Sjöviksbor vill se åtgärder på väg 190

SjövikVägen mellan lanthandeln och idrottsplatsen på väg 190 i Sjövik är inte säker. Det anser trafikgruppen i Föreningen Sjövik, som bjöd in till ett välbesökt möte i Sjöviksgården med förhoppning om en rad åtgärder.

Det är en sträcka på 1 100 meter mellan Hagströms lanthandel och avfarten till idrottsplatsen som diskuterades på mötet i torsdags. På plats fanns förutom lokalinvånare även tjänstemän från kommunen, politiker samt representanter från polisen och Trafikverket.
– Det går mycket tung trafik med 300 tunga lastbilar förbi här varje dygn och många bromsar inte ner till 50 kilometer i timmen utan susar förbi i 70, det är ett under att ingen allvarlig olycka har skett, säger Toril Grastvedt, ordförande i Föreningen Sjövik.
Under våren 2019 kartlade medlemmar i föreningen flera trafikfaror och spelade även in en film. Resultatet är fyra specifika riskområden:
• Lanthandeln: Backkrönet norr om affären skymmer utsikten till in/utfarten och i dagsläget är hastigheten förbi här mycket hög.
• Östad kyrka: En smal trottoar går mellan väg 190 och kyrkogårdsmuren norrut mot Östad skola där skolbarnen går/cyklar. Trottoaren sköts varken sommar- eller vintertid och är en fälla för skolbarnen som kläms mellan trafiken och muren.
• Östad skola: Det finns ingen markering, varken skylt eller markering i vägbanan som talar om för trafikanterna att de passerar en skola. Övergångsställe saknas för de barn och ryttare som bor på andra sidan vägen. Några meter norr om skolan ökar hastighetsgränsen från 50 km/h till 70 km/h.
• Idrottsplatsen: Utfarten från Krokavägen ligger där tillåten hastighet är 70 km/h och majoriteten bilar och hästtransporter måste ta sig över i motsatt körbana, där förarna från Alingsåshållet i bästa fall precis sänkt hastigheten från 90 km/h till 70 km/h.
Trafikgruppen har även listat förslag på åtgärder (se faktaruta) som presenterades.
– Det var ett bra möte med mycket folk och både polisen, Trafikverket och politikerna tog till sig och förstod, nu får vi se vad vi kan få ut av detta, säger Toril Grastvedt.
Efter mötet ska Föreningen Sjövik även kontakta Länsstyrelsen, vars representant inte kunde komma.
– Länsstyrelsen har en viktig roll med ansvar för den här typen av vägar.
Förslag på åtgärder
• Två rondeller, en vid Hagströms lanthandel och en vid skolan. • Avkörningsfil vid Hagströms lanthandel för trafiken från Alingsåshållet. • Ett säkert räcke utanför Hagströms lanthandel. • Chikaner – vid skolan med kullerstenar samt infarten till idrottsplatsen. • Bättre markering vid skolan. • Markera i vägen ”skola 30 km/h”. • Sänkt hastighet. 30 km/h utanför skolan och övrig sträcka 40 km/h, alternativt 30 km/h hela sträckan (1 100 meter). • Fartkamera. • Elektronisk varningstavla. Läs mer…