Efter svensknorska affären – nu vill de köpa sig ut i Europa

Norska Moment levererar en molntjänst för projektstyrning, tidrapportering, resursplanering, fakturering och kvalitetssäkring. Och svenska Millnets mjukvara används för ungefär samma saker. Det Linköpingsbaserade bolaget, som grundades 2000, beskriver det som att man vill effektivisera vardagliga verksamhetsprocesser. Det kan handla om projekt- och tidsredovisning, projektplanering, resursplanering och närvarorapportering samt även bemanning och rekrytering.Nu blir de båda verksamheterna alltså en och skapar det man själva kallar ”Nordens största SaaS-leverantör inom projektstyrning, tidrapportering, resursplanering, kvalitetssäkring, bemanning och rekrytering”.Moment har mer än hälften av norska och isländska arkitektkontor som kunder, men är också starkt bland reklambyråer, tekniska konsultbyråer, ingenjörer och redovisningsbyråer. Millnet är starka inom samma branscher i Sverige, och har även en hel del kunder inom bemanning och rekrytering.– Både Moment och Millnet har mycket kunniga medarbetare med branschkunskap som levererar stort värde till våra kunder varje dag. Vi är mycket glada över partnerskapet och tillsammans kan vi bli ännu bättre och starkare, säger Mats Lindskog, vd på Millnet.– Med Millnet blir vi Nordens största tech-leverantör inom vårt område. Millnet har mycket bra produkter, en fantastisk organisation och nöjda kunder. Precis som Moment. Vi är på en spännande resa och planerar att göra flera uppköp framöver. Vi har haft årlig organisk tillväxt på 50 procent de senaste fem åren, säger Moments vd Eivind Bøhn.Det första gemensamma steget kommer bli att etablera de båda bolagen i Danmark. Det ska ske med huvudägaren Monterro, som investerar i b2b-mjukvara, i ryggen. Planen är att med ytterligare sikta på att bli en av Europas ledande SaaS-leverantörer inom projekt- och tidrapporteringssystem.– Moment och Millnet har många likheter, och tillsammans har de potential att bli ledande i Europa inom sitt segment. Vi har stor tilltro till både personalen och tekniken, och ser fram emot att tillsammans få vidareutveckla bolagen, säger Erik Syrén, styrelseordförande i Moment och partner på mjukvaruinvesteraren Monterro och blickar framåt.– Vi jobbar alltid tätt tillsammans med grundarna och ledningen i de verksamheter vi investerar i. Moment har en kvalitetsprodukt som passar väl in i vår portfölj och de har också mycket nöjda kunder. Vi ser att bolaget har stor potential att expandera internationellt, och ser fram emot att även få in Millnet i portföljen. Det kommer att ske en konsolidering på marknaden, och det här är bara början på vår resa framåt.För ganska exakt ett år sedan skrev vi om att konsultbolaget Exsitecs köp av Millnet BI. Det bolaget var ursprungligen ett affärsområde inom Millnet, som sedermera blev ett dotterbolag. Eftersom Millnet sedan fokuserat på att bli ett renodlat produktbolag lät man Millnet BI:s operativa ledning och personal köpa loss verksamheten, så affären med Exsitec gjordes alltså med ett annat bolag. Läs mer…

Hélène Barnekow lämnar Microsoft – han tar över som Sverige-vd

Från och med den 1 april är det Tomas Frimmel som tar över som vd på Microsoft Sverige. Han har varit på bolaget i 16 år och har varit en del av ledningsgruppen sedan 2010. I dagsläget är han affärsområdeschef för Enterprise Commercial, vilket innebär att jobba med digitaliseringsprojekt för Microsofts största och strategiskt viktiga kunder. Rekrytering av en ersättare till dem rollen pågår enligt Microsoft för fullt.– Det är en stor ära att få möjligheten att leda Microsofts svenska verksamhet, jag är övertygad om att Sverige kan bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. För att lyckas behöver vi fortsatt jobba nära våra kunder för att förstå varje enskild verksamhets möjligheter och utmaningar samtidigt som vi fortsätter att bygga förtroende för tekniken. Jag vill också passa på att tacka Hélène som byggt ett starkt och framgångsrikt team här i Sverige, kommenterar Tomas Frimmel sin nya roll.Nuvarande vd Hélène Barnekow kommer att lämna Microsoft för nya utmaningar, men hon och Tomas Frimmel ska verka parallellt under februari och mars månad för att säkerställa en bra överlämning.– Jag är tacksam för drygt tre fantastiska år på Microsoft Sverige, det har varit en otrolig resa där vi tillsammans med våra kunder och partners drivit innovation som är bra för såväl individen, våra företag och det svenska samhälle. Jag är helt övertygad om att Tomas är rätt person att ta vid och driva arbetet vidare för att skapa en bättre framtid genom hållbar digitalisering. Efter mer än 30 år i olika roller på stora företag är det dags för mig att prova något nytt i karriären, men jag ser fram emot att fortsätta följa Microsofts spännande resa, säger Hélène Barnekow om vad som föranlett vd-bytet.Microsofts chef för regionen Western Europe, Cindy Rose, kommenterar det svenska bytet på följande sätt:– Sverige är ett föregångsland i världen när det gäller teknik och innovation, och det är en mycket viktig marknad för Microsoft. Jag känner mig glad och trygg med att Tomas ska ta över vår svenska verksamhet. Han kommer in i rollen med mycket erfarenhet från att arbeta med våra olika kundsegment där han uppnått fantastiska resultat och lett sina team med passion och empati. Jag vill också passa på att tack Hélène för det fantastiska arbete som hon gjort för Microsoft de senaste tre åren, hon har haft stor påverkan på såväl vår affär som vår kultur, säger hon. Läs mer…

Domstol avskriver Intels miljardböter från EU

Tribunalen, som är EU-domstolens näst högsta instans, har beslutat att stryka de böter på 1,06 miljarder euro som Europakommissionen delade ut till Intel under 2009, rapporterar The Wall Street Journal.Anledningen till att böterna delades ut var för att kommissionen ansåg att Intel missbrukat sin dominanta position på marknaden genom att erbjuda tillverkare olika fördelar för att välja dem istället för konkurrenten AMD.Det nya beslutet kommer efter att EU-tribunalen kommit fram till att Europakommissionens ekonomiska analys kring hur Intels tillvägagångssätt påverkat konkurrenterna varit bristfällig.Tribunalens beslut kan fortfarande överklagas.Läs också: Reglering av techjättarna rycker närmare – passerat EU-parlamentet Läs mer…

Dizparcs rationella val: Linköping

Vi har tidigare rapporterat om Dizparcs ambitioner om att sprida sig till flera städer. Idag har turen kommit till Linköping, där man har hittat Rationell IT.Det bolag som Dizparc förvärvar i östgötametropolen har drygt 20 medarbetare och har varit verksamt i cirka 25 år. Rationell IT jobbar med affärssystem och anpassade lösningar och verksamhetsanalyser. Dizparc konstaterar att inte minst kompetensen inom affärssystemet Pyramid kommer att stärka affären mot små och medelstora företag.– Genom förvärvet av Rationell IT stärker vi den positionen ytterligare. Deras kompetens inom bland annat affärssystemet Pyramid, tillsammans med den kompetens som finns inom Dizparc, gör att vi blir en av de ledande aktörerna inom området i Sverige. Dessutom får vi en etablering i Linköpingsområdet, en spännande marknad med stor utvecklingspotential, säger Dizparcs vd Andreas Blåeldh.– Dizparcs värderingar och synsätt på hur man driver företag gjorde att vi snabbt kände att det här var rätt väg för oss. Genom Dizparc får Rationell IT en möjlighet att ta nästa steg i vår utveckling något vi är väldigt laddade för. Vi får dessutom tillgång till stor kompetens och erfarenhet inom en rad produkter och tjänster som vi nu har möjlighet att erbjuda våra kunder, vilket jag tycker är väldigt positivt. Våra medarbetare kommer också in i ett större sammanhang vilket kommer att bidra positivt till deras såväl som företagets utveckling, säger Dag Johansson, vd på Rationell IT. Läs mer…

Guldläge för resurskonsulter – men oväntat svårt att höja priset

Joakim Arstad Djurberg
Reporter

Digitalisering
2022-01-26 06:36

PRO

Företagen har stora digitaliseringsbehov, och det skriks efter it-kompetens. Men trots det fortsätter konsultpriserna ligga på ungefär samma nivåer som tidigare. Läs mer…

Undersökning: Svenskarna har högst tilltro till statlig digitalisering

Det är mjukvaruföretaget Okta som har genomfört sin årliga rapport Digital Trust 2022, där 12 010 personer, av vilka drygt 1 000 är från Sverige, svarat online mellan den 12 och 27 oktober.Frågorna handlar om förtroendet för digitala tjänster, dels tjänster som levereras av myndigheter men även tjänster från återförsäljare, banker och sjukvårdsorganisationer. Útöver Sverige har följande länder varit med: Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Italien och Schweiz.Och de svenska svaren sticker framför allt ut i ett avseende. Vi är nämligen det land där man har i särklass högst förtroende för de digitala tjänster som våra statliga myndigheter erbjuder. Mer än hälften, 56 procent, uppger att de har förtroende.Dessutom verkar vi vara ganska nöjda med de statliga digitala tjänsternas användarvänlighet. 62 procent av de tillfrågade säger att de aldrig haft några problem att använda tjänsterna. Även där visar Sverige högst andel. Och det är också en hög siffra vad gäller tron på att datan i de statliga digitala tjänsterna är skyddad, där 46 procent av de tillfrågade svenskarna litar på det.Samma höga svenska tilltro ser man också på de motsatta svaren. Bara 18 procent av svenskarna säger att de inte litar på de statliga digitala tjänsterna, vilket är kan jämföras med den totala siffran 31 procent, som avser samtliga respondenter i undersökningen.– Tillgången till statliga digitala tjänster har blivit jätteviktiga för medborgarna under pandemin, och vår undersökning visar att svenska myndigheter lyckats jämförelsevis bra med att skapa förtroende för de digitala tjänsterna bland medborgarna, säger Mattias Bolander, Nordenchef på Okta om de svenska siffrorna och konstaterar:.– Det har länge varit utmanande att kombinera hög säkerhet med högklassig användarvänlighet för digitala tjänster. Undersökningen visar att det är dessa två faktorer som statliga myndigheter måste kunna balansera för att vinna och behålla medborgarnas förtroende. Läs mer…

IBM säljer Watson Healths datatillgångar till riskkapitalbolag

IBM har nu sålt av datatillgångarna för Watson Health till riskkapitalbolaget Francisco Partners för en okänd summa, rapporterar Techcrunch.Watson Health startades 2015 och arbetade med att utveckla AI-lösningar för sjukhus, läkemedelsföretag och försäkringsbolag. Avdelningen har haft en omsättning på cirka en miljard dollar per år men än så länge inte gått med vinst.Francisco Partners ska nu bygga ett eget företag med datatillgångarna och behåller även samma ledning. Ytterligare stöd ska också ges för att företaget ska nå den potential som Francisco Partners säger sig se.Läs också: Proact ska bygga AI-plattform åt VGR  Läs mer…

Iver bläddrar vidare med Bokusgruppen

Bokusgruppen och Iver har samarbetat tidigare. Det nya förlängda avtalet är enligt Iver mångårigt och innebär som tidigare leverans av it-drift samt tjänster för arbetsplats, telefoni, och support. Men nu ingår också en modernisering av tjänsteleveransen och införande av molnbaserade kassa- och arbetsplatstjänster.– Vi är glada att fortsätta samarbetet med Iver. Den flexibilitet och skalbarhet Iver kunde erbjuda oss i sina tjänster ger oss möjligheter att ytterligare snabba på en redan kraftigt accelererad resa inom digitalisering och effektivisering, säger Victor Lysell, som är utvecklingschef för IT på Bokusgruppen.– Att vi får förnyade förtroenden från våra befintliga kunder är otroligt viktigt och det bästa beviset på att vi lever upp till kundernas högt ställda förväntningar och krav. Vi har rätt tjänster och förståelse för Bokusgruppens verksamhet för att framgångsrikt stötta dem i sin fortsatta digitalisering, säger Christian Karlsson, regionchef på Iver. Läs mer…

McAfee och Fireeye försvinner som varumärken – här är nya namnet

Säkerhetsföretagen McAfee och Fireeye meddelar nu att de byter namn till Trellix.Enligt företagen ska namnet föra tankarna till ”strukturen av ett treillage (eller spaljé), ett starkt och säkert ramverk som används för att stödja strukturerad tillväxt av klättrande plantor och träd”. Något som är tänkt att referera till att säkerhet är något levande i ständig förändring.Likt The Register uppmärksammare var Trellix också namnet på ett tidigare it-företag som arbetade med intranet och webbpubliceringsverkyg på 90-talet och vars verksamhet lades ner under 2004.Läs också: Varning för såarbheter som kan utnyttjas utan klick  Läs mer…

Så slåss molnjättarna om de svenska startup-bolagens gunst

Joakim Arstad Djurberg
Reporter

2022-01-21 06:33

PRO

Efter att många svenska bolag lyckats slå stort internationellt under de senaste åren riktas allt fler blickar mot den svenska startup-scenen. Och nu slåss it-jättarna som att locka svenska bolag till sina acceleratorprogram. Läs mer…

Dustin ska vässa besluten med Board

Nordic Capital-ägda Board har tagit hem ännu en prestigekund i Sverige. Den här gången är det återförsäljarjätten Dustin har valt att installera Boards plattform för beslutsstöd.– Vi ser det som ett bevis på att vårt helhetskoncept är attraktivt för företag med högt ställda krav på användbarhet och tillgänglighet för sin ekonomiska information. Vi är en strategisk partner som kunderna kan växa med, samtidigt som de behåller stor kontroll över sitt beslutsstöd och hur det ska utvecklas. I takt med att fler kundföretag blir datamogna kommer detta att bli ett tydligare krav på leverantörerna i vår bransch, säger Boards Nordenchef Jakob Hartzell.Precis som vid den affär som gjordes med Pågen i höstas har Board haft hjälp av partnern Attollo, som kommer att stå för leveransen.– Det är tacksamt att få arbeta med Boards plattform som är så flexibel och samtidigt kraftfull. För oss innebär det att vi kan lägga all vår kreativitet i kundens tjänst och åstadkomma bättre resultat på kortare tid, säger Jesper Handin, säljansvarig för beslutsstöd på Attollo. Läs mer…

Svenska vården lockar italiensk jätte: ”vi vill vara ett starkt europeiskt alternativ”

Joakim Arstad Djurberg
Reporter

2022-01-20 11:35

PRO

Italienska it-jätten Dedalus, som levererar mjukvara för vårdvärlden, drog igång sin svenska verksamhet på allvar ifjol. Backade av franskt kapital är ambitionerna för Sverige och Norden stora. Läs mer…

Tietoevry svidar om – men behåller namnet

Tietoevry har stuvat om rejält de senaste åren, och nu har man även lagt på det sista ytskiktet efter ombyggnationen. Vi har tidigare spekulerat i huruvida det uppenbara men lika sammanslagna namnet, som skapades efter fusionen, skulle leva kvar.”Det pågår just nu ett väldigt spännande arbete där vi jobbar med att utveckla och stärka vårt varumärke och företagskultur. Jag ser fram emot att få berätta mer om det när vi kommit en bit längre i det arbetet”, svarade dåvarande Sverige-vd Karin Schreil på frågan om ett eventuellt namnbyte i mars.Nu ser det arbetet ut att vara klart och namnet kommer att leva vidare eftersom man anser att det har en stark historia och värdegrund. Däremot meddelar Tietoevry idag att bolagets sex specialiserade affärsenheter kommer få nya namn, som ska spegla deras olika fokus och position på marknaden.– Detta är början på en ny era och vi är glada över att vår integration efter sammanslagningen går mot sitt slut och att vi fortsätter att genomföra vår nya strategi. Med vår nya strategi och varumärkesposition tror jag starkt på att vi kan skapa ännu större värde för samhället, våra kunder och ägare, samt en inspirerande arbetsplats för våra medarbetare, säger koncernchef Kimmo Alkio.Det som tidigare hetat Tietoevry Business design and engineering byter nu namn till Tietoevry Create. Det är en global enhet som ska jobba med företags digitala agenda och bygga datadrivna affärer, med hjälp av design, data och molnlösningar.Tietoevry Enterprise Modernization byter namn till Tietoevry Transform. Här ska man jobba med affärstransformation av företagsprocesser, applikationer och infrastruktur.Tietoevry Cloud Platform Services blir Tietoevry Connect. Här handlar det om att leverera multimolnplattformar och infrastruktur.Tietoevry Financial Services Solutions kommer byta namn till Tietoevry Banking, en enhet som ska sikta på att bli marknadsledande inom finansiell mjukvara och plattformar, samt vara en servicepartner inom och utanför Norden.Tietoevry Health & Care kortar namnet till Tietoevry Care, och ska jobba inom den nordiska vård- och omsorgssektorn med modulär, öppen och interoperabel mjukvara.Tietoevry Industry Software ska bara heta Tietoevry Industry. Här finns mjukvaru- och datalösningar inom en mängd olika branschområden som bland annat offentliga sektorn och massa- och pappersindustrin, samt energibolag.Utöver de nya namnen har man också tagit fram en ny logga. Här skriver Tietoevry att man den nya visuella identiteten ”formats kring teknologi, människa och ansvarstagande” och att ”kärnan i den nya identiteten är företagets syfte: att skapa meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre”.– Vårt nya syfte återspeglar vårt företags värderingar som bygger på förtroende och öppenhet, men fångar också hur vi sett världen förändras. De senaste åren har varit extraordinära, inte minst på grund av pandemin och fokus på klimatförändringarna, som innebär att våra intressenter har andra förväntningar på oss. Nu mer än någonsin är det viktigt för företag att vara aktiva i viktiga samhällsfrågor. Teknik driver samhället framåt, och vi vill vara det företag som utvecklar framtiden med människan i centrum, och designar meningsfull teknologi samt väger in de mer utmanande aspekterna som följer med tekniska framsteg, säger Kimmo Alkio. Läs mer…

Fyra konsultbolag tog hem Skatteverkets senaste upphandling – men Atea bommade

Skatteverket har gjort klart med sitt senaste ramavtal för uppdragstjänster inom it. Det handlar om ett tvåårigt ramavtal inom de tre områdena Teamuppdrag, Utveckling samt Analys och utredning. Från myndighetens håll har man ställt höga krav på erfarenhet, kompetens och leveransförmåga. Fem bolag lämnade in anbud och fyra av dessa valdes ut och tilldelades kontrakt.De fyra bolag som fått tilldelning är Chas Visual Management, Knowit Connectivity, Softronic och Tietoevry. Det femte anbudet kom från Atea, men det uppfyllde inte kraven.Det handlade om ett referensuppdrag, som skulle ha innefattat något av teknikområdena Windows server-plattformar, RHEL-plattformar, VMWare, Oracle-produkter, MS SQL, Cisco-produkter eller Microfocus HPE-produkter. Men eftersom Ateas referensuppdrag var utfört i Microsoft 365 så förkastades anbudet.Hos Softronic säger vd Per Adolfsson att man är oerhört glada att återigen få förtroendet av Skatteverket.– Vår ambition de senaste åren har varit att utveckla vår leveransförmåga som it-partner och helhetsleverantör. Vi har kontinuerligt utvecklats och stärkt vår position som ledande it-partner i Sverige. Att få tilldelning av Skatteverket med extremt höga krav på tillgänglighet och säkerhet känns som ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger han. Läs mer…

Bokat och klart – här är Vismas senaste förvärv

Bokamera hjälper företag över hela Sverige att bli bokningsbara online. Att Visma Spcs nu köper bolaget förklaras med att man vill kunna utveckla sitt erbjudande för att ge kunderna ytterligare mervärde.– Vi ser en fantastisk möjlighet att utveckla vårt erbjudande och stor potential i att kunna erbjuda en modern och anpassningsbar lösning för olika typer av bokningar, både för våra befintliga och framtida kunder. Med våra produkter kan småföretagare fokusera på det som är viktigast för dem, att starta, driva och utveckla sina företag säger Visma Spcs vd Charlotte von Sydow.Under de senaste åren har Bokamera fokuserat på att utveckla sin plattform, som idag levereras till över 6 000 företag i olika branscher. Genom att man nu blir en del av Visma hoppas man kunna öka antalet användare än mer.– Vi är väldigt glada över att få ingå i Vismakoncernen och ser fram emot att vidareutveckla och skapa nya lösningar tillsammans med Visma Spcs. Ända sedan starten har vår vision varit att ha en bokningsplattform som sätter användarna i fokus. Plattformen vi erbjuder används av både små och stora organisationer och passar även föreningar. Vi ser fram emot att bli en del av ett starkt varumärke på marknaden, säger Kristian Bendrén, vd på Bokamera. Läs mer…

Lovar ny offensiv – här vill Media Markt öppna sina nya butiker

Joakim Arstad Djurberg
Reporter

2022-01-14 06:50

”Det kommer att bli en i taget för att vi ska vara säkra på att det blir bra”, säger vd Magnus Håkansson om Media Markts nya butiker.

PRO

Media Markt ska på offensiven igen och öppna ett antal nya butiker. Det säger vd Magnus Håkansson, som också avslöjar några av de platser som är aktuella. Läs mer…

Iver rullade in först på perrongen

Ivers nya avtal sträcker sig över knappt fem år med möjlighet till förlängning i maximalt fyra år. Uppdraget innebär att ta ett helhetsansvar för SJ:s digitala arbetsplatser, och kommer att levereras från Ivers tjänsteområde Digital Workplace.Det handlar om leverans till 40 orter i Sverige och Norge, där man ska förse SJ-personalen med klienthårdvara, livscykelhantering och managering av 2 500 datorer, 10 000 mobila enheter samt skrivare. Ivers ska även leverera support i andra och tredje linjen och avtalet innehåller också optioner på bland annat servicedesktjänster.– Först och främst är vi självklart väldigt stolta och glada över att vi har vunnit SJ:s upphandling och förtroende. Jag är tacksam och glad över det engagemang och driv som vårt team har visat upp för att presentera en attraktiv och konkurrenskraftig lösning, säger Magnus Furmarker, regionchef på Iver och gläds åt att man kunnat möta tågbolagets behov på ett bra sätt.– Att vi vinner visar återigen att vi levererar moderna tjänster för moderna arbetssätt. Med utgångspunkt i SJ:s behovsbeskrivning har vi designat en komplett arbetsplatslösning som stöttar moderna arbetssätt som tillgodose SJ:s behov av mobilitet, produktivitet och säkerhet. Läs mer…

Nytt kanonår för kedjorna: ”2021 har varit otroligt starkt”

Joakim Arstad Djurberg
Reporter

2022-01-12 06:30

PRO

Pandemin lyfte hemelektronikkedjorna till rekordhög tillväxt 2020, och 2021 blev nästan lika starkt. ”På kort tid har vi sytt ihop hemmet och arbetsplatsen och digitaliserat upp oss”, anger Elgigantens vd Niclas Eriksson som den främsta förklaringen. Läs mer…

Nu börjar kedjan hyra ut prylar – tar hjälp av Vismabolag

Hyreshyllan innebär att Netonnets kunder ska kunna hyra mobiler, datorer, hörlurar, smarta klockor och andra tillbehör. Att tänka mer cirkulärt och kunna återanvända produkterna är enligt Netonnet en viktig del av satsningen.Netonnet tar hjälp av ett annat Boråsbolag, Viskan, som i april köptes av Visma. Viskan jobbar mycket med abonnemangshantering, och har många kunder vars affärsmodell bygger på just återkommande order. Därför ser man det som ett naturligt steg att även Netonnet ska kunna använda Viskans e-handelsplattform.– Jag tycker det är fantastiskt roligt att Netonnet vågar utmana sig själva att tänka cirkulär ekonomi med hållbarhet i fokus. Där vi, med vår plattform, kan stödja dem att skapa större hållbarhet både utifrån ett återbruksperspektiv såväl som utifrån ett ekonomiskt perspektiv. En fokusförflyttning där vi hjälper dem omvandla komplexa flöden till en smidig kundresa, säger Viskans vd Kristian Iveling.Konceptet Hyreshyllan kommer innebära att kunden får ett abonnemang vars längd varierar beroende av vilken produkt det är och utifrån kundens behov. Inloggning sker med bank-id och när kunden är vill byta eller ha något annat lämnas varan tillbaka och återställs och kan därefter hyras ut till nya kunder som återanvänd. Målet är att produkten ska användas under hela sin livslängd.– Viskan har gjort det möjligt för oss att på ett snabbt sätt få ut ett erbjudande som gör det möjligt för konsumenter att hyra hemelektronik. Trenden syns på många håll där allt mer konsumtion går från att äga till att betala månadsvis för att få tillgång. Vi förstod direkt att Viskan var rätt partner att hjälpa oss då de har långtgående erfarenheter av att ta fram både e-handels- och prenumerationslösningar, säger Margareta Törnblad, chef för strategisk tjänsteutveckling på Netonnet. Läs mer…

Svenska kulturbolaget satsar vidare – köper loss del av Infor

Infors affärsområde Library & Information Solutions levererar tjänster till bibliotekssektorn och har i dagsläget drygt 180 kunder i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, USA, Grekland, Schweiz och Australien. För svenska Axiell är det dels en satsning för att växa geografiskt, dels ett sätt att stärka sig inom molnbaserade lösningar för biblioteks- och kultursektorn, där Axiell främst jobbar med sin produkt Quria.– Jag är glad över den djupa kunskapen och erfarenheten som bärs av Infors personal och samt naturligtvis att vi får fler kunder till Axiells kundgemenskap på 3 000 bibliotekskunder. Kundgruppen har vuxit sedan i mitten av 1980-talet när vi började med detta, säger Joel Sommerfeldt, vd och koncernchef för Axiell Group.Vi har tidigare skrivit om det svenska bolagets ambitioner om att bli en global jätte inom digitaliserad kultur, och sedan den inleddes 2013 har det nu blivit 21 förvärv.– Vår erfarenhet från tidigare förvärv kommer vi att använda för att säkerställa att integrationsprocessen går bra. Vårt fokus ligger på att bygga starka kundrelationer och ge ledande service. De nya kunderna kommer att kunna övergå till lösningar inom Axiell-portföljen när de är redo. Vi hjälper våra kunder att erbjuda den modernaste lösningen för biblioteken som vill ge digitala och relevanta tjänster till sina kunder, säger Joel Sommerfeldt.– Infors verksamhet kommer att verkligen att komplettera Axiells stora portfölj av kultur- och kunskapslösningar bra. Axiell är i en stark tillväxt i sektorn och får nu verkligen ett globalt avtryck med sina helhetslösningar, kommenterar Jean-François Piat, som är chef för Library & Information på Infor. Läs mer…

Media Markt fortsätter satsa – här ska nästa butik öppna

I våras skrev vi om hur svenska Media Markt efter sina många utmaningar i Sverige sedan etableringen ska stuva om ännu en gång. Sedan dess har man hunnit med att byta läge i centrala Stockholm genom att stänga sin butik i Gallerian och istället öppna en ny butik på Drottninggatan.Nu meddelar kedjan att man öppnar ännu en butik, och den här gången är det återigen i ett köpcentrum. I maj ska en ny butik slå upp portarna i Mall of Scandinavia i Solna. Den nya butiken ska enligt Media Markt ha en yta på cirka 1700 kvadratmeter och ligga nära entrén vid Arenatorget.– Vi får ett fantastiskt läge vid den stora entrén på Westfield Mall of Scandinavia som har 15 miljoner besökare per år. Det nya varuhuset spelar en strategiskt viktig roll i vår fortsatta expansion inte minst för vårt omnikanalerbjudande, säger Media Markts Sverige-vd Magnus Håkansson.– Vi är så glada att idag kunna meddela att Media Markt öppnar hos oss. Ett tillskott av hemelektronik är efterlängtat av våra besökare, varför vi är övertygade om att de kommer tas mycket väl emot, säger Sofia Rundström, som är centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia. Läs mer…

Fyra bransch-vd:ar om 2022 – ”Vi har lärt oss att gamla sanningar bör ifrågasättas”

Joakim Arstad Djurberg
Reporter

Digitalisering
2022-01-06 07:00

PRO

Kompetensbristen kommer fortsätta vara en utmaning under 2022. Det framhåller samtliga fyra vd:ar inom it-branschen vi pratat med i vår nyårsenkät. Att hållbarhet blir en del av affären på allvar kommer också prägla det kommande året, liksom ökad automatisering och att dra mer nytta av sina data.

Laddar artikel Läs mer…