Uppförsbacke för nya konsultjätten – Tietoevry i botten i kundnöjdhet

I årets stora undersökning av kundnöjdheten på den nordiska it-outsoucringmarknaden har analys- och konsultbolagen Whitelane Research och PA Consulting gått igenom över 700 outsourcingkontrakt i Norden.
Nytt för i år är att analysfirmorna också utvärderat lika många nordiska molnkontrakt.
Nöjdheten bland kunderna med sina it-leverantörer ligger på i snitt 69 procent. Peter Wardell, sourcringexpert på PA Consulting säger att det är en förhållandevis hög siffra.
Peter Wardell, sourcringexpert på PA Consulting.
– Man får nog säga att kunderna generellt är nöjda med sina leverantörer. Den viktigaste parametern i kundnöjdheten är leveranskvaliteten, det vill säga att man har en bra driftleverans utan avbrott. Här kan vi se att kvaliteten höjts från förra året.
– Men även relationen mellan kund och leverantör är viktig. Alltså att kunden snabbt får svar på de frågor de har. De faktorerna går före exempelvis kontraktsflexibilitet eller innovation när kunderna tycker till.
Stark insourcingtrend
Undersökningen visar också att outsourcingtrenden är fortsatt stark i de nordiska länderna. 31 procent uppger i undersökningen att de kommer att outsourca mer under de kommande två åren. 36 procent uppger att det inte kommer att vara någon skillnad. Bara 18 procent att de kommer att outsorca mindre.
Men Peter Wardell tar upp en faktor som dyker upp i årets undersökning och som kan tyckas något motsägelsefull – nämligen att allt fler organisationer också vill ta tillbaka outsourcad verksamhet.
– Faktum är att insourcingen är stark, inte minst i Sverige. 19 procent av deltagarna i undersökningen har planer på att insourca. Slutsatsen vi drar är att företag och myndigheter blir mer selektiv i vad man outsourcar.
– De insourcar för att bättre kunna uppnå ett agilt arbetssätt och time-to-market. Det är den kundnära utvecklingen man vill ha internt, vissa funktioner eller viss applikationsförvaltning. Men de är selektiva med vad de plockar tillbaka. De tar inte tillbaka all förvaltning.
Ökar i lågkonjunktur
De tyngst vägande skälen till outsourcing är kostnadsreduktion, att kunna fokusera på kärnverksamheten, skalbarheten och kvalitetsförbättringar. Och trots att insourcingen vinner viss mark – så tror Peter Wardell på något av en outsourcingboom under året.
– Det råder ingen tvekan om att vi är inne i en lågkonjunktur, särskilt nu under coronakrisen. Och om man ser på hur organisationer arbetat under tidigare lågkonjunkturer så är det helt klart att outsourcingen ökar.
– Kostnadsreduktionen är en viktig drivkraft i sämre tider. Så jag tror det kommer att öka under året.
Särskilt pigga på outsorcing är företagen inom tillverkande industri, där nästan hälften uppger att de ska outsorca mer.
Om vi sedan tittar på leverantörssidan så är, precis som de senaste åren, TCS i topp med en kundnöjdhet på 81 procent. På andra plats hamnar Basefarm med 80 procents kundnöjdhet. Därefter kommer Sopra Steria (76), CGI (76), Accenture (73), HCL (72), Atea (71), Infosys (71) och LTI (71).
”Återspeglar inte våra ambitioner”
Betydligt längre ner återfinns nya sammanslagna konsultjätten Tietoevry med en kundnöjdhet på 64 procent. Det ska påpekas att i den här undersökningen har de fusionerade bolagens enskilda resultat slagits samman (det nya bolaget såg dagens ljus i början av det här året). Bara Atos och KMD ligger lägre.
Johan Torstensson, som är ansvarig för affärsområdet Cloud & Infra på Tietoevry säger att de ”hanterar resultatet med stor respekt” och att de nu håller på att analysera det.
Johan Torstensson, är ansvarig för affärsområdet Cloud & Infra på Tietoevry.
– Men det är tydligt att årets resultat inte återspeglar våra högt ställda ambitioner och krav. Kundnöjdhet och kvaliteten på våra tjänster är alltid högsta prioritet för oss.
– Samtidigt ser vi förbättringar inom nyckelområden som är viktiga för våra kunder, som leveranskvalitet av tjänster, molnkapacitet, datacenter, infrastruktur- och applikationstjänster.
Har ni någon förklaring till att ni ligger så pass lågt i undersökningen?
– Det finns ingen enskild förklaring men det är tydligt att det finns en rad områden som vi måste arbeta aktivt med att förbättra. Just nu genomför vi ett omfattande arbete för att stärka hela organisationen och ta till vara på de tidigare bolagens styrkor.
Johan Torstensson menar att sammanslagningen ger resurser och möjligheter att förbättra de här resultaten. Under det gångna året har Tietoevry också jobbat med att stärka partnerskapet med de stora molnleverantörerna, vilket de tror ska ge resultat.
– Vi investerar också i vår lokala leveranskapacitet och kompetenser. Den feedback vi får från rapporten och i dialogen med kunderna blir oerhört viktig i det långsiktiga arbetet.
Molnplattformar populära
I årets undersökning tittar Whitelane och PA Consulting också på molnplattformarna, där nöjdheten överlag är god. Microsofts Azure har den högsta siffran på 75 procent, följt av AWS med 74 procent, Google Cloud med 73 procent, Oracle 70 procent samt IBM på 61 procent.
– Det är höga siffror. Jag tror att ingen som köper molntjänster förväntar sig annat än att det är standardiserat. Det innebär att innovationen får de på köpet, och det tror jag ökar kundnöjdheten.
– Samtidigt visar det sig att molnutvecklingen i Sverige inte går så snabbt som i grannländerna, som en följd av de legala frågorna som diskuteras här. Det är färre, framför allt i offentlig sektor, som planerar att lägga ut sin verksamhet i molnet.
När det gäller molnbaserad mjukvara ligger Google Suite i topp med 81 procent före Microsoft med 79 procent och ServiceNow samt Salesforce på 73 procent.
– Även det är höga siffror. De ligger generellt högre i kundnöjdhet än de traditionella sourcingleverantörerna, säger Peter Wardell.
Läs mer: Tietoevry går tungt in på Microsoft – med 3 000 Azure-specialister
Läs mer: Industrins nödstopp slår hårt mot it-konsulterna: ”en kraftig smäll”

Fakta
Kundnöjdhet i Sverige

Så nöjda är kunderna i Sverige med sina it-leverantörer (procent):
1. TCS (82)
2. Atea (78)
3. Accenture (74)
4. HCL (73)
5. CGI (72)
6. Fujitsu (68)
7. Capgemini (67)
8. Tietoevry (66)
9. Wipro (66)
10. Atos (66)
11. DXC Technology (64)
12. IBM (62)
Källa: Whitelane Research och PA Consulting

Kundnöjdhet i Norden

Så nöjda är kunderna i Norden med sina it-leverantörer (procent):
1. TCS (81)
2. Basefarm (80)
3. Sopra Steria (76)
4. CGI (76)
5. Accenture (73)
6. HCL (72)
7. Atea (71)
8. Infosys (71)
9. LTI (71)
10. Deloitte (70)
11. Tech Mahindra (70)
12. Capgemini (69)
13. Fujitsu (69)
14. NNIT (68)
15. IBM (66)
16. Wipro (66)
17. DXC Technology (66)
18. Cognizant (66)
19. Tietoevry (64)
20. Atos (62)
21. KMD (54)
Källa: Whitelane Research och PA Consulting Läs mer…

Nordlo tar hem västlig outsourcingaffär

Det blev Nordlo som tog hem Bengt Dahlgren Göteborgs upphandling när man ska outsourca hela sin it-infrastruktur. Nordlos åtagande omfattar drift av it-infrastruktur, användarsupport samt den fysiska och virtuella servermiljön för kontoren i Göteborg, Borås och Växjö.
– Ett glädjande besked att ett av de största teknikkonsultbolagen i Sverige, som är verksamt inom hela samhällsbyggnadsprocessen, väljer Nordlo som leverantör, säger Nordlos koncernchef Fredrik Almén.
Teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren har 550 anställda. Målet med upphandlingen var att höja driftsäkerheten, användarsupporten och samarbetsnivån med sin it-leverantör. Kraven var en stabil och skalbar it-plattform som skulle levereras som en komplett outsourcinglösning.
– Genom att outsourca vår it-infrastruktur så får vi ökade möjligheter att fokusera på vår kärnverksamhet. Vi har efterfrågat ett nära samarbete med fokus på en säker, skalbar och stabil it-infrastruktur samt en engagerad servicedesk. Nordlo har ett tydligt erbjudande och förstår vår bransch. Samarbetet är därför en bra lösning som ger oss en förlängd it-avdelning, säger Patrick Liljeroth, it-chef på Bengt Dahlgren Göteborg.
– Vi är mycket stolta över vårt nya samarbete med Bengt Dahlgren Göteborg. För oss är det viktigt med ett nära partnerskap för att på så sätt få ökad förståelse för varandras verksamheter. Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete där Nordlo kan effektivisera och utveckla Bengt Dahlgren Göteborgs it, säger Karl Nilja, operativ chef på Nordlo Göteborg City. Läs mer…

Enfo slutför städningen – säljer Göteborgsbolaget

Vi skrev nyligen om att Enfo är färdigt med storstädningen bland sina gamla z-bolag. Men helt färdiga var man inte. Idag meddelar Enfo att man har sålt sin Zervicepoint-affärsverksamhet till Göteborgsbaserade FOF Family Office.
– Zervicepoint automatiserar affärsprocesser genom självservice och säljer en egen självserviceportal. Enfo erbjuder service och affärslösningar, medan Zervicepoint erbjuder en mjukvaruprodukt som kräver fokus på produktmarknadsföring och försäljning, förklarar Enfos vd Seppo Kuula beslutet att knoppa av.
– Avyttringen är alltså ett naturligt led i vår strategi och ger Zervicepoint nya tillväxtmöjligheter. Jag är glad att våra experter får en ny god ägare i FOF Group.
Zervicepoint har nio anställda och parterna har kommit överens att försäljningspriset inte är publikt. FOF beskriver sig som ett managementbolag för individer, familjer och företag inom sport och hälsa.
– Från en idé om att automatisera rådgivares affärsprocesser och ett gemensamt projekt inom fintech som startade under hösten 2019 blir förvärvet av Zervicepoint ett naturligt nästa steg för att kunna bygga, utveckla och erbjuda ett modernt affärsstöd inom flera olika områden, säger FOF:s vd Johan Berggren om förvärvet.
– FOF:s roll blir att stötta Team Zervicepoint för utveckling av befintlig affär, hitta nya områden inom automatisering, marknadsföring, försäljning och tillföra expertis till rådgivningsbranschen för att kunna möta det stora behov som finns av anpassade it-verktyg.
Läs också: Ett tuffare år än väntat för it-konsultbolagen – men det finns vinnare Läs mer…

Visma vinner stort kommunalt samarbete kring e-arkiv

Det var i början av 2019 som flera skånska kommuner gick ihop och samarbetade kring införandet av ett e-arkiv. Lunds kommun har varit drivande och förvaltande organisation, men nu är 16 kommuner med.
Skånearkivs avtal med Visma Consulting har ett värde på 6 miljoner kronor och sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.
– E-arkivet ska brukas av alla de 16 kommunerna, men förvaltningen och det dagliga arbetet kommer att skötas av förvaltningsorganisationen i Lunds kommun. Samtliga samverkanskommuner kommer att nå systemet genom fjärranslutning och kommunerna ska bruka systemet i sina nuvarande it-miljöer. Varje kommuns information ska kunna avgränsas från de övriga kommunernas, eftersom varje kommun fortsatt är sin egen arkivmyndighet, säger Mats Johansson, enhetschef vid Stadsarkivet i Lund.
Syftet med att göra en gemensam beställning är att förenkla installation, support och nyttjande av systemet. Kommunerna kommer också att kunna stötta och inspirera varandra, samtidigt som man sparar tid och pengar på att välja samma lösning.
Nu har införandeprojektet startats, och med hänsyn till coronasituationen sker både utbildning och införande digitalt.
– Visma Consultings vision är att skapa ett bättre samhälle med framtidens digitala lösningar. Att hjälpa dessa Skånekommuner att använda skattepengarna på bästa sätt ligger helt i linje med vår vision och vi ser fram emot att samarbeta med dem, säger Berit Backvid, affärsområdeschef på Visma Consulting.
Skånearkiv utgörs utöver värdkommunen Lund även av Sjöbo, Landskrona, Bjuv, Klippan, Perstorp, Ystad, Örkelljunga, Skurup, Simrishamn, Åstorp, Svedala, Hörby, Tomelilla, Trelleborg och Ängelholm.
Läs också: Försäkringsbolaget ska hitta rätt i Vismabolagets moln Läs mer…

Addnode ska spara i krisen – och slopar aktieutdelningen

Coronapandemin påverkar alla och de flesta företag ser över sitt hus. I förra veckan skrev Tietoevry ner sin vinstprognos. Idag meddelar ett annat av de noterade konsultbolagen, Addnode Group, att man drar tillbaka förslag till aktieutdelning och att man planerar besparingsåtgärder.
“Även om Addnode Group bedömer att de direkta finansiella effekterna under första kvartalet 2020 blir begränsade, har Addnode Group identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på våra verksamheter till följd av coronapandemin. I dagsläget är det ej möjligt att fastslå hur stor eller långvarig påverkan coronapandemin medför”, skriver bolaget i sitt börsmeddelande.
Det tidigare kommunicerade förslaget för aktieutdelning var 2,50 kronor per aktie. Styrelsens nya förslag är att ingen utdelning ska ske.
Utvärderar statliga stödåtgärder
När det gäller besparingsåtgärderna så handlar det framför allt om att anpassa de olika bolagens kapacitet till de rådande förhållanden. Där uppger man bland annat att man utvärderar de statliga stödåtgärder som erbjuds i olika länder.
Addnode skriver att åtgärderna främst kommer påverka bolag inom divisionerna Design och PLM, och fokus kommer att ligga på arbetstidsförkortning, färre underkonsulter och generella kostnadsbesparingar. Men även personalreduceringar kommer att genomföras.
Diskussioner med myndigheter och fackliga representanter har också initierats, med målet att på lång sikt “bibehålla våra medarbetares värdefulla kompetens”.
Ledningen sänker sina löner
Arbetstidsförkortningarna kommer att innebära en tillfällig reducering av lönen för många medarbetare. Här meddelar även koncernledningen att man har beslutat att tillfälligt sänka sina löner med 10 procent. En motsvarande sänkning av konsultarvode kommer även att göras till styrelseordförande.
– Situationen med coronapandemin påverkar oss och våra kunder. Vi måste anpassa oss till denna förändring i de globala marknadsförhållandena för framför allt divisionerna Design och PLM. Division Process Management med kundbasen i svensk offentlig sektor bedöms inte påverkas i samma omfattning. Vi vidtar åtgärder för att säkra våra långsiktiga marknadsledande positioner och skydda våra verksamheter, säger Addnode Groups vd och koncernchef Johan Andersson.
Läs också: Nu bygger Addnode för fullt för att digitalisera byggande Läs mer…

B3 ska samla Almi i Azure

Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag i Sverige med tillväxtpotential och har cirka 500 medarbetare på cirka 40 orter över hela landet. Nu vill man effektivisera sin it-miljö så man får ett samlat helhetsåtagande, och det ar B3 som tog hem affären.
Det nya uppdraget innebär att B3 ska flytta Almis it-miljö till Azure och därefter ansvara för driftmiljö, system och servicedesk. Man ska också stötta Almis medarbetare i det dagliga it-arbetet och hjälpa till att använda de verktyg som finns i Microsoft 365 för att samarbeta bättre digitalt. Avtalet är sexårigt med möjlighet till förlängning.
– Vi är glada att vi fått förtroendet att bli en komplett it-leverantör för Almi, och att få realisera deras strategi kring cloud- och SaaS-tjänster. Almi har en mycket betydelsefull roll för tillväxtföretagen i Sverige, och det ska bli spännande att nu få skapa den flexibla och kostnadseffektiva it-miljö som deras verksamhet behöver, säger Sven Uthorn, vd och koncernchef för B3 Consulting Group.
Läs också: Gröna Lund vill sälja mer på nätet – med B3 sajt Läs mer…

Conscia kryddar lagringen i Ciscokampen

Hos Conscia säger man att det nya samarbetet har vuxit fram från en ökande efterfrågan på Ciscos och Pure Storages integrerade lösning Flashstack. Den nya konstellationen ska främst rikta sig till medelstora och stora verksamheter, och med samarbetet kommer även en gemensam utbildnings- och serviceverksamhet.
– Det är dags att ta nästa steg och utveckla partnerskapet ännu mer så att kombinationen av Sveriges bästa Ciscoexpertis kan kombineras med det vassaste inom lagring och komma våra kunder till gagn, säger Bengt Lundgren, vd på Conscia Sverige, som hoppas få en ännu starkare position i datacentret.
– Initialt arbetade vi tillsammans med Pure Storage som ett resultat av kundefterfrågan, och att fördjupa samarbetet och partnerskapet i det här läget känns naturligt. Pure Storage växer snabbt och integrerar sömlöst med vårt övriga erbjudande baserat på Ciscos olika arkitekturer.
– Conscia har en djup expertis inom Ciscos lösningar och en närvaro i sex nyckelländer i Europa, vilket gör dem till en idealisk partner för oss. Tillsammans kan vi med vårt Cisco-validerade Flashstack-erbjudande ge kunder branschledande datalösningar, säger Theo Van Teylingen, regionchef i Benelux and Nordics på Pure Storage.
Läs också: Köphungrig duo investerar i Danmark och Tyskland Läs mer…

Ny ägare vill ta virtuella visningar ut i världen

Diakrit jobbar med 3D-visualiseringsprodukter, digitala försäljningsapplikationer och konsulttjänster för fastighetsbranschen. Under 2019 knoppade man av sitt affärsområdet som specialiserat sig på nyproduktion, och det blev startskottet för proptech-bolaget Pixery.
Pixery har nu utvecklat ett antal SaaS-produkter för virtuella visningar av fastigheter. De produkterna gör att användare kan visualisera sin bostad, sitt kontor eller sin kommersiella fastighet långt innan den är byggd. Bland Pixerys kunder finns bolag som JM, Bonava, Osos, HSB, Peab, Ikano och Veidekke.
Bolaget består idag av 33 medarbetare med kontor i Stockholm, Oslo och Bangkok. Idag blev det klart att riskkapitalbolaget Wellstreet kliver in och köper en majoritetspost i Pixery och blir Wellstreets första investering inom proptech-segmentet.
Förutsättningar för att bli ledande globalt
– Tillsammans med våra kunder vill vi fortsätta pusha gränserna inom fastighetsbranschen. Vi är mycket positiva till Wellstreet som nya ägare i vår fortsatta expansionsresa. Backade av Wellstreet och med vår tekniska plattform och know-how har vi förutsättningar för att bli marknadsledande globalt, säger Anna Nordström, medgrundare och vd på Pixery.
– En global arbetsmarknad med talanger som rör sig fritt om i världen leder till att även fastigheter numera är en global affär. Samtidigt blir verklighetstroget och engagerande innehåll en nödvändighet för att nå den kundbas som växer fram med nästa generationens kunder. Wellstreets investering i Pixery är vårt första riktiga steg in i proptech, säger Jessica Rameau, partner och Chief Investment Officer på Wellstreet.
– Vi är superglada att lämna stafettpinnen vidare till rätt ägare som kan hjälpa att bygga vidare tekniken och expandera verksamheten, samtidigt som vi kan fokusera på vår kärnaffär. Vi ser fram emot att följa Pixerys fortsatta tillväxtresa, säger Fredrik Bergman, medgrundare och vd på Diakrit.
Läs också: Webhallen-profiler vill ge mer spelglädje till handeln Läs mer…

Sinch gör miljardförvärv i Brasilien

Det är brasilianska Wavy, som inkluderar de två bolagen Movile Internet Móvel och Wavy Global Holdings, som nu blir en del av svenska Sinch. Prislappen landar nära 1,2 miljarder kronor, fördelat på 355 miljoner brasilianska real och drygt 1,5 miljoner nya aktier i Sinch.
Men det är långt ifrån bara ett nedslag i Brasilien. Sinch uppger att Wavy är en del av Movilegruppen, som har ett ekosystem av teknikföretag i många stora länder och har en stark position inom meddelandetjänster för företag. Wavy är den näst största leverantören av dessa tjänster i Brasilien och är även verksamt i Mexiko, Colombia, Peru, Chile, Argentina och Paraguay.
– Genom att förena Sinch och Wavy stärker vi tydligt vårt erbjudande inom nästa generations meddelandetjänster och utökar vår närvaro i Latinamerika. Tillsammans blir vi unikt väl positionerade att driva tillväxt och innovation i nära samarbete med våra kunder, säger Sinchs vd Oscar Werner.
Wavy har kommersiella avtal med mer än 50 mobiloperatörer och hanterar över 13 miljarder meddelanden om året. Efter att affären är genomförd kommer Wavys vd Eduardo Henrique att ingå i Sinchs ledningsgrupp.
– Wavy drivs av passion, innovation, och en vilja att göra skillnad på global nivå. Tillsammans med Sinch får vi ännu större möjligheter att förändra och förbättra hur företag kommunicerar med sina kunder. Vår resa har bara börjat och vi ser fram emot framtiden tillsammans, säger Eduardo Henrique.
Läs också: Belgisk kund-AI nästa för hungriga svenska telekombolaget Läs mer…

Efter bolags-zlakten – nu är Enfo på rätt köl igen

För två år sedan tog Seppo Kuula över som koncernchef på Enfo, som då fortfarande bestod av ett antal nischade specialistbolag, gärna med ett z någonstans i namnet. Att leda en så spretig verksamhet var uppenbarligen inget han var särskilt sugen på. ”Det påminner lite om Pulp Fiction, men utan slutscenen. Det är väldigt svårt att förstå hur det hänger ihop om man inte sett den”, sade han till Computer Sweden i samband med att han klev på sitt uppdrag.
Nu två år senare visar han hur slutscenen ser ut. För under de två senaste åren har verksamheten stöpts om och specialistbolagen har integrerats ett efter ett för att idag verka under ett sammanslaget Enfo, som nu utgörs av tre operativa bolag istället, Enfo Oyj, Enfo Sweden och Enfo Pointer.
– Det var kring tio olika bolag i Sverige och några i Finland. Mitt jobb då var att samla alla inom samma bolag och det har gått bra. Vi fick ihop det, säger han.
Alla som var vana vid att jobba på sitt eget sätt i respektive bolag var inte lika förtjusta, och inledningsvis blev det också en hel del avhopp. Men antalet avhopp har sedan dess minskat, och idag ligger det enligt Seppo Kuula på en bra nivå.
”Vi blir snart Nordkorea”
– Vi hade 2,5 procent som lämnade oss per månad då. Men under 2019 var vi nere på 1 procent per månad, och det är under snittet i it-branschen. Kan vi bara bli ännu lite bättre så blir vi snart Nordkorea där ingen ser några problem och lämnar oss, säger han.
Efter att grunden var byggd och man gått från en herrans massa bolag till tre så handlade 2019 om att fokusera på lönsamhet, och tittar man på siffrorna så är det inga gigantiska marginaler, men det är svarta siffror och under 2019 var man ett av de it-konsultbolag där pilarna faktiskt pekade åt rätt håll.
– Under 2018 behövde vi se till att vi hade en hållbar verksamhet, under 2019 fokuserade vi på lönsamhet och nu under 2020 ska vi fokusera på tillväxt, säger han och kommenterar årssiffrorna.
– Vi hade 121,5 miljoner euro i omsättning och 9,4 miljoner euro i ebitda. Det är helt okej. Under slutet av året växte det och ebitda-marginalen närmade sig 10 procent.
Han är dock medveten om att det krävs fortsatt hårt arbete när lönsamheten ska bibehållas och man nu går in i tillväxtåret.
– Företag kommer inte att växa bara för att jag säger det. Det måste finnas en tydlig plan för det.
För Enfo är två tydliga drivkrafter två nyligen utökade partnerskap, med SAP och Tibco.
– För SAP köpte vi finska Solteiqs ERP-verksamhet i december. Vi hade den expertisen i Sverige men inte i Finland, och det är ett område vi vill satsa på.
Den andra delen är Tibco, där ett nytt samarbetsavtal tecknades i januari.
– Vi blir exklusiv återförsäljare för dem i Norden och Baltikum. Deras lösningar är kompatibla med olika molnplattformar och det ligger helt i linje med vår strategi att ta affärskritiska it-miljöer från on-premise till hybrid miljö.
Det är alltså i företagens affärskritiska data som det nya Enfo kommer ha sin huvudverksamhet.
– Vi ska hantera affärskritisk data, inte bara jobba med fancy digitaliseringsprojekt. Där vill vi vara nummer ett och agera plattformsoberoende i olika moln och datacenter. De stora integratörerna vill inte ha uppdragen att göra det. För dem är status quo bra, konstaterar Seppo Kuula.
Vill vara nummer ett
– Världen är multicloud. Det kommer aldrig bara att finnas ett enda moln. Antagandet är att ett medelstort företag i snitt använder sex olika molnplattformar, så crossplatform är verkligen crossplatform och där vill vi vara nummer ett, och där är samarbetet med Tibco en viktig del.
När det gäller valet av publik molnleverantör har Enfo tydligt uttryckt att man vill jobba med alla, och Seppo Kuula säger att till exempel AWS, Microsoft och Google alla har sina styrkor. Dessutom har Enfo ett tätt samarbete med IBM, där köpet av Red Hat passar deras strategi som hand i handske.
– Ungefär 30 procent av traditionella affärssystem utgörs av IBM-teknik. Deras köp av Red Hat visar att vi är helt rätt ute med att integrera de olika molnen.
Vilka skulle du säga är era värsta konkurrenter?
– Bolag som CGI, Tieto och Accenture är de enda som har den här expertisen kring affärskritisk data, men de vill inte komma dit förrän de behöver. De behåller gärna priset på det som redan finns installerat sedan 20 år tillbaka. Även om de vet vad som behöver göras så behöver de inte göra det, utan de pratar ner det istället. Det sporrar oss och det är till vår fördel.
Så de har varit lite fat and happy som man brukar säga?
– Ja, men kanske inte happy.
Idag står den svenska delen av Enfo för 57 procent av omsättningen och resten i Finland. Totalt har man runt 900 anställda och 200 underkonsulter. Och det är inte bara en massa specialistbolag man har lagt ner under resans gång.
– Vi har kapat bort de delar där vi inte tjänar pengar. Under 2019 stängdes till exempel vårt datacenter i Karlskrona ner.
På dig låter det inte som att du saknar de tidigare specialistbolagen?
– Små bolag kan ha väldigt skarpa erbjudanden, och på det sättet kan du vara ledare i en väldigt smal marknad. Men då måste du ha en väldigt stor marknad för att kunna växa. Om du är mer generalist kan du göra väldigt mycket mer affärer på en kund. Idag har vi gott om utrymme att växa i Sverige och Finland. Och vi ska bli mer nordiska. Tack vare Tibco får vi nya kunder i Danmark och Norge.
Så hur ser du att Enfos 2020 kommer bli?
– Vi slåss mot integratörer med stor legacy. Det är från dem vi tar affärer, och de är de enda som kan det vi gör. Det är vackert. Z-bolagen hade aldrig möjlighet att slåss mot de bolagen, men nu kan vi möta dem och vara en viktig aktör.
Räknar med en del avhopp
Att de två konkurrenterna Tieto och Evry nu är på väg att slås samman är inte heller något han verkar allt för missnöjd med. Och han räknar med att det kommer att ske en del avhopp.
– Exakt. Det är inte lätt att integrera och det sker alltid en massa avhopp. Att CGI köpte Affecto var också en bra sak för oss. Antalet personer hos oss som varit på Affecto kan räknas i tiotal.
Med 2018 i färskt minne vet Seppo Kuula att avhopp av nyckelpersoner kan slå hårt. Att ha vassa rekryterare har varit en viktig del för honom i byggandet av det nya Enfo.
– Idag måste rekryteringen ses som lika viktig som försäljningen. Under 2018 var avhopp verkligen ett problem. När du förlorar duktigt folk är det jobbigt. För om du förlorar duktiga människor är det stor risk att du förlorar kunder också, säger han och fortsätter:
– Vi har lärt oss att rekrytera rätt personer och vi har satsat stort på att anställa rekryterare. Förra året anställde vi nästan 180 personer och i år siktar vi på mellan 150 och 200 i Sverige och Finland.
Läs också: Nu ska Enfos nya vd storstäda – och bygga en nordisk molnjätte Läs mer…

Ikea-land nästa för Karlstadsbolagets kommunoffensiv

Karlstadbaserade Partner54, som satsat stort på offentliga affärer, har tagit hem en ny kommunal affär. Den här gången har man tecknat ett avtal med Älmhults kommun, som gjort en upphandling av multifunktionsskrivare.
Patrik Lindgren, vd på Partner54
– Vi utmanar de större företagen i branschen och har byggt upp kompetens från flera nyckelpersoner vid anbudsarbetet, säger Patrik Lindgren, vd på Partner54.
Enligt Partner54 skedde valet av leverantör efter en utvärdering utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Älmhult är nästa exempel i en rad av kommunala kunder. Där finns även Örebro, Kumla, Lekeberg, Hallsberg, Ljusnarsberg, Laxå, Askersund och Sjöbo.
– För att lyckas och bli framgångsrik vid en offentlig upphandling måste man först inse att affärsprocessen ser annorlunda ut än vid andra affärer. Det är mycket viktigt att i analysfasen säkerställa att det tilltänkta erbjudandet verkligen tillför kundnytta. Vidare inkluderar vi leverans och förvaltningsprocessen i anbudsförfarandet, säger Jonas Andersson, försäljningschef på Partner54.
Läs även: Ny kommunal skalp för nya printbolaget Läs mer…