Vänsterpartiet kraftsamlar mot mäns våld mot kvinnor på 1 maj

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Mäns våld mot kvinnor är ett av det grövsta uttrycket för den ojämlika maktfördelningen mellan könen. En av de viktigaste feministiska frågorna är därför hur vi bekämpar mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett av Sveriges allvarligaste strukturella problem, och Läs mer…

Anpassa din hastighet

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Att köra över Härskogen till Landvetter är ett stort ansvar för ALLA bilister! Du som har körkort skall alltid anpassa hastigheten till omständigheterna oavsett vad som står på skylten.= ska du med ett plan på Landvetter, åk i tid!Kanske vi skall sänka hastigheten Läs mer…

Bidra till en bättre värld

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Enligt kvinnan som tigger utanför Kvantum är det flera som slänger glåpord till henne och till och med spottar. Jag undrar vem du är som slänger glåpord? Tror du verkligen att någon sitter där dag ut och dag in hela veckan av fri Läs mer…

Hur många flickor ska fråntas sin barndom denna sommar?

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Vi vet att många barn och vuxna lever under heders­relaterat förtryck och våld. I ett hederskontext är kontroll av flickors och kvinnors sexualitet helt central. Baserat på synsättet att individen har en underordnad ställning gentemot kollektivet. Vi får dagligen vittnesmål om att flickor/kvinnor Läs mer…

Svar till Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP), 10/4

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Ibland förvånas man över vilken självbild och syn på andra som vissa människor har. Moderatkvinnorna i Lerum har haft en debatt i Lerums Tidning med Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP). Frågan vi diskuterar gäller slöjförbud för flickor i förskola och grundskola där vi Moderatkvinnor Läs mer…

Moment 22

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Att vara ensamstående mamma med 2 pojkar som är 9 och 12 år är ingen dans på rosor. Att yngsta sonen dessutom har diagnosen autism gör livet lite annorlunda och ger mig som mamma en utmaning.En utmaning som ger mycket kärlek, gråa hårstrån, Läs mer…

Angående Parasollens bad

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Det har i Lerums kommunfullmäktige förts en debatt om badanläggningen i Parasollen. Vi i Miljöpartiet de Gröna tycker det är djupt olyckligt att sektor lärande har tilldelats en så snäv budgetram av den nya majoriteten att den här för många väldigt viktiga verksamheten Läs mer…

Den farliga kulturrelativismen

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Svar till Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP), 10/4. Det är låg debattnivå när Katarina Kuzmanovic anklagar moderatkvinnorna för populism och oförmåga att förstå. Ordet ’populism’ är ett modeord som använts så ofta och så slarvigt att det blivit så urvattnat att det saknar praktisk Läs mer…

Göra av med skattepengar

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Om man står vid Strandvägen utanför restaurangen i Lerum så finns inte mindre än fyra så kallade Växtrum inom en radie av cirka 150 meter att besöka. Dessutom byggs ytterligare ett inom detta område, nämligen på Aludden. Här är det frågan om omfattande Läs mer…

Resultat från skärtorsdagskvällen

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Så här såg det ut på busshållplatsen på Göteborgsvägen, mittemot järnvägstunneln till Hedefors. Även andra väntkurer drabbades av skadegörelse. Så trötta och irriterade vi alla blir på detta, helt onödiga, tilltag! Det kostar i förlängningen högre taxor på Västtrafik.Eva Cinthio Lerumstidningen RSS 2019-04-24 Läs mer…

Har din församling en restvärdeplan?

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Lyssnade under dymmelonsdagen till ett radioinslag om den förödande branden i Paris och en kvinna från Riksantikvarieämbetet redovisade skadorna, förlusterna och framtidsplanerna. Hon betonade bl.a. vikten av att de kyrkliga och frikyrkliga församlingarna i vårt land upprättar det hon kallade restvärdeplaner upptagande exempelvis Läs mer…

Vad är det för fel på svenskan?

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Håller engelskan på att ta över rollen som förstaspråk i Sverige? Vilken framtid har svenskan i vårt land när hela annonser eller delar av annonser och andra budskap är på ett för många äldre ett främmande språk?   Läste en kortkort insändare från Läs mer…

Självklart måste parkeringstiden även på handikapparkeringsplats vara begränsad

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Eller ska man kunna stå något år på dessa platser? Givetvis måste de kunna användas av fler än en handikappad. Max. tre timmar är väl en lämplig tid? Ej handikappad Lerumstidningen RSS 2019-04-23 09:52 https://www.lerumstidning.se/2019/04/sjalvklart-maste-parkeringstiden-aven-pa-handikapparkeringsplats-vara-begransad/

Kommentar till ”Två järnvägar genom Lerum”

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Du har helt rätt! Den så kallade ”Järnvägsföreningen” var en extrem partsinlaga som ångrade att de frivilligt bosatt sig nära en sedan dryg 150 år existerande järnväg.Som argument använde de fantasifloskler som att nya järnvägar helt orealistiskt skulle förläggas i tunnlar under Lerums Läs mer…

Frihandel – en förutsättning för regionens tillväxt

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Med den senaste tidens ökade protektionism i världen behöver EU ta ett krafttag för att stärka frihandelns villkor. Därför behöver Världshandelsorganisationen (WTO) och de internationella handelsreglerna utvecklas och efterlevas. Sverige som nation har inte mycket kraft att genomdriva sådan politik utan det är Läs mer…