Nu samlas konsulterna för hållbar digitalisering

En ny branschförening har sett dagens ljus. Tanken med den nya organisationen, Digitaliseringskonsulterna, är att få fart på omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Det ska bland ske genom att den ideella föreningen ska arbeta aktivt för att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor med att förstå hur man med hjälp av digitalisering och innovation ska kunna nå ”ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat”.
– Det händer grejer nu. Det är positivt, säger Ingemar Jansson, chef för hållbar strategi och utveckling på Cybercom, som är vald till styrelseordförande.
Visa på potentialen
Digitaliseringskonsulternas uppdrag är framför allt att visa vilken central roll it-branschen kan och bör spela. Det handlar om att visa vägen och få andra branscher att använda ny teknik för att bli mer hållbara i sin verksamhet. Bland annat vill man visa vilken potential det finns att med hjälp av digitalisering förverkliga de 21 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som överlämnats till regeringen.
– Vi ska självklart minska våra egna utsläpp, men som leverantörer av lösningar, behöver vi också säkerställa att andra branscher får det stöd som krävs för att nå sina klimatambitioner. Vi kan inte nå 1,5 graders-målet utan digitalisering och innovation, säger Ingemar Jansson, som tidigare har pratat om vikten av att insatserna riktas åt rätt håll.
Ingemar Jansson, chef för hållbar strategi och utveckling på Cybercom.
– Digitalisering är som vilket verktyg som helst. Det kan användas till bra saker, och det kan användas till dåliga saker. Vårt uppdrag är att visa samhället vad som krävs för att världen ska hålla sig under 1,5 grads temperaturökning. Vi ska tillhandahålla den kompetens som behövs.
Utöver Cybercom är följande bolag med från starten: Accenture, Accigo, Advania, B3, Cartina, CGI, Combined X, Combitech, Etteplan, Frontit, IRM, Jayway, Knowit, Prevas, Proact, Prototyp, Semcon, Softronic, Sweco Position, Sylog och Tietoevry.
Hoppas på fler
De personer som sitter med Ingemar Jansson i styrelsen är Cecilia Pfannenstill, kvalitets- och hållbarhetschef på, CGI, Joakim Pilborg, chef för corporate operations på Knowit, Helena Nordin, hållbarhetschef på Advania, Johan Svenungsson, partner- och affärsområdesansvarig på Accigo samt Sofia Ouahchi, hållbarhetssamordnare på Softronic.
Ingemar Jansson hoppas dock att det ska bli fler medlemsföretag. Han betonar dock att han vill ha medlemmar som tror att man kan göra nytta.
– Vi hoppas kunna dubbla antalet medlemmar under året. Vi välkomnar alla organisationer som ser digitalisering som en möjlighet att lösa samhällets utmaningar. Men det här kräver engagemang. Det här är inget man ska gå med i bara för att det ser bra ut på pappret. Vi vill gärna ha flera engagerade medlemmar, säger han.
Uppmaningar till regeringen
Redan i mars 2019 lämnade det som då var ett embryo till den nya organisationen, över sju punkter till regeringen (se faktarutan) med digitaliseringsåtgärder, som är möjliga att implementera, och som man anser har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Den listan kommer snart att följas upp.
– Vi gav ett antal uppmaningar till riksdag och regering, och nu får vi tillfälle att följa upp dem och se vad som har hänt. Den 31 mars kommer vi publicera resultatet av vår utvärdering av det. Det är en av anledningarna till att vi har organiserat oss i en branschförening, säger Ingemar Jansson.
Good tech
Och intresset från konsultbolagen finns som sagt. även om man som sagt välkomnar fler medlemmar till den nya organisationen. Per Adolfsson, vd på Softronic, säger så här om vad som ligger bakom engagemanget.
– För oss är det naturligt att engagera oss i föreningen och det arbete vi har framför oss då det harmoniserar med vår ambition att bli det ledande good tech-företaget och skapa verklig samhällsnytta. Det är roligt att branschen har en stor vilja att tillsammans arbeta med dessa frågor och föreningen Digitaliseringskonsulterna är en del i det samarbetet. Vi har idag ett proaktivt arbete för att bidra och stötta våra kunder i hållbarhetsfrågor och vi ser gärna en utökad dialog med våra kunder om detta område.
Läs även: Elon Musk donerar 100 miljoner dollar – vill sätta stopp för klimatkrisen

Fakta
Här är de sju punkter som skickats till regeringen och som ska utvärderas den 31 mars

Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition
Uppdatera regleringsbrev med krav på digitala lågenergistrategier
Uppmuntra rapportering av Scope 4/avoided emissions som synliggör digitaliseringens potential att bidra till att företag blir leverantörer av fossilfria lösningar
Tillsätt snabbutredning om öppna data som stöd för global hållbarhet
Klargör ansvar för digitalisering och hållbarhet inom varje departement
Tillsätt resurser för ett nationellt kunskapslyft
Etablera ”Testbäddszoner” för hållbar digital transformation Läs mer…

Nu får storsatsande danska bolaget svensk koncernchef

Vi har tidigare skrivit en hel del om den storsatsande danska säkerhets- och nätverksspecialisten Conscia, som med ägaren Nordic Capital i ryggen gjort flera förvärv i Norden och Europa. Nu tar man nästa steg med en ny koncernchef, och den här gången blir det svenskt i toppen av bolaget.
Det blir Erik Bertman, som nyligen lämnade sitt uppdrag som koncernchef på Coromatic Group och dess ägarbolag Eon, som tar över. Han har innan dess haft internationella chefsroller på Microsoft och Nokia. Nu ska han fortsätta bygga upp Conscias organisation för fortsatt europeisk tillväxt inom cybersäkerhet och multimoln.
– Jag är väldigt glad att bli en del av den starka kulturen. Jag ser fram emot att bidra till den fortsatta utvecklingen och att stärka Conscias position ytterligare. Jag är djupt imponerad av den marknadsposition som Consciakoncernen etablerat genom åren och ser en stark potential för ytterligare internationell tillväxt och expansion, kommenterar han själv det nya uppdraget.
– Erik är känd för sina exceptionella ledaregenskaper och sitt kundengagemang. Han har en meritlista med enastående affärsresultat och byggande av internationella teknikföretag. Detta tillsammans med hans passion för produkter och teknik passar perfekt hos Conscia. Vi är mycket glada över att Erik ansluter sig till oss ​​för att leda bolaget till nästa nivå, säger styrelseordförande Morten Hübbe.
Läs också: Köpångan osar från Conscia – gör en kvadrupel Läs mer…

Ale kommun byter till ett ekonomisystem från Unit4

Enligt Ale kommun har befolkningstillväxt, stora behov av kommunal service samt krav och önskemål från de som bor och verkar i kommunen drivit på behovet av nya processer. Man bedömer att den ekonomilösning man tidigare haft levt upp till dåtidens krav och behov, men nu var det dags för ändring.
– Ett steg i detta är att uppgradera våra affärssystemslösningar där vi nu kommit till själva ekonomisystemet. Vi måste ha en modern ekonomilösning som ger oss möjlighet att automatisera processer men som även ger oss möjlighet till fler digitala lösningar mot våra kommuninvånare som underlättar i deras vardagskontakter med kommunen, säger Ken Gunnesson, ekonomichef i Ale kommun och berättar vidare om hur man jobbat.
– Men allt eftersom utvecklingen har gått framåt har vi känt att vi behöver en mer modern lösning som ger oss de verktyg vi behöver för att kunna digitalisera tjänster och automatisera processer. För ett år sedan bytte vi ut vårt BI-verktyg där vi arbetar med budget, prognos och analys. Nu har stunden kommit för att byta ut resten av våra ekonomiapplikationer och då föll valet på ERP-lösningen från Unit4.
Kommunen bestämde sig tidigt för en SaaS-tjänst. Inte minst ansåg man det vara en fördel att kunna ha en samtalspartner som tar ansvar för helheten.
– Vi behöver inte tänka på vare sig versionsuppdateringar, serverlösningar, att applikation och teknik inte är kompatibla och så vidare. Ale har även en molnstrategi och vi har sedan tidigare flera andra applikationer och tjänster vi köper som molntjänster, säger Ken Gunnesson.
Läs även: Trenden fortsätter – affärssystemskonsulter gör saker tillsammans Läs mer…

Cygate ska vässa styrkan med Cinode

Vi skrev nyligen om hur Cygate med hjälp av ägaren Telia rustat för att gå på molnoffensiv. Nu har man också valt att implementera Cinodes plattform för hantering av CV:n och matchning av efterfrågade kompetenser mot tillgängliga medarbetare.
– Cinode kommer väsentligt underlätta för oss att hitta rätt kompetens och effektivisera bemanningen. Vi ökar även möjligheten till staffing mellan enheter och geografier, kortar säljcykeln för konsulter och förbättrar våra prognoser, säger Fredrik Sidmar, vd på Cygate och chef för Telia Professional Services om samarbetet.
– Vi är imponerade över hur Cinode på kort tid onboardat vår organisation och även delat med sig av kunskap och insikter som hjälpt oss skapa nya workflows för hantering av kompetenser, CV och resursplanering. Läs mer…

Microsoft bygger nya moln – lanserar branschspecifika tjänster

Sedan tidigare har Microsoft gjort den här typen av satsningar på hälso- och sjukvård och detaljhandel.
Nu är it-jätten i färd med att lansera Microsoft Cloud för finansiella tjänster, tillverkande industri och icke-vinstdrivande verksamheter. Det skriver nyhetssajten Venturebeat.
Molntjänsterna skiljer sig åt genom att innehålla olika mallar, api:er och branschspecifika standarder.
Till exempel innehåller tjänsten för finansiella tjänster anpassade säkerhets- och regelefterlevnadsfunktioner för den branschen. Dessutom kundanpassade verktyg designade för att strömlinjeforma låneansökningar och en ”lån-manager” som erbjuder banker och långivare en central plattform för schemaläggning av möten, virtuella kundmöten och funktioner för gruppsamarbete.
I slutet av mars släpps molntjänsten för finansiella tjänster medan tjänsterna för tillverkningsindustri och icke-vinstdrivande organisationer släpps i slutet av juni.
Läs mer: Så ska Microsoft få offentlig sektor att våga molnsatsa – släpper nytt paket Läs mer…

Nu har Visma tämjt Wikinggruppen

För ungefär tre år sedan köptes e-handelsinriktade Wikinggruppen av Visma. Sedan dess har verksamheten varit ett fristående bolag i Vismas SMB-division, men nu slås man ihop med Visma Software på riktigt. Något som enligt Visma stärker mjukvarujättens erbjudande, inte minst inom e-handelsområdet.
– Sedan förvärvet av Wikinggruppen har vi jobbat närmare och närmare varandra. Ett direkt resultat av att vi nu verkar som ett är våra utökade möjligheter att erbjuda ett komplett affärssystem för verksamheter inom e-handel genom våra respektive flaggskeppsprodukter, säger Visma Softwares vd Carola Lissel.
Samgåendet gäller från den 1 april. Men även om man nu formellt är samma bolag kommer Wikinggruppens namn att finnas kvar. Wikinggruppens grundare Jonte Bergman får nu titeln affärsområdeschef på Visma Software, och han tror att samgåendet kan ge fördelar för produktutveckling och kundstöd, samt även för medarbetarna.
– Att bli en del av Visma Softwares starka och entreprenöriella struktur stärker oss i det vi gör bäst, leverera kompletta lösningar för framgångsrik e-handel. Det ger också en ny dimension i våra möjligheter att hjälpa befintliga kunder framåt och vidare, säger han.
Läs också: Visma köper Årsredovisning Online Läs mer…

Sysco är molnhjälten i Oracles krympande partnerled

Att det fusioneras för fullt i partnerledet har vi skrivit en hel del om de senaste åren. Det märks också allt tydligare hos de partner som nischat sig med någon av it-jättarna. Ett exempel vi tittade på nyligen är IBM:s partnerled.
Men även Oracles svenska och nordiska partnerbolag har börjat köpa varandra eller slås ihop. Affären mellan danska IT Relation Groups och svenska Emineo gjordes tidigare i år. Ett annat tydligt exempel är norska Sysco som i slutet av 2019 först köpte Uppsalabaserade Upsys, och kort därefter följde upp med Stockholmsbaserade Upbase.
Roligare på jobbet
Idag har Sysco ett 40-tal anställda i Sverige, av vilka 25 sitter i Stockholm och 15 i Uppsala. För Sverigechefen Rafael Gonzalez, som var med och grundade Upbase har den nya konstellationen inneburit en hel del förändringar.
– Vi har gått från att vara drygt 20 anställda till en koncern med 250 personer. Det blir något helt annat med ett stort antal kollegor, säger han och har insett hur mycket han uppskattar det.
– Det var ett och ett halvt år sedan jag sålde min bebis, och jag har aldrig haft roligare på jobbet än nu.
Rafael Gonzalez säger att det tidigare var specialiseringen som var det starkaste kortet när man tampades med större konkurrenter.
– Vi är tekniska specialister i grunden, där vi till exempel har haft ett enormt databasfokus. Därför har vi kunnat slåss mot stora bolag som Tietoevry och CGI, där databas bara blir en del av deras stora erbjudande, säger han, men konstaterar att man med det sammanslagna bolaget får en annan tyngd.
– Det innebär att vi kan komma in tidigare i diskussionen. Det känns som att vi har den storleken nu att vi kan konkurrera på lika villkor. Nu har vi inte bara databaskompetens, utan även middleware, AI, BI och maskininlärning.
Kunder med kundkontakter
Med sitt fokus på databaskompetens utgörs många av Sysco Stockholms kunder av bolag som har mycket kundkontakter som energibolag, telekombolag och kunder inom bank och finans.
Och med den nya konstellationen, där man sedan augusti heter Sysco Stockholm och Sysco Uppsala, har han inte minst konstaterat att många stora företag nu börjar flytta mer affärskritiska delar av sin verksamhet till molnet.
– Både företagen och tekniken är redo att flytta även de mest kritiska applikationerna till molnet. Förra året märkte vi att många kunder började titta på Oracle Cloud, framför allt för de lite mer komplexa miljöerna, säger Rafael Gonzalez, som betonar att Oracle är en utmanare på molnsidan, men att det just är i det mest affärskritiska man har sin styrka.
– Oracle har kanske inte varit först i molnet, men när de väl gick in gjorde de det ordentligt. Vi måste komma ihåg att vi pratar om tekniken bakom nationella infrastruktursystem, försvarssystem, hälsa, tunga ERP-system, stora databaser och så vidare. Dessa är affärs- och samhällskritiska lösningar som bara måste fungera. Med OCI håller Oracle på att ta en nyckelposition som den teknikleverantör som verkligen kan hantera stora mängder data i molnet.
Flest projekt i Skandinavien
Han säger att Syscos omsättning för affärer i Oracles moln har ökat med nästan 30 procent under 2020. Och från själva moderskeppet, Oracle, konstaterar man att Sysco är den partner som har flest projekt i Skandinavien i Oracle Cloud Infrastructure, OCI.
– Från kvartal till kvartal växer antalet företag som flyttar till OCI i allt högre takt. När vi utvecklade OCI kunde vi dra nytta av de upplevelser och misstag de hade gjort framför oss på väg till molnet. Det gav oss möjlighet att göra saker direkt från grunden, säger Oracles nordiska chef Hans Olav Hamran och berömmer sin nyfusionerade partner.
– Det är inte många konsultföretag som lyckas etablera sig både i Norge, Sverige och Danmark, men Sysco gör det. Och det är inte alla partner som kan ta på sig ett move and improve. Om du vill lyckas måste du ha gedigen kompetens.
Läs även: Förvärv och fusion ger ny relation för växande Oraclekonstellation Läs mer…

Sigma IT svidar om och lämnar koncernen – här är nya namnet

Det rör på sig rejält inom Sigmakoncernen. Nyligen skrev vi om Sigma Technologys storsatsning i Stockholm, med nya specialistbolag. Men det är långt ifrån det enda som händer i den Dan Olofsson-ägda koncernen, som har vuxit från 1 400 till 5 000 anställda sedan bolaget köptes tillbaka från börsen 2013.
Nu ska nämligen it-konsultdelen, Sigma IT, slå sig fri från koncernen. Istället kommer man från och med idag att verka under namnet Nexer.
Vd Lars Kry beskriver det som det nya tillväxtföretaget inom it och tech, och har som mål att dubblera verksamheten inom tre år. I dagsläget ligger omsättningen runt 2 miljarder kronor, med över 1 500 anställda i nio länder. Och han säger att det är ett bolag i medvind eftersom man växte med 15 procent under 2020.
– Konsultbranschen har sett likadan ut länge. Vi ska bli mer av en digital transformationspartner. Det här ger oss större möjlighet att driva vårt förändringsarbete, säger han.
Vad är det som ska ändras och vad ska det nya namnet signalera?
– Om vi kan komma in hos kunderna och prata strategiskt kan vi göra förändring på riktigt. Vi behöver bli mer affärsnära och behöver bli bättre på att förstå våra kunder, och våra kunders kunder. Vi vill bli mer av en strategisk partner. Jag har varit länge i den här branschen. Det är många som vill ha en digital partner som kan hjälpa till med hela den förändring man står inför. Men det brukar oftast bli så att man tar in många små bolag för olika delar. Där vill vi vara den digitala partner som tar tag i hela förändringen. Vi kan tekniken, och vi kan leverera det med hjälp av vår digitala kompetens.
Säger inte alla bolag det där?
– Så är det säkert. Men då vittnar det om en oförmåga, och jag tycker man kan vara självkritisk mot oss i branschen om vi inte lyckas få folk att uppfatta det så.
Finns det något samband mellan att man bryter ut Sigma IT ur koncernen, och att Sigma Technology nu satsar på att lansera nya it-inriktade verksamheter?
– De delar som är kvar i Sigma är mer mer industri- och teknikinriktat, men även de kommer fortsätta röra sig mer mot it, så ett visst överlapp kommer nog att finnas där.
Huvudägaren, Danir, är fortfarande densamma för såväl Sigmakoncernen som Nexer. Men till det nya bolaget har man även fått in nya delägare.
– Vi tar in en ny minoritetsägare, i Inbox Capital, som äger 10 procent av Nexer. Dessutom har jag och ledningen ungefär 7 procent, så vi får ytterligare dynamik i ägarsituationen. Inbox har även andra investeringar i techbolag vi kan dra nytta av, säger Lars Kry.
Nexer kommer från start att finnas på 23 orter i Sverige, med huvudkontor i Göteborg. Dessutom finns man internationellt representerat på många håll, som USA, Indien, Polen, Ukraina, Storbritannien, Tyskland och Finland.
Och bolagets aggressiva tillväxtplan får en flygande start i och med att man i samband med lanseringen av det nya namnet kliver in i ett nionde land, Brasilien, genom att köpa Inove, med huvudkontor i São Paulo.
– Inove är Brasiliens största Dynamicspartner och en av Sydamerikas största Microsoftpartner. Man brukar säga att São Paulo är Sveriges tredje största industristad. Det är många svenska bolag som har verksamhet där, säger Lars Kry. Läs mer…

Advania köper sig norrut – slukar Umeåbaserade Hi5

Norra Sverige blir nästa riktning för den förvärvsresa som det numera Goldman Sachs-ägda Advania är inne på. Umeåbaserade Hi5 har 65 medarbetare på sina kontor i Umeå och Luleå. Verksamheten kretsar främst kring infrastruktur, utveckling, drift och produkter.
För Advania innebär affären nya möjligheter att ge service till kunder med en geografiskt spridd verksamhet, och inte minst tillgång till fler experter på fler orter. Som en del av Advania kommer Hi5-verksamheten framöver att drivas som en organisatorisk enhet under fortsatt ledning av vd Niklas Tiger.
– Hi5 har vuxit kraftigt med hjälp av en nytänkande kultur byggd på teknisk expertis och kunskap om våra kunder. Kombinationen av Hi5 och Advania ger våra kunder tillgång till fler innovativa lösningar och mer expertis, oavsett om de har verksamhet över hela Sverige eller enbart här i Umeå eller Luleå. Dessutom kan vi framåt erbjuda våra medarbetare långt fler utvecklingsmöjligheter, säger Niklas Tiger om affären.
Advanias vd Tomas Wanselius säger att affären varit på gång ett tag, men att den försenats något av pandemin. Men nu ser han fram emot att få in sina nya Hi5-kollegor i verksamheten.
– Jag är glad att få välkomna Hi5:s medarbetare och kunder till Advania. Vi delar passionen att vara nära våra kunder och fokusera på att skapa värde för dem. Både Advania och Hi5 har blivit framgångsrika med hjälp av starka värdegrunder, engagerade medarbetare och ett unikt starkt kundfokus. Nu ser vi fram emot att tillsammans göra det enkelt för våra kunder att växa med hjälp av it, säger han.
Läs även: Efter förvärvet – nu ska franska konsultjätten ta ett stort svenskt it-skutt Läs mer…

Tietoevry stängde ner tjänster efter omfattande attack

I måndags tvingades Tietoevry att temporärt stänga ner sina tjänster i Norge, detta efter att företaget utsatts för en omfattande cyberattack i form av ett gisslanprogram.
Enligt ett pressmeddelande påverkades infrastrukturen av attacken och företaget jobbar nu för fullt med att få tjänsterna att fungera som vanligt igen. Berörda kunder har fått information om vad som har hänt och kommer att få fortlöpande uppdateringar om utvecklingen.
– Tietoevry tar situationen på största allvar och vi gör vårt yttersta för att återställa de påverkade tjänsterna så snart som möjligt. Vi har aktiverat ett utökat team med nödvändig kapacitet och kompetens och arbetar hårt för att lösa situationen, säger Christian Pedersen från Tietoevry i pressmeddelandet.
Eftersom attacken har anmälts till den norska polisen vill företaget inte lämna ut några detaljer om hur själva attacken gått till.
Läs även: Hackare som säljer intrång ett växande hot Läs mer…

Iptor växlar upp i USA – köper sin partner

I höstas skrev vi om att Iptor fått ny luft under vingarna med nya ägare. Nu tar man ett första steg i det man kallar Iptor 22 Strategic Growth Plan, som handlar om att stärka sin amerikanska närvaro. Genom köpet av The Mesa Group, som sedan tidigare är guldpartner till Iptor, tar man ett större grepp om den amerikanska marknaden för läkemedelsdistribution.
– Vi är mycket glada att välkomna Mesa till Iptor. Covid-19 har gett en liten fördröjning av vår tillväxtplan efter Iptor-förvärvet förra året, men det är nu full fart framåt. Vi fortsätter att leta efter ytterligare förvärv i USA för att stärka och utöka vårt fotavtryck inom denna sektor och för att fullfölja vår ambition att bli det ledande alternativet för små och medelstora läkemedelsdistributörer i USA, Christopher Catterfeld, produkt- och marknadschef och en av de nya delägarna i Iptor.
– Vi är glada att slås ihop med Iptor, vilket är en naturlig fortsättning på vårt över 20 år långa samarbete. Vi är stolta över de tillväxtmöjligheter 2021 kommer att ge och ser fram emot att arbeta med nuvarande och framtida kunder, säger The Mesa Groups vd Jim Smith.
Läs också: De är störst på den växande svenska mjukvarumarknaden Läs mer…

Capgemini fortsätter rusta försvaret med tysk mjukvara

Försvarsmakten har än en gång valt Capgemini i ett strategiskt ramavtal, den här gången kring SAP och hr-tjänster.
Det nya kontraktet har en löptid på tre år med möjlighet till förlängning i fyra år. Det nya ramavtalet kompletterar det redan existerande avtalet där man använder SAP inom ekonomi, logistik och teknik. Och Capgemini har nu dessutom det övergripande ansvaret för leverans av SAP-tjänster till Försvarsmakten.
En av de största europeiska installationerna
Det handlar om det systemet som heter Prio, och är en del av Försvarsmaktens totala it-plattform, och som är baserad på SAP:s branschlösning för försvarsmakter, Defense Forces & Public Security. Systemet är anpassat för över 20 000 användare och är en av de större SAP-installationerna i Europa inom försvarsområdet.
– Vi är väldigt stolta och glada över att Försvarsmakten har visat fortsatt förtroende för Capgeminis leveranser och nu skriver ytterligare ett ramavtal rörande SAP-plattformen med oss. Försvarsmakten är en mycket viktig kund. Med hjälp av våra kompetens- och leveranscentra i Stockholm och Mälardalen stödjer vi Försvarsmaktens fortsatta utvecklingsresa inom SAP, nu också inom hr-området, säger Lars Kullberg, affärsområdeschef för Offentlig sektor på Capgemini i Sverige.
Läs också: Ny SAP-offensiv för att få upp affärssystemen i molnet Läs mer…

E-handel nästa för Norvestor – vill skapa ny nordisk digitalbyråjätte

Det här är långt ifrån den första nordiska storsatsningen Norvestor står för. Tidigare har man legat bakom Netnordics nordiska förvärvsturné, samt skapat det bolag som numera heter Foxway. Nu gör man en rejäl satsning inom e-handel med sina digitalbyråer.
Utgångspunkten är Norvestors bolagsgrupp The North Alliance, som nu skapar det nya bolaget NoA Ignite.
I NoA Ignite ska ett antal sammanslagna e-handels- och digitalbyråer i Sverige, Norge, Danmark och Polen ingå, och framför allt slås det nyförvärvade Oakwood ihop med Making Waves. Tillsammans kommer det nya bolaget ha över 350 anställda och en omsättning på cirka en halv miljard kronor.
Helhetsgrepp som krävs
– På NoA Ignite ska vi hjälpa våra kunder att växa sin försäljning i digitala kanaler. Tillsammans med resten av NoA blir vi unika genom att vi samlar expertis inom varumärke, design, digitala touchpoints, innehåll och distribution. Det är först när man behärskar alla de här delarna som man kan erbjuda det helhetsgrepp som krävs för att lyckas med sin digitala affär, säger Jonathan Pettersson, vd på NoA Ignite i Sverige.
Mikael Jørgensen, koncernchef på NoA, säger att den nordiska marknaden länge har saknat en aktör som utmärker sig med kompetens inom både design, reklam och e-handel.
– För stora företag som vill framtidssäkra sin digitala affär räcker det inte längre med att bygga it-infrastruktur, design och kommunikation separat, det måste vara integrerat från första början, säger han och fortsätter.
Kräver ett nära samarbete
– Som första aktör i Norden kan vi nu erbjuda en bredd som gör just det. NoA:s grunderbjudande är att öka företags kundförståelse och orientering längs med hela kundresan vilket kräver ett nära samarbete mellan våra många kompetenser.
Planen är att arbeta med stora och medelstora bolag, vars digitala affär är verksamhetskritisk. Exempel på kunder man jobbar med idag är Coop, Gina Tricot, Eytys, Sas, Electrolux och 24Storage.
Sebastian Broms, tidigare grundare och vd av Oakwood, blir kommersiell chef på NoA Ignite. Han säger att det inte är de små och medelstora bolagen som kommer ha tuffast att digitalisera sin affär, utan att det främst gäller de riktigt stora.
– Det största misstaget de stora bolagen gör är att behandla sin e-handel som en it-fråga istället för att förstå att design, kommunikation och varumärke är de affärskritiska faktorerna för att skapa ett erbjudande som sticker ut och ligger i linje med kundernas förväntningar. Med resten av hela NoA-familjen ser vi fram emot att kunna erbjuda en i e-handelsvärlden helt unik helhetslösning som stärker alla delar av affären, säger han.
Läs också: Så har pandemin fått oss att ta digitala språng – ”tio år på tio dagar” Läs mer…

Sinch gör jätteförvärv i USA – köper Inteliquent för 9,5 miljarder

Efter att ha genomfört flera miljardförvärv runt om i världen under de senaste åren drämmer nu svenska Sinch till med ett riktigt mastodontköp. Det svenska bolaget, som levererar molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal om att köpa Inteliquent.
Prislappen ligger på 1,14 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 9,5 miljarder kronor. Inteliquent är enligt Sinch den största oberoende leverantören av rösttjänster i USA, och efter förvärvet kommer det svenska bolaget vara störst på rösttjänster till amerikanska företag och teleoperatörer.
Drygt 500 anställda
Inteliquent, som har huvudkontor i Chicago och drygt 500 anställda, tillhandahåller idag röstkommunikation till de största nordamerikanska leverantörerna av kommunikationstjänster. Under 2020 landade omsättningen på 533 miljoner dollar, med ett ebitda-resultat på 135 miljoner dollar.
Bolaget äger också ett redundant, geo-diversifierat, operatörsklassat Tier 1-nätverk som är direkt kopplat till operatörer som når 94 procent av den amerikanska befolkningen. Plattformen hanterar mer än 300 miljarder minuter röstsamtal per år och företaget har registrerat mer än 100 miljoner aktiva telefonnummer åt sina kunder.
Mest krävande röstkunderna i USA
– Att nå en stark position på den amerikanska röstmarknaden är avgörande för att etablera Sinch som den ledande globala plattformen för molnbaserade kommunikationstjänster. Inteliquent levererar tjänster till de största och mest krävande röstkunderna i USA med den oöverträffade kvalitet som ett helägt nätverk medför, säger Sinchs vd Oscar Werner och konstaterar vidare:
– Vårt samlade erbjudande med både röst- och meddelandetjänster ger oss unika möjligheter att växa vår affär och ge företag de verktyg som krävs för att skapa en förstklassig kundupplevelse.
– Vi är väldigt glada över de stora möjligheter den här affären skapar och det breddade produkterbjudande vi nu kommer att kunna erbjuda våra kunder. Att kombinera vårt ledande rösterbjudande med Sinch globala meddelandeplattform ger oss verkligen en ledande position inom den snabbt växande marknaden för molnkommunikationstjänster, säger Inteliquents vd Ed O’Hara.
Läs också: Sinch gör miljardförvärv i Brasilien Läs mer…

Tietoevry vann långt Uddevalla-uppdrag

Det handlar om Tietoevrys webbprodukt Ecompanion, som ska levereras som en molntjänst, med tillhörande konsult- och systemstöd för alla processer som berör hr och lön. Kontraktet är värt 43 miljoner kronor och sträcker sig över hela 16 år, inklusive optionsår.
– Uddevalla kommun är glada och nöjda att Tietoevry vann upphandlingen eftersom deras system bäst matchade Uddevalla kommuns krav på modern teknik. Kommunen efterfrågade ett helt molnbaserat system, och Tietoevry visade sig ha en lösning som ligger i framkant både när det gäller teknik som funktion, säger Caritha Jacobsson, lönechef på Uddevalla Kommun.
– Vi ser fram emot att få leverera ett modernt digitalt processtöd för hr och lön, anpassat till kommunens och dess medarbetares specifika behov och behörigheter. Vi vill skapa en enklare vardag för den moderna digitala kommunen och är övertygade om att användarna uppnår detta genom införandet av Ecompanion, säger Håkan Johansson, ansvarig för HR och Lönesystem inom Tietoevry.
Läs också: Västerås gjorde otillåten it-upphandling – hotas av miljonskadestånd Läs mer…

Advania får ny ägare igen – köps av Goldman Sachs

Den svenska it-branschen fortsätter locka tunga investerare. För drygt sex år sedan köptes isländska Advania av en grupp svenska investerare via bolaget Advinvest. Från och med idag har Advania en ny majoritetsägare, i investmentbanken Goldman Sachs.
Goldman Sachs Merchant Banking Division köper samtliga aktier, men i samma veva återinvesterar många av de tidigare ägarna, däribland Via Equity, som köpte 30 procent av bolaget 2018. Hur mycket den nya ägaren betalar avslöjas inte. Budskapet om strategin framöver lyder att verksamheten ska fortsätta växa såväl organiskt som via förvärv.
Ursprung på Island
Advania har sitt ursprung på Island, där det som utgör grunden i bolaget drog igång redan 1939. Numera har man dock sitt huvudkontor i Stockholm, med runt 1 400 anställda på 27 olika orter i de fem nordiska länderna. Omsättningen ligger i dagsläget på drygt 5 miljarder kronor.
– Goldman Sachs är världsledande inom riskkapital, med en stark historik av investeringar i tekniksektorn och i Norden. Att samarbeta med dem är inte bara ett bevis på vad vi hittills har uppnått, utan också ett löfte till alla här på Advania att resan framåt kommer vara full av spänning och nya möjligheter, säger koncernchef Mikael Noaksson om ägarbytet och hur det kommer påverka.
– Det viktigaste är att vi kan hålla fast vid vår huvudambition, att vara en riktig partner för alla kunder och en bra arbetsplats som fortsätter att locka till sig de bästa talangerna.
Michael Bruun, partner på Goldman Sachs, kommenterar köpet på följande sätt:
– Vi är mycket glada över vårt samarbete med Advanias ledningsgrupp. Vi har varit mycket imponerade av Advanias starka kunskap, kultur och rykte, liksom företagets övertygande affärsmodell och tillväxtresa. Tillsammans med ledningen, Via Equity och andra återinvesterande aktieägare ser vi fram emot att skynda på Advanias tillväxtresa både organiskt och genom förvärv.
Gjort ett utmärkt jobb
– Vi har varit med som investerare i Advania i drygt två år nu. Det är ett strålande företag som vi ser fram emot att fortsätta arbeta med. Ledningsgruppen har gjort ett utmärkt jobb med att skapa den ledande nordiska it-spelaren och vi är glada att fortsätta resan med detta fantastiska team, säger Benjamin Kramarz, partner på Via Equity, som alltså kommer att vara med även i fortsättningen.
Läs också: Rapport: Mängden data i Stockholm kan öka tio gånger till 2024 Läs mer…

Q-handel för QD – ska drifta Foodoras it

Foodora har idag över 5 000 anslutna restauranger och butiker, som erbjuder hemleverans över hela landet. Nu tar man in QD som ny partner och leverantör av it-drifttjänster.
I QD:s leverans ingår servicedesk, on/off-boarding av användare, klienter, kontorsnätverk och serverdrifttjänster. Enligt QD vann man uppdraget genom att vara “en lagom stor partner med rätt inställning och snabbrörlighet för att hantera Foodoras it”.
– Jag är mycket glad och stolt över att Foodora ser på QD som sin nya it-partner. Att få möjlighet att arbeta med ett så spännande och snabbväxande företag bevisar inte bara att vi är den perfekta it-partnern för medelstora företag, utan kommer också att hjälpa oss att utvecklas och bli ännu bättre, säger Daniel Furmarker, vd på QD Sverige.
– QD har en affärsmodell som passar oss väldigt bra med hur vi på Foodora jobbar. Vi är snabbfotade och krokar gärna arm med innovatörer. Vi ser fram emot att samarbeta med företag som kan anpassa sig snabbt efter vårt bolag, säger Oskar Olin, it-ansvarig på Foodora Sverige.
Läs också: Tietoevry ska fixa driften för 14 kommuner i norr Läs mer…

Färdigprintat på B2B IT-Partner – knoppar av till ITS Nordic

ITS Nordic, som levererar molntjänster, konsulttjänster, telefoni och print, utökar nu sin verksamhet när man tar över B2B IT-partners affärsområde print. Affären innebär, enligt ITS, också ett antal nya kunder.
– Vi har sedan starten 2004 hjälpt kunder att öka produktivitet med hjälp av rätt förutsättningar och verktyg. Att nu få möjlighet att erbjuda vår kunskap och expertis inom effektiva och digitala print-lösningar till ännu fler kunder känns verkligen roligt. Genom en förstärkt kundportfolio som är i linje med vår expansionsplan, ser vi förvärvet som ett steg i rätt riktning, säger ITS Nordics vice vd Richard Kendrick.
Fokuserar på kärnverksamheten
På B2B IT-Partner säger man att det här är ett sätt att fokusera på kärnverksamheten med produkter och tjänster inom infrastruktur och klienthantering.
– Vi ser att behovet av ett mycket djupare samarbete och tydligare krav från våra kunder. Därför gör vi det här valet att fokusera mer på it-infrastrukturtjänster och bli allra bäst i branschen på att hjälpa våra kunder att få utväxling av sina it-projekt, säger B2B:s vd Jonas Danielsson.
De båda bolagen meddelar också att man tillsammans har tagit fram en process för hur överlämningen av kundavtalen ska gå till, samt att man ingått ett samarbetsavtal för att framöver kunna dra nytta av, och stötta, varandra i de affärer som respektive bolag gör bäst.
Läs också: Ny kommunal skalp för nya printbolaget Läs mer…

Sigma Technology rustar i Stockholm – med nytt kontor och tre nya vd:ar

Sigma Technology Group drar igång tre nya bolag i Stockholm, där Sigmakoncernens teknikkonsultbolag redan har en personalstyrka på drygt 2 000 personer. Nu ska man alltså spetsa till sig med tre nya bolag som ska jobba med kunder inom alla branscher, från industri, retail och fintech till offentlig sektor.
– Vi ser ett långsiktigt och nästan omättligt behov av kapacitet och kompetens inom digitalisering och elektrifiering. Vi positionerar oss som en av de främsta inom våra kundsegment och väljer nu att utöka vår affär ytterligare för att svara upp mot de behov vi ser i marknaden. Vårt sätt att organisera vår verksamhet är en framgångssaga där vi tillvaratar den energi och drivkraft som entreprenörsdrivna bolag innebär, säger Carl Vikingsson, vd för Sigma Technology Group.
Vill skapa över 300 jobb
Sigma Technology beskriver det som företagets största satsning någonsin i huvudstaden. De nya bolagen kommer att verka inom it, forskning och utveckling, produktinformation och lösningar för inbyggda system. I samband med satsningen flyttar man också till nya lokaler på Hornsgatan 1, i centrala Stockholm. Ambitionen med de nya bolagen är att skapa över 300 jobb i Stockholm de kommande tre åren.
Rashin Kabodvand ska driva Sigma Technology Digital & Cloud Solutions med fokus på moln och automatisering. Hon kommer närmast från konsultbolaget Cybercom där hon var affärsområdeschef i Stockholm.
– Tekniken förändras och utvecklas för varje dag vilket gör att vi som it-leverantörer behöver anamma denna förändring och det gör vi genom att erbjuda rätt kompetens i rätt tid. Jag tror definitivt Sverige är på rätt väg vad gäller cloud, däremot finns det fortfarande många organisationer och företag som står inför utmaningar om hur, när och varför de ska till molnet, säger hon om det nya bolagets verksamhet.
Fokus på systemutveckling
Vd nummer två är Rickard Alfredson, som ska basa över Sigma Technology Innovation, som ska hjälpa kunder med förflyttningen i sin digitala transformation med fokus på systemutveckling. Han kommer närmast från en roll som sälj- och affärsansvarig på Knowit i Stockholm.
– Under 2021 blir den digitala transformationen en avgörande del hos företag och organisationer för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Förra året var starten på ett paradigmskifte gällande vår syn av arbete på distans och e-handel. Stora delar av befolkningen i alla åldrar har ändrat sin inställning och anpassat sig till det nya normala. Vi vill bli våra kunders samarbetspartner och tillsammans skapa nya innovativa och hållbara it-lösningar för att möta morgondagens möjligheter och utmaningar, lyder hans programförklaring.
Mötesplats för kunder och konsulter
Det tredje nya bolaget är Sigma Technology Tech Network, som ska ledas av Tanja Cronqvist. Bolaget ska vara ett nätverk och en mötesplats för kunder och konsulter och hämtar sin nya vd från HiQ.
– Att lyckas matcha en eller flera konsulter för ett uppdrag är av yttersta vikt för leveransen och deltagarna i teamet, allt måste stämma, inte bara rätt kompetens för uppdraget utan personkemin är minst lika viktigt. På Tech Network har vi en stor tillgång till duktig kompetens inom it vilket gör att vi inte behöver tumma på kvalitén utan vi vill leverera de allra bästa tech-konsulterna till våra kunders behov och team så att vi tillsammans kan nå nya höjder, säger Tanja Cronqvist.
Läs också: Mjukvarujättarna satsar hundratals miljarder för att vinna mot Microsoft Teams Läs mer…

Nu har nya konsultgruppen trimmat styrkan – och namnet

För ett knappt år sedan klev den tidigare DGC-vd:n Jörgen Qwist in som koncernchef för storsatsande Combined Excellence. Idag, tio månader senare, har man trimmat såväl organisationen som namnet för att ta nästa steg på sin resa mot en planerad börsnotering 2022.
Det nya, eller åtminstone förkortade och tillsnärtade namnet är Combined X, som enligt Jörgen Qwist ska göra det lättare för marknaden att hitta all den kompetens som finns i koncernen.
– Vi är digitaliseringskonsulter, med ett antal specialistbolag i familjen och nu ska vi berätta vad vi vill göra för våra kunder. Marknaden efterfrågar specialistkompetens, och det är det vi går till val på.
Den första parollen under det nya varumärket blir det kanske inte helt unika “Vi digitaliserar Sverige”.
Vill berätta för marknaden
– Det kan ju låta övermodigt, men vi är en kunskapspartner till många av Sveriges största företag och organisationer, både i privat och offentlig sektor. Det är vi väldigt stolta över och nu vill vi berätta det för marknaden, säger Jörgen Qwist.
Istället för de tidigare tolv bolagen är det numera nio bolag i Combined X-familjen.
– Vi har sålt ett par, och slagit ihop ett par bolag. Vi ville ha lite storlek i bolagen. De vi sålde var lite för små, sägert Jörgen Qwist.
De bolag som slagits ihop är Smartsourcing och Smiling Workplaces som numera heter Smartsmiling. Och de bolag som har sålts är Sitedirect och Intechrity.
– Kodmyran i Sundsvall har köpt Sitedirect, och i Intechrity gjorde man en management buyout.
Av de nio bolagen är Nethouse det största, som beskrivs som specialist på livscykelhantering av kritiska applikationer.
Övriga bolag med respektive specialistområde är:Netgain, automatisering och robotiseringCloudpro, infrastrukturtjänster och arbetsplatserDynamo, mobila kundupplevelserElvenite, gör livsmedelsindustri och handel datadrivnaNinetech, digital kundupplevelse och försäljningSmartsmiling, digitala arbetsplatser och identitetshanteringTwo, affärssystem och beslutsstöd för handel och tillverkande industriViewbase, dataanalys och beslutsstöd
– Tanken är att vi ska ha en spets i respektive nisch. I varje bolag ska vi ha en kombination av både teknik- och affärskunnande. Samtidigt ska vi vara en familj där vi kan dra nytta av varandra. På en stor del av våra största kunder har vi flera bolag som är inne och jobbar, konstaterar Jörgen Qwist.
Slätstrukna kollegor
Namnbytet initierades i somras. Ambitionen är dels att göra koncernen tydligare. Och frågar man koncernchefen gör det inget om man kan sticka ut lite i bruset, från många av kollegorna som kan vara ganska slätstrukna och ofta väldigt lika varandra.
– Vi vill gärna vara lite annorlunda med våra specialistbolag och hoppas kunna visa det.
Bland annat har man i samband med lanseringen fått hjälp från författaren Per Hagman som på bolagets sajt ska göra en personlig tolkning i tolv delar av den framtidsvision som Kevin Kelly, mannen bakom Wired Magazine, skriver om i boken The inevitable.
– Vi lärde känna varandra i Paris, och har gett ut en bok tillsammans, Naken som en psalm, på mitt lilla hobbybokförlag. Jag lovar att det kommer bli läsvärda texter, säger Jörgen Qwist.
Ägs av medarbetarna
Ett sätt som tydligt skiljer Combined X från många av branschens nya framväxande koncernen är ägandet. Där många andra backas av köphungriga riskkapitalbolag är det medarbetarägande som gäller.
– Hela bolaget ägs av alla entreprenörer. Vi är nästan 450 medarbetare och av dem är det runt 175 stycken som är med och äger koncernen, säger Jörgen Qwist, som dock har en uttalad plan att utöka ägandet rejält nästa år.
– Ambitionen är kvar. Vi hoppas få lite medvind i ryggen så ska vi få upp en bra lönsamhet under 2021, och 2022 ska vi noteras på börsen. Så ser tidsplanen ut.
Läs också: Efter förvärvet – nu ska franska konsultjätten ta ett stort svenskt it-skutt Läs mer…

CRM-uppstickaren tar svensk skalp – ger ny energi till elbolaget

SaaS-företaget Freshworks har tagit hem en affär med Ellevio. Efter att elnätsföretaget breddade sin verksamhet behövde man ett verktyg för att kunna kartlägga kunderna på ett bättre sätt, med målet att lösa kundärenden snabbare och smidigare. Valet föll då på Freshworks produkt Freshdesk.
Att Ellevio tidigare inte haft en standardiserad försäljningsprocess blev inte minst en utmaning när bolaget utökade sitt erbjudande med exempelvis solceller på tak och laddlösningar för elbilar. När efterfrågan ökade gav de gamla processerna en sämre kundupplevelse, och gjorde det dessutom svårare att sälja och korsförsälja både nya och gamla tjänster.
– Med tanke på att vi är ett monopol har kunden historiskt tyvärr kanske inte alltid varit central för vår kundservice. För att utveckla vår verksamhet kände vi ett behov av att anpassa våra tjänster och sätta kunden först, förklarar Jenny Törnquist, verksamhetsutvecklare hos Ellevio och fortsätter:
Mer relevanta för kunderna
­– Vi behövde därför ett verktyg som kan hjälpa oss kartlägga vår kunds resa. Om vi kan få en övergripande bild av kundernas behov, kan vi bättre rikta in oss på dem som kan vara intresserade av solpaneler eller elbilsladdning och vara mer relevanta för kunderna.
Jenny Törnquist.
Implementeringen av Freshdesk i slutet av 2019. Inledningsvis var det bara fem kundservicemedarbetare. Den siffran har nu vuxit till 50 och Ellevio planerar att ha 100 licenser under det första kvartalet 2021.
– I början hade vi en avdelning som använde systemet. Vi har nu fem olika team som arbetar i Freshdesk för att hantera sina ärenden och planerar att ha ytterligare tre team som arbetar med det under våren, säger Jenny Törnquist som säger att det gett bättre överblick över bolagets kundärenden.
Förlorade mycket tid
– Nu när vi har ärenden i ett system kan vi enkelt överlämna ett ärende till en annan avdelning. Innan förlorade vi mycket tid på att mejla fram och tillbaka. Det saknades ägandeskap kring kunden och dess ärende. Med Freshworks verktyg kan vi snabbt tilldela uppgifter till lämpliga handläggare för att hjälpa våra kunder snabbare oavsett var de befinner sig i sin kundresa.
Freshworks försäljningschef för Norden och Benelux, Raymond Hüner, gläds åt affären i Sverige, inte minst att det är en affär som ständigt växer.
– Ellevio planerar att lansera Freshdesk som ett bredare system internt och varje dag identifierar man nya områden där det går att dra nytta av de automatiska svaren eller back-end-spårningen som våra produkter erbjuder, säger han.
Läs också: Datacenterhajp skapar ny storindustri Läs mer…

Ny intäktspost för Global Connect

Citymail har cirka 2 000 anställda med en verksamhet som täcker ungefär halva Sverige. Man är därför beroende av en it-miljö som är enkel att administrera och har stor kapacitet. Det nytecknade avtalet är flerårigt och värdet beräknas ligga på 7,7 miljoner kronor.
Global Connects sd-wan-lösning ska enligt planen vara fullt implementerad till sommaren. Då ska Citymails kontor och hubbar kunna kopplas upp, anpassas och övervakas i nätet.
Utlovat stora förbättringar
– Med ökad efterfrågan på våra pakettjänster ökar också behoven av högre datahastighet. Det ökade kundbehovet är huvudanledningen till att vi sett över våra wan-tjänster och valet har fallit på Global Connect som utlovat stora förbättringar för oss på Citymail, säger post- och paketbolagets vd Per Ovrén.
– Citymail har en både viktig och tekniskt komplex verksamhet, och jag är stolt över förtroendet att kunna bidra i deras förbättringsarbete. Vi satsar stort på vår sd-wan-lösning, som personifierar det vi står för, enkelhet och flexibilitet, och vi ser en växande efterfrågan från kunderna, säger Regina Donato Dahlström, Sverige-vd på Global Connect.
Läs också: Nu kan Global Connect börja bygga i Uppsala Läs mer…

Efter förvärvet – nu ska franska konsultjätten ta ett stort svenskt it-skutt

Alten har haft närvaro i Sverige i många år, men främst med fokus på teknikkonsult- och life science-delarna. Den it-konsultverksamhet man haft i bolaget har dock utökats rejält efter att man köpte Stockholmsbaserade konsultbolaget Beamon People för två år sedan. Från och med 1 april kommer konsultbolaget också att helt fusioneras in i Alten, och därmed inte längre verka som ett fristående bolag.
För Alten innebär det att man ska satsa stort på att utöka sin svenska it-närvaro. Staffan Strand, närmast från CGI, har rekryterats till rollen som divisionschef för IT Alten Sverige.
– Det har funnits en del it hos Alten, men den svenska närvaron har varit begränsad i förhållande till andra delar. Men nu ska Beamon People bli en del i en kraftfull it-satsning. Det finns ett uttalat mål i hela koncernen att utveckla it-sidan, säger Staffan Strand.
Mycket finns redan på plats
Alten har idag elva kontor på flera håll i landet, från Lund till Skellefteå, så mycket finns redan på plats. För Staffan Strands del handlar det nu om att etablera bolaget även som en av de stora spelarna inom it-konsultverksamhet.
– Det är mitt arbete att göra det tydligare vad Alten är och vad vi ska sträva emot inom it-området. Beamon People är extremt vassa, med mycket kompetens inom ledning, utveckling, arkitektur, UX & design och QA & test. Så här får man ännu en spets att komplettera det som Alten redan är duktiga på. Ambitionen är riktigt högt satt, och det är att bli en riktigt stark spelare som har både skala och spets.
På europeisk nivå är man en riktig konsultjätte med drygt 37 000 medarbetare i ett 30-tal länder.
Hur många är ni i Sverige?
– I Sverige är vi cirka 2 000 personer och it-delen är ungefär 250 konsulter, där vi har en kombination mellan Beamon People och Alten IT. Det är tillräckligt stort för att ha en riktig muskel och tillräckligt litet för att vara bra och snabba på att genomföra förändringar på ett bra sätt. Vi vill kunna kombinera storleken med regional närvaro.
Skyndar på utvecklingen
Vi har tidigare sett flera på hur teknikkonsulterna blir mer och mer intresserade av it-branschen, och inte minst det omvända, där framför allt en mer uppkopplad industri, det som brukar kallas Industri 4.0, skyndar på utvecklingen.
– Det pågår en extrem digitalisering och automatisering. Mitt uppdrag är naturligtvis främst att bygga upp it-sidan men vi ska också kunna dra nytta de andra affärsområdena som finns och få ett bredare erbjudande.
Vilka skulle du säga är er huvudkonkurrent på den svenska marknaden?
– Det är svårt att svara på. Jag kommer från CGI, och där var det ofta ganska tydligt vilka man konkurrerade med. Här är det svårare. It-sidan på Alten är både stor och liten, så jag skulle säga att vi har olika konkurrenter beroende på kundsegment. Hittills har jag bara varit här i tre veckor. Jag antar att jag kan svara bättre på det lite längre fram.
Förvärvet av Beamon People har också gett mersmak och det är inte osannolikt att det blir fler svenska förvärv längre fram.
– Det är också på vår lista över vad vi vill göra, och där finns en del av mitt uppdrag att se vad som kan passa in.
Att just Staffan Strand, som har ett förflutet som höjdhoppare, skulle hamna på Alten och Beamon People, vilket troligen är det enda branschbolaget som är döpt efter en friidrottare, är så klart en extra kul detalj i sammanhanget.
Det lär bli svårt att hitta ännu ett bolag döpt efter en friidrottare om ni ska köpa något?
– Haha, ja, det är nog inte där jag börjar min sökning, men kopplingen är ju faktiskt väldigt rolig. Efter att jag bytt jobb såg jag någon på Linkedin som glatt konstaterade att han känner både Bob Beamon och Staffan Strand. Vi får se vad vi ska köpa. Holmen är kanske lite stort, och inte i rätt bransch.
Läs också: Svensk konsultmäklarveteran leder dansk invasion Läs mer…

Iver på drift i polishus och finkor

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Iver har tagit hem uppdraget att förse dessa verksamheter med it-drifttjänster.
Utöver att sköta Specialfastigheters it-infrastruktur och it-arbetsplatser kommer stort fokus ligga på informationssäkerhet.
– Vi har mångårig erfarenhet av att designa och leverera tjänster till kunder med höga krav på informationssäkerhet och det känns bra att vi nu vinner ytterligare en kund inom detta segment, säger Magnus Blom, affärsområdeschef för affärsområdet Informations- och cybersäkerhet på Iver och konstaterar vidare.
– Specialfastigheters verksamhet omfattas av såväl höga krav på informationssäkerhet som proaktivitet vilket har återspeglats tydligt i upphandlingen. Vi är självklart mycket stolta över att få förtroendet att leverera våra tjänster till en kritisk verksamhet och ser fram emot att göra dem till en nöjd och mångårig kund.
Läs också: Inget köpstopp under pandemin – här är årets förvärv Läs mer…

Tietoevry ska fixa driften för 14 kommuner i norr

Det blev Tietoevry som vann den upphandling som de 14 kommunerna gjorde genom Norrbottens e-nämnd. Uppdraget inkluderar även drifttjänster och avtalet sträcker sig initialt över fyra år och har ett värde av 30 miljoner kronor.
E-nämnden ville ha lokal leverans, vilket innebär att det blir ett datacenter i Boden, hos Hydro66, vilket kommer att kombineras med den infrastruktur som Tietoevry bygger upp för de olika kommunerna. I upphandlingen ställdes också höga krav på miljöhänsyn, hög effektivitet och kvalitet samt stöd för verksamheternas kommunspecifika och gemensamma system.
Kan erbjuda ännu bättre service
– Vi är glada över att kunna etablera en flexibel, utbyggbar, säker och modern datacenterlösning tillsammans med Tietoevry. Det ger oss tillgång till en gemensam teknisk plattform med bättre möjligheter att samverka mellan kommunerna i Norrbotten där vi tillsammans kan dela på kostnader för utveckling, drift och förvaltning. Dessutom med en geografisk placering inom regionen. Det kommer att stärka vårt digitaliseringsarbete för att förverkliga våra visioner och ge oss möjlighet att erbjuda ännu bättre service till medborgare och näringsliv, säger Jörgen Larsson, representant för Norrbottens e-nämnd och it-chef i Bodens kommun.
– Det här ger oss lite mindre kommuner möjligheter att nyttja samma moderna och säkra teknik, adderar Crister Lundgren, it-chef i Älvsbyns kommun och representant i Norrbottens e-nämnd.
David Rowe, vd på Hydro66, ser fram emot samarbetet och slår ännu ett slag för bolagets anläggning ute i Lule älv, som innebär att den drivs av 100 procent grön el.
Glada över att bidra med infrastruktur
– Vi är mycket glada över att kunna stödja Tietoevry i detta viktiga initiativ för Norrbottens kommuner. Kostnadsbesparingarna och ökad prestanda, skalbarhet, flexibilitet och i slutändan valuta för pengarna som projektet ska leverera är betydande. Vi är glada över att bidra med kritisk infrastruktur för projektet, säger han.
De kommuner som samverkar genom Norrbottens e-nämnd är Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun, Haparanda stad, Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun.
– Vi har lång erfarenhet av att leverera it-stöd till Sveriges kommuner, myndigheter och regioner. Vår kunskap om offentlig sektor i kombination med gedigen digitaliseringskompetens och vårt breda partnerskapsekosystem gör att vi kan bidra till samhällsnytta i hela landet. Med den här lösningen får Norrbottens kommuner en lokal och toppmodern lösning som kommer att underlätta för medborgarna, säger Bengt-Göran Kangas, som är ansvarig för offentlig sektor på Tietoevry.
Läs också: Proact ska få snurr på Liseberg Läs mer…