Här är sektorn där det köps flest drönare

Bygg- och anläggningssektorn är den största köparen av drönare för enterprise-segmentet, konstaterar analysföretaget Gartner i en rapport om den här nya marknaden.
– Den här sektorn är tidigt ute när det gäller drönare, vilket gör att övervakning av byggnadsarbeten är det enskilt största användningsområdet framöver, när det gäller de här enheterna, säger Kay Sharpington, analytiker på Gartner.
Enbart inom den här branschen väntas det levereras 210 000 drönare under 2020 (av totalt 526 000). Drönare tar över uppgifter som markundersökning, då det är snabbare och säkrare än att genomföra dessa till fots.
Även brandtjänst och försäkringsbranschen är stora användare av drönare. Inom detaljhandeln väntas det öka kraftigt.
Totalt sett väntas antalet drönare inom enterprise-segmentet öka från årets 351 000 till 526 000 nästa år. År 2023 väntas antalet levererade drönare uppgå till 1 272 000 enheter.
Läs mer: Gartner: Passa på nu cio:er – dörren till ledningen står på glänt Läs mer…

Snow köper nya städverktyg för hybridmolnet

Den internationella expansionen fortsätter för Snow Software, som hjälper företag att hålla koll på vilka programvaror som används. Nu utökar man sina analysverktyg genom förvärvet av Embotics, som har huvudkontor i Ottawa.
Embotics jobbar med att hantera hybridmoln, och tillsammans ska den nya konstellationen hjälpa it-chefer att förstå och hantera all sin teknologi, från mjukvara och hårdvara till infrastruktur och applikationer, oavsett om de lagras lokalt, i molnet eller i en hybridmiljö. Bland Embotics kunder finns exempelvis Nordstrom, Nasa, HBO, LG CNS och NTT Data.
– Hybridmolnens snabba intåg i företagen har skapat nya utmaningar för teknik- och affärsledare som måste maximera teknikens effektivitet utan att offra innovation, produktivitet eller säkerhet. Teknikanalys är framtiden för tillgångs- och molnhantering, som rör sig bortom stuprör som skapats av punktverktyg för att ge insynen och hanterbarheten som organisationer behöver för att behålla sin konkurrenskraft. Embotics är ett väldigt strategiskt tillskott till Snows produktportfölj. Vi är verkligen glada att välkomna gruppen till Snow och kunna leverera ännu större värde till våra kunder och partners, säger Vishal Rao, vd på Snow.
– Vi skapade Embotics för att ge företag och tjänsteleverantörer en enklare, snabbare, plattformsneutral och helt integrerad lösning för att hantera hybridmolnet och allt bortom det. Idag blandar de här organisationerna strategiskt lokala, privata, publika och multimolnarkitekturer, och det kräver ett flexibelt och mångfacetterat angreppssätt för att behålla anpassningsbarheten genom automation och samtidigt kontrollera kostnader och risker. Genom att slå oss ihop med Snow kommer Embotics fortsätta att adressera dessa problem och svara på nästa generation av utmaningar med integrerade förmågor i en global skala, säger Jay Litkey, grundare och styrelseordförande i Embotics.
Läs också: Svenska mjukvarubolaget älskar licenskaos och stökig digitalisering Läs mer…

Kinas myndigheter ska kasta ut all utländsk it

Direktivet från den kinesiska regeringen kallas 3-5-2 baserat på i vilken takt de inhemska myndigheterna förväntas byta ut utländsk it. Under det första året är målet att 30 procent av utländsk hård- och mjukvara byts till kinesisk, 2021 ska 50 procent bytas och 2022 de resterande 20 procenten, rapporterar ZDnet.
Utbytet av it väntas drabba företag som HP, Dell och Microsoft hårt.
Regeringsdirektivet ska ha kommit redan i våras men först i förra veckan läckte det ut till Financial Times. Det kom ungefär samtidigt som kinesiska myndigheter beordrade sin militär att utveckla ett eget operativsystem så att Windows kan ersättas.
Privata kinesiska företag omfattas dock inte och de väntas heller inte byta ut sin utrustning eftersom det är dyrt.
De kinesiska direktiven kommer mitt i det pågående handelskriget med USA och de diskussioner om att blockera Huawei från 5g-utbyggnaden som pågår runtom i världen – och där USA också driver på.
Läs också: Huawei slår tillbaka – överklagar ny svartlistning i USAMerkel efterlyser gemensam hållning kring Huawei i EU Läs mer…

Dataskyddsombud ofta i omöjlig roll – och kan riskera skadestånd

Dataskyddsombud är en nyckelroll för att GDPR ska fungera.
– Det är en extremt välbeskriven roll – det är sällan det finns så tydligt i en lagtext, säger Karl-Oskar Brännström, jurist och vd för Aigine som tillsammans med IBM tagit fram en lösning för att hantera personuppgifter i ostrukturerade data.
Men han och Maria Moberg på MAQS Advokatbyrå anser att mycket tyder på att dataskyddsombuden i realiteten inte arbetar på det sätt som lagen föreskriver.
Enligt lagen ska exempelvis dataskyddsombud rapportera till högsta förvaltningsledningen – det vill säga styrelsen. Men det är i själva verket ovanligt att de gör det enligt de båda juristerna.
– I bästa fall rapporterar de till ledningsgruppen men ofta till it-chefen eller informationssäkerhetschefen – men det är inte dit rapporterna ska gå, säger Karl-Oskar Brännström.
Ska i princip gå förbi sin chef
– Dataskyddsombudets roll är att ge aktiv rådgivning och då ska det inte vara flera filtreringssteg till styrelsen. I princip ska de gå förbi sin chef och den personens chef och gå direkt till styrelsen. Det kan ju vara rätt tungt och det finns därför ett förbud mot repressalier mot dataskyddsombud vilket indikerar att man förväntat sig att det kan uppstå konflikter.
Karl-Oskar Brännström.
Ett annat problem är att dataskyddsombudet ofta sitter på flera stolar samtidigt. Eftersom det är en person med extra kompetens kring just dataskydd är frestelsen stor att hen också dras in i beslutsfattande där det ska göras verksamhetsriskbedömningar.
– Uppdraget är aktiv rådgivning och uppföljning – nu blir ombuden ofta rådgivare, beslutsfattare, genomförare och revisorer i en person och då skapar man en helt omöjlig situation.
Genom att involveras i verksamhetens beslut riskerar dataskyddsombud få frågor som hur stor risken är att bli påkommen om man inte uppfyller alla regler exempelvis. Men det är orimligt att ombudet ska ta ställning till de. Ombudet ska bara se till dataskyddsperspektivet.
Dataskyddsombudet har också ansvar för att omvärldsbevaka och att fortlöpande följa verksamhetens dataskyddsarbete men ofta är det bara en liten del av deras arbetstid som viks åt dataskyddsarbetet.
– Om man bara är dataskyddsombud 10 procent av sin arbetstid har jag svårt att förstå hur man ska hinna med att hålla sig à jour, säger Karl-Oskar Brännström.
Anser att GDPR-arbetet är klartEtt uttryck för att dataskyddsombuden inte lyckas göra sitt jobb som det är tänkt är den majoritet av personer i ledande befattningar som enligt undersökningar anser att deras verksamhet klarar alla krav i GDPR.
– Alla vi som jobbar med det vet att ingen är klar. Det är inte ett jobb som blir klart. Precis som bolag har ett systematiskt arbetsmiljöarbete där man systematiskt uppdaterar och kontrollerar så måste också dataskyddsarbetet ske löpande, säger Maria Moberg.
Vad innebär det om dataskyddsombudet inte skött sitt jobb?
Maria Moberg.
Om lagen följdes så är det en omöjlighet att ledningen inte känner till de brister som finns. Så om ledningen tror att det är klart – vad beror det på? Har dataskyddsombudet inte skött sitt jobb? Och vad innebär det?
Jo faktum är att ombudet i värsta fall kan bli skadeståndsskyldig. Inte kopplat till GDPR men kopplat till skadeståndslagen. Om företaget anser att det inte fullgjort sina lagliga skyldigheter för att dataskyddsombudet inte rådgivit och informerat ordenligt – ja då finns det möjlighet för företaget att begära skadestånd.
Skadeståndslagen säger att en arbetstagare kan bli skadeståndsskyldig om det föreligger synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter.
Ute i Europa – i Schweiz och Storbritannien – prövas just nu två fall där arbetstagare i sin roll som dataskyddsombud krävs på personligt skadestånd från företagen de arbetar på. Båda företagen har drabbats av viten kopplat till GDPR och anser att deras dataskyddsombud agerat uppsåtligt eller försumligt.
Teoretisk men reell riskKarl-Oskar Brännström och Maria Moberg framhåller samtidigt att även om risken i första hand är teoretisk, eftersom vi i Sverige sällan stämmer anställda, så finns den ändå.
– Även om man kanske inte har ett skadeståndsansvar är ju bara det faktum att man stäms tungt för en anställd. Man pekas ut för att man har skött något på ett dåligt sätt och det finns ju också andra följder – man kan få en erinran, bli omplacerad eller bli uppsagd.
Osäker sits för anställda
När det gäller de inhyrda dataskyddsombuden – ungefär hälften är konsulter – så är risken att bli krävd på skadestånd uppenbar men där kan den hanteras i avtal och ansvarsförsäkringar. Men för anställda är sitsen mer osäker, de har inga försäkringar.
– Vi tenderar ju att inte stämma en ekonomiassistent utan snarare ekonomichefen – men frågan är hur vi ser på dataskyddsombudet som ju har ett stort ansvar men kanske inte en så hög position, säger Maria Moberg.
Och ansvaret ger sällan utdelning konstaterar hon.
– Att bli dataskyddsombud innebär inte automatiskt en högre lön. Men tar man på sig det borde det vara rimligt att få det – precis som en chef får för att man har mer ansvar.
Karl-Oskar Brännström och Maria Moberg anser att det måste utredas djupare hur dataskyddsombudens roll verkligen fungerar i verkligheten och hur stor risk de egentligen tar.
– Vi har identifierat en teoretisk risk och vill nu väcka frågan. Det gäller att se till att vi får trygga arbetstagare och ett fungerande dataskyddsarbete, säger Karl-Oskar Brännström.
Läs också: GDPR: Här är allt du behöver veta om EU:s dataskyddsregler Läs mer…

”AWS vill ge en het teknik till alla – men en annan tigs ihjäl”

(CS/Las Vegas) Det är den tiden på året då de stora analyshusen brukar komma med sina listor över vilka tekniker som kommer dominera, slå igenom eller är mest lovande inför nästa år. De senaste åren har det varit tre tekniker som återkommit i toppen av de här listorna: AI med underkategorier som maskinlärning och djupinlärning. Internet of things, ibland sammankopplat med 5g. Och så blockkedjan då, en teknik som ska revolutionera vårt sätt att genomföra transaktioner och ingå avtal, och som särskilt pushas av IBM.
Den här veckan har Amazon Web Services konferens re:Invent pågått i Las Vegas och lockat 65 000 deltagare, vilket är 20 000 fler än förra året och det säger något om tillväxten för den här molnleverantören som redan är avgjort störst på marknaden. Och det har under föredrag och sessioner talats enormt mycket om AI, maskinlärning, robotisering och rösttjänster och molnleverantören själv har släppt mer än ett dussin nya verktyg och lösningar inom ramen för de här teknikerna. Ofta handlar det om att flaggskeppet Sagemaker utökas och får fler och fler funktioner (mest uppmärksamhet i år rönte Sagemaker Studio, som enkelt uttryckt ska fungera som en one-stop-shop för alla maskininlärningsverktyg som behövs).
Kräver enorma resurser att utveckla verktygen
AWS ambition är att de här teknikerna ska komma ut brett i organisationerna. En vd på ett företag ska veta vad man har möjlighet att göra med sina data med hjälp av maskininlärningsverktyg och på det sättet ska c-nivån (ledningsgruppen) kunna leda vägen i digitaliseringen. Det ska ge helt nya affärer och möjligheter att vika in på nya spår för företagen. Och även om det naturligtvis kräver enorma resurser att utveckla de här verktygen så ska de vara enkla att använda och finnas tillgängliga genom AWS molnplattform.
Förutom AI och maskininlärning talas det också en hel del om IOT och 5g. Bland annat kom Verizons vd Hans Vestberg upp på scen under huvudnumret, vd:n Andy Jassys keynote. De båda presenterade ett nytt samarbete mellan företagen som går ut på att tekniken från AWS ska ut närmare användarnas enheter i 5g-näten, så kallad edge computing, vilket i sin tur ska underlätta för utvecklare att bygga appar för 5g-enheter.
Men inte en enda gång under hans tre timmar långa keynote nämnde Andy Jassy blockkedjan.
Och dagen efter äntrades scenen av Werner Vogels, teknikchef för e-handelsjätten Amazon.com (ett företag inte obekant med transfereringar och logistik – som också brukar nämnas som ett område där blockkedjan kan göra nytta).
Vogels tog ett annorlunda grepp under sitt anförande, och talade inte i första hand om vad som är i skyltfönstret nu utan vad som händer ”bakom scenen”. Men inte heller i det sammanhanget nämndes blockkedjan överhuvudtaget.
Talar om att demokratisera säkerhet
I stället talade Vogels om virtualisering, mikrotjänster och serverlöst. Och så säkerhet. (Just säkerhet har varit ett annat fokus, där AWS lanserat flera nya tjänster, och de talar – precis som när det gäller AI – om att ”demokratisera säkerhet”, vilket alltså innebär att alla ska kunna använda det, inte bara experterna).
Och vad gäller e-handelsjättens lager och logistik så berättade Vogel att de här delarna effektiviseras med hjälp av, just det, maskinlärning, robotisering och automatisering, När det gäller transporter är sensorteknik det centrala. Men om blockkedjan – ingenting.
Förra året hade AWS faktiskt ett pliktskyldigt antal lanseringar av blockkedjerelaterade verktyg och då var det rubriker om att AWS till slut gett sig in på det här området. I slutet av sitt anförande det året tog Jassy upp blockkedjan men inte alls med samma entusiasm som han talar om maskinlärning. Andemeningen var mer ”i fall något skulle hända vill AWS vara med på banan”, men han erkände också då att han var ganska osäker på nyttan av den här tekniken i praktiken”.
Att döma av årets konferens verkar AWS inte ha ändrat uppfattning på den punkten.
Läs mer: Amazon ökar tempot i molnet – ny söktjänst bland nyheterna Läs mer…

BP hjälper AWS att bygga ny svensk vindkraftpark

Förnybar energi blir allt viktigare för molnjättarna. Nu gör AWS ännu en satsning i Sverige med hjälp av BP. Tanken är att den energi den nya investeringen ger ska användas för att driva AWS datacenter.
Exakt var i Sverige det ska byggas framgår inte, utan BP specificerar platsen som Västernorrland. Det handlar om två olika satsningar som ska påbörjas 2021 som totalt ska ge 170 megawatt från vind och sol. Vindkraftsanläggningen kommer alltså att finnas i Västernorrland och solkraftsbygget ska ligga i Spanien.
Satsningen i Västernorrland beskrivs som ”en av de största vindkraftverk som byggs på land i Europa” och kommer att ha en effekt på 122 megawatt från och med att det snurrat igång 2022.
– BP och AWS är båda inriktade på att minska utsläppen från sina respektive verksamheter. Ett sätt för BP att spela en viktig roll för våra kunder är att använda vår storlek för att ta fram innovativa, pålitliga och flexibla leveranser av förnybar energi till stora företagskunder och partners, kommenterar Robert Lawson, chef för Global Gas på BP Supply and Trading, den svenskspanska etableringen.
Läs också: Nu ska molnjätten skörda frukterna av Sverigebygget Läs mer…

Slacks vd sågar Teams – ”vi ser en enorm tillströmning av Officekunder”

Slack har nu över 50 kunder som betalar över en miljon dollar om året, drygt 9 miljoner kronor, för meddelandetjänsten. Det meddelade Slacks vd Stewart Butterfield när han talade med analytiker i samband med företagets rapport för det tredje kvartalet som kom i veckan, uppger CNBC.
70 procent av storkunderna använder också Microsofts Office 365 – men väljer bort Teams för att i stället använda Slack enligt Stewart Butterfield.
– Generellt ser vi en enorm tillströmning av kunder som har Officepaketet. De väljer Slack trots att de har ett alternativ i paketet.
Samtidigt pressas Slack hårt av Microsoft. I oktober gick Slack ut med att man hade över 12 miljoner användare och när sedan Microsoft gick ut med att Teams hade över 20 miljoner aktiva användare per dag i november så föll Slacks aktier med 8,4 procent.
Läs också:Nu är Microsoft och Slack i luven på varandra igenMicrosoft slår tillbaka mot anklagelser om att de blåser upp Teams-siffror Läs mer…

Vem har upphovsrätten? Deras plattform ska säkra bevisen

I våras klubbades EU:s nya upphovsrättsdirektiv igenom efter en intensiv debatt.
Det nya direktivet medför bland annat att förmedlare av digitalt innehåll kan hållas ansvariga om de publicerar upphovsrättsskyddade verk utan tillåtelse. Men ofta är det inte så lätt att veta vilka som är upphovsrättsinnehavare och det kan också vara svårt att bevisa att man är den som har upphovsrätten.
För att lösa de här problemen har Omegapoint tillsammans med det svenska forskningsinstitutet Rise börjat utveckla en blockkedjelösning där personer kan säkra bevisen för att de har upphovsrätt till ett verk. Vinnova har bidragit med 1,75 miljoner till projektet som pågår till slutet av nästa år.
– I redan etablerade branscher som musik så finns ju Stim men för digitala verk saknas det något som har udd och kraft att stötta upphovsrättsinnehavarna, säger Olle Mulmo på Omegapoint som är den som håller ihop projektet.
Idén med blockkedjor är just att det som läggs där inte går att manipulera eftersom allt som händer där är spårbart och transparent.
– Vi har pratat med advokatfirmor som säger att det enskilt största bekymret är att kunna föra i bevis vem som har rätt till vilken del av upphovsrätten.
Genom att lägga in historiken kring skapelseprocessen i blockkedjan skapas digitala spår till verket som sedan kan användas för att bevisa vem eller vilka som har upphovsrätten.
– Man kan se det som en digital notarius publicus som löser ett tekniskt och juridiskt problem, säger Olle Mulmo.
Kan anonymiseras
Att blockkedjan där tjänsten ligger är offentlig och transaktionerna kan spåras innebär inte att allt ligger helt öppet för vem som helst framhåller han.
– Det är ofta viktigt att inte avslöja affärshemligheter eller affärsrelationer. Men det går ju att dölja sin identitet genom att använda en anonym nyckel som företaget eller den enskilda personen sedan kan använda för att vid behov kunna bevisa upphovsrätten kryptografiskt.
Ett nästa steg för den tänkta tjänsten är att kombinera det med så kallade smarta kontrakt – det vill säga en slags automatiserade avtal som reglerar olika typer av användning.
– Exempelvis kan man lägga in i blockkedjan att det digitala verket får spridas men att det då kostar fem kronor, säger Olle Mulmo.
Kopplas till EU-blockkedja
Var är det då tänkt att upphovsrättstjänsten ska ligga? Jo, tanken är att den ska kunna kopplas till den blockkedjeinfrastruktur som EU är i färd ned att skapa.
Projektets mål är att i ett första steg utveckla en demonstrator av en upphovsrättsplattform för det som kallas för den Europeiska Blockkedjeserviceinfrastrukturen, EBSI.
– Upphovsrättsplattformen designas för att driftas på EBSI. Det vi är ute efter är att förstå hur en applikation bör designas för att kunna nyttja fördelarna som EBSI erbjuder, säger Peter Altmann, forskare och blockkedjeexpert på Rise.
Den ska byggas upp så att den har fullstacknoder i alla medlemsländer som de själva får sköta om. Hittills har också arbetet inom EBSI fokuserat på att specificera den grundläggande teknologiska stacken förklarar Peter Altmann.
– Fokus ligger nu på implementering och tester och att bättre förstå designprinciperna för en decentraliserad applikation som kan driftsättas på EBSI.
Sitter samtidigt i expertgruppen
Han är involverad i arbetet med upphovsrättsplattformen och sitter samtidigt i den expertgrupp i EU som nu gör de tekniska vägvalen för den underliggande strukturen i blockkedjan.
Den första testversionen av EBSI rullas ut i januari och ska då innehålla fyra initiala grundläggande och allmännyttiga applikationer som har valts ut och som gäller dokument för tillstånd, identitetstjänst, diplomtjänst och betrodd datadelning.
– I framtida versioner kan EBSI öppnas upp för företag och interagera med olika typer av applikationer och där är Omegapointprojektet intressant för att det illustrerar viktiga designprinciper för sådana applikationer, säger Peter Altmann.
Läs också:Tusentals miljarder på spel i jakten på affärsvärdet i blockkedjanKlart: Europaparlamentet röstar ja till nya upphovsrättsdirektivet Läs mer…

Oracle beskylls för att lura sina kunder

I tisdags lämnades en stämning mot Oracle in hos en distriktsdomstol i San Francisco. Bakom stämningen står Tayo Daramola, en före detta projektledare med ansvar att sälja företagets mjukvara till amerikanska universitet.
Enligt Daramola gick en stor del av jobbet ut på att sälja mjukvara som inte fanns eller som saknade viktiga funktioner. Tanken var att köpa tid åt Oracles utvecklare med förhoppningen att de skulle hinna bli klara med programmen eller lägga till de saknade funktionerna innan kunderna klagade.
Fick Oracle att se rött
I augusti 2017 fick Daramola nog och valde att skicka in en anmälan till US Securities and Exchange Commission. Det här fick Oracle att se rött och den 13 oktober samma år tvingades han att lämna sin tjänst, rapporterar The Register.
Enligt stämningen har Oracle brutit mot en federal lag som kallas för Racketeering Influenced and Corrupt Organizations (RICO), detta då man medvetet har sålt bristfälliga produkter till sina kunder.
För två år sedan valde Oracle att ingå en förlikning med en annan visselblåsare, då gällde det en ekonomiansvarig som hade beordrats att överdriva företagets försäljning av molntjänster.
Läs också: Oracles vd Mark Hurd har avlidit Läs mer…

Funderar du på att starta eget som it-konsult? Här är sju saker du måste kunna.

Om du som it-konsult går och funderar på att starta eget så är du knappast ensam om det. Det är ett välbekant mönster i konsultbranschen att när hjulen rullar på så bryter sig nyckelpersoner loss från sina anställningar på stora konsultbolag eller på it-avdelningar för att pröva sina egna vingar.
Det här eldas på av alla de digitaliseringsprojekt som pågår nu ute i både offentlig och privat sektor. Företag och myndigheter är i stort behov av expertis inom molnet, säkerhet, big data och dataanalys, ai, internet of things och så vidare.
Men vad krävs för att bli framgångsrik som egen it-konsult, om man undantar självklarheter som god självdisciplin, organisationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt? Vår amerikanska systersajt Cio.com har gått på djupet i den här frågan.
Läs mer: It-folket lämnar boet – därför väljer allt fler att starta eget bolag
Experter de talat med säger att den som går ifrån en fast anställning till att arbeta som självständig it-konsult bör följa en del grundläggande regler. Här är de viktigaste:
1. Utveckla dina förmågor i intervjusituationer.Som konsult kommer du att bli intervjuad av blivande klienter – ibland flera gånger av olika människor på olika avdelningar i en organisation. Det innebär att du måste lära dig att kunna hantera och bli skicklig i intervjusituationer. Förbered dig på att inte bara svara på en rad frågor om bakgrund och kompetens, utan att ingående kunna beskriva hur du kan hjälpa till med att lösa specifika problem och leverera värde till kunden. Det är först på intervjuerna du har chans att verkligen göra intryck. Att öva intervjuer med en mentor eller rekryterare kan göra att du går in i de här situationerna med ett större självförtroende. Gör research om företag du ska träffa så att du förstår vilken typ av utmaningar de står inför och ta även med dig ett gäng egna frågor om företaget eller projektet.
2. Lär dig hur kontrakt och sekretessavtal fungerar – och hitta hjälp om det behövs.Kontrakt ska täcka områden som kostnader, timmar, milstolpar, leveranser, deadlines och vem som står för utgifter som tillkommer. Förutom SLA:er och priser kan det också handla om frågor som privacy, försäkringar och så vidare. Att navigera genom kontraktsprocessen kan vara en tidskrävande, förvirrande eller stressande del av konsultprocessen om man inte är bekant med administrationen. Många nya konsulter tar därför hjälp av externa tjänsteföretag som kan ta hand om de administrativa uppgifterna.
3. Överväg att fokusera på en eller ett fåtal branscher.En av de första frågor som en blivande kund lär ställa är vilken erfarenhet du har av just deras bransch, så att fokusera på särskilda branscher och att arbeta upp kunskap inom dessa kan vara en stor fördel. Ofta är det branschspecifik kompetens som avgör om man får ett uppdrag eller inte – det är många som har kunskaper inom metoder, verktyg och kompetenser, men det är färre som har djupgående kunskaper om särskilda branscher.
4. Se till att skaffa relevanta referenser och certifieringar.Kunder vill försäkra sig om att de konsulter de anlitar vet mycket om de specifika tekniker eller tjänster som de använder. Därför kan rätt referenser och certifieringar vara tungan på vågen när du vinner kontrakten. Både generella certifieringar inom till exempel projektledning och specifika produktcertifieringar gör att kunder och rekryterare snabbt kan få en bild av dina kompetenser.
Läs mer: Småföretag? Dåligt med pengar? Så här blir din marknadsföring effektiv
5. Utveckla din kommunikations- och samarbetsförmåga.Att vara it-konsult innebär i många fall att arbeta tillsammans med andra i en grupp, och att kunna kommunicera tydligt med gruppmedlemmar och andra är viktigt. När företagsledningar bestämmer vilken konsult de ska använda så avgörs det ofta hur bra de interagerar med den övriga gruppen. Kommunikationsförmåga hjälper dig att assimileras med de som redan jobbar med det här.
6. Odla dina kontakter och skaffa bra referenser.När du försöker få nya konsultuppdrag så kommer du med största sannolikhet att bli ombedd att komma med referenser. Det här kan vara en utmaning när du är i början av ditt egenkonsultande så då lär du få skicka med dina tidigare arbetsgivare som referenser. När du väl lyckats slutföra egna konsultprojekt åt kunder så försäkra dig om att du kan använda dem som referenser för kommande kunder. Över tid lär ditt kontaktnät bli mer värdefullt än dina tekniska kunskaper, så se till att hålla det hela tiden levande. Använd Linkedin och få människor att rekommendera dig där – och stärk på så sätt ditt personliga varumärke.
7. Lär dig att vara säljare och affärsutvecklare.I många fall så kommer inte konsultjobbet till dig, utan du måste gå och ta det. En ofta förbisedd talang är förmågan att både ”sälja” och ”göra det”. Ju mindre din verksamhet är desto svårare är det. Det här kräver tålamod, men det är ofta nödvändigt för att få nya projekt. Många it-konsulter som bryter sig loss har med sig en eller två kunder och projekt, men de här kommer snabbt att behöva ersättas av nya. På samma sätt måste du lära dig att affärsutveckla, aktivt leta efter de projekt som kan ge dig de erfarenhet som du behöver. Att använda sig av en mentor kan vara en god idé här.
Artikeln har publicerats tidigare Läs mer…

Finansvärlden måste rusta mot cyberhot – ”behövs en grundnivå”

71 incidenter i 28 länder och 443 miljoner dollar som förlorats. Det är vad som rapporterats in från finanssektorn i världen i år berättar Johan Rosén, som är chef för arbetet med verksamhetsrisker på Swedbank och en av talarna på Riksbankens konferens Cyber in finance i veckan.
Låter det i underkant? Ja det är det säkert också konstaterar han krasst.
– Det är troligen helt fel. Vi vet inte hur det har rapporterats.
Just det är ett av de huvudproblem som lyfts av flera talare – bristen på informationsutbyte mellan olika aktörer.
– Bad guys samarbetar över gränserna. Men det är svårt för en bank att vända sig till andra att berätta att de kommit in i deras system och gjorde si och så. Vi måste fundera på hur vi gör så att vi kan utväxla information så att alla kan lära sig och inte håller det för oss själva, säger riksbankschefen Stefan Ingves.
Foto: Karin LindströmRiksbankschefen Stefan Ingves.
I takt med digitaliseringen förlängs värdekedjorna och det skapar allt fler ingångar för de som har onda avsikter – de letar efter den svaga länken för att ta sig in och den kanske inte ens finns i de egna systemen utan ute hos användare eller hos en leverantör av tredjepartstjänster.
– Ytan har blivit större. Det finns fler smarta mobiler, mer data, mer nätverkstrafik
och fler användare, säger Johan Rosén.
För att klara det gäller det att stärka ekosystemet och även där handlar det om samarbete.
– Det handlar om sådant som hur vi delar riskanalyser och information mellan branschkolleger men också med myndigheter. Traditionellt har det delats mer privat till privat och statligt till statligt men det är viktigt att även vi delar information, säger han.
– Det gäller också att förstå de beroenden som finns i värdekedjan – ner till tredjepart, fjärdepart, femtepart…
Få rustade för attacker
Stefan Ingves pekar på att bara 30 procent av de svenska finansbolagen uppger att de är väl förberedda för cyberattacker i Riksbankens årliga finansmarknadsenkät.
– Det betyder att 70 procent inte är förberedda. För att komma framåt är samarbeta nyckeln. Vi måste prata om vem som ska göra vad, när och varför och definiera en adekvat grundnivå för vår motståndsförmåga så vi har något att relatera till– det är mycket viktigt för att skapa bättre samtal, säger Stefan Ingves.
Konkret har Riksbanken också tagit initiativ till att under kontrollerade former kunna testa finansinstituts förmåga att klara cyberattacker, tester som bygger på ett ramverk som EU tagit fram och som kallas Tiber.
– Det är ett bra sätt att se vad som händer och lära sig av det så det är något vi på Riksbanken koordinerar och vi hoppas få med finanssektorn.
Cybersäkerhet får heller inte ses som en teknisk fråga understryker Stefan Ingves.
– Det handlar också om hur vi organiserar oss, människor och processer. Det gör att det krävs olika kompetenser – det är inte lätt att få dem att jobba ihop men om man lyckas blir det ofta bra.
För att lyckas gäller det också om att hantera och styra cybersäkerhetsfrågorna internt på bankerna. En viktig del i det är att höja medvetandet.
– Det gäller att få in att säkerheten är allas ensak. Banken kan stå för policy och rutiner –men det är bara toppdelen. Det handlar också om människors beteende och dagliga aktivitet och om modeller och automatiserade system, säger Johan Rosén.
Tala samma språk
En annan viktig del är att skapa ett gemensamt språk och klassificering för cybersäkerhetsarbetet.
– Taxonomi är ett buzzword, men det är viktigt att saker uttrycks så man förstår varandra – hur ska man annars kunna samarbeta, säger Johan Rosén.
I grunden är det förmågan att hantera styrningen av cybersäkerhet som är avgörande anser Stefan Ingves.
– Det är vägen framåt. Och då är det högst relevant att fråga sig vad vi ska göra i praktiken. För ingen är emot att minska cyberrisken men frågan är vad ska vi då göra? Vad kostar det? Hur många behöver vi? Och vad ska de göra?
Läs också:Verifiera betalningar? Då är det mobilt bank-id som gäller för svenskarnaRiksbankschefen räds inte Libra – ”privata valutor brukar kollapsa” Läs mer…

Amazon ökar tempot i molnet – ny söktjänst bland nyheterna

(CS/Las Vegas) När molnjätten Amazon Web Services vd Andy Jassy äntrar scenen under företagets event re:Invent i Las Vegas inför 65 000 besökare så är det med en hel arsenal nyheter.
Flera av dem utgår från detta faktum: Storföretag själva har svårt att hitta kompetens inom de allra hetaste teknikerna AI och maskininlärning. Dessutom är projekten långa och komplexa om de själva ska genomföra dem. Därför kommer Amazon Web Services med färdiga verktyg för de här teknikerna, som är lätta att använda, utan att de själva behöver ha kompetensen.
En av de mest uppseendeväckande är en söktjänst för företag, som går under namnet Kendra. Det här är ett sökverktyg som baseras på maskininlärning, och som svarar på frågor genom att söka genom dokument och andra datakällor som finns inom en organisation.
Det här verktyget kan söka igenom filsystem, Sharepointsystem, intranät eller affärssystem så att användaren snabbt kan söka bland all företagets information för att snabbt få det bästa svaret.
Skiljer sig från söktjänsterna som finns på webben
Och i motsats till de söktjänster som finns för webben, så bygger det här på frågor och inte att man söker på nyckelord. Om man söker på: ”När öppnar it-supporten” så förstår det här verktyget att det handlar om tid och kan leverera rätt svar till användaren.
– I dag är företagssök oöverskådligt och det går inte att få svar på sina frågor, säger Andy Jassy. Men nu kan vi möta de här frågorna med riktiga svar.
Ytterligare en nyhet är en bedrägeridetektor som Amazon tidigare använt internt men som nu ska lanseras brett. Också denna bygger på maskininlärning. Det här verktyget använder historiska uppgifter från både bedrägliga och legitima transaktioner för att bygga och träna maskininlärningsmodeller som i realtid kan upptäcka bedrägeririsker.
Amazon Web Services vd Andy Jassy.
Det här är bara två exempel på de nyheter som Amazon Web Services släpper nu inom maskininlärning, bland annat en rad nya funktioner i maskinlärningsverktyget Sagemaker men det finns en gemensam faktor för alla – och det är att det inte ska behövas någon maskininlärningsexpertis på företagen, för att de ska kunna använda de här verktygen.
Det är tydligt att företaget vill ha tempo nu i molnutvecklingen, inte bara vad gäller de egna lanseringarna utan också vad gäller att få upp fler organisationer i molnet. Det här är heller ingenting som vd:n Andy Jassy sticker under stol med. ”Det är bråttom, om man inte ska hamna efter”, är hans budskap.
Om man tvekar riskerar man att hamna efter
– Det som sker nu är en stor förändring och det går inte att vänta. Många säger att de omfamnar stora skiften samtidigt som det gör många nervösa. Men om man tvekar riskerar man att hamna efter. Det molnet erbjuder dig är en once-in-a-lifetime chance att totalt förändra din affär och de möjligheterna finns här just nu.
När Andy Jassy höll sitt huvudanförande dök också en Sverigebekanting upp, nämligen Hans Vestberg, tidigare vd för Ericsson, nu vd för amerikanska telekomjätten Verizon.
Genom ett samarbete med Verizon introducerar AWS en ny tjänst som går under anmnet Wavelength, och som ska sätta teknik från AWS närmare användarnas enheter, så kallad edge computing, i 5g-nätverken. Plattformen är designad för att utvecklare ska kunna bygga appar med låg latens för 5g-enheter.
– Det är en historisk dag för oss, säger Hans Vestberg om det nya samarbetet.
AWS ska integrera den här WaveLength-tekniken i delar av Verizons nätverk, men de samarbetar också med Vodafone, KDDI och SK Telecom i det här.
Läs mer: Nu flyttar Klarna in hos molnjätten Läs mer…