Ledande miljökommun

DebattLäste i LT onsdagen den 3 juli, att Lerums kommun ämnar bygga 220 bostäder på Bäckamaden i Gråbo, enligt ny detaljplan. Hur kan detta vara förenligt med gott miljötänk? Bygga bostäder på god jordbruks- mark trots att det står i Miljöbalken kapitel 3. 4 § att jordbruksmark bör ej bebyggas om det finns annan mark att ta i anspråk.

Jordbruksmarken arrenderas i dag av en lokal bonde som levererar mat inom närområdet. Visserligen skall vi äta mindre kött, men vi behöver mejeriprodukter som ost, mjölk, smör, fil med mera.
Vi minns sommaren 2018 då bönderna fick köpa foder från utlandet och nödslakta djur, på grund av betesbrist i landet.
Liknande obalans i väder väntas enligt miljöforskare. Det är ju vår mat det handlar om, och vad händer vid ett eventuellt krigsutbrott om gränserna stängs. Önskar ej ett megastort Gråbo. Hur ska parkeringen vid Gråbo torg räcka till?
Du Gråbobo som ej önskar ett storsamhälle, höj din röst, snart är det för sent, bara några veckor kvar för synpunkter. Planerad byggstart sommaren 2020. Detaljplan finns på biblioteket i Gråbo. Läs mer…

Hur används svaren i Aspenäsenkäten?

DebattLerums kommun har skickat ut en enkät till Aspenäsborna med anledning av de områdesbestämmelser som ska tas fram. Undrar varför enkäten inte går till botten med debattens frågeställningar – det är ju dessa som drivit fram önskemålet om områdesbestämmelser. På vilket sätt blir denna enkät vägledande?

Debatten kring avstyckningar och ny bebyggelse i Aspenäs har varit högljudd, men det säger ju som bekant inget om den verkliga opinionen. Hade det inte varit intressant att ta reda på vad övriga anser om debatterade frågor? Nu kan personer med helt olika åsikter i debatten svara lika på enkätfrågorna – vad säger det?
I debatten har vi dels de som ”värnar Aspenäskänslan” med stora tomter med mera, dels de som är ”positiva till fler bostäder”. Det måste dock inte vara en motsättning mellan dessa åsikter – det är nog flera Aspenäsbor införstådda med. Det varierar från fall till fall. Varför finns inga frågor som visar inställningen till att ”värna om Aspenäskänsla i kombination med fler bostäder”?
Oavsett åsikt om Aspenäs utveckling finns mycket känslor inblandade. Dessutom finns på båda sidor av debatten personer som gömmer egna intressen bakom fina ord. Tänker på de som är emot byggnation enbart för att det ligger intill den egna bostaden – det spelar ingen roll om den nya byggnationen tar hänsyn till omgivningen.
Likaså de vars intresse ytterst handlar om att göra sig en hacka och därför förstör såväl Aspenäskvaliteter som grannens utsikt. Behovet av fakta, sakliga scenarier och så vidare är med andra ord stort. Hur många avstyckningar är till exempel möjliga givet olika valda förutsättningar? Vilka aspekter finns utöver kulturhistoriska? När fakta saknas finns en risk att svaren påverkas av såväl tankespöken om ett totalförstört Aspenäs med enorma flerbostadshus, liksom girighet som struntar i konsekvenserna. Varför lämnas inte mer fakta?För mig är detta en enkät som går som katten kring het gröt och det gör mig tyvärr misstänksam. Är enkäten utformad med hänsyn till tjänstemän som vill agera efter egna övertygelser och/eller ängsliga politiker som inte vill syna den verkliga problematiken?Snälla ni som tagit fram denna enkät ge gärna svar på ovan och förklara hur enkäten är vägledande avseende eventuell framtida avstyckning och exploatering i Aspenäs.Och då enkätens vägledande funktion inte är helt tydlig, berätta gärna även hur ni internt kvalitetssäkrar att era tolkningar och bedömningar inte påverkas av personliga tyckanden. Ser fram emot svar. Läs mer…

Vilken respons jag fått

DebattVilken respons och glädje min förfrågan i tidningen fick om Kantor Edgren.Någon som läst tidningen har skickat det vidare till mannen i Gävle, de som var ättlingar till Kantor Edgren.Mannen såg mitt namn på den tidningsrubriken och ringde upp mig så nu har vi fin kontakt.

Nu vill jag tacka alla er som har engagerat er i detta och hjälpt mig, på Facebook ”Du vet du är från Lerum”.Särskilt vill jag tacka Karl Erik Rinman som kopierat från Hans Falklinds bok och kom och lämnade detta till mig, så fint tack.
Stort tack även till Villy Holmberg från Floda som skickade mig en kopia av den föreläsning Villy haft om Kantor Edgren ”En man och hans tid”. Han har haft samma fråga som jag haft. Varför har han fått en väg uppkallad efter sig?Edgren var född i Edåsa by som ligger mellan Skövde, Skara ,Falköping och Hjo mitt i Västgöta rike. Jag har kollat på karta men hittar inte byn den har tydligen gått upp i någon av grannbyarna, men kyrkan fann jag. Han har växt upp i ett mycket fattigt hem, en intressant läsning.
Tack vare mina odlingar på Kantor Edgrens väg har jag kommit i kontakt med alla dessa fina människor.Min odling av liljor sker nu i ”sandlådan” den har jag nu döpt till ”Edgrens Liljedal” .Lycka och glädje och ett stort tack till er alla, från Läs mer…

Vad är egentligen sanningen?

DebattI LT 31 juni hävdar KD-politikern Eberstein att ”alla partier i fullmäktige röstade för taxehöjningen”.I en insändare 7 augusti bestrider SD det. De hade föreslagit lägre höjningar, fast de egentligen tyckte att vissa avgifter skulle sänkas. Inget sägs om någon reservation.

KD-politikern står fast vid sitt påstående, i svar på insändaren.Jag skrivare då en insändare om vikten av att lämna in skriftliga reservationer med mera.Döm om min förvåning, när jag under min insändare i LT, får se en från SD, där de berättar om sina reservationer, inklusive en om avgiftshöjningarna på mötet.
Uppgifterna från de olika politikerna går inte ihop.Antingen så har SD röstat för avgiftshöjningarna, eller så har de det inte. Antingen har SD lämnat in reservation mot beslutet på mötet, eller så har de inte gjort det.
(Om SD reserverat sig mot ett beslut som de röstat för, är reservationens enda värde humoristiskt. De ansvariga på mötet borde i ett sådant fall ha upplyst SD om, att man inte kan reservera sig mot egna beslut.)Det är inte bra om ord står mot ord mellan politiker, när det finns möjligheter att gå vidare.
Hur kan det alls uppstå en tvist om hur ett parti i fullmäktige har röstat?Frågan är demokratiskt viktig, och många läsare och väljare undrar nog vad som egentligen hände på mötet. Läs mer…

Dags för nya tag

DebattNu har vi chansen att bygga upp det positiva Lerum nu när Systemteknikaffären är avklarad och kommundirektören avgår.Egentligen skulle det behövts en revision hur det kunde bli så här, men låt oss istället ta nya tag med Alexander i spetsen med stöd av Christer Harling och Co. Han ruskade liv i ”döda” delar av Göteborgs innerstad och Mölndals Kvarnby. Nu har han har tillsammans med Jonas Brandström visat Floda centrum återigen är en levande del av Lerum, med många nya verksamheter.Erbjud den mest lämpade personen jobbet som kommundirektör i Lerum nämligen Helena Gellerman, som både är Lerumsbo och visionär. Jag tror att hon skulle göra oändligt mycket mer nytta i Lerum än som riksdagsledamot i Stockholm där hon nu är. Läs mer…

Att som kvinna känna sig trygg ute

DebattKommunen har ansat och tagit bort sly på många platser i våras, men gångvägen uppför Edenhjelms väg verkar totalt bortglömd.Jag känner mig väldigt otrygg när jag går från tåget när det är mörkt. Det stora buskaget i backen på höger sida, borde tas ner helt och hållet. Läs mer…

Systemteknik och avgiftshöjningar

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Skrämmande slöseri med skattebetalarnas pengar som man nu tydligen försöker kompensera genom kraftigt höjda kommunintäkter (vinst) på miljövänlig avfallshantering.Kommunen som av outgrundlig anledning (möjligen falskt röstfiske) kallar sig ”miljökommun” motarbetar tveklöst miljövård.Hög tid att Uppdrag granskning / Kommungranskarna besöker Lerums kommun! Lerumstidningen RSS Läs mer…

Avgifter i kommunen

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Hur kan KF fatta beslut i ett ärende som ”hamnat” under fel rubricering? Under rubriken *Avgifter och taxor 2020* i dagordningen beslöt KF 20190613 att höja avgiften för 2019. Beslutet aviserades till innehavare av trygghetslarm i odaterat brev mottaget 20190713, det vill säga Läs mer…

Sverigedemokraterna röstade emot kraftiga höjningar av avgifter och taxor

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; jsonslavery Det är med förvåning man får läsa i Lerums Tidning från den 31 juli att kommunalråd Eberstein uppger att samtliga partier i fullmäktige skulle stå bakom de kraftiga höjningar av kommunens olika avgifter och taxor som beslutades i fullmäktige den 13 juni. Vi Läs mer…

Svar från Christian Eberstein (KD)

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Jag har full respekt för de beslut som varje demokratiskt valt parti tar i fullmäktige och har absolut inget behov av att tillskriva ett parti något beslut de inte röstat för. I ärendet taxor och avgifter ser man att SD röstade för de Läs mer…

Var bodde Kantor Edgren?

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Fredagen den 2 augusti är jag som vanligt bland mina blommor på Kantor Edgrens väg. En man och en kvinna kommer fram till mig och säger att vi måste titta på de vackra blommorna. Så rolig säger jag och så diskuterar vi mitt Läs mer…

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen vara eller icke vara för Lerumsborna

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Det känns helt fel att Lerum som ska vara en miljökommun funderar på att flytta barn och ungdoms medicinska mottagningen till Alingsås. Det krävs att vi som har barn med t ex astma, allergi med mera tar oss till Alingsås (och förmodligen även Läs mer…

Kundvagnen är faktiskt avsedd för varor

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt ICA:s och Systembolagets kundvagnar skall enbart användas för att transportera varor till och från en p-plats. Så enkelt kan det vara och så ekonomiskt försvarbart kan det också göras. Man läser dessvärre om att myntlåsen förstörs och att kundvagnar används som grillar eller Läs mer…

Hastigheter i tätbebyggt område i kommunen

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Debatt Måste hänga på artikeln från förra veckan på insändare angående hastigheter i kommunen.Vi som bor på Vagnvägen i Gråbo upplever att för vissa människor inom området verkligen inte anpassar hastigheten till rådande förhållande. Gäller inte bara Vagnvägen utan alla infartsvägar i olika områden. Läs mer…