Upphandling klar – de blir Sveriges Radios konsulter

Totalt var det tolv leverantörer som var med i upphandlingen, som innefattar leverans till Sveriges Radio inom de två kategorierna Tekniska specialister och Konsulter i ledarroll.Tre bolag valdes ut i respektive kategori. Duon Sopra Steria och Chas Visual Management fanns med i båda kategorierna. I Tekniska specialister valdes dessutom Addpro ut, och när det gäller Konsulter i ledarroll får Sopra Steria och Chas Visual Management sällskap av Pro4u.Ramavtalet är tecknat på två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.Tekniska specialister innefattar projekt hos Sveriges Radio med konsulter med kompetens och roller som exempelvis systemtekniker/systemspecialist, it-arkitekt eller it-infrastrukturspecialist, it-säkerhetsspecialist samt dataanalytiker.För området Konsulter i ledarroll gäller avropen uppdrags- eller projektledare, produktägare, IKT-pedagog, kravställare/kravanalytiker, testledare och processledare.Lars Engblom, ansvarig för affärsområdet Digital arbetsplats på Sopra Steria, gläds åt att man får vara kvar hos sin tidigare kund.– Vi är stolta över att vi har fått förnyat förtroende av Sveriges Radio. Vårt samarbete med Sveriges Radio började för ett par år sedan och detta ramavtal är för oss ett kvitto på att de uppskattar det jobb vi har gjort hittills. Nu ser vi fram emot att fortsätta leverera nytta och värde till dem som i sin tur kommer bidra till en förbättrad upplevelse för deras kunder, säger han. Läs mer…

Snart dags att öppna kontoret igen – så lyckas du med en hybrid arbetsplats

Nu undersöker många organisationer hur deras anställda ska kunna återvända till sina arbetsplatser efter pandemin. Det som betraktades som normalt för 18 månader sedan blir förmodligen den verklighet som de flesta nu återvänder till.På många företag har kontorspersonal fått uppleva fördelarna med distansarbete och de är inte särskilt angelägna om att återgå till daglig pendling, även om de flesta gärna tillbringar en viss del av arbetsveckan på kontoret. Samtidigt har företag upptäckt att personalen är mer produktiv när den arbetar hemifrån och att det finns stora besparingar att göra genom att minska kontorsytan i stora städer där hyran är hög.Vissa organisationer har redan stängt alla kontor och låtit alla jobba hemifrån i stället. Betydligt fler är inne på att införa en hybrid modell, där några arbetar helt och hållet på distans medan andra arbetar heltid på kontoret, och där de flesta delar sin arbetstid mellan kontoret och hemmet på ett sätt som fungerar både för dem och arbetsgivaren.Många företag har troligtvis aldrig haft ett officiellt icke-pandemiskt regelverk för hemarbete och än mindre för hybridarbete.– Det behöver inte vara särskilt besvärligt att införa en modell för distansarbete, säger Darren Murph som ansvarar för distansarbetet på Gitlab, där alla jobbar på distans.Han noterar dock att många stora företag redan var halvvägs där redan före pandemin.– Om vi till exempel tar ett företag med 5 000 personer i en byggnad, är personalen på tredje våningen redan distanserad från personalen på åttonde våningen. De träffas nästan aldrig; de kunde lika gärna befinna sig på olika kontinenter. Men många företag har inte uppmärksammat eller känts vid detta faktum.Dags att sluta improvisera– Det som tjänstemän har upplevt under det senaste året kan inte likställas med planerat distansarbete. Hemarbete som utförs på grund av karantänkrav är definitivt inte detsamma som distansarbete enligt en viss förutbestämd modell, men många företag skiljer inte det ena från det andra. Med en färdig modell för distansarbete blir det dock lättare att samarbeta, bygga team och forma en kultur kring arbetet, säger Darren Murph.Angela Ashenden, som är analytiker på CCS Insight, understryker just detta. Hon menar att mycket av det förändrade arbetssättet under det senaste året har varit taktiskt, lokalt och baserat på ad hoc-lösningar från enskilda team som försökt finna egna lösningar på problemet.– Nu är det viktigt att bygga strukturer och system som säkerställer att verksamheten fungerar och går i takt med ett starkt och progressivt ledarskap, säger hon.Enligt Angela Ashenden måste företagsledare inse att hybridarbete inte bara handlar om att ha viss personal på kontoret och annan personal som arbetar hemifrån.– Att implementera en hybridmodell har stor inverkan på hur människor arbetar såväl individuellt som i team, hur företagskulturen utvecklas, vilka tekniska lösningar som behövs och vilka styrmedel som krävs för att säkerställa en rättvis, inkluderande och sund arbetsmiljö.Det innebär att it-ledare måste ge medarbetarna stöd på olika sätt, till exempel genom att tillhandahålla utrustning som hjälper dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett bekvämt och effektivt sätt oberoende av var de befinner sig. Det handlar också om att ge dem tillgång till digitaliserade och automatiserade arbetsprocesser och en säker teknik som skyddar deras enheter och data. Naturligtvis måste it-ledare även koordinera implementeringen med andra ledare inom verksamheten, för att anpassa rutinerna och företagskulturen så att den nya hybrida arbetsplatsen fungerar optimalt.Tänk ”distans först”– Det är viktigt att upprätthålla lika villkor för alla, säger Penny Pullan, som är expert på ledarskap i virtuella och hybrida arbetsmiljöer och skrivit böcker i ämnet.– När vissa arbetar på kontoret och andra på distans finns det risk för att ojämlikhet uppstår. Jag har i många år fått höra uttalanden som ’om jag jobbar på distans och alla andra är på kontoret, är det nästan som om jag inte finns’.Darren Murph instämmer:– Om man tittar på vilka som hyllas och lyfts fram i en hybrid organisation, är det troligt att de som arbetar på distans inte får lika goda möjligheter att avancera och utvecklas, eftersom de inte är lika synliga, säger han.– Nu under pandemin, när de flesta företag har satsat på helvirtuella lösningar, har spelplanen visserligen jämnats ut, men det kommer att ändras så snart viss personal återvänder till kontoret, tillägger Penny Pullan.– Det bästa sättet att skapa jämlikhet i ett hybridteam är att tänka ”distans först” när man utformar rutiner för hur medarbetarna ska interagera. Risken för omedveten partiskhet kan minimeras om man väljer detta sätt att tänka.Även Darren Murph rekommenderar att företag använder sig av ”distans först”-principen.– Om du går in på kontoret och håller ett möte, gör du då det på ett annat sätt än om du hade varit hemma? Organisationer måste utvärdera sina processer och se till att de fungerar även då ingen i personalen är på kontoret. På så sätt kan de försäkra sig om att processerna fungerar.Även interaktioner med chefer och medarbetare är viktiga.– Man behöver förmodligen göra fler avstämningar med personal som arbetar på distans. Därför är det bra att ha bestämt speciella tider då alla ska vara tillgängliga. Även om man inte är på kontoret, så vet man att vid en viss tidpunkt – kanske en eller ett par gånger i veckan – är alla öppna för ett samtal, säger Penny Pullan.– Företag måste också tänka på hur de kan tillgodose de anställdas önskemål om schemaläggning och hur de ska mäta deras produktivitet. Det finns en del skrämmande historier om företag som använder applikationer som övervakar sina anställdas datorer eller har webbkameror som tar bilder för att se om de är på plats, vilket bara minskar personalens lojalitet och motivation.Ett av de bästa sätten att få distansarbetande personal att känna sig delaktig är att fråga hur de tänker kring sin arbetssituation och -miljö.– Det är viktigt att du skaffar input från dina medarbetare när du inför detta nya sätt att arbeta. Självklart finns det övergripande riktlinjer och regler som du måste ta hänsyn till, men det är också viktigt att ta reda på hur tankarna går i ditt eget team, säger Penny Pullan.Ledningen måste föregå med gott exempel– För att garantera ett ”distans först”-synsätt måste man börja uppifrån. Cheferna måste arbeta hemifrån åtminstone en del av sin arbetstid för att skapa och utveckla en företagskultur som gör att distansarbete värderas på samma sätt som arbete på kontoret, säger Darren Murph.På en tidigare arbetsplats minns Darren Murph att han aldrig visste när cheferna skulle vara på kontoret och det var avsiktligt.– När chefer ofta arbetar på distans skickar det en signal till medarbetarna att de inte behöver komma till kontoret för att vara synliga och få en chans att utvecklas, och att arbetsplatsen erbjuder verklig inkludering och flexibilitet, säger Darren Murph.– Det medför en enorm lättnad för personal med äldre släktingar som behöver tas om hand eller småbarnsföräldrar och andra som kan känna sig pressade när de måste prioritera tiden på kontoret framför tiden i hemmet. Om cheferna arbetar på distans kan du också göra det. Det är en viktig signal, men jag tror inte att många chefer gillar det.Varken Darren Murph eller Penny Pullan tycker att kontoret ska vara maktens epicentrum.– Om alla seniora medarbetare har personliga möten och alltid är på plats i en viss byggnad, ses denna som centrum för verksamhetens beslutsfattande och personalen vill därför vara där. Men om de seniora arbetar på distans kan man undvika detta, säger Penny Pullan.Tekniken är nyckelnI början av pandemin upptäckte företag att deras tekniklösningar var avgörande för deras förmåga att kommunicera och arbeta effektivt. Störst uppsving och uppmärksamhet fick olika program för videokonferenser, men även andra samarbetsverktyg visade sig vara viktiga.Föga förvånande menar Angela Ashenden att tekniklösningar för olika former av samarbete kommer att ha stor betydelse även framöver, då hybridarbete kommer att vara standard i de flesta organisationer. Den digitala samarbetsmiljön måste därmed kunna säkerställa att alla anställda kan anslutna sig för att hålla sig uppdaterade, oavsett om de är på kontoret, hemma, på fältet eller på resande fot.– Processer som har automatiserats och digitaliserats kommer inte att gå tillbaka till att vara manuella igen. Dessutom kommer den nya våg av processer, som uppstår när människor lär sig arbeta i en hybrid arbetsmiljö, att vara digitala. Det är i sig ett stort skifte och kommer att bidra till nya banbrytande idéer och innovation, säger hon.Angela Ashenden påpekar också att chefer inte bara bör fokusera på kostnader och besparingar utan även investera i teknik och utbildning. Därmed kan de säkerställa att medarbetarnas behov tillgodoses och att arbetsmiljön förblir trevlig och produktiv.Penny Pullan uppmanar företagsledare att välja samarbetsverktyg och plattformar som gör att människor kan samarbeta asynkront.– Även om man kan göra saker samtidigt – till exempel hålla möten vid ett schemalagt videosamtal – är det väldigt viktigt att alla ges möjlighet att arbeta vid tider som passar dem. Att kunna arbeta med ett dokument tillsammans eller kanske presentera idéer på en virtuell whiteboardtavla, där alla inte måste medverka vid en och samma tidpunkt, kan ofta vara mycket mer produktivt, säger hon.Låt distanspersonalen ta del av kontorslivetAtt bjuda in distanspersonalen till fester och andra sociala arrangemang är inte alltid lätt, men det betyder mycket för dem att få känna sig som en del av teamet.– Om du ska ha en träff, arrangera för guds skull inte bara ett vanligt zoommöte. Något som visat sig fungera ganska bra vid sådana tillfällen är att skicka ut små lådor med godsaker till distanspersonalen, säger Penny Pullan.– De som arbetar på distans uppskattar också när de får tillgång till liknande förmåner som personalen på kontoret. Då de inte kan dra nytta av till exempel ett gym eller en subventionerad kafeteria på kontoret, kanske de i stället kan få ett medlemskap på ett lokalt gym eller en lunchleverans då och då. Eller, ännu bättre, bjud in distanspersonalen till kontoret då och då.– Hos en av mina tidigare arbetsgivare budgeterade vi för att kunna flyga in alla i teamet som arbetade på distans så snart vi hade något stort att fira, till exempel om vi hade nått ett visst mål, berättar Darren Murph.– Det gjorde att de alltid kände sig som en del av teamet, och alla uppskattade verkligen kontoret, eftersom det var en plats där man fick möjlighet att träffa och lära känna sina kolleger.– Försök göra något speciellt när distanspersonalen besöker kontoret. I stället för att till exempel sitta i ett mörkt rum och titta på en PowerPoint, vilket är alltför vanligt, kan du till exempel dra nytta av tillfället och ta en lång lunch för att stärka banden med dina kolleger.Ändra din inställning eller hamna på efterkälken – Nu, efter pandemin, måste företag runtom i världen försöka komma på hur de ska utvecklas och bli mer uppmärksamma på var människor arbetar, säger Darren Murph.– Vissa företag kommer bara att tillåta distansarbete medan andra kommer att uppmuntra det. Den förstnämnda gruppen kommer inte att vidta några åtgärder för att göra distansarbetet smidigt och effektivt, medan den sistnämnda kommer att sträva efter en trivsam arbetsmiljö för alla – alltså kommer de att göra investeringar i utrustning, program, verktyg och utbildningar som garanterar att personalen kan göra ett bra arbete oavsett var de befinner sig.– Topptalanger kommer att välja de företag som erbjuder hybridarbete. Jag räknar med att det får ett ganska stort genomslag eftersom det inte går att ”backa bandet”. De anställda vet nu vilka krav de kan ställa, säger Darren Murph.It-ledare som vill säkerställa att deras organisationer inte hamnar på efterkälken, kan inte längre vänta med att driva igenom väl genomtänkta regelverk för distans- och hybridarbete.– Ta intryck från hela verksamheten, utbyt bästa praxis och fira framgångar. Vi har talat om vad som komma skall i mer än ett år nu. Snart kan vi förhoppningsvis lyfta oss ur den här krisen och bli starkare på köpet, säger Angela Ashenden. Läs mer…

Studenter vill hellre jobba på Spotify än Google

It-företag fortsätter att vara favoriter som arbetsgivare för studenter och unga akademiker i början av karriären. Det visar Academic Works årliga undersökning om Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.Även om Ikea toppar så följs möbeljätten av Spotify, Google, Microsoft och Apple. Förra året dominerades toppen av it med Google, Apple och Spotify – i år har Google halkat ner till tredje plats och svenska Spotify gått upp till andraplatsen.Markus Åberg, strategisk rådgivare på Academic Work, tror att det handlar om en ”local loyalty” som man också ser i andra länder.– Det kan också vara så att de globala jättarna har fått en liten negativ törn, de har helt enkelt blivit för stora. Dessutom finns det förstås en stolthet i att det finns svenska bolag som har blivit så framgångsrika. Där vill man gärna arbeta, säger han i ett pressmeddelande.Årets tio i topp ser ut så här, förra årets placering inom parentes. IKEA (5) Spotify (3) Google (1) Microsoft (6) Apple (2) Essity (ny) Tesla (ny) ICA Gruppen (ny) Volvo Cars (ny – Volvo Group låg dock på plats 9 förra året) Avanza (ny) Läs mer…

Tidigare AWS-veteran blir säkerhetshöjdare på Microsoft

Tidigare var Charlie Bell molnchef på Amazon Web Services och rapporterade då direkt till dåvarande vd Andy Jassy.På Microsoft får han titeln executive vice president, och enligt en Linkedin-post kommer den att innefatta hantering av ransomware-attacker, digitala bedrägerier och offentlig exponering av privata data.Det skriver nyhetsbyrån Reuters.Den här rekryteringen sker i en tid då Microsoft har drabbats hårt av olika säkerhetsbrister. Förra veckan varnade företaget en del av sina Azure-kunder om en allvarlig brist som upptäckts av säkerhetsforskare.Bell som började på Amazon 1998 kommer rapportera direkt till vd Satya Nadella. Läs mer…

It grundbult när Electrolux bygger relationer till kunderna

Det är rätt öde på Electrolux huvudkontor, ännu är rekommendationen om att arbeta hemifrån kvar. Cio:n JP Iversen visar runt bland spjutspetsprodukterna – en häll där man med en termometer kan styra gradtalet exakt för maten som lagas på plattorna, en ugn med kamera där man kan lägga in vilken färg man vill att maten därinne ska få och tvättmaskiner som tvättar effektivt på låga gradtal.För flera år sedan har Electrolux lämnat den gamla affärsmodellen där man helt enkelt sålde sina produkter till kunder och sedan var det nog med det. Nu strävar företaget mot att komma närmare sina slutkunder – man bygger communities kring matlagning, erbjuder dammsugare som kan hyras som tjänst och analyserar miljontals recensioner och kommentarer för att förstå sina kunder och vässa sina produkter.– En gång i tiden var det ett gott tecken om kunden inte hörde av sig – de gjorde de bara när något var fel. Men nu är det konsumenterna verkligen i centrum för allt vi gör och det är viktigt att bygga en relation till dem, säger JP Iversen.– Det är den resan vi är på och till grund för revolutionen ligger teknik och it.Sitta med vid bordetEn viktig del för it-avdelningen är självklart den tekniska. Att säkra att det finns rätt system, verktyg och plattformar så man kan nå kunderna och sälja online.– Men en annan minst lika viktig del är att på allvar sitta med vid bordet med den övriga verksamheten. Vi måste kunna ta dialogen utifrån affärens och konsumentens termer och förstå kontexten. Det är ett mindset som behöver finnas.Som exempel tar JP Iversen när Suezkanalen blockerades.– Om någon av mina medarbetare redan morgonen efter den nyheten kommer till mig och säger ”Vet du vad – vad betyder det för flödet till våra fabriker i Europa? Vad kan vi på it göra?” – då är vi där. Men där är vi inte riktigt än Foto: ElectroluxMånga robotar. Här är Electrolux fabrik i San Carlos, Brasilien Samtidigt finns it med väldigt tydligt inom Electrolux alla affärsområden. I vart och ett finns en it-ansvarig som sitter med i affärsområdets ledningsgrupp och som både är en fullvärdig medlem av affärsområdet och det globala it-teamet. Just denna dualitet ser JP Iversen som en mycket viktig framgångsfaktor.– Att vi bygger in den här länken i verksamheten och kommer med i dialogerna på ett bättre sätt kräver också ny kompetens. Men det tar inte bort att vi måste bli bättre på teknik – vi måste bli bättre på både att förstå affären och tekniken.Följa hela kedjanAllra helst skulle Electrolux vilja ha full datatransparens hela vägen från komponenterna i Asien och hela vägen till en slutkund i Göteborg och kunna koppla ihop hela den kedjan och dessutom kunna följa användningen av sina produkter genom att allt är uppkopplat.Men dit är det en bit kvar – Electrolux måste söka andra vägar att få fram data kring sina kunder och hur de ser på produkterna. Ett sätt är att aktivt bygga communities kring olika produkter främst när det gäller mat.Ett annat är att analysera de miljontals kommentarer och recensioner kring produkterna som finns online med hjälp av avancerad språkteknologi.– Det är ett sätt för oss att komma närmare konsumenten. Vi arbetar också med att bli mer prediktiva och kunna se när en diskmaskin behöver servas eller en tvättmaskin är på väg att gå sönder, säger JP Iversen.Kastar inte ut alltArkitekturen är en nyckel för att klara kedjan från de allt mer uppkopplade fabrikerna, via den omfattande logistikkedjan ut till kund där man sedan ska samla in data, analysera, vässa produkter och erbjudanden och bygga relationer.– Här gäller det att ha en bild av vad målet är om fem år. För att komma dit vi vill så fixar vi mycket av våra äldre lösningar. Vi kastar inte ut allt utan rullar fortfarande ut en del ERP-lösningar för att driva verkliga förändringar i verksamheten. Tillsammans med shared services ger det oss skalfördelar på global nivå – det vi utvecklar i en del av världen kan vi utnyttja i en helt annan del av världen också, säger han.– Men vi jobbar också extremt mycket med frontend och kopplar oss allt mer med molnet – det är spår som vi följer rätt aggressivt och det betyder också att vi tittar på hur det ser ut hur hållbarhetssynpunkt. Där upplever jag inte att molnleverantörer är så bra på att kommunicera sina miljöutsläpp och vilken påverkan det har.I gengäld har JP Iversen utmanat sina medarbetare att rensa bland de dokument de själva lagrar i molnet – som en intern tävling – för att minska avtrycket.Bli bättre på teknikEn effekt av att it-avdelningen ”är på väg upp ur källaren” är att den också måste bli bekväm med att inte ha hundra procent koll på allt. Resan mot demokratisering av it – med low code och no code – måste omfamnas av it-avdelningen framhåller JP Iversen, även om den självklart måste vi ha kontroll på strukturen, säkerheten och styrningen.– Det är kul att det finns personer som är intresserade av teknik ute i organisationen, det måste vi utnyttja och uppmuntra. Samtidigt innebär det att vi på it måste bli ännu bättre på verksamhetssidan – men också, återigen, på tekniksidan. Det blir svårt att vara generalist framöver.Att sätta verktyg i händerna på personer utanför it-avdelningen kan också vara ett sätt att utnyttja den kompetens som finns internt – även utanför it-avdelningen. För precis som alla andra företag så är kompetensfrågan en ständig utmaning även för Electrolux.– Vi jobbar extremt mycket med hr kring de frågorna – sätter upp planer och ser över vilka förmågor vi behöver. Vi rekryterar regionalt – i Europa, i Sydamerika, i USA eller Asien som är våra huvudmarknader. Men teamet i Europa kan också rekrytera någon i en annan region i vissa fall, vi ser att det också fungerar.Parallellt med det uppmuntras medarbetarna att höja sin kompetens genom att gå på olika interna och externa utbildningar – och den globala it-funktionen lanserar under Q4 sin IT Academy med riktade tech-utbildningar.I och med att hemmet blivit centralt för människor under pandemin har Electrolux sett en kraftigt ökad försäljning. Dessutom konstaterar JP Iversen, som de flesta andra cio:er, att distansarbetet fungerat över förväntan.– Men jag längtar efter möten där jag blir utmanad – där någon annan går fram och börjar rita på tavlan. Den dynamiken hoppas jag att vi kan få tillbaka framöver.Läs också: Kreditupplysare satsar på ny it-plattform för en kvarts miljardCoops cio efter den stora it-attacken: ”Verkligheten något annat än träning” Läs mer…

EU kraftsamlar för att skapa en europeisk chippindustri

Den globala halvledarbristen har visat på riskerna med att vara för beroende av asiatiska och amerikanska leverantörer.EU-kommissionen har dock stora planer på att skapa ett nytt ekosystem för chipputveckling, för att hålla unionen konkurrenskraftig och självförsörjande för att undvika den här situationen i framtiden.Det här uppgav kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal inför Europaparlamentet i Strasbourg i dag.– Vi kommer att lägga fram en ny rättsakt om europeiska halvledarchip. Vi måste koppla samman vår forskning i världsklass och vår kapacitet att utforma och testa komponenter. Vi måste samordna investeringar på europeisk och nationell nivå längs hela värdekedjan.Ursula von der Leyen sade vidare att ”målet är att vi tillsammans ska skapa ett europeiskt ekosystem för avancerade halvledarchip, som inkluderar tillverkning. På detta sätt kan vi öka vår försörjningstrygghet och utveckla nya marknader för banbrytande europeisk teknik”.Hon konstaterade vidare att digital teknik inte fungerar utan halvledarchipp och att vi just nu, trots att efterfrågan ökat, har hela produktionslinjer som går med begränsad hastighet på grund av bristen på halvledare.– Detta handlar inte bara om vår konkurrenskraft. Det handlar också om teknisk suveränitet. Så låt oss lägga allt vårt fokus på detta, sade hon.Nyhetsbyrån Reuters uppmärksammar att EU:s industrikommissionär Thierry Breton skriver i ett blogginlägg att chipp är mer än bara nyckelkomponenter för fordonstillverkare, smartphone-tillverkare och gaming-utvecklare.– ­Tävlingen om de mest avancerade chippen är en tävling om tekniskt och industriellt ledarskap.Breton menar vidare att en europeisk rättsakt skulle omfatta forskning, produktion och internationellt samarbete och att man bör inrätta en särskild fond för ändamålet. Läs mer…

Fortsatt brist på datacenterpersonal – och automatisering kompenserar inte ännu

En rapport om bemanningen och kompetensbehov i datacenter från undersökningsföretaget Uptime Institute visar att det råder kompetensbrist, att det väntas hålla i sig och att AI och automatisering inte kommer minska behovet av kompetens, åtminstone inte de närmaste åren. Det skriver nyhetssajten ZDNet.Då efterfrågan på digitala funktioner fortsätter växa så blir bristen på kvalificerade datacenter-proffs ännu mer akut. Dessutom behöver de som arbetar i datacenter i högre grad både kunskaper inom drift och utveckling.Nästan hälften av ägarna och operatörerna i undersökningen uppger att de har svårt att hitta kompetens, vilket är en kraftig uppgång från 2018, då siffran var 38 procent.Dessutom uppger 75 procent att de flesta som arbetar i datacenter har säkra jobb även på lång sikt.Tre av fyra ägare och operatörer tror att artificiell intelligens kommer att minska behovet av bemanning vid någon punkt, men hälften tror att det skiftet är mer än fem år bort.Branschexperter menar att det här är utmanande tider för att driva datacenter, men det finns också utmaningar för personalen. Till exempel börjar gränsen mellan utveckling och drift suddas ut.– Då data flyttar till molnet och en mjukvarubaserad driftsmodell så omvandlas grundläggande administratörsroller – plattformsadministratör, databasadministratör, nätverksadministratör – till roller som innefattar mjukvaruutvecklingsfunktioner, säger Arthur Hu, CIO på Lenovo till ZDNet.– De nya jobben kräver en förståelse för hur man kan utnyttja den mjukvarubaserade tekniken bakom dagens datacenterautomatisering. Läs mer…

Schweiz siktar på e-röstning – nu jagar man säkerhetshål

Redan 2003 har e-röstning testats i Schweiz i begränsad omfattning. Men nu har ett framtida e-röstningssystem utvecklats och nu vill det schweiziska postverket som håller i projektet att eventuella sårbarheter identifieras.I samarbete med den Frankrikebaserade plattformen YesWeHack erbjuder man därför en belöning på 230 000 euro, drygt 2,3 miljoner kronor, till de som hittar kritiska sårbarheter som kan bekräfta – ett så kallat bug bounty-program, rapporterar Securityweek.I programmet kan över 800 globala säkerhetsexperter leta efter säkerhetshål.Enligt vd:n på YesWeHack, Guillaume Vassault-Houlière, är programmet det mest ambitiösa. strategiska och känsliga offentliga bug bounty-program som genomförts.– Med elektronisk omröstning kommer den schweiziska direktdemokratin och traditionerna för politiska rättigheter så småningom att gå in i den digitala tidsåldern med förtroende, säger han. Läs mer…

Molnsatsningarna lyfter affärssystemen – de är störst på den svenska marknaden

Den svenska marknaden för affärsmjukvara fortsätter att växa, och precis som när vi analyserade marknaden ifjol så är molnet en starkt bidragande orsak. Det visar IDC:s senaste statistik.Vid fjolårets genomgång flaggades för att 2020 riskerade att bli ett mellanår på grund av den osäkerhet pandemin medfört, men tillväxten har varit fortsatt god för både affärssystem, ERP, och kundvårdssystem, CRM.Tillväxten på den svenska ERP-marknaden landade på 7,7 procent under 2020, och för CRM uppnåddes en tillväxt på 9,7 procent. Och enligt den prognos IDC lämnar i år väntas tillväxten fortsätta. ERP förväntas växa årligen med 6,4 procent och CRM med 9,0 procent fram till 2025. Kraftig ökning väntar. Den svenska mjukvarumarknaden väntas fortsätta öka årligen, och molnet väntas bli en än mer drivande faktor. Källa: IDC Och det är molnet som fortsätter vara motorn på marknaden. Enligt IDC är det leverantörernas molntjänster som förväntas stå för nästan hela investeringsökningen. Den totala tillväxten för ERP och CRM beräknas vara 88 procent fram till 2025, och SaaS står för i princip hela den tillväxten.– ERP och CRM växte under 2020, och kommer att fortsätta sin tillväxt tack vare styrkan i den underliggande digitala transformationen, och på grund av att vi under många år har byggt upp en teknisk skuld. Vi har inte hunnit renovera ERP och CRM i den takt som förändringen i omvärlden kräver, konstaterar Martin Sundblad, analyschef på IDC. Om man tittar på vilka som är de största leverantörerna på respektive marknad så fortsätter den nordiska mjukvarujätten Visma sin dominans i Sverige inom ERP. Och här visar siffrorna att det är de lokala leverantörerna som vuxit mest– Visma fortsätter sin tillväxt, både genom uppköp och organiskt. Förra årets tillväxt var imponerande 15 procent, säger Martin Sundblad, som också lyfter två svenska bolag som vuxit mycket.– Fortnox och IFS visade också en imponerande tillväxt förra året, 31 procent respektive 20 procent.På CRM-marknaden märks molnets framfart extra tydligt eftersom den marknaden domineras av internationella molnjättar. Dominanten Salesforce ökar sin marknadsandel, liksom Microsoft, Adobe och Google. Att Google har klivit upp till en andraplats beror främst på produkten Google Advertising ID, som används för mobil spårning och annonsering.Pandemin påverkarMartin Sundblad konstaterar att flytten till molnet har påskyndats av att det varit ett speciellt år.– Pandemin har ökat takten i marschen mot molnet. Våra prognoser har överträffats, 58 procent av investeringarna ligger i dag som SaaS, och vi räknar med att mer än 76 procent av de samlade investeringarna i ERP och CRM kommer att ligga som SaaS 2025, säger han.Men alla delar av affärssystemsmarknaden har inte haft lika stor tillväxt. Marknaden för produktionslogistik, SCM, har tydligtvis påverkats mer av pandemin. Den svenska marknaden växer visserligen något, men bara med 0,3 procent under 2020.– Vi förväntar oss en återhämtning, men endast långsamt, konstaterar Martin Sundblad.Här är det än en gång SAP som fortsätter att dominera på leverantörssidan. Infor och IFS har båda utökat sina marknadsandelar jämfört med fjolåret, medan Microsoft backar.Läs även: 13 tips för en lyckad flytt av affärsystem till molnet Läs mer…

Zoom satsar på hybrida arbetsplatsen – lägger till realtidsöversättning

Vid sin årliga konferens Zoomtopia i går visade Zoom upp flera nya funktioner för videokonferensplattformen.Det handlar bland annat om textning och översättning på flera språk för Zoom-samtal. Här ska de använda sig av maskininlärning och NLP, naturlig språkbehandling, för att först texta samtalet och sedan ska varje deltagare kunna översätta det till sitt eget språk.Det rapporterar nyhetssajten Cnet.En betaversion av den här funktionen kommer att släppas under den här månaden, och i slutet av året väntas den vara brett tillgänglig.Det här en tjänst som sedan ska utvecklas över tid. I slutet av 2022 ska det finnas 30 textningsmöjligheter och 12 översättningsalternativ.Flera andra nyheter är inriktade just på att stärka det hybrida arbetslandskapet.Däribland en funktion som heter Zoom Whiteboard och som ska göra det möjligt för anställda som jobbar på distans och de som jobbar från kontoret att interagera bättre via virtuella whiteboards, som man ska kunna skriva på antingen från en dator eller surfplatta.Ytterligare uppgraderingar ska medföra att mötesdeltagare kan se varandra bättre genom flera kameraflöden (Smart Gallery).Zoom ska också släppa nya funktioner för att förenkla schemaläggning och mötes- och bokningsrutiner.En del av de nya funktionerna kommer att kosta en extra avgift, däribland översättningstjänsten, men det har ännu inte meddelats vad den avgiften blir.Andra nyheter som Smart Gallery-funktionen kommer att ingå gratis i uppgraderingar nästa år, skriver Cnet. Läs mer…

Kompetensbrist värsta bromsklossen för ny teknik

Implementeringskostnader och säkerhetsproblem sätter käppar i hjulet för ny teknik – det uppger 29 respektive 7 procent i en ny undersökning från Gartner.Men det stora problemet är kompetensbrist som 64 procent ser som det största hindret inom alla de sex teknikområden som Gartner listar i sin undersökning – infrastruktur- och plattformstjänster, nätverk, säkerhet, digital arbetsplats, it-automation och lagring och databas.Allra mest ställer kompetensbristen till det när det gäller automatiseringen och den digitala arbetsplatsen.Trenden mot distansarbete har förvärrat kompetensbristen speciellt inom sådant som , möjliggör moln och edgeteknik, automatisering och kontinuerlig leverans enligt Yinuo Geng, forskningsdirektör på Gartner.– Som ett exempel, av alla it-automaseringstekniker som lyfts i undersökningen, har bara 20 procent av dem gått framåt i sin adoptionscykel sedan 2020. Och det är kompetensbristens fel.I undersökningen har Gartner tittat på införandeplaner för över 100 nya teknikområden från 437 it-organisationer över hela världen under 12-24 månader. Läs mer…

Mer automatisering ska ge Volvohandlarna bättre rull på affärerna

Volvohandlarföreningen, som bildades 1953 och är en intresseorganisation för svenska återförsäljare av Volvo personbilar, lastvagnar och bussar samt personbilar och transportbilar från Renault och Dacia, har valt att investera i ett nytt affärssystem. Valet föll på Unit4.Under 20 år har man haft samma affärssystem, men nyligen bestämde sig Volvohandlarföreningen att det var dags att byta. Vilket det gamla systemet är vill man inte kommentera med hänvisning till att man fortfarande kommer ha det kvar parallellt med att det nya implementeras. Men att det nya kommer från Unit4 lyfter man gärna fram, och tanken är att det nya systemet ska ge föreningens medlemmar en gemensam programvara för ekonomihantering.– Vi har ersatt ett befintligt system som använts under två decennier. Tanken är att den nya plattformen från Unit4 ska vara i utrullad till alla medlemmar i slutet av nästa år, säger Tomas Svensson på Volvohandlarföreningen.Volvohandlarföreningen äger även Tanka i Sverige, som licensierar ut drivmedels- och tvättanläggningar under varumärkena Tanka och Tvätta. Tillsammans med Volvo Cars är föreningen dessutom hälftenägare i Volvofinans Bank samt VH System.Enligt Tomas Svensson var man på jakt efter ett ekonomisystem som kan stötta dagens affär samtidigt som det skulle vara flexibelt och följsamt och kunna förändras om affären förändras. En annan viktig aspekt var att det kan integreras med andra system.– Vi ville ha mer effektiva och mer automatiserade kund- och leverantörsgränssnitt samt en högre grad av automatisering av processer. På samma sätt var skalbarhet en viktig faktor, plattformen skulle passa både små och stora verksamheter, både gällande pris, funktion och prestanda. Vi har bedömt att vi med Unit4 får ett system som ger bra stöd för ekonomiprocesserna samtidigt som det erbjuder en hög grad av användarvänlighet, säger han.Och på Unit4 är man så klart mycket nöjda med den nya kunden. Säljansvarige Mats van Halteren kommenterar affären:– Vi är naturligtvis mycket glada över att Volvohandlarföreningen har valt Unit4. Vi är starka på centraliserade ekonomilösningar i så kallad shared-service och det här är en bra match som vi tror kan lägga grunden för ett långsiktigt partnerskap, säger han. Läs mer…

Amazon och Microsoft tjänade storkovan på omstritt projekt som Google hoppade av

Det här projektet var väldigt omskrivet 2018, då tusentals Google-anställda undertecknade en protest mot att företaget ingick i det, då det handlar om att använda artificiell intelligens bland annat för att förbättra precisionen i drönarattacker.”Vi tycker inte Google ska medverka i krigsindustrin” stod det i brevet som var adresserat till vd Sundar Pichai.Nu skriver amerikanska affärsmagasinet Forbes att Amazon Web Services och Microsoft i tysthet tog över affärerna och tillsammans drog in 50 miljoner dollar på det.Detta ska ha skett genom underleverantörskontrakt med ECS Federal, som var Googles partner och återförsäljare i det här projektet.Enligt Forbes finns indikationer på att techjättarna arbetat med Maven sedan de här affärerna skrevs under, i Microsofts fall 2019 och Amazon 2020.Även om kontrakten inte nämner Maven specifikt så gäller de samma teknik som Google skulle ha skapat innan personalen revolterade.De här kontrakten ska ha sträckt sig fram till oktober förra året och det är oklart om de fortfarande arbetar med dem. Inget av företaget har hittills gett någon kommentar till Forbes. Läs mer…

Uppgifter: Framsteg i förhandlingar om dataöverföringar mellan USA och EU

USA och EU håller på och förhandlar för att lösa den fleråriga konflikt som råder mellan EUs integritetslagar och amerikanska övervakningslagar.Efter en förhandlingsrunda i USA i somras väntar en ny i Bryssel den här veckan. Det skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till en artikel i Wall Street Journal.Enligt källor till WSJ görs det framsteg i förhandlingarna.En amerikansk delegation ska träffa EU-tjänstemän, där målsättningen är att närma sig en överenskommelse om villkor för att låta företag fortsätta lagra och ha tillgång till personlig information om européer på amerikansk mark, enligt artikeln. Läs mer…

Så vill operatörsjätten sätta ny fart på bildelningen

Under de senaste åren har allt fler fordonsföretag satsat på olika typer av bildelningstjänster. Nu kommer ännu ett exempel på det när Lynk & Co testar att lansera sin nya medlemsklubb. Amsterdam, Antwerpen och Göteborg är först ut med att testa bilen, som man gett det fantasifulla namnet 01 Suv. Därefter står Berlin, Barcelona, Milano och Paris på tur för bolaget, som skapats av Geely Holding, Geely Auto Group och Volvo Car Group.Det är också ett projekt som engagerat den franska operatörsjätten Orange. Främst för att Orange Business Services ligger bakom bilarnas IoT-anslutning, men även för att bolagets Nordenchef Simon Ranyard verkligen brinner för frågan, inte bara för att han dagligen stör sig på parkeringssituationen i sin nya hemstad Stockholm.– Jag har verkligen blivit en evangelist för det här, det är ett väldigt intressant projekt att vara involverad i. Jag har även själv skrivit upp mig för att få en bil, men har inte fått den än, säger han och förklarar varför han blivit så engagerad. Oranges Nordenchef Simon Ranyard brinner för bildelning. – Det jag är mest intresserad är den potentiella samhälleliga effekt som deras affärsmodell kan ha. Det fungerar inte att ha en dyr tillgång som tar upp gatuutrymme och som inte används. Inte minst utifrån en miljöaspekt. Avtrycket från att tillverka en bil är väldigt högt, och så används den inte.Kunderna kräver mobilitetLynk & Cos digitalchef David Green tror också att det finns ett stort intresse för en tjänst där man inte behöver äga sin bil, utan betalar ett månadsabonnemang.– Dagens kunder kräver mobilitet och kanske inte vill äga en bil. Orange Business Services IoT-tjänster och globala nätkapacitet hjälper oss att uppnå vår vision om att lansera ett varumärke inom mobilitet som föds digitalt och som är utformat för att möta kraven från konsumenter som alltid är uppkopplade, säger han.Projektet och samarbetet mellan Orange Business Services och Lynk & Co och dess systerföretag CEVT, har pågått sedan 2018, och enligt Simon Ranyard har det främsta fokuset varit på själva tjänsterna kring, där man hoppas att modellen ska kunna göra att den som tecknat sig för bilen verkligen ser till att dela med sig också. En app har tagits fram för att både kunna övervaka och dela sin bil med andra, och mycket krut har lagts på att ägaren ska kunna få betalt för den tid som bilen används av andra. Uppkopplingen gör också att man ska kunna ladda ner fakturor och förutsäga när det är dags för service på bilen.En lång process– Vi har jobbat med Lynk & Co sedan innan jag flyttade till Sverige. Det har varit en lång process där vi nu börjat fokusera mycket på innehållet. När vi pratade med dem i början av projektet handlade det mest om att koppla upp bilar för att dela telematik eller att kunna låsa upp bilen. Men under den tid vi har jobbat tillsammans har tekniken förfinats och nu kan man göra det mycket intressantare för kunden, säger han och ger exempel.– Flexibiliteten är nyckeln i det här. Tidigare har man kanske bara kunnat hyra bil för en timme eller för två veckor. Men det måste finnas en flexibilitet för att kunna hyra den som man själv vill. Kan vi få igång en delningspool där man även kan få pengar tillbaka när någon annan använder bilen kommer det öka incitamentet. Det kan till exempel vara så att man vill kunna lämna bilen på Arlanda och låta någon annan använda den medan man är borta.Tanken är också att abonnemanget ska gälla på flera ställen. Sim-kort som ska kunna användas globalt kommer att integreras i bilen redan under tillverkningen, och enligt Orange kommer man se till att roaming mellan olika leverantörer sköts automatiskt. Och Simon Ranyard hoppas att det kommer komma till ytterligare tjänster, särskilt i takt med att 5G blir mer tillgängligt.Ett semi-generationsskifte– Vi bidrar med uppkoppling för fordonen och vi tittar på vad vi kan bidra med och hur vi kan underlätta att erbjuda fler tjänster. 5G kommer ge möjlighet att erbjuda helt andra tjänster, nu när datavolymerna blir mycket större än tidigare, säger han.Men även om han själv brinner för projektet och längtar efter att få sin bil är han realistisk och vet att det kommer dröja innan den typen av bilinnehav blir normalt.– Det kommer inte gå över en natt. Fram tills nyligen hade jag kompisar som fortfarande köpte cd-skivor. Förmodligen för att de gillade själva ägandet, och det är väl det som driver vinylförsäljningen också, säger han och konstaterar att det också är den största utmaningen vad gäller bilägande.– Vi tror att det kommer att bli ett semi-generationsskifte. Ju fler yngre personer som kommer ut i trafiken desto lättare kommer det att bli. Läs mer…

Google bygger nytt moln – ”på Europas villkor”

Första land ut i den här satsningen är Tyskland. Tillsammans med konsultbolaget T-Systems, ett dotterbolag till Deutsche Telekom, ska de bygga ett gemensamt ”suveränt molnerbjudande” för den privata och publika sektorn i Tyskland.I den här gemensamma tjänsten ska T-Systems hantera bitar som kryptering och identitetshantering, och den tyska systemintegratören ska också sköta och kontrollera viktiga delar av Google Clouds infrastruktur.Tanken är att fler sådana här partnerskap ska byggas upp i andra länder.Det här uppger Google i en bloggpost. De skriver att europeiska organisationer – i både offentlig och privat sektor – vill ha en leverantör som tillhandahåller molntjänster på deras villkor och som möter deras krav på säkerhet, integritet och digital suveränitet, utan att behöva kompromissa med funktionalitet eller innovation.Lanseringen följer naturligtvis de diskussioner som blossat upp inom EU efter den så kallade Schrems II-domen om hur europeiska organisationer kan använda utlandsägda molntjänster utan att det bryter mot GDPR.”Vi är fast beslutna att bygga upp förtroende hos europeiska myndigheter och företag med ett moln som uppfyller deras digitala suveränitet, hållbarhet och finansiella mål”, skriver Googles Europachef Adaire Fox-Martin.”Vi börjar med T-Systems i dag och kommer att fortsätta genom partnerskap med betrodda teknikpartners i utvalda marknader över regionen”.Tjänsten ska finnas tillgänglig i mitten av 2022 och ytterligare funktioner ska sedan läggas till efter hand. Läs mer…

Satsar på nya arbetslivet – två Microsoftpartner blir en

Efterfrågan på en platsoberoende och säker digital arbetsplats fortsätter att öka. Nu vill Altitude 365 och Uclarity bli ännu starkare på den marknaden. Därför slår man sig ihop och bildar ett gemensamt specialistbolag.Uclarity har specialiserat sig på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitala arbetssätt medan Altitude 365 jobbar med säkerhet, mobilitet och inte minst med att hjälpa kunder till Microsoft365.– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace- området. Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Uclaritys vd Niklas Olsson Hellström.Och nya kollegan Tommy Clarke, partner på Altitude 365, säger så här om den nya konstellationen:– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.Bland de båda bolagens kunder finns organisationer från både privat och offentlig sektor. Det nya bolaget kommer ha drygt 50 anställda, som kommer vara baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg. Läs mer…

Därför skjuter Microsoft upp återgången till kontoren på obestämd tid

För en tid sedan sköt Microsoft upp återöppnandet av sina kontor till 4 oktober. Men spridningen av deltavarianten av covid-19 gör nu att Microsoft skjuter upp återgången till kontoren på obestämd tid.– Jag ser fram emot att världen ska övervinna den här utmaningen för tills vi gör det tycker jag att företag eller regioner som tror att de har svaret bara är kortsiktiga, säger han i en intervju med CNBC.Han pekade på att vi ofta ser hur pandemin drabbar en region i taget – men att världen är sammankopplad.– Vi har bestämt att från och med nu kommer vi att använda data för att verkligen kunna säga att en viss region är öppen.Och Microsoft meddelade i samma veva att det kommer nya funktioner i Teams nästa år som är tänkta att förbättra känslan av att träffa sina kolleger även på distans.Läs också: Google skjuter upp återgång till kontoret – igen Läs mer…

AWS och Microsoft går in tungt i Databricks

Databricks utvecklar en webbaserad dataanalysplattform och den här senaste investeringsrundan ger bolaget en värdering på 38 miljarder dollar.Förutom AWS och Microsoft ingår även CapitalG, Counterpoint Global (Morgan Stanley), BNY Mellon, Clearbridge och University of California Endowment i rundan. Det skriver nyhetssajten ZDNet.Databricks vd Ali Ghodsi uppger i en kommentar att kapitalet ska användas för att accelerera innovation och spridningen av tekniken.”Databricks har varit banbrytande för en enkel och öppen arkitektur för data och AI, vilket ger tillförlitlighet, styrning och prestanda för ett datalager direkt till datasjöarna som de flesta organisationerna redan lagrar sina data i”, skriver företaget i en kommentar. Läs mer…

Lenovo tar sats mot den nya världen – ”måste hitta ett enkelt sätt att använda it”

Att vinna slaget om den hybrida arbetsplatsen, där en del jobbar från kontoret och andra från hemmet, som många tror pandemin kommer att mynna ut i verkar stå överst på alla it-jättars agenda just nu.Även när kinesiska it-jätten Lenovo i veckan drog igång sin jättekonferens Tech World så inledde styrelseordförande och vd Yuanqing Yang sin keynote med att tala om just den här hybrida världen.– Det är en permanent strukturförändring i individens livsstil och organisationskulturer som vi upplever just nu.I den här nya hybrida världen vill individerna ha flera olika enheter för att bli bättre uppkopplade och synkroniserade. Det behövs collaboration-lösningar för att koppla samman personalstyrkan och möjliggöra smidig kommunikation både mellan de som finns på plats och distansdeltagare, oavsett vilka enheter de använder, fortsatte Yuanqing Yang.Lenovo lanserade också ett antal nya enheter, däribland sina första laptops med nya Windows 11 som ska komma ut på marknaden nu under hösten, de första i oktober. Men den största nyheten under konferensen, åtminstone enligt Yuanqing Yang, är en utvidgning av infrastrukturkonceptet Truscale.Det här innebär att Lenovo samlar ihop alla sina as-a-service-erbjundanden under samma paraply, som också ska säljas som en global lösning genom ett och samma kontrakt. De kallar det allting-som-en-tjänst eller xaas och det inkluderar hela intervallet från laptops och surfplattor till infrastrukturtjänster.Yuanqing Yang förklarade under sin keynote den här satsningen med att it-miljöerna börjar bli så komplexa och att det handlar om att ”kunderna måste hitta ett enkelt sätt att använda it”.Också det här konceptet handlar om att anpassa sig till den nya världen, där ”konsumenter och verksamhetsledare behöver nya lösningar och tekniker för att möta oförutsedda förändringar i affären, utbildningen och i livet”.Ken Wong, som är chef över Lenovos tjänstedivision, uppgav i samband med lanseringen.– Den digitala transformationen går fortare än någonsin och företagen kämpar för att hänga med. Vi hör från cio:er dagligen att deras organisationers teknik behöver utvecklas varje 12–18-månadersperiod. Med Truscale kan användarna förvänta sig en lösning, en leverantör och ett kontraktsramverk för allting-som-en-tjänst.I övrigt lanserade Lenovo en ny AI-plattform, kallad Brain, som ska hjälpa fler branscher att bygga, distribuera och underhålla AI-lösningar.Den kinesiska it-jätten lanserade också nyheter inom edge computing. Däribland Thinkedge SE70 som är en ai-plattform för edge computing som de utvecklat tillsammans med Amazon Web Services och som de säger ”ska möte det ökande behovet av intelligent transformation från en rad branscher som logistik, transport, handel, sjukvård och tillverkningsindustri”.Därtill uppgav Lenovo att de blir först på marknaden med mjukvarulösning för edge, som körs på Thinksystem SE350 Edge-servrarna.Också edge-lösningarna utvecklas med den hybrida arbetsplatsen i åtanke, då hybridarbetet ökar behovet av åtkomst till molnlösningar i nätverkets utkant.För att återknyta till vd Yuanqing Yangs keynote så deltog också Microsofts vd Satya Nadella på denna för att prata om hybridarbete och – naturligtvis – Windows 11.– Det finns inget område som förändrades snabbare just nu än sättet vi arbetar på. Anställda vill ha både flexibla arbetsmöjligheter och samtidigt vill de ha mer impulser och samarbete, så det finns ingen enkel ritning eller standard att följa för det här.– Så företagen går nu igenom alla sina arbetsflöden och strukturer. Vi bygger innovation bland annat för att alla ska känna det som om de anställda befinner sig i samma rum och deltar i möten på samma sätt, oavsett om de arbetar på kontoret eller hemifrån.Vad gäller Windows 11 kallar Nadella detta ”den nya generationens Windows”.– Vi har tänkt om på allt, från själva operativsystemet, till butiken och appupplevelsen för att öppna upp nya möjligheter för kunderna och bygga ett ännu öppnare ekosystem för utvecklare. Läs mer…

Stockholms stad lägger ner stridsyxan mot Öppna skolplattformen

Det senaste året har det pågått en infekterad konflikt mellan Stockholms stad och Öppna skolplattformen, ett alternativt gränssnitt till Stockholms stads egen skolplattform som tagits fram av utvecklare som har egna barn i stadens skolor.Stockholm har polisanmält appen och hävdat att utvecklarna gjort dataintrång då de använt sig av ett api i stadens plattform.Men nu tvärvänder staden. Liberalerna skriver i ett pressmeddelande att Stockholm ingått avtal med en extern it-tjänsteleverantör vilket gör att externa utvecklare ska kunna få tillgång till stadens data och ta fram tredjepartsapplikationer på ett säkert sätt genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal. Fantastiskt ❤️ Glöm nu bara inte att berätta för förvaltningen! De är fortfarande fullt upptagna med att störa ut oss till hiskeliga kostnader för skattebetalarna. https://t.co/7Xw2ZwgMCC — Öppna skolplattformen (@oppnaskolplatt) September 9, 2021 Staden hoppas också kunna inleda en dialog med Öppna Skolplattformen.– Med denna lösning kan Stockholms stad garantera att personuppgifter hanteras på ett korrekt och tryggt sätt samtidigt som föräldrar kan få ta del av marknadens digitala verktyg i sin vardag, säger skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L). Läs mer…

Microsoft varnar Azure-användare om säkerhetsbrist

Microsoft skriver i en bloggpost att de fixat säkerhetshålet, som från början upptäcktes av Palo Alto Networks, men att de inte funnit några indikationer på att det utnyttjats.Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.De uppger också att de uppmanat en del av sina att byta inloggningsuppgifter som en försiktighetsåtgärd.I en tidigare intervju med Reuters har säkerhetsforskare vid Palo Alto Networks berättat att de kunnat bryta sig ur Azures brett använda system för containrar som används för att lagra program för användarna. På så sätt hade de kunnat få full kontroll av kluster som innehöll containrar från andra användare.Dock tillade säkerhetsforskaren att illasinnade hackare förmodligen inte använt sig av en liknande metod i en riktig attack. Läs mer…

Trots rivaliteten – Google och Cisco samarbetar kring videomöten

Nu ska personer som har Ciscos Webex som plattform kunna logga in på Google Meet och tvärtom, rapporterar Bloomberg.Syftet är att hjälpa företag som har flera plattformar eller som har bytt mellan de två plattformarna.– Vi vill att våra kunder får den magiska upplevelsen av låg friktion sa Dave Citron, produktdirektör för Google Meet, i en intervju.Han tillade också att det kommer att komma ut mer från det strategiska partnerskapet med Cisco.Samarbetsavtalet mellan de två bryter av mot den hårda kamp om att vinna marknadsandelar för digitala möten som pågått under pandemin. Cisco har haft ett hårt jobb att behålla användare och Google har haft problem att kapa åt sig användare medan konkurrenter som Zoom och Microsoft gått framåt. Läs mer…

Multimoln ställer till det för svenska företag – ”man börjar tappa kontrollen”

Varje år genomför Veeam, som levererar en mjukvara för backup och dataskydd, en global undersökning bland 3000 it-beslutsfattare om hur de använder molnlösningar och deras strategier kring detta.En sak sticker ut i årets undersökning, säger Jesper Lundin, Sverigechef på Veeam, och det är att även om användandet av molntjänster gått upp kraftigt under covid-19-pandemin och distansarbetet som följt på denna, så har molnstrategierna inte hängt med i svängarna.Över hälften, 52 procent, uppger till exempel att de har fått skjuta på arbetet med sin molnstrategi under det senaste halvåret, på grund av pandemin. Detta samtidigt som molnmiljöerna blir allt mer komplexa då organisationer runt om i världen går mot en multicloudmiljö, med tjänster från olika leverantörer som ska mappas ihop.– Man börjar tappa kontrollen över molnmiljöerna, säger Jesper Lundin. Resultaten i undersökningen visar tydligt att de strategier som organisationerna har för sitt molnanvändande har hållits tillbaka av pandemin.– Många har dragit nytta av de lättillgängliga tjänster som finns ute på marknaden, men utan att ta hänsyn till alla de implikationer det medför att lägga ut delar av sin drift och låta delar av tjänsteportföljen bestå av externa tjänster.Säkerställa ett fullgott skyddAtt molnet vuxit kraftigt under pandemin är väl känt. I den här undersökningen uppger 91 procent av deltagarna att de ökade molnanvändandet i början av pandemin, 31 procent att de gjorde det ”betydligt”. Personal på distans behövde molnbaserade samarbetsverktyg samtidigt som it-avdelningen fick utmaningar att upprätthålla verksamheten i de egna datahallarna.Jesper Lundin säger att många företag var tvungna att ställa om snabbt och plocka in tillgängliga lösningar, och då ligger molntjänster nära till hands.– Men det finns ett bristande beaktande av hur man kan hantera sina data mellan plattformar och hur man kan skydda sina data och säkerställa att man har ett fullgott skydd.– Om man får ett driftstopp i en multicloudmiljö, ett haveri som påverkar en av plattformarna, så ska man kunna återställa det och säkerställa drift på en annan plattform.Går det att flytta data?Dessutom finns mobilitetsaspekten, fortsätter Jesper Lundin.– Är det säkerställt att det finns en fullgod mobilitet mellan plattformarna, så att det går att flytta data mellan molnleverantörer eller tillbaka till on-prem (egna datacenter) om det skulle behövas. Jag tycker inte man tar tillräcklig höjd för det här.I dag finns ett stort huvudbry hos många organisationer att den här mobiliteten inte finns, hävdar Jesper Lundin.– Det finns många exempel just nu på att man valt en väg, men att det sedan är svårt att flytta data till en annan plattform.Missar helhetsperspektivetDet organisationer ofta gör när det ska gå snabbt är att titta för ensidigt på den specifika molntjänsten som ska användas utan att ta hänsyn till helhetsperspektivet.– Det finns ett alltför snävt synsätt på specifika användarcase där det kan vara väldigt försvarbart att använda en molntjänst, men man glömmer ofta bort behovet av att orkestrera data mellan plattformarna och vilka implikationer det kan få, vad gäller eventuell nertid men också eventuella legala påföljder om man inte kan skydda sina data på ett riktigt sätt.Att lösa de här frågorna ligger på cio:ns bord, säger Jesper Lundin.– De bär det yttersta ansvaret för att säkerställa att det finns en god tillgång till information och skydd av information. Jag tycker att de lite för sällan beaktar vikten av att ha en plattformsagnostisk approach till dataskydd.– Det behövs ett mer holistiskt perspektiv på data snarare än att man bara tittar på hur vissa tjänster fungerar prestandamässigt och kostnadsmässigt. Läs mer…

Intel laddar för jättesatsning på chipproduktion i Europa

Samtidigt öppnar Intel upp deras produktionsanläggningar på Irland för fordonstillverkare. Det uppger nyhetsbyrån Reuters.När Intels vd Pat Gelsinger talade på fordonskonferensen IAA i München uppgav han också att företaget kommer att presentera två nya stora europeiska chippanläggningar i slutet av året.Enligt Reuters pågår nu spekulationer om var de här anläggningarna ska placeras, och att förhandstipsen är Tyskland och Frankrike, men att även Polen, där Intel också har närvaro finns med i bilden.Vd Pat Gelsinger sade under konferensen att målsättningen är ”ett totalt projekt på 80 miljarder euro över nästa årtionde som ska bli en katalysator för halvledarindustrin”. Läs mer…

Kaseyahackarnas servrar igång igen – men vem har startat dem?

I början av juli utförde den Rysslandsbaserade hackargruppen Revil en ransomwareattacken mot mjukvaruföretaget Kaseya. I och med att hackarna kom in i Kaseyas system omfattade attacken också många kunder – bland annat svenska Coop.Efter att Vita Huset varnat för att USA var beredda att vidta åtgärder om inte Ryssland gjorde det stängde gruppen av sina servrar på darknet. Nu har de åter kommit tillbaka efter två månader men det är oklart om det är Revil som satt på dem eller om det är polisen, rapporterar Bleeping Computer.När servrarna försvann hade de drabbade företagen fortfarande inte förhandlat med hackarna för att försöka återskapa filer men efter ett tag fick Kaseya en krypteringsnyckel och uppgav att den överlämnats av en ”pålitlig tredje part”. En teori är att det är Rysslands säkerhetstjänst som lämnat över den till FBI. Läs mer…

Kedjornas säljfest vägrar ta slut

I början av sommaren pratade vi med hemelektronikkedjorna och hur de såg på det kommande året, och om årets försäljning kan nå upp i de starka siffror som vi såg 2020. Även om det såg tufft ut efter maj så fanns den sedvanliga optimismen hos kedjorna.Och idag, när Elektronikbranschen efter några månaders uppehåll, åter publicerar sitt snabbindex visar det sig att kedjorna verkar ha haft fog för sin optimism. Under årets första åtta månader har faktiskt det totala försäljningsvärdet ökat med fem procent.Det visar branschorganisationen Elektronikbranschens senaste snabbindex, som visar den ackumulerade försäljningen sedan januari av sju olika produktgrupper samt det totala försäljningsvärdet hittills i år. Siffrorna kommer från medlemsföretagen Elgiganten, Elon Ljud och Bild, Euronics, Media Markt och Netonnet.Och det finns flera orsaker till att kedjornas glada dagar håller i sig. Inte minst så fortsätter försäljningen av de omsättningsmässigt så viktiga mobiltelefonerna att öka. Detsamma gäller it-produkter och spelkonsoler. Däremot backar tv-försäljningen jämfört med förra året, bortsett från de allra största skärmarna, för vilka värdet på försäljningen fortsätter öka.– Man ska ha i åtanke att vi nu jämför med månader från 2020 som visade historiska försäljningsvolymer. Att vi ändå fortfarande har en ackumulerad ökning under detta år är imponerande, säger Klas Elm på Elektronikbranschen. Läs mer…

Ny rapport: Större investeringar i öppen källkod skulle lyfta ekonomin i EU

Stora investeringar i öppen källkod framöver skulle även ge ett lyft för såväl den övergripande ekonomin som digitaliseringen i stort, heter det i en ny rapport.Rapporten heter ”The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness, and innovation in the EU economy”.Den är gjord på uppdrag av EU-kommissionen och har genomförts av Fraunhofer ISI och OpenForum Europe.Rapporten slår fast att myndigheter och företag inom EU under 2018 investerade runt en miljard euro i open source-baserad programvara, vilket ska ha gett positiva ekonomiska effekter för ekonomin i EU på mellan 65 miljarder och 95 miljarder euro.Enligt rapporten skulle en tioprocentig ökning av bidragen till open source-projekt generera ytterligare 0,4 procent – 0,6 procent årligen till BNP och leda till 600 nya tech-startups i regionen.I rapporten drar man också slutsatsen att ett EU-finansierat nätverk av open source-kontor skulle stärka kapaciteten och accelerera ”konsumtion, skapande och tillämpning av öppna tekniker”.EU rekommenderas även att utveckla en industriell policy för öppen källkod, och inkluderar den i stora ramverk, något som har gjorts i klimatprogrammet European Green Deal och de AI-regler som unionen arbetat fram inom AI Act. Läs mer…

Med AI ska produkter bli giftfria – går igenom patent

I ett nytt innovationsprojekt ska AI användas för att identifiera farliga kemikalier redan när produkter är under utveckling genom att gå igenom den patentinformation som lämnas in. På så sätt hoppas man få fram produkter som är giftfria redan från början.Projektet drivs av Kemikalieinspektionen och Patent- och registreringsverket och finansieras av Vinnova.– Det är kostsamt för samhället och företagen att backa när en vara redan nått marknaden och de farliga kemikalierna kommit ut i miljön. Vi tror att det finns stor potential i att använda AI och patentinformation för att se till att produkter blir giftfria från början, säger Per Ängquist, generaldirektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande. Läs mer…

RTS köper Nexers driftbolag

Shortcap-ägda RTS, som för ett drygt år sedan slogs ihop med Infront IT-Partner, fortsätter satsa framåt. Nu köper man Nexer IT Services, som enligt planen blir en del av RTS från och med den 1 oktober, och då kommer att verka under namnet Real Time Services Cloud.För RTS, som har 130 medarbetare med kontor i Stockholm, Helsingborg och Örebro, är det ett sätt att utöka it-drift-affären. I samband med förvärvet drar RTS även igång ett djupare partnerskap med Nexer Group, där man tillsammans ska komplettera varandra inom molntjänster. De båda bolagen har haft ett nära samarbete redan tidigare.– Vi är väldigt stolta och glada över detta förvärv då vi stärker vår organisation med ännu fler kompetenta medarbetare med specialistkomptens och blir en starkare helhetsleverantör till våra kunder. Partnerskapet med Nexer Group innebär också att vi kompletterar och utvecklar våra tjänster så att vi kan möta marknadens krav och våra kunders behov på ett riktigt bra sätt, säger RTS vd Urban Berlinde.Köpet av Nexer IT Services innebär att RTS tar över ett 50-tal anställda. Och för Lars Kry, vd på Nexer Group, och hans kollegor är affären ett sätt att fortsätta renodla Nexer. Men han ser samtidigt fram emot ett fortsatt nära samarbete.– Då vi delar samma vision och värdegrund så känner vi en stor trygghet i att våra duktiga medarbetare får en utvecklande hemvist hos RTS samt att leveransen till våra nuvarande kunder kommer fortsatt utvecklas på bästa sätt. Vidare så ser vi en stor potential i vårt partnerskap där vi tillsammans kan erbjuda en unik helhet till såväl befintliga som nya kunder, säger han. Läs mer…

Konsultmarknaden är glödhet – hinner inte med alla uppdrag

Just nu råder stor optimism i konsultbranschen inför hösten, och konstigt vore väl annars, med tanke på den efterfrågan som råder. ”Det var extremt längesen det var så här bra tryck i branschen”, sade Consids vd Peter Hellgren i förra veckan när vi pratade om vilka projekt konsultbolagen trodde skulle dominera den kommande hösten. Och den typen av vittnesmål får man i dagsläget från de flesta konsultbolag.– Efterfrågan är enormt stark, jag har inte upplevt något liknande sedan millennieskiftet. Det är huggsexa om framför allt senior kompetens, säger Jon Persson på Cygni.Och det är långt ifrån bara ord. Det höga trycket efter konsultbolagens tjänster syns tydligt när man går igenom de noterade konsultbolagens rapporter för det andra kvartalet, som precis redovisats.Efter fem kvartal i rad med negativ tillväxt tog majoriteten av bolagens omsättning ett kraftigt glädjeskutt uppåt jämfört med hur det såg ut för ett år sedan. En del av förklaringen till den kraftiga ökningen är så klart att andra kvartalet 2020 var ett kvartal helt präglat av den då nyligen utbrutna pandemin. Men utöver den effekten finns det också en väldigt hög efterfrågan, och många bolag som vuxit via förvärv.– En tredjedel av de börsnoterade konsultbolagen visar tillväxtsiffror över 20 procent under det andra kvartalet, vilket är extremt. Den starka marknaden jämfört med pandemiåret 2020 är såklart en del av förklaringen. Dessutom har vi redan sett fler förvärv under 2021 jämfört med under hela förra året, säger Mattias Loxi, medgrundare och marknadsansvarig på Cinode, som i vanlig ordning sammanställt och tittat närmare på konsultbolagens kvartalssiffror. Rekordnivå. Medeltillväxten för de noterade konsultbolagen nådde nya höjder, 16,3 procent, under årets andra kvartal. (Klicka för större bild.) Källa: Cinode De siffrorna visar att medelbolaget växte med hela 16,3 procent under kvartalet. Och att branschen mår bra bevisas också av att det inte bara är tillväxt. Rörelsemarginalen har stigit hos två tredjedelar av konsultföretagen. Här har trenden, som vi skrivit om tidigare, varit att man under pandemin har satsat på att minska kostnaderna och bli mer effektiva. Men nu säger den totala siffran för antalet medarbetare att antalet anställda i de noterade bolagen är fler än innan pandemin tog fart.– Konsultföretagen vittnar överlag om en stark marknad. Vi ser även ett stort fokus på rekrytering hos konsultföretagen där det redan börjar bli tufft att få tag i rätt kompetens. Att arbeta med sitt nätverk av underkonsulter och partner blir alltmer avgörande för den fortsatta tillväxten, säger Mattias Loxi.Och där finns som vanligt den stora utmaningen för konsultbolagen, att lyckas rekrytera rätt personal och att hålla kvar sina anställda i en marknad som går på högvarv. Det framkommer också från Avensia, ett konsultbolag som främst jobbar med e-handel, ett område som är extra hett nu efter ett och ett halvt års pandemi.– Det är ett extremt tryck. Det är inte direkt någon som sitter på bänken, om man säger så. Att det är hög efterfrågan tror jag att alla kan hålla med om. Det finns en stor vilja att investera så det finns mycket att göra. Tittar man på e-handel har covid inte varit en bromskloss direkt. Nu handlar det bara om att kunna svara upp emot det, säger Avensias vd Robin Gustafsson. Tydligt tillväxtkvartal. Vart tredje konsultbolag visar tillväxtsiffror över 20 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal ifjol. (Klicka för större bild.) Källa: Cinode Avensia växte med drygt 27 procent under andra kvartalet, en siffra som troligen hade kunnat vara högre om man skulle kunnat leverera allt man ville.– Det finns en enorm efterfrågan på våra tjänster, så för oss handlar det mer om hur snabbt man kan växa som bolag. Det viktiga är att få in personal, och få den ombord och lära upp den. Det kan man inte göra så väldigt fort om man vill bygga en bra organisation och en bra kultur, och idag är det främst det som hindrar oss från att växa.Att det är rekordhög efterfrågan bekräftas också av den konsultrapport som bolaget Brainville gör varje halvår. I den senaste rapporten pratar man om att årets första halvår innebar en all time high gånger tre. De tre delar som nått nya högstanivåer är antalet uppdrag, antalet annonsörer samt värdet av uppdragen. Bolaget ser också en tydlig effekt av att man förbereder sig på ett liv efter pandemin i att efterfrågan på chefer och projektledare var väldigt hög.– Nu ser vi ett rejält uppsving vad gäller antalet lediga konsultuppdrag. Utbudet av uppdrag har ökat kraftigt, med drygt 40 procent fler lediga uppdrag än förra halvåret. Trenden är densamma både i Sverige och i övriga Norden och framför allt märks ett starkt sug efter utvecklare , konstaterar Brainvilles vd Manuel de Verdier och tror att det finns en hel del förhoppning om en mer normal tillvaro bakom den skenande efterfrågan . Säljarnas marknad. Utbudet av konsultuppdrag har ökat med drygt 40 procent jämfört med förra halvåret. Källa: Brainville – Förmodligen är det vi ser nu någon form av glädjerusning efter konsulter, när man tror sig ana pandemins slut så småningom. Minskade restriktioner, i kombination med allt fler vaccinerade och numera väletablerade och välfungerande rutiner för distansarbete, bidrar helt klart till en känsla av mera normalitet och stabilitet på marknaden.Samtidigt ser Brainville en ny trend i rapporten, som tveklöst är väldigt pandemirelaterad, och som ändrar utbudssituationen något, både för köpare och säljare. Det är att distansarbetet numera är ett ganska normalt inslag på arbetsmarknaden. Under första halvåret var drygt 20 procent av uppdragen distansuppdrag. Innan pandemin var det knappt en procent av uppdragen som var på distans.– Om man kan sitta var som helst blir det en öppnare marknad där alla får slåss om alla uppdrag. Har man bra kompetens kan man välja de uppdrag som är mest intressanta, säger Manuel de Verdier. Läs mer…

Tyskland satsar 30 miljarder på europeisk halvledarproduktion

På det här sättet ska både tysk och europeisk digital suveränitet stärkas. Det framkom under ett samtal som Tysklands finansminister Peter Altmaier hade med 50 representanter från både europeisk och internationell halvledarindustri för att uppmuntra dem att investera i Tyskland.Det skriver nyhetstjänsten Euractiv.– Tillräcklig tillgång till microchipp kommer att vara en konkurrensfaktor för alla globala ekonomier under de närmaste åren, sade Altmaier under en presskonferens.– Det innebär att vi måste agera om vi vill behålla vår tekniska suveränitet.Inom ramen för den europeiska satsningen ”Important Projects of Common European Interest” (IPCEI) – som är ett av EUs viktigaste subventionsverktyg för att stimulera investeringar och minska importberoendet – så ska tyska regeringen investera runt tre miljarder euro i syfte att främja och kunna behålla produktionsanläggningar längs hela halvledartillverkningens värdekedja.Satsningen motiveras framför allt med den rådande halvledarbristen som har slagit mot produktionen i en rad branscher.Den europeiska tillverkningen av halvledare har under många år halkat efter i ett internationellt perspektiv. Europas andel av tillverkningen har minskat från 35 procent 1990 till dagens nio procent, men EU-kommissionen vill vända den här trenden och har satt som mål att 30 procent av den internationella produktionen ska ske inom EU vid 2030. Läs mer…

Därför låter inredaren någon annan utreda it-behovet

Intrx, som tidigare hette Butikskonsult, har cirka 80 anställda i Kumla med verksamhet i bland annat Sverige, Finland, Tyskland och Danmark. Bolaget jobbar med att designa, utveckla och inreda butikslokaler, interiörer och offentliga utrymmen. När det gäller bolagets it har man valt att ta in Visolit som strategisk partner med helhetsansvar för bolagets it-behov.– Vi känner hur it växer och utvecklingen går väldigt fort, men det är svårt att klara det som företag. Nu köper vi en tjänstebaserad it-lösning med ansvaret hos Visolit, vilket är mycket bättre än att vi äger vår it själva. Det var tydligt för oss att gå vägen mot tjänstebaserad it och vi har stort förtroende för Visolit som med sin kompetens kan ta hand om hela vårt behov av it, säger Johan Forsberg, strategisk inköpare på Intrx.Bland de it-utmaningar man haft finns behovet av att ta fram visualiseringar av interiörer som kunderna kan granska innan interiören byggs, något som ökar datamängderna drastiskt.– Med visualiseringarna kan vi visa kunderna vad vi kan skapa. De får en bild av butiken innan vi levererar och kan justera och flytta om objekt i interiören. Det skapar en interaktion med våra kunder. Då behöver vi en partner som kan driva detta åt oss för vi kan inte addera mer it-resurser själva, säger Johan Forsberg.I det nya avtalet ingår Microsoft 365, hantering av klienter, datacentertjänster och hantering av kritiska affärsapplikationer, men även it-funktioner som problemhantering, proaktivitet, samverkan, ledning och strategiskt partnerskap. När Intrx får problem räknar man med att Visolit kommer att hantera ärendet snabbt.– Visolit är en lokal partner och framför allt en framåtlutad leverantör som är proaktiv. Det är viktigt för oss att Visolit ska bli som en avdelning hos oss, en resurs som vi gör saker gemensamt med. Visolit tar ansvar och ger oss hjälp, och har en vinnarlust som jag gillar. Vi ställer en massa krav med effektmål att frigöra vår it och få mer tid för affären, men vi hade också roligt under upphandlingen och det är viktigt med en bra relation, säger Johan Forsberg.Avtalet mellan Intrx och Visolit är på fem år med möjlighet till utvärdering efter tre och fyra år. Det ingår också en balansering av resurser, med livscykelhantering av servrar och applikationer under terminering till fasta priser. Och för Intrx skapar det, enligt Johan Forsberg, en flexibilitet att kunna anpassa sig efter marknadsläget.– Vi har positiv syn på marknadsutvecklingen. Ny teknik kommer till och vi behöver dra nytta av den utvecklingen. När alla butiker kan öppna upp efter pandemin kommer nya möjligheter, men också på ett nytt sätt. Vi ser en enorm marknad med framtidens butiker och restauranger och med Visolits flexibla och skalbara it-tjänst kan vi växa eller krympa efter behov, säger han. Läs mer…

Svenskt AI-projekt ska underlätta att bedöma lämplighet i trafiken

Projektet går under namnet Dash, som står för Driving Assessment in Healthcare, och genomförs vid Örebro universitet. Med artificiell intelligens och ögonspårningsteknik ska läkare få ett mer objektivt underlag för att fatta bättre beslut om patienters medicinska lämplighet att ha körkort, uppger universitetet i ett pressmeddelande.Med de här teknikerna ska de förses med mer data om patientens bilkörning.Ravi Chadalavada, doktorand vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, säger i pressmeddelandet att det i dag inte finns något sätt att veta hur mycket en sjukdom faktiskt påverkar en patients bilkörning.– Det är ett problem inom hälso- och sjukvården, läkare kan känna att det är elakt att ta bort körkortet när patienten har kört bil hela sitt liv. Sjukhusen använder bland annat frågeformulär och simulatorer för att bedöma körprestanda, men när vi intervjuade vårdpersonal lärde vi oss att det finns ett stort utrymme för förbättringar på detta område.– Vårt system kan vara ett bra verktyg för att ta itu med bristerna i de befintliga lösningarna. Genom att låta patienten köra bil med våra glasögon på sig, så kan vi generera en rapport till läkaren som då kan ta ett beslut utifrån faktiska data.Ravi Chadalavda tillägger att systemet även kan göra så att människor som inte behöver sluta köra bil inte heller ska tvingas göra det. Läs mer…

Komponentkrisen leder till pc-brist – ”det gäller för kunden att vara flexibel”

Den för pc-branschen inte helt vanliga situationen att det råder stark efterfrågan och försäljningen pekar spikrakt uppåt, samtidigt som bristen på halvledare slår mot produktionen, har gjort att de stora pc-tillverkarna har svårt att få ut datorer i den takt som köparna önskar.Den här speciella situationen råder över hela världen och nyligen sade HP:s vd Enrique Lores i en intervju med Wall Street Journal:– Vi säljer allt vi bygger. Efterfrågan fortsätter att vara stark och orderstocken fortsätter att öka.Vissa produkter särskilt utsattaSamma situation råder i Sverige. Mats Jentzen, som är chef över klientförsäljningen på Dell, säger att det finns en obalans mellan tillgång och efterfrågan, som en följd av komponentbristen men han tillägger att det hittills gått att lösa.– Det varierar väldigt mycket mellan olika produktområden och över tid, vad det är som det råder brist på, det är nästan som aktiemarknaden som går upp och ner.– Men det gäller för oss att kunna visa på alternativa produkter och för kunden gäller det att vara flexibel, även om man är van att köpa en viss maskin. Då brukar vi kunna navigera oss fram till en lösning, trots den här situationen.Även om det skiftat över tid vad för sorts produkter som det varit brist på under pandemin, så är det vissa produkter som varit särskilt utsatta, säger Mats Jentzen.Externa skärmar efterfrågade– Externa skärmar har ökat oerhört mycket, och det har naturligtvis med distansarbetet att göra. Folk vill ha större och mer högupplösta skärmar. Men det har varit stor efterfrågan på mer kraftfulla enheter och arbetsstationer, tillbehör som headset och produkter för videokonferenser.Finns det en frustration ute hos kunderna om de inte får det de vill ha?– Både och. En del är medvetna om situationen. Det här är ju något som inte bara drabbar it-branschen, utan allt som har en halvledare i sig, från bilar till kylskåp. Men det är klart att vissa är frustrerade och vill att det bara ska lösas. Mindre företag som inte har en stor it-avdelning kan vara sårbara om de inte får igång sina projekt.– Det har blivit ännu viktigare att planera sina inköp över en längre period, vara flexibel och prata med oss och våra partner. Planerar man ett större utbyte är det bra att berätta det i god tid så att det inte kommer som en överraskning. Vi har ändå levererat stora volymer under hela pandemin och har stabil leveranskedja.Säljer allt som byggsPrecis när pandemin startade trodde analytikerna att den skulle innebära ett hårt slag mot pc-branschen men det blev precis tvärtom. Efterfrågan på pc har skjutit i höjden och på frågan om när det varit som mest tryck svarar Mats Jentzen att det är just de här dagarna på sensommaren, eftersom många organisationer tog nya investeringsbeslut under första halvåret och la order i våras, som sedan levererades under sommaren eller nu i början av hösten.– Det är olika saker som driver efterfrågan. Men då under första halvåret var det många som insåg att vi skulle fortsätta med distansarbetet ännu en tid och tog nya beslut.– Men sedan har hela pandemin drivit på digitaliseringen och it och pc:n har fått en mycket mer central roll. Just nu är det väldigt hektiskt. Vi säljer också allt som vi bygger.Viktigt vara ute i god tidÄven i återförsäljarledet växer orderstockarna. Men Mats Löwnander, chef över hårdvara och tjänster på Atea, säger att de levt med leveransbrist i ett års tid nu, och lärt sig att hantera situationen.– Det vi har fått lära oss tillsammans med kunderna är att vara ute i god tid. Vi vet nu att vi måste lägga beställningar ett halvår före. Här har vi en fördel i vår storlek. Eftersom vi har så många köpande kunder vågar vi köpa på oss produkter.– Det kan fortfarande vara brist på enskilda produkter, men jag tycker ändå att det ser väldigt bra ut inför hösten.Mats Löwnander säger att frustrationen hos kunderna var större i början av pandemin, då många organisationer ville köpa på sig produkter för att försäkra sig om att klara distansarbetet.– I början fanns det definitivt en frustration, men då fanns heller inte möjligheten att vara proaktiv. Jag tycker att den har dämpats nu när vi har kunnat arbeta efter längre planer. Det här panikbehovet som fanns då har också kylts av. Läs mer…

AWS väntas plocka bort mer innehåll som strider mot molntjänstens regler

De närmaste månaderna kommer Amazon Web Services, AWS, att rekrytera en mindre grupp som ska utveckla expertis på området och samarbeta med externa analytiker för att bevaka framtida hot.Det är en satsning som lär blåsa liv i debatten om hur mycket makt de stora techbolagen ska ha i frågor som kan begränsa yttrandefrihetenDet här skriver nyhetsbyrån Reuters, som hänvisar till källor.AWS skapade rubriker förra veckan då de stängde ner en webbplats som kördes på deras infrastruktur och som innehöll IS-propaganda och hyllningar till självmordsbombare.I januari slängde de även ut den sociala medier-appen Parler från deras molntjänst efter stormningen av amerikanska kongressen, där den här appen ansågs ha ett ansvar eftersom den inte modererat sitt innehåll tillräckligt.I ett uttalande till Reuters säger AWS:”AWS Trust & Safety arbetar för att skydda AWS kunder, partners och internetanvändare från illasinnade aktörer som försöker använda våra tjänster för kränkande eller olagliga syften. Då AWS Trust & Safety görs medvetna om kränkande eller olagligt beteende på AWS tjänster så agerar de snabbt för att utreda och interagera med kunder för att vidta lämpliga åtgärder”.”AWS Trust & Safety förhandsgranskar inte våra kunders innehåll. Då AWS fortsätter växa så förväntar vi oss att den här gruppen kommer att fortsätta växa”, tillägger de. Läs mer…

Därför väljer Västerbotten svenska kommunikationstjänsten

Svenska Compodium är ett av de bolag som ridit på det ökande behovet av digitala möten. Nu har bolaget, som framför allt satsat på att erbjuda säkra digitala kommunikationstjänster, tagit hem ett avtal i Västerbotten, där man ska förse Region Västerbotten och 16 kommuner med sin videokommunikationstjänst Vidicue. Avtalen är tecknade via Compodiums strategiska partner Inera och de kommuner som ingår i avtalet är Bjurholm. Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele och Örnsköldsvik. Charlotte Berg, vd Compodium Compodium konstaterar att kommunernas behov av att kunna hålla distansmöten ökat, och att det även gäller för konfidentiella samtal där känsliga personuppgifter hanteras. Idag använder kommunerna främst tjänsten inom socialtjänst, elevhälsa och medborgarstöd. Men Vidicue kan användas för alla digitala möten, där sekretessbelagda uppgifter och känslig information tas upp för att säkerställa att offentlighets- och sekretesslagen, datahanteringslagen samt GDPR följs.Varje inbjuden deltagare identifierar sig elektroniskt, med till exempel bank-id eller Freja e-id innan mötet, och identifikationskravet gäller även den som organiserar mötet.– Många fler än tidigare använder digitala möten och vi är övertygade om att behovet av en säker videokommunikationstjänst kommer att hålla i sig nu när distansarbete har blivit en del av vår vardag. Förutom nya kunder utökar våra befintliga kunder användningen och skalar upp tjänsten med fler mötesrum, säger Compodiums vd Charlotte Berg, som säger att intresset är stort nu, vilket inte minst märks hos bolagets partner.– Vårt partnernätverk är drivkraften till att många inser vikten av en säker videokommunikationstjänst där känslig information behandlas och våra partner är mycket viktiga för oss för att kunna hantera det stora intresset för Vidicue. Läs mer…

Stänger du av kameran på mötet? Då blir du mer produktiv

Kan det verkligen vara mer produktivt att stänga av sin kamera på videomötet? Ja det kan det visar ett fyra veckor långt experiment som forskare från Eller College of Management vid University of Arizona har genomfört. Det rapporterar CNBC. Kameran gör att många känner sig väldigt iakttagna under videomöten så de fokuserar på hur de ser ut och hur de kan uppfattas. Genom att ta bort video så slutar deltagarna att koncentrera sig på sina egna ansikten och koncentrerar sig i stället på vad mötet handlar om enligt forskarna.Anspänningen av att fokusera på sig själv kan också bidra till extrem trötthet – ett fenomen som uppmärksammats på senare tid.Därför anser forskarna att mötesdeltagare själva måste få bestämma om kameran ska vara på eller av. Bland annat föreslår de att man varje morgon tar sig en titt på dagens möten och i förväg bestämmer om kameran ska vara på eller av. Kanske vill man ha kameran på om man ska prata med sin chef men inte på det stora personalmötet. Läs mer…

Boost för fintech när försäkringsbranschen öppnar för datadelning

Första halvåret i år har fintechmarknaden varit glödhet. I somras köpte amerikanska Square upp australiska Afterpay – en nätt affär värd 250 miljarder kronor. Och i Sverige slås rekord på fintechmarknaden konstateras i en KPMG-rapport, Pulse of Fintech. Klarna dominerar och har dragit in 1,9 miljarder dollar i två investeringsrundor.Och Sverige har fortsatt en förhållandevis stark position på fintechmarknaden konstaterar Karin Sancho som är chef för finansiella tjänster på KPMG Sverige.– Ja, den utvecklingen kvarstår. Jag skulle säga att det hänger ihop med att våra banker digitaliserades tidigt och att vår företagsvärld också är digitaliserad, bredbandsutvecklingen och den digitala mognaden. Vi har också investerare som förstår och ser möjligheter, säger hon.– Kanske finns det mer pengar att investera i London men det är framför allt där och i Norden det händer i Europa.Försäkringsdata öppnasFramåt tror Karin Sancho att teknik för försäkringsbranschen – kommer att driva på utvecklingen. Orsaken är att EU arbetar med en reglering för att öppna för datadelning mellan försäkringsbolag – liknande betaltjänstdirektivet PSD2 som innebär att banker måste ge tredjepartsleverantörer tillgång till bankkunders data, förutsatt att kunderna gett sitt tillstånd.– Jag upplever att insuretech växer fort – när marknaden får koll på mer data kan de bygga olika nivåer av tjänster ut till kund. Karin Sancho. Och även om nya aktörer kommer att få tillgång till försäkringsmarknaden så innebär det inte att de gamla aktörerna behöver vara hotade konstaterar hon.– När open banking kom blev det ju inte alls den disruption som många var rädda för. Api-utvecklingen har varit viktig och bra och vi har också fått lite bättre tjänster. Kunderna har inte lämnat traditionella banker för nya aktörer.I stället har förändringen skett stegvis och bankerna köper idag tjänster från de olika fintechbolagen eller samarbetar med dem på olika sätt.Nya nischerVid sidan av det har nya nischer vuxit fram som fintechbolagen skapat – exempelvis Klarnas inom e-handeln. Och samma sak kan ske inom försäkringsbranschen tror Karin Sancho.Andra växande områden som hör till fintechklustret är det som kallas wealthtech som handlar om automatiserad rådgivning med AI i botten och regtech – teknik som hanterar regleringar åt finansiella aktörer.– I stället för att behöva implementera det själva kan de köpa in det som en tjänst, säger Karin Sancho.Läs också: Så ska svenska tech-startups slå igenom i USA och TysklandNy våg av europeisk teknik i toppklass – ”innovationen bättre än någonsin” Läs mer…

Raderade över 20 000 filer efter att ha blivit sparkad

En 35-årig kvinna från New York erkänner sig skyldig till att ha raderat data från en icke namngiven amerikansk kreditförening efter att hon blivit avskedad.It-avdelningen dröjde dock med att stänga av hennes konto och två dagar efter att hon avskedats loggade hon in och lyckades radera 20 433 filer och 3 478 kataloger under 40 minuter, totalt runt 21,3 gigabyte, rapporterar The Register.”De raderade uppgifterna inkluderar filer relaterade till ansökningar om inteckningslån som mottagits av Credit Union, liksom innehållet i en mapp märkt”! Cynet Ransom Protection (DON’T DELETE) ”, en mapp som innehåller information relaterad till Cynets anti-ransomware-mjukvara”, skriver domstolen. Läs mer…