Förbjud palmolja i mat!

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Mycket sötsaker som nutella, kakor och choklad inehåller palmolja villket gör att man måste hugga ner regnskogen. Regnskogen är viktig därför att den renar luften. Den kallas för jordens lunga. Om regnskogen skövlas kommer det påverka djur och växter som lever och växer Läs mer…

Hungrig efter slottsbesök

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Lördagen den 8/12 var vi ett sällskap som besökte Nääs för en guidad slottstur.Mycket trevligt och guiden var kunnig och bra.Efter turen var vi alla hungriga och gick till huset bredvid där det fanns både soppbuffé och ”julbord”, enligt hon i kassan.Frågade efter Läs mer…

Socialdemokraterna blandar päron och äpplen!

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Svar till den social­demokratiska kommunstyrelsegruppen, LT 5/12. Vid val av driftsform vid särskilda boenden och i hemtjänsten är det enligt vår mening inte alls frågan om “vem en portion av den skattefinansierade pengen skall tillfalla”. Det handlar enbart om var och hur man Läs mer…

Varför fungerar inte demokratin i Lerums kommun?

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Vid första kommunfullmäktige efter valet i år uttalade såväl sittande vänsterstyre som företrädare för kommande alliansstyre att man kommer respektera valresultatet.Hur gick det då?Vid efterkommande förhandlingar om bland annat fördelning av 42 platser i kommunens nämnder och utskott hade såväl allianspartierna som opposition, Läs mer…

Prioriterade områden i den socialdemokratiska budgeten för 2019

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Den socialdemokratiska budgeten innehåller fyra prioriterade områden, nio fokusverksamheter samt stora investeringar.De områden vi särskilt prioriterar 2019 är:Vi behöver som kommun bli en attraktiv arbetsgivare. Personalen är vår viktigaste tillgång och därför ska vi se till att de får utbildningsmöjligheter, bättre arbetstider, vi Läs mer…

Faktureringshysteri

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt En gång i tiden fick Lerumsborna en faktura i kvartalet för elnätsavgifter och för förbrukning av vatten och el. Alltså fyra fakturor per år.Så småningom ändrades debiteringen till en faktura varannan månad, alltså sex fakturor per år. Leveransen och debiteringar av el ändrades Läs mer…

Är Alliansens budget i strid med kommunallagens 11 kapitel?

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt När man läser Alliansens budget framgår att de vill satsa allt till alla. Det är beundransvärt om man inte tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna. För att möjliggöra allt som Alliansen önskar har de för de tre närmaste åren för avsikt att låna Läs mer…

Lerumsdemokratin

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Svar till Martin Zollitsch, LT 21/11. Tack Martin Zollitsch för en mycket intressant insändare angående demokratin i vårt samhälle och dess tillämpning i Lerum.Att allt färre folkvalda deltar i den politiska beslutsprocessen i vår kommun är oroande på flera sätt. Med ett fåtal Läs mer…

Blandade päron och äpplen i Alliansen?

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt “Alla människor mår bäst av att själv välja hur man vill leva sitt liv och därför ska valfriheten inom stöd och omsorg öka.” (Alliansens budget 2019 4.1.2 “Drift”) med konservativ politik mynnar detta ut i uppdraget: “Vi vill aktivt verka för att lägga Läs mer…

Svar till ”Att tvätta sig före bad”, LT 28/11

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Svar till ”Att tvätta sig före bad”, LT 28/11. Det är Lerums kommun som har bokat in dessa grupper och inte vi.Staten ger kommunen ett bidrag för att genomföra förberedande simträning för förskoleklasserna – vilket är ett fantastiskt och livsviktigt initiativ! Kommunen har Läs mer…

Svar på insändare ”Besöka Hultet = punktering”

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Tråkigt att du fått punktering när du besökt Hultets återvinningscentral. Det är ett gemensamt ansvar för besökare och personal att hålla anläggningen ren.Personalen på Hultet sopar anläggningen dagligen med sopmaskin och handsopar även anläggningen kontinuerligt då Hultet är öppet. Det är omöjligt att Läs mer…

Någon skriver om nedskräpning utan att nämna den självklara åtgärden

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt En majoritet av det skräp som finns i städer och längs vägar har tveklöst sitt ursprung i våra stora snabbmatskedjor. Givetvis har de ett ansvar för sitt skräp. Lösningen är att en krona läggas på varje hamburgare, kebab, kaffemugg, pizza etc. som säljs Läs mer…

Kommentar till ”Bullerstörda områden”

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Självklart är de som själva valt att bosätta sig i bullerstörda områden som nära befintlig järnväg, motorväg eller under flyglinje medvetna och ansvariga för ev. bullerstörning. Nu vill somliga som köpt en billig tomt, hus, bostadsrätt etc. att andra skattebetalare ska höja värdet Läs mer…

Förhindra halkolyckor

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Vintern är på ingång med risk för halka. Jag vill erinra om en anmälan (kommunärende 588768) som utmynnar i förslag så åtminstone en plats där isbildning lätt sker åtgärdas. De undvikande svar jag hittills fått är inte tillfredsställande. En till mig mycket närstående Läs mer…

Bullerstörda områden

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt De som flyttar till bullerstörda områden, trafikleder eller idrottsplatser, får stå sitt kast och ta seden dit man kommer! Att sänka hastigheten är ett ensidigt tänkande. Som överallt annars måste man beakta andra intressen, till exempel ett fungerande samhälle. Sänks hastigheten till noll Läs mer…