrisen av hackare – sex angreppsvägar

Organisationer kan vidta många åtgärder för att säkerställa att anställda är väl utrustade för att arbeta på distans på ett säkert sätt. Samtidigt utnyttjar illasinnade aktörer av alla sorter redan covid-19-situationen.
De missar aldrig en möjlighet utan försöker sprida skadlig mjukvara genom att anspela på covid-19 genom e-post, appar, webbplatser och sociala medier.
Här är några av de knep de använder sig av.
1. NätfiskemejlE-post är, och kommer att fortsätta att vara, den största angreppsvägen både för enskilda och organisationer.
Cyberkriminella har länge använt världshändelser i sina phishing-kampanjer för att få fler träffar – och coronavirus är inget undantag. Digital Shadows rapporterar att det på dark web finns annonser för speciella phishing-kit kopplade till covid-19 som kostar mellan 200 och 700 dollar. I dem finns en infekterad e-postbilaga förklädd till distributionskarta över virusets utbrott.
Temat i dessa mejl sträcker sig från analytikerrapporter som är specifika för vissa branscher och detaljer om officiell hälsorådgivning till säljare som erbjuder ansiktsmasker eller information kring verksamhet och logistik i dessa tider. Men i mejlen döljs allt ifrån ransomware och tangentloggare till trojaner för fjärråtkomst.
– Vårt team för hotforskning har observerat många skadliga e-postkampanjer kopplade till covid-19 som använder rädsla för att försöka få potentiella offer att klicka, säger Sherrod DeGrippo, senior chef för forskning och upptäckt av hot på Proofpoint.
– Kriminella har skickat vågor med e-postmeddelanden som har varierat från ett dussin till över 200 000 åt gången, och antalet kampanjer ökar, säger hon och berättar att det ökade från en kampanj om dagen till en början till tre fyra om dagen mot slutet av mars.
Hon säger också att runt 70 procent av de falska e-postmeddelandena som Proofpoints hot-team har upptäckt levererar skadlig mjukvara medan de flesta övriga syftar till att stjäla offrens referenser via falska målsidor som Gmail eller Office 365.
Proofpoint säger att den kumulativa volymen av coronavirusrelaterade nätfiskemejl nu är den största samling av attacker som förenats av ett enda tema som företaget kanske någonsin har upplevt.
Världshälsoorganisationen WHO har offentliggjort varningar om bluffmejl som påstås vara från officiellt håll. Olika nätfiskemejl som påstår sig vara från den amerikanska folkhälsomyndigheten Centers for Disease Control and Prevention, CDC, har cirkulerat exempelvis.
2. Illasinnade apparTrots att Apple har begränsat covid-19-relaterade appar i App Store och Google har tagit bort vissa appar från Play-butiken, kan skadliga appar fortfarande utgöra ett hot för användare. Domaintools avslöjade en webbplats som uppmanade användarna att ladda ner en Android-app som ger spårning och statistisk information om covid-19, inklusive värmekartor.
Men appen är laddad med ett Android-inriktat gisslanprogram nu känt som COVIDLock. För att låsa upp krävs lösen på 100 dollar i bitcoin på 48 timmar annars hotar man med att radera dina kontakter, bilder och videor, såväl som telefonens minne. En upplåsningstoken har enligt uppgift upptäckts.
Domaintools rapporterade att domänerna associerade med COVIDLock tidigare använts för att distribuera porrelaterad skadlig kod.
– Den kampanjens långa historia, som nu ser ut att ha stoppats, tyder på att det här covid-19-bedrägeriet är ett experiment för aktören bakom detta malware, säger Tarik Saleh, senior säkerhetsingenjör och skadeprogramforskare på Domaintools, i ett blogginlägg.
Proofpoint upptäckte också en kampanj där användare ombads att donera sin datorkraft på samma sätt som det verkliga forskningsprojektet SETI@Home men i stället utgav sig för att vara tillägnat covid-19-forskning och på så sätt skulle de kunna infektera datorerna med informationsstjälande mjukvara.
3. Falska domänerNya webbplatser för att sprida information om pandemin dyker snabbt upp. Men en del är fällor för intet ont anande offer. Record Future rapporterar att hundratals covid-19-relaterade domäner har registrerats varje dag under de senaste veckorna. Checkpoint beräknar att covid-19-relaterade domäner är 50 procent mer benägna att vara skadliga än andra domäner registrerade under samma period.
Det brittiska nationella cybersäkerhetscentret NCSC har rapporterat att falska webbplatser försöker likna den amerikanska folkälsomyndigheten CDC och skapar domänamn som liknar CDC:s webbadress och som begär ”lösenord och bitcoindonationer för att finansiera ett falskt vaccin.”
Reason Security och Malwarebytes har båda rapporterat om en värmekartasida för covid-19 som används för att sprida den skadliga mjukvaran Azorult och stjäla referenser, betalkortsnummer, kakor och annan känslig webbläsarbaserad data och exfiltrerar den till en kommando-och-kontrollserver. Den söker också plånböcker för kryptovalutor, kan ta obehöriga skärmdumpar och samla in enhetsinformation från infekterade maskiner.
4. Osäkert hos slutanvändarnaNär ett stort antal anställda och till och med hela företag som arbetar på distans under en längre tid ökar riskerna kring klienterna och de människor som använder dem. Enheter som personal använder hemma kan bli mer sårbara om anställda inte uppdaterar sina system regelbundet.
Att arbeta hemifrån under långa perioder kan också göra att användare börjar ladda ner applikationer eller struntar i policyer som man normalt följer när man är på arbetsplatsen
Färre affärsresor kan minska risken för att anställda får säkerhetsproblem, men det minskar bara hotet om att ansluta till osäkra wifi-nätverk eller att bli av med sina enheter om de faktiskt stannar hemma. De som går ut för att arbeta från kaféer – som vissa kanske gör – kan fortfarande råka ut för stöld eller så kallade man i mitten-attacker där någon går in mellan avsändare och mottagare och kan avläsa och manipulera deras meddelanden.
International Association of Information Technology Asset Managers rekommenderar att alla it-tillgångar som tas hem är spårbara, att företag tillhandahåller policy och råd om hur tillgångar används hemma (särskilt om människor är vana att dela enheter med familjen), påminner användare av policyer för anslutning till offentlig wifi och ser till att de fortsätter att uppdatera sin mjukvara vid behov.
5. Sårbarheter hos leverantörer och tredjepartVarje partner, kund och tjänsteleverantör i ditt ekosystem går sannolikt igenom samma problem som din organisation. Samarbeta med kritiska delar av ditt tredjeparts ekosystem för att säkerställa att de vidtar de åtgärder som krävs för att säkra sina distansarbetare.
6. Siktar in sig på vårdverksamhetNyligen drabbades Illinois Public Healths sajt av ransomware och USA:s hälso- och socialdepartement, HHS, drabbades av ett försök till överbelastningsattack. Sjukvårdsorganisationer i alla former och storlekar är under mer press än vanligt, vilket kan göra personal mer ouppmärksamma på vad de klickar på. Det gör att brottslingar eller personer som vill störa verksamheten kan vara mer benägna att inrikta sig mor den.
Informationssäkerhetsdirektörer i sjukvårdssektorn bör påminna medarbetarna om att vara vaksamma kring misstänkta länkar och dokument och se till att deras verksamhet är motståndskraftig mot DDoS-attacker.
Läs också: Känt hackarforum hackat – för andra gången på ett år

Fakta
Prioritera detta när många arbetar på distans

Liviu Arsene, global cybersäkerhetsforskare på Bitdefender, rekommenderar att organisationer vidtar följande steg för att säkerställa säkert och stabilt distansarbete:
Lägg upp antalet samtidiga vpn-anslutningar så att de rymmer alla distansanslutna anställda.
Ställ in och stöd konferensprogramvara som säkerställer både en stabil röst- och videoanslutning.
Se till att alla anställda har giltiga referenser som inte löper ut inom mindre än 30 dagar, eftersom det kan vara svårt att ändra löptid från Active Directory.
Skicka ut regler och riktlinjer för godkända applikationer och samarbetsplattformar så att medarbetarna är medvetna om vad som sanktioneras och stöds och vad som inte gör det.
Ha stegvisa utrullningsförfaranden för att distribuera uppdateringar, eftersom leverans av dem samtidigt till vpn-anslutna anställda kan få bredbandet att krascha och påverka inkommande och utgående trafik.
Aktivera diskkryptering för alla klienter för att minska risken för dataförlust på komprometterade enheter. Läs mer…

Mänskliga rättigheter kränks när världen bekämpar coronaviruset

Under de senaste veckorna har land efter land tagit i med hårdhandskarna för att bekämpa coronavirusets spridning, men metoderna som används är i många fall kontroversiella.
Nu har 110 organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i en eller annan form, däribland Amnesty International, Digital Rights Watch, Human Rights Watch och International Service for Human Rights, ställt sig bakom en skrivelse där man varnar för de negativa konsekvenserna av virusbekämpningen.
– Att öka den statliga övervakningen genom att till exempel ge tillgång till platsdata för mobiltelefoner hotar integriteten, yttrandefriheten och föreningsfriheten på ett sätt som kan kränka rättigheterna, minska förtroendet för offentliga myndigheter och göra den allmänna sjukvården mindre effektiv. Sådana åtgärder utgör också en risk för diskriminering och kan orsaka redan marginaliserade grupper oproportionerlig skada, står det bland annat i skrivelsen.
Redan nu har flera länder satsat på massövervakning via mobilen, däribland Brasilien, Singapore, Israel, Kina och Sydkorea. Näst på tur står av allt att döma Storbritannien, detta efter att Information Commissioner’s Office gett myndigheterna tillstånd att samla in platsdata.
Läs även: Hemarbetare övervakas med videotjänst som fotar dem var femte minut Läs mer…

Krisen slår hårt mot den svenska startupscenen

En del av näringslivet som drabbas extra hårt av utbrottet av covid-19 är startupvärlden. I en ny enkät som Startup Sweden, en del av Tillväxtverket, har genomfört bland 667 svenska startupbolag framkommer att den tidigare spirande optimismen är bortblåst.
Endast 9,3 procent av de tillfrågade bolagen svarar nej på frågan “Är existensen för ditt bolag hotat på grund av covid-19?”. Mer än hälften, 55,2 procent, säger att man redan har sett eller genomgått förändringar, och 20,5 procent är övertygade om att de kommer att påverkas inom en snar framtid. Trenden verkar också vara densamma oavsett storlek på bolagen.
Elin Hammarberg, kommunikatör på Startup Sweden, säger så här om hur stämningen är ute på bolagen i det ansträngda läget.
– Det är väldigt blandat just nu. De som till exempel hade turen med sig och lyckades stänga sina investeringsrundor och fick pengarna på banken innan detta slog till är i helt annat läge än de som hamnade på fel sida av virussnöret. De har möjlighet att även få in riktigt starka personer i sina team till följd. Överlag är den här typen av bolag vana vid tvära kast och att behöva anpassa sig till nya verkligheter, säger hon.
Många planerar att minska kostymen
Utöver att 75 procent alltså ser att deras existens är hotad till följd av viruset, så uppger också hela 44 procent att de planerar att minska kostymen under 2020.
– Det faktum att 44 procent anger att de har planer på att minska sitt team under 2020 tyder på att många personer i Sveriges startupekosystem kommer att påverkas. Om man ska försöka hitta något positivt i detta läge så föds, historiskt sett, många riktigt bra bolag i kris, både av personer som kommer från storbolagssidan och från startupsidan. Men det är ju inget som förändrar sitsen som många av dessa startups är i här och nu, säger Elin Hammarberg.
Tittar man i olika branscher så skiljer det sig åt. Högst andel som redan upplevt eller genomgått förändringar hittar vi i Music & Entertainment, där 81 procent anger det svarsalternativet. Även Travel & Leisure är starkt påverkat med 76 procent som redan sett förändringar. Men det är flera branscher som har det tufft.
– Det faktum att till exempel kommunikation, media och adtech-branscherna sticker ut som hårt drabbade redan nu känns som ett direkt resultat av stoppade mediabudgetar, där kostnaden för denna typ av lösningar ofta ligger. Samtidigt kan det förhoppningsvis blir ett uppsving så småningom när man tvingas vara öppen för att lösa problem på nya sätt, hoppas Elin Hammarberg.
Läs också: Startup-scenen lockar molnjättarna till Stockholm city – så ska AWS hinna först Läs mer…

Tar webben över nu? Tufft läge för kedjornas butiker

För de stora kedjorna har de senaste åren handlat om balansgången mellan butik och e-handel och var man bör lägga krutet. Om butikerna haft det jobbigt i den balansgången tidigare lär det läge som nu råder innebära en ännu större utmaning för butikshandeln.
Vi har pratat med Elgiganten, Netonnet och Media Markt, som samtliga är tydliga med att de följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. En av de rekommendationer som kom under gårdagen var:
“Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra”.
Det får så klart tydlig påverkan på kedjornas vardag. Elgigantens vd Niclas Eriksson säger att det jobbas febrilt överallt just nu för att kunna jobba vidare.
Inneburit en del nya rutiner
– Vi agerar för att hålla verksamheterna igång, säger han och uppger att det inneburit en del nya rutiner för Elgiganten bara den här veckan.
En är att ha avståndsmarkeringar inne i butikerna, men det är långt ifrån den enda åtgärden.
– Nu lanserar vi möjligheten att man kan få sina produkter levererade ut till bilen. Vi har tittat på att införa den tjänsten länge, men vi har inte sett att det behövts tidigare. Nu gör vi det med den anledning av den situation vi är i nu, särskilt om vi märker att kunder känner sig obekväma med att gå in i butiken.
Och fler åtgärder är på gång.
– Vi har ny kommunikation som går ut i våra varuhus idag, som gäller nya rutiner för att öppna kassor. Vi ska öppna kassor så långt ifrån varandra som möjligt för att skilja människor åt. Vi har också implementerat swish-betalning sedan i måndags för att hantera små belopp så man inte behöver vara så nära varandra. Dessutom ska vi alltid se till att ha alcogel på plats i butiken, både för kunder och personal.
Niclas Eriksson.
Hur har då tillströmningen till butikerna sett ut sedan rekommendationerna om social distansering kom? Niclas Eriksson säger att det påverkar lite olika beroende på vilken butik det handlar om, och trenden med färre besökare i butiken är extra tydlig på ett ställe.
– Ja, det ser vi ju. Framför allt i gallerior ser vi en kraftig minskning av besökarantalet. I de stora butikerna ser vi å andra sidan att de som kommer in i butiken handlar i större utsträckning. Vi ser också att vår tjänst Collect@store används mer än tidigare. Där har vi också stärkt upp bemanningen för att kunna hjälpa kunderna snabbare.
Men ni kommer inte att stänga butiker temporärt?– Nej, det har vi inte gjort och det har vi inte för avsikt att göra. Just nu är det stora fokuset på anställda och kunder. Det är ett utsatt läge men det har gått relativt bra utifrån läget. Vi ser att vi har en samhällsviktig funktion till viss del. Om skolan ska jobba på distans och om många ska jobba hemifrån har vi de produkter som behövs för att få det digitala livet att fungera.
Explosionsartad ökning
Men allt är som sagt inte bara butik. Niclas Eriksson säger att webben har haft en explosionsartad ökning, och att man kommer att stärka upp den delen nu ett tag.
– Vi ser att det dubblats online och vi ser också ett ändrat beteende, att folk söker mer från desktop än via mobilen. Vi kommer prioritera online-kanalen nu och se till att det alltid finns varor, säger han.
Är det några särskilda produkter som går bra just nu?– Det är framför allt produkter för hemmakontor, men även gamingprodukter som konsoler har gått bra. Dessutom säljer vi mycket köks- och hushållsprodukter. Det märks att man är mer hemma nu och äter alla måltider hemma.
På Netonnet anpassar man sig också för fullt efter den nya situationen, och än så länge har man inte sett någon större avmattning, enligt pr- och kommunikationschef Kristina Wärmare.
– Det är många som har behov av produkter från oss när de ställer om till hemmajobb och hemmavistelse. Vi ser en ökad trafik till både till våra lagershoppar och till vår e-handel. Vi tror att våra lägen, som ofta ligger lite för sig själva, gör att många väljer att komma till oss, säger hon.
Har ni övervägt att stänga butiker temporärt?– Nej, det har inte varit aktuellt. Just nu fokuserar vi på att ha rätt produkter på plats i hyllan och snabba hemleveranser för att kunna möta kundernas behov, och det är det som ligger allra först i vår prioritetsordning.
Har ni produkter som gått tydligt bra eller dåligt under de senaste veckorna?– Vi märker en starkt ökad efterfrågan på produkter som är relaterade till att hemmakontoret, men även till det faktum att många nu rustar sig för att stanna hemma, då med fokus på både underhållning och förströelse men även på städning och matlagning. Bland de mest eftersökta produkterna hittar vi till exempel webbkameror, bildskärmar, skrivare, headsets och hörlurar, men även till exempel tv, spelkonsoler, dammsugare, grill och luftrenare, säger Kristina Wärmare.
Anpassar till nya förutsättningar
– Däremot ser vi att produkter inom exempelvis foto inte är lika efterfrågade nu. Vi hade förberett oss för en intensiv sportsommar då vi vanligtvis säljer mycket tv, och vi ser fortsatt ett stort intresse för tv men ställer nu om och anpassar oss till de nya förutsättningarna och behoven som de medför för våra kunder.
Även på netonnet vidtar man åtgärder efter Folkhälsomyndighetens nya rekomendationer.
– Vi har redan i ett tidigt stadium satt våra medarbetares och kunders säkerhet främst genom att verka för att minska smittspridningen. Våra kunder är väldigt medvetna och framför allt när det gäller pris, våra lite avsides lägen attraherar inte direkt impulsköparen eller spontanbesökaren som man främst möter i köpcentrum. De kunder som kommer till oss gör det för att verkligen handla. Kunderna har i regel gjort sin research på nätet och kommer sedan till Lagershop för att med hjälp av vårt självbetjäningskoncept göra sina inköp.
Kristina Wärmare.
– De åtgärder vi har vidtagit är information till kunden direkt i entrén om hur vi ska hjälpas åt i den rådande situationen, vad vi gör dagligen och vad kunden kan hjälpa till med. Där ber vi till exempel kunderna att hjälpa till att hålla avståndet till varandra och till våra medarbetare. De kunder som uppvisar symptom eller befinner sig i karantän hälsar vi varmt välkomna till vår e-handel, säger Kristina Wärmare och säger att det sker ändringar inne i butikerna också.
– Inne arbetar vi med golvmarkeringar både i kassaköerna, kundservice och vid informationsdiskarna för att hjälpa våra kunder att hålla rätt avstånd. Vi jobbar med flera lösningar för att minska smittspridningen men som samtidigt inte ska påverka kundupplevelsen. Vi kommer till exempel att montera avgränsare i plexiglas i våra kassor inom de närmsta dagarna. Sedan ett antal veckor har vi infört utökade städrutiner och ser löpande över utsatta kontaktytor. Handsprit finns utställd på utvalda ställen.
Och även här har man börjat med leverans till bilen, men man har även sett större efterfrågan på snabba hemleveranser.
– Vi har infört expressleveranser där man kan beställa online innan klockan 14 och få leverans hem eller till ett paketskåp samma dag om man bor i någon av landets storstadsregioner. Vi har dessutom infört möjligheten att beställa på nätet och hämta i vald lagershop efter 30 minuter genom en så kallad drive thru-leverans. Som kund skickar du ett sms med ordernummer samt registreringsnummer på bilen så bär vi ut prylarna till dig och lägger in i bagageluckan.
Inga planer på att stänga butiker
Inte heller Media Markt verkar ha några planer på att temporärt stänga butiker trots de nya riktlinjer som gäller för handeln.
– Vi kan se en trend under månaden där allt fler väljer att handla online. Vi har inga planer på att stänga några varuhus temporärt. Vi har öppet som vanligt och vi fokuserar på att hålla oss uppdaterade med nya rekommendationer och regler från myndigheter och andra instanser. Viktigt för oss är att säkerställa att alla, både medarbetare och kunder, håller sig till de rekommendationer som finns, exempelvis rigorös handtvätt, stanna hemma vid minsta symptom, håll ett rejält avstånd till dina medmänniskor, säger kommunikationschef Jenny Pedersen och svarar så här på hur man hanterar de senaste rekommendationerna om att begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt.
– Vi har sedan tidigare skyltar i varuhus och information på vår hemsida där vi ber våra kunder att hålla avstånd. Just nu har många av våra varuhus markerat med tejp på golven för att visa lämpligt avstånd mellan kunder och redan i måndags beställde vi stora golvdekaler till samtliga våra varuhus med budskapet om att hålla avstånd. De förväntas anlända till våra varuhus vid lunchtid idag och kommer då att placeras ut på ett strategiskt sätt på golvet. Våra kollegor i varuhusen håller också koll på att det inte bildas folksamlingar, och en fördel för oss i det här läget är att vi har väldigt rymliga varuhus som gör det möjligt för kunderna att hålla avstånd.
Och vad gäller de produkter som säljer bäst under krisen anger Media Markt ungefär samma som sina konkurrenter.
– Generellt kan jag säga att det som efterfrågats mest under mars månad har varit vitvaror och mycket jobba hemifrån-produkter och home entertainment, det vill säga efterfrågan har speglat situationen vi befinner oss i där en hel del jobbar hemifrån, eller håller sig hemma av andra skäl.
Läs också: Elektronikkedjan byter namn efter 56 år – och bildar ny jätte i Sverige Läs mer…

Binance köper CoinMarketCap för 4 miljarder

Världens största börs för kryptovalutor i handelsvolym räknat, amerikanska Binance, bekräftar att de köper den i särklass största aggregatorn och sajten för kursinformation Coinmarketcap. Binance vill i ett uttalande till Coindesk inte bekräfta köpeskillingen som enligt ihärdiga rykten lär ligga på 400 miljoner dollar, eller strax över fyra miljarder kronor.
Enligt Binance grundare och mycket offentliga vd Changping “CZ” Zhao är det Coinmarketcaps stora användarbas som lockat Binance att lägga upp pengarna. Coinmarketcap grundades som ett hobbyprojekt i maj 2013 av den än idag ende ägaren Brandon Chez. Verksamheten som idag har 40 anställda började bokstavligen i Chez lägenhet.
Coinmarketcap, eller CMC, är idag den särklass största aggregatorn och sajten för kursinformation för kryptovalutor. Sajten ligger på plats 570 på Alexas ranking över de största sajterna i världen och sajten levererar kursinformation om 5290 kryptovalutor. Köparen Binance kommer först på plats 1688.
CMC har dock fått en del kritik för att många av kurserna inte är särskilt exakta, vilket ofta beror på mycket låg, eller obefintlig, handel för många valutor, alltså låg likviditet. Många menar att CMC borde avstå från att publicera information som inte är pålitlig. I allt väsentligt är dock CMC den sajt de flesta går till för att få senaste kursen för sina valutor.
Affären innebär att antalet oberoende källor för kursinformation minskar. Binance är en börs och kommer förstås vilja styra CMS:s användare mot att handla på den egna plattformen. Elaka tungor menar att Binance kommer vilja presentera kurserna på den egna börsen som de bästa. Till saken hör att den ”officiella” kursen för till exempel bitcoin är en sammanräkning av de lokala kurserna på flera olika börser.
Kurserna för olika valutor skiljer sig lite åt beroende på vilket ”orakel” man frågar, eftersom olika aggregatorer använder kursinformation från olika börser. Den näst största oberoende sajten för kursinformation är enligt Alexa-rankingen CoinGecko på plats 7350, men även Coinpaprika är hyggligt populär.
Läs också:Över 104 miljarder har hackats från kryptobörserBitcoins beräkningskapacitet kraschade med 45 procent Läs mer…

”Digital krisinformation når inte ut till alla – det är farligt”

När samhället är i kris är det särskilt viktigt att information når ut brett. Alla människor har rätt till information, speciellt när det gäller liv och hälsa. Ändå har många aktörer som bedriver allmän krisinformation stora brister i tillgängligheten i sina digitala kanaler, enligt våra slutsatser. 15 procent av den svenska befolkningen har en funktionsnedsättning och därmed krav på digital tillgänglighet. Och aldrig har betydelsen av det varit starkare än under pågående kris.
Webbtillgänglighetsdirektivet, eller lag om tillgänglighet till digital offentlig service som lagen heter i Sverige, började gälla i september 2018. Lagen ställer krav på att organisationer som till största delen finansieras, leds eller drivs av stat, region eller kommun är tillgängliga på webben. I klartext betyder det att personer som har svårigheter att se, höra, läsa, styra datorn, förstå information och liknande har samma rätt till kris- och vårdinformation som alla andra.
Vi har låtit personer med funktionsnedsättningar testa gränssnitt och hittat dåliga kontraster som gör texten svår att läsa för personer med nedsatt syn eller färgseende, felaktig uppmärkning av objekt som gör att personer som använder hjälpmedel utestängs från informationen, dålig formatering som gör innehållet svårläst och mycket annat.
Det är de stora riskgrupperna som drabbas hårdast: äldre har ofta sämre syn, hörsel och motorik och därmed större behov av tillgänglighet. Många personer med funktionsnedsättning i arbetsför ålder tillhör riskgrupper på grund av nedsatt immunförsvar, andningssvårigheter eller diabetes. Att den digitala informationen kan användas av alla borde vara en självklarhet och är alltså även lagstadgat. Men under en pandemi förväntas vi dessutom förlita oss i hög utsträckning på digitala kanaler, vilket gör den bristande tillgängligheten ännu mer problematisk.
Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »
I grunden handlar det om att följa en teknisk standard vad gäller kod, design och innehåll. Genom att fokusera på dessa krav kan man säkerställa att alla människor, oavsett förmåga, kan ta till sig informationen på lika villkor med alla andra. Just nu borde det vara förhållandevis lätt att få fokus på (och resurser till) effektiv kommunikation.
Att det ska gå fort och är högt tryck på informationsavdelningarna kan inte få stå i vägen för att informationen når ut till de som kanske allra bäst behöver den. I synnerhet inte i dessa tider.
Susanna LaurinForsknings- och innovationschef, Funka Läs mer…

Så säkrar du dina Zoom-konferenser – 8 enkla tips

Zoom har seglat upp som videokonferenssystemet par preference när allt fler jobbar hemma. Tillströmningen av nya användare har förmodligen tagit utvecklarna av Zoom på sängen, och rapporterna om diverse säkerhetsproblem duggar tätt. Dels har oinbjudna kunnat koppla in sig i pågående konferenser som sagt och gjort saker man inte vill höra eller se, dels har det uppdagats några buggar till men för säkerheten generellt, skriver Ars Technica.
Men det finns några saker i inställningarna för Zoom man kan ta till för att säkra upp konferenserna eller mötena, och det finns också ett par saker man bör tänka på rent generellt, för alla system för videokonferenser. Rent handhavandemässigt verkar det råda delade meningar om på vilket sätt man bör använda Zoom. För vissa funkar det att köra Zoom direkt i webbläsaren, för andra funkar det bättre att installera appen först. Appen kan knappast skada, så det säkraste är att installera den för att vara säker på att konferenserna ska fungera.
Se till att mötena är lösenordsskyddade. Det är det bästa sättet att se till att bara de som har lösenordet kan ansluta till ett möte. Om du är mötesorganisatör, gå in i inställningarna och se till att ”Require a password for instant meetings” är på.
Om möjligt, se till att inte posta om möten på sociala medier eller andra publika kanaler. Skicka inbjudningar per e-post, Signal, Whatsapp eller liknande privata kanaler.
Håll ett öga på listan med deltagare, i vart fall lite då och då. Deltagare som inte ska vara med på mötet kan kastas ut av administratören, se nedan.
Håll koll på skärmdelningen. Organisatörerna kan ställa in Zoom så att skärmdelning är påslaget i grundläget. Men du som vanlig deltagare kan alltid slå av skärmdelning från din dator. Det finns knapp för detta till höger i användargränssnittet. Skärmdelningen kan tillfälligt slås på om det behövs. Organisatörer bör inte slå på skärmdelning om man inte kan lita på alla deltagare. Det handlar alltså både om att du inte ska dela saker du inte vill dela, och att andra deltagare inte ska behöva se saker de inte vill se.
Slå av ”Join Before Host” så att du som organisatör har kontroll över mötet från start. Ingen ska alltså kunna ansluta till mötet innan organisatören anslutit.
Använd möjligheten till ”väntrum”. Om du slår på ”Waiting Room” ställs alla anslutande deltagare i vänteläge tills organisatören uttryckligen släpper in dem. Detta hindrar intrång även om angriparen tagit sig förbi tidigare säkerhetskontroller.
Stäng dörren till rummet. När alla som ska ansluta har anslutit, och mötet är igång, kan du låsa mötet. Detta gör att inga andra kan ansluta hur mycket de än försöker. Gå in i inställningarna under ”Manage Participants” och använda inställningarna till höger i användargränssnittet. Här kan du som organisatör även slå av/på deltagarnas ljud och/eller bild, och även kasta ut deltagare.
Se upp med vad du har i bakgrunden. Om du sitter hemma kanske du inte vill visa din erotiska konst eller att städning inte är din starkaste sida, eller om du sitter på kontoret kan det vara dumt att visa whiteboards eller annat som kan avslöja företagshemligheter. Bestäm dig för en plats (gå inte runt under mötet med kameran på), och testa hur din bakgrund ser ut innan du ansluter.
Läs också:Bugg i Zoom kan stjäla din inloggning till WindowsZoom tvingas krypa till korset vad gäller kryptering Läs mer…

Ny Googlesajt ska visa om människor tar social distansering på allvar

Social distansering är ett begrepp som blivit väl känt under spridningen av Covid-19. I korthet handlar det om att undvika sociala kontakter för att undvika smittspridningen.
It-jätten Google släpper nu en ny webbsajt, som använder anonymiserade data från företagets olika produkter och tjänster, för att visa hur det här fungerar i praktiken.
Den nya sajten heter The COVID-19 Community Mobility Reports. ”Rapporterna syftar till att ge insikter om vad som har förändrats till följd av regler som syftar till att bekämpa Covid-19”, skriver Google i en bloggpost.
Kartlägger trender i våra förflyttningar
Uppgifterna kommer att samlas ihop på kollektiv snarare än individuell nivå, och ska till exempel inte visa antal människor som besöker parker eller livsmedelsbutiker. Tanken är i stället att beskriva procenttal som ska kunna visa på potentiella ökningar på vissa platser. Rapporterna kartlägger rörelsetrender över tid och efter geografi över olika kategorier av platser som detaljhandel och rekreation, livsmedel och apotek, parker, stationer, arbetsplatser och bostäder.
De här rapporterna täcker 131 länder, däribland Sverige. I den svenska rapporten finns uppgifter nedbrutna på varje län. Tjänsten kommer att utökas med fler länder, regioner och språk under de kommande veckorna.
Google påpekar att tjänsten har utvecklats med hänsyn tagen till integritetsregler, och att ingen personlig identifierbar information kommer att göras tillgänglig.
Kan stängas av när som helst
Insikterna i de här rapporterna skapas med aggregerade och anonymiserade datauppsättningar från användare som har aktiverat lokaliseringshistoriken i inställningar, vilken är inaktiverad i standardläget. Google skriver också att människor som har lokaliseringshistoriken aktiverad kan stänga av den när som helst genom sitt Google-konto, och att de också kan radera denna data direkt.
De här rapporterna kommer att finnas tillgängliga under en begränsad tid, ”så länge myndighetspersoner inom folkhälsa finner dem användbara i sitt arbete för att stoppa spridningen av Covid-19”.
Läs mer: Sanslös rusning till molnet under coronakrisen – står infrastrukturen pall? Läs mer…

Huawei joinar amerikansk open source-organisation

Nu går Huawei med i Open invention network (OIN), en sammanslutning av företag som motarbetar patenthinder för utvecklingen av Linux, rapporterar Zdnet.
OIN köper upp patent som kan vara användbara för utvecklingen av Linux-baserad program och system, och låter sina medlemmar använda dem fritt. Medlemsföretagen överlåter i sin tur sina Linux-relaterade patent till OIN.
Att Huawei nu går med har fått många i teknikvärlden att höja på ögonbrynen. Inte minst bland företagets kritiker som påpekar att Huawei tidigare anklagats av USA:s justitiedepartement för utpressning och för att ha försökt stjäla affärshemligheter, samt att företaget tjänat över 60 miljarder kronor i patentroyalties sedan 2001.
Jianxin Ding, global chef för immaterialrätt på Huawei, säger att Linux och OSS är viktiga delar av den teknik som företaget nu utvecklar. Genom att gå med i OIN vill de visa sitt fortsatta stöd för innovation.
Läs också: Huawei om en framtid utan Google: ”Perfekt tajming för vår appsatsning”  Läs mer…

Ont i ryggen? Här är sjukgymnastens bästa jobba hemma-tips

Troligen har det aldrig varit fler svenskar som jobbat hemma än just nu. Men tänker vi på vår fysiska arbetsmiljö på samma sätt när vi inte är på jobbet?
På företagshälsan Feelgood får man just nu många frågor om ergonomi, och sjukgymnasten Sofia Bergman har sammanställt lite tips på hur man med enkla medel kan se till att jobba rätt även om man inte har professionell kontorsutrustning hemma.
Här är expertens bästa tips för rätt ergonomi på hemmakontoret:
Arbetsställningen
Viktigast är att variera sin arbetsställning och inte jobba för statiskt. Variera gärna sittande och stående arbetsposition. Strykbrädan eller en kartong på ett bord kan fungera som ett ståbord.
Sitt på hela stolen med en kudde bakom ryggen som stöd.
Om du har möjlighet att använda eller skaffa ett stativ och ett externt tangentbord är det toppen. Datorskärmen ska helst ha positionen i rät vinkel från ögonen, så slipper man den så kallade gamnacken.
Se till att få armarna i 90 graders vinkel när du jobbar vid datorn. Och använd små rörelser, det vill säga ha tangentbordet så nära kroppen som möjligt.
Belysningen 
Något man kanske inte tänker på är belysningen. Viktigt att sitta i ett rum med bra belysning och att undvika att det blir reflexer på skärmen som gör att ögonen behöver anstränga sig mer för att se. Tyvärr är altanen en solig dag inte att rekommendera,
Rörelse ännu viktigare 
Än viktigare när man jobbar hemma att tänka på att ta mikropauser med rörelse. På kontoret får man dem oftare naturligt eftersom man går runt mer. Vid datorarbete sitter vi ofta med tyngdpunkten framåt, så tänka på att göra motsatsrörelser och sträcka ut armarna bakåt och uppåt. Ställ dig upp och gör rörelserna och har du ett träningsgummiband använd gärna detta. Kom ihåg att göra detta flera gånger om dagen.
Ta gärna två promenader varje dag. Börja dagen med en kort promenad för att få in känslan av att du går till jobbet. Och ta sedan gärna ytterligare en promenad mitt på dagen för att få igång blodcirkulationen igen.
Och utöver råden kring den fysiska arbetsmiljön ger hon även ett antal må bra-tips.
Sofia Bergman.
– Håll dig till rutiner, gå upp i vanlig tid, klä på dig sköna jobbkläder men sitt inte i pyjamasen hela dagen. Ät bra mat och slarva inte med lunchen till exempel. Det är viktigt att behålla fasta rutiner som lunch och kanske en fikapaus om man är van vid det, säger hon och slår även ett slag för planering.
– Bestäm vilka tider du jobbar och håll dig till det. Det blir lätt att allt flyter ut och arbete och fritid blir ett. Därför kan det vara bra om det går att ha en avgränsad jobbplats som man lämnar eller plockar bort när arbetsdagen är slut.
Hon avslutar med ett tips hur man ska hantera det vanliga sociala utbyte man får från sina kollegor.
– Att träffas är för många en nödvändig injektion. Boka in ett videomöte med kollegorna dagligen för att få utlopp för de sociala behoven.
Läs också: Trött på jobbet? Tänk igenom detta innan du byter Läs mer…

Uppförsbacke för nya konsultjätten – Tietoevry i botten i kundnöjdhet

I årets stora undersökning av kundnöjdheten på den nordiska it-outsoucringmarknaden har analys- och konsultbolagen Whitelane Research och PA Consulting gått igenom över 700 outsourcingkontrakt i Norden.
Nytt för i år är att analysfirmorna också utvärderat lika många nordiska molnkontrakt.
Nöjdheten bland kunderna med sina it-leverantörer ligger på i snitt 69 procent. Peter Wardell, sourcringexpert på PA Consulting säger att det är en förhållandevis hög siffra.
Peter Wardell, sourcringexpert på PA Consulting.
– Man får nog säga att kunderna generellt är nöjda med sina leverantörer. Den viktigaste parametern i kundnöjdheten är leveranskvaliteten, det vill säga att man har en bra driftleverans utan avbrott. Här kan vi se att kvaliteten höjts från förra året.
– Men även relationen mellan kund och leverantör är viktig. Alltså att kunden snabbt får svar på de frågor de har. De faktorerna går före exempelvis kontraktsflexibilitet eller innovation när kunderna tycker till.
Stark insourcingtrend
Undersökningen visar också att outsourcingtrenden är fortsatt stark i de nordiska länderna. 31 procent uppger i undersökningen att de kommer att outsourca mer under de kommande två åren. 36 procent uppger att det inte kommer att vara någon skillnad. Bara 18 procent att de kommer att outsorca mindre.
Men Peter Wardell tar upp en faktor som dyker upp i årets undersökning och som kan tyckas något motsägelsefull – nämligen att allt fler organisationer också vill ta tillbaka outsourcad verksamhet.
– Faktum är att insourcingen är stark, inte minst i Sverige. 19 procent av deltagarna i undersökningen har planer på att insourca. Slutsatsen vi drar är att företag och myndigheter blir mer selektiv i vad man outsourcar.
– De insourcar för att bättre kunna uppnå ett agilt arbetssätt och time-to-market. Det är den kundnära utvecklingen man vill ha internt, vissa funktioner eller viss applikationsförvaltning. Men de är selektiva med vad de plockar tillbaka. De tar inte tillbaka all förvaltning.
Ökar i lågkonjunktur
De tyngst vägande skälen till outsourcing är kostnadsreduktion, att kunna fokusera på kärnverksamheten, skalbarheten och kvalitetsförbättringar. Och trots att insourcingen vinner viss mark – så tror Peter Wardell på något av en outsourcingboom under året.
– Det råder ingen tvekan om att vi är inne i en lågkonjunktur, särskilt nu under coronakrisen. Och om man ser på hur organisationer arbetat under tidigare lågkonjunkturer så är det helt klart att outsourcingen ökar.
– Kostnadsreduktionen är en viktig drivkraft i sämre tider. Så jag tror det kommer att öka under året.
Särskilt pigga på outsorcing är företagen inom tillverkande industri, där nästan hälften uppger att de ska outsorca mer.
Om vi sedan tittar på leverantörssidan så är, precis som de senaste åren, TCS i topp med en kundnöjdhet på 81 procent. På andra plats hamnar Basefarm med 80 procents kundnöjdhet. Därefter kommer Sopra Steria (76), CGI (76), Accenture (73), HCL (72), Atea (71), Infosys (71) och LTI (71).
”Återspeglar inte våra ambitioner”
Betydligt längre ner återfinns nya sammanslagna konsultjätten Tietoevry med en kundnöjdhet på 64 procent. Det ska påpekas att i den här undersökningen har de fusionerade bolagens enskilda resultat slagits samman (det nya bolaget såg dagens ljus i början av det här året). Bara Atos och KMD ligger lägre.
Johan Torstensson, som är ansvarig för affärsområdet Cloud & Infra på Tietoevry säger att de ”hanterar resultatet med stor respekt” och att de nu håller på att analysera det.
Johan Torstensson, är ansvarig för affärsområdet Cloud & Infra på Tietoevry.
– Men det är tydligt att årets resultat inte återspeglar våra högt ställda ambitioner och krav. Kundnöjdhet och kvaliteten på våra tjänster är alltid högsta prioritet för oss.
– Samtidigt ser vi förbättringar inom nyckelområden som är viktiga för våra kunder, som leveranskvalitet av tjänster, molnkapacitet, datacenter, infrastruktur- och applikationstjänster.
Har ni någon förklaring till att ni ligger så pass lågt i undersökningen?
– Det finns ingen enskild förklaring men det är tydligt att det finns en rad områden som vi måste arbeta aktivt med att förbättra. Just nu genomför vi ett omfattande arbete för att stärka hela organisationen och ta till vara på de tidigare bolagens styrkor.
Johan Torstensson menar att sammanslagningen ger resurser och möjligheter att förbättra de här resultaten. Under det gångna året har Tietoevry också jobbat med att stärka partnerskapet med de stora molnleverantörerna, vilket de tror ska ge resultat.
– Vi investerar också i vår lokala leveranskapacitet och kompetenser. Den feedback vi får från rapporten och i dialogen med kunderna blir oerhört viktig i det långsiktiga arbetet.
Molnplattformar populära
I årets undersökning tittar Whitelane och PA Consulting också på molnplattformarna, där nöjdheten överlag är god. Microsofts Azure har den högsta siffran på 75 procent, följt av AWS med 74 procent, Google Cloud med 73 procent, Oracle 70 procent samt IBM på 61 procent.
– Det är höga siffror. Jag tror att ingen som köper molntjänster förväntar sig annat än att det är standardiserat. Det innebär att innovationen får de på köpet, och det tror jag ökar kundnöjdheten.
– Samtidigt visar det sig att molnutvecklingen i Sverige inte går så snabbt som i grannländerna, som en följd av de legala frågorna som diskuteras här. Det är färre, framför allt i offentlig sektor, som planerar att lägga ut sin verksamhet i molnet.
När det gäller molnbaserad mjukvara ligger Google Suite i topp med 81 procent före Microsoft med 79 procent och ServiceNow samt Salesforce på 73 procent.
– Även det är höga siffror. De ligger generellt högre i kundnöjdhet än de traditionella sourcingleverantörerna, säger Peter Wardell.
Läs mer: Tietoevry går tungt in på Microsoft – med 3 000 Azure-specialister
Läs mer: Industrins nödstopp slår hårt mot it-konsulterna: ”en kraftig smäll”

Fakta
Kundnöjdhet i Sverige

Så nöjda är kunderna i Sverige med sina it-leverantörer (procent):
1. TCS (82)
2. Atea (78)
3. Accenture (74)
4. HCL (73)
5. CGI (72)
6. Fujitsu (68)
7. Capgemini (67)
8. Tietoevry (66)
9. Wipro (66)
10. Atos (66)
11. DXC Technology (64)
12. IBM (62)
Källa: Whitelane Research och PA Consulting

Kundnöjdhet i Norden

Så nöjda är kunderna i Norden med sina it-leverantörer (procent):
1. TCS (81)
2. Basefarm (80)
3. Sopra Steria (76)
4. CGI (76)
5. Accenture (73)
6. HCL (72)
7. Atea (71)
8. Infosys (71)
9. LTI (71)
10. Deloitte (70)
11. Tech Mahindra (70)
12. Capgemini (69)
13. Fujitsu (69)
14. NNIT (68)
15. IBM (66)
16. Wipro (66)
17. DXC Technology (66)
18. Cognizant (66)
19. Tietoevry (64)
20. Atos (62)
21. KMD (54)
Källa: Whitelane Research och PA Consulting Läs mer…

Nordlo tar hem västlig outsourcingaffär

Det blev Nordlo som tog hem Bengt Dahlgren Göteborgs upphandling när man ska outsourca hela sin it-infrastruktur. Nordlos åtagande omfattar drift av it-infrastruktur, användarsupport samt den fysiska och virtuella servermiljön för kontoren i Göteborg, Borås och Växjö.
– Ett glädjande besked att ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige, som är verksamt inom hela samhällsbyggnadsprocessen, väljer Nordlo som leverantör, säger Nordlos koncernchef Fredrik Almén.
Teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren har 550 anställda. Målet med upphandlingen var att höja driftsäkerheten, användarsupporten och samarbetsnivån med sin it-leverantör. Kraven var en stabil och skalbar it-plattform som skulle levereras som en komplett outsourcinglösning.
– Genom att outsourca vår it-infrastruktur så får vi ökade möjligheter att fokusera på vår kärnverksamhet. Vi har efterfrågat ett nära samarbete med fokus på en säker, skalbar och stabil it-infrastruktur samt en engagerad servicedesk. Nordlo har ett tydligt erbjudande och förstår vår bransch. Samarbetet är därför en bra lösning som ger oss en förlängd it-avdelning, säger Patrick Liljeroth, it-chef på Bengt Dahlgren Göteborg.
– Vi är mycket stolta över vårt nya samarbete med Bengt Dahlgren Göteborg. För oss är det viktigt med ett nära partnerskap för att på så sätt få ökad förståelse för varandras verksamheter. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete där Nordlo kan effektivisera och utveckla Bengt Dahlgren Göteborgs it, säger Karl Nilja, operativ chef på Nordlo Göteborg City. Läs mer…

”Det är bara att vänja sig. Det här är det nya normala.”

Människorna i skärmen är mina kollegor. Det är nu ett tag sedan vi sågs. Vi talar inte om timmar. Inte dagar. Det är veckor. Corona, förstås. Ingen som har det. Ännu. Men preventivt. Flatten the curve. Vi vill hjälpa till. Många arbetar hemma. Årets nyord är självkarantän. Vi lever det. Produktiviteten har gått upp. Vi mäter allt. Precis som vanligt. Vi har stand ups. Precis som vanligt. Kunderna använder vår tjänst. Precis som vanligt.
Ändå är ingenting som vanligt. Nya kurvor har letat sig in i verksamheten. Vi delar dessa lite i skymundan. Inte utan skam. Ingen är epidemiolog.
Vi kör inte Zoom. Inga säkerhetsproblem hos oss. Ännu. Såvitt vi vet. Men vi börjar oroa oss för annat. Video conference fatigue. Vi säger inte videokonferens längre. Vi säger VC. Snart orkar man inte med en VC till. Själv har jag sedan länge slutat använda kameran. Ofta går jag. Långt. Djupt in i skogen. En vanlig dag går jag en mil. 18 700 steg. VC-konfererandes. Utan V:et då. En lite mer extrem dag är jag uppe på 25 000 steg. Förra veckan gick jag en sträcka längre än mellan Stockholm och Uppsala.
Fortsätter jag så här hinner jag till Gävle i april. Någon delar en kurva till.
Funderar lite på det här med digital transformation. Det hände. Men för fort. Vi hann inte med. Krismöten avlöses av möten fyllda av hopp. Vi är inte ett av de drabbade bolagen. Vår verksamhet behövs i alla konjunkturer. Bokföring och företagsadministration. Det funkar. Men om våra kunder börjar få problem kommer även vi förr eller senare få problem.
Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »
Det här är något som slår mot alla. Och folk är oroliga. För sig själva, sina familjer och anhöriga. Vänner. Man hör historier. Är det verkligen bara äldre som drabbas? Hörde du om den unga flickan som dog? Han som gjorde Iron Man och nu ligger intuberad? En presskonferens. Någon delar en kurva till.
Vi vet det mesta som händer. Nästan i realtid. Snabba nyheter. Ibland korrekta. Ibland inte. Vi läser allt. Byter anekdoter. Utvecklar vår produkt. En ny presskonferens. Vi gör om våra interna företagspolicies. Vi skickar mail till våra kunder. Jag går djupare in i skogen. En ny presskonferens. Nya policies. Ett nytt mail. Vi gör en ny sändlista. Någon sover lite sämre nu.
Jag tittar på skärmen. I telefonen nu. Jag har ju lämnat hemmet för skogen. Humöret är på topp hos alla. Men hur länge? Vi har skapat en ny kanal i Slack som heter Watercooler. För att ersätta snacket i köket. Vi har daglig fika. Som bara skall vara trams och socialt. Men överallt ligger en hinna av virus. Det är bara att vänja sig. Det här är det nya normala. Det kommer vara så här ett tag. Kanske länge. Det är ingen idé att se det som en temporär händelse. Det kan ta tid. Påminner mig själv. Jag är inte epidemiolog.
Jag vandrar vidare. Nu är det ledningsgruppsmöte. Jag väljer en för mig okänd stig och kopplar upp mig. Utan bild. Nu har jag gått 19 000 steg. Precis som vanligt. Jag slår på videon och hälsar alla välkomna. Någon delar en kurva till.
Mikael PawloVd på Red Flag Läs mer…

Ny sajt ska underlätta videomöten med äldre utan datorvana

I mitten av mars drog ett flertal bolag igång initiativet #vitecherupp i samarbete med IT&Telekomföretagen. Syftet var att samla den kraft som finns i branschen och visa hur it och digitala tjänster kan bidra till olika delar av samhället under coronaepidemin.
I dag lanseras ett konkret resultat. Det är Gibon och digitalbyrån Daresay som tillsammans sjösätter den nya gratistjänsten Dataprata, som är ett verktyg för att hjälpa äldre och andra datorovana personer att ha kontakt med sina anhöriga trots social isolering. Något som blivit extra viktigt efter att det införts besöksförbud på alla äldreboenden.
Dataprata är precis vad det låter som, en samlingsportal som ska göra det enklare att kommunicera med video, ljud och bild. Sajten ska känna av vilken enhet användaren har och är enkelt uppbyggd och har extra tydliga knappar och text. Det finns även steg-för-steg-instruktioner för att hjälpa till att starta de vanligaste apparna för videomöten.
– Vi vill bidra med det vi kan när samhället drabbats så hårt av covid-19. Gibon kan digitala lösningar och Daresay kan allt om digitala upplevelser. Vi insåg att vår kompetens kan göra nytta genom att erbjuda framför allt den äldre generationen en förenklad möjlighet att kommunicera med sina nära och kära via videosamtal, säger Mia Åslander, vd på Gibon, som också konstaterar att det kan behövas mer hjälp för att utveckla sajten ytterligare.
– Vad den äldre generationen tydligt uttrycker är att man saknar tydliga instruktioner på sitt modersmål för att börja nyttja tjänsterna. Det tog vi fasta på. Målet är att översätta sajten till fler språk så att även personer med annat modersmål än svenska ska kunna nyttja tjänsten. Här behöver vi dock hjälp av andra, så den som har kunskap får gärna bidra för att flera grupper av människor ska kunna kommunicera digitalt.
Innan projektet drogs igång har äldre personer intervjuats på telefon och sedan har Dataprata byggts efter de önskemål och behov som de intervjuade har framfört. Dataprata är baserad på öppen källkod för att alla som vill ska kunna hjälpa till att förbättra den. Och även om målgruppen är de äldre hoppas Gibon och Daresay att budskapet når bredare än så.
– Vi riktar oss mot våra isolerade riskgrupper, framför allt den äldre generationen med låg datavana, men även andra isolerade grupper i samhället som vill vara nära sina kära. Dock är dessa grupper svåra att nå digitalt så därför riktar vi vårt budskap till barn och barnbarn med uppmaningen att videoprata med en anhörig redan ikväll med hjälp av vår tjänst, säger Mia Åslander.
Läs även: Telefonen är tryggast i krisen – röstsamtal ökar mest hos operatörerna Läs mer…

Slack integreras med både Microsoft Teams och Zoom

Samarbetsverktyget Slack får nu integrering för en rad nya samtals- och ip-telefonitjänster, rapporterar The Verge.
Från och med i dag är det möjligt för samtliga Slack-användare att utföra samtal via Zoom, Webex, Jabber, Ringcentral och Dialbap. Utöver det har Slack också släppt en beta-app för att integrera samtal via Microsoft Teams i Slack. Det kommer då gå att välja Microsoft Teams som standardverktyg för samtal samt se vilka som deltar i ett samtal innan du själv hoppar in i det.
Slacks vd Stewart Butterfield har tidigare uppgett att deras samarbetsverktyg slagit rekord efter rekord under den jobba-hemma-period som inträffat i samband med säkerhetsarbetet runt coronaviruset. Bara antalet samtal som sker genom tjänsten har än så länge ökat med 350 procent.
Läs också:Zoom-boom när USA börjar jobba hemmaDags att gasa i den digitala omställningen – trots pandemin  Läs mer…