Beskedet: Beslut om kärnbränsleförvar kommer i januari

Regeringen kommer att ge besked om slutförvaret av kärnavfall 27 januari, uppger miljöminister Annika Strandhäll.
Regeringen kommer att fatta beslut om slutförvar av kärnbränsle den 27 januari. Det beskedet gav klimat- och miljöminister Annika Strandhäll vid en presskonferens på onsdagen.
– Vi är nu i slutfasen, sa Annika Strandhäll på pressträffen.

Det blir då nästan på dagen tre år efter att Mark- och miljödomstolen kom med sitt besked att ansökan från SKB (Svensk kärnbränslehantering) inte kunde tillåtas enligt miljöbalken och frågan lämnades över till regeringen.
Sedan dess har regeringen utrett frågan om ett slutförvar enligt SKB:s metod och fått in kompletteringar och yttranden från SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Kärnavfallsrådet och andra aktörer.

Läs mer: Experten: Så placerar sig länderna i slutförvarsracet

Nu är regeringen nöjd med det underlag som finns, meddelar miljöministern.
– Vi har allt underlag som behövs för att skriva fram beslutet.
På regeringen bord ligger även frågan om slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR. Ett beslut om SFR ska tas av regeringen 22 december, meddelade Annika Strandhäll på pressträffen.
Frågan om hur det använda kärnbränslet från svenska kärnkraftverk ska slutförvaras har diskuterats och utretts sedan tidigt 1970-tal.

Läs mer: Kärnavfallsrådet om slutförvaret: ”Det finns fortfarande osäkerheter”

Formellt sett heter det Kärnbränsleförvaret. Det planeras på 500 meters djup i berget i Forsmark och ska kunna ta emot 12 000 ton använt kärnbränsle. Det beräknas kosta ungefär 19 miljarder kronor.
En av de frågor där det har rått störts oenighet handlar om kopparkapslarnas beständighet mot korrosion. SSM har givit klartecken till slutförvarsmetoden KBS-3, medan en rad forskare har ifrågasatt den.
Annika Strandhäll fick frågor om den konflikten på pressträffen.
– Jag är inte expert på kopparkapslar. Mern SSM är det, svarade hon.
TT: Blir det ett positivt beslut?
– Det är inget jag kan ta ställning till här i dag. Det är baserat på de beslutsunderlag som håller på att skrivas fram. Sedan finns det formella krav när vi är i den här fasen, att det ska ske en formell slutkommunicering. Det finns krav på att den ska vara 30 dagar. Därför landar vi i slutet på januari.

Vägen mot ett slutförvar

1976 startade de svenska kärnkraftsföretagen sitt forskningsprojekt Kärnbränslesäkerhet, KBS.1977 startade geologiska studier med provborrningar på flera platser i Sverige. Stora protester från lokalbefolkning satte stopp 1985.1983 kom den tredje rapporten i KBS-projektet där slutförvarsmetoden KBS-3 presenteras.1992 inleds förstudier för slutförvar i åtta kommuner. Den första kommunen var Storuman.2000 har SKB valt ut tre platser som lämpliga: Forsmark, Simpevarp-Laxemar i Oskarshamn och Tierp. Fullmäktige i Tierp röstar emot ytterligare undersökningar.2002 startar platsundersökningarna på allvar i Forsmark och Oskarshamn, de enda två ställen där medborgaropinionen varit positiv till ett slut- förvar.2009 är analyserna från platsundersökningarna avslutade och den 3 juni väljer SKB:s styrelse Forsmark som bästa platsen för slutförvaret.2011 lämnar SKB in ansökan till mark- och miljödomstolen och till SSM om ett kärnbränsleförvar i Forsmark för 12 000 ton avfall, och en utbyggnad av mellanlagret samt en kapselanläggning i Oskarshamn.2017 i september startar förhandling i mark- och miljödomstolen. Domstolens yttrande och ett yttrande från SSM lämnas till regeringen den 23 januari 2018.2022 Regeringen väntas ta beslut 27 januari. Läs mer…

Musk vill testa hjärnchippet Neuralink på människor 2022

Neuralink har hittills testat sitt hjärnchip på en gris och en apa. Grundaren Elon Musk hoppas att personer med allvarliga ryggmärgsskador blir näst på tur.
Med Neuralink vill Elon Musk utveckla tekniker för att människor ska kunna kommunicera mer med datorer enbart med sina tankar. Nästa år hoppas han ta ett steg närmare den drömmen.
I april i år laddade bolaget upp en video på Youtube på den nioåriga makaken Pager. Hon hade fått två av bolagets implantat inopererade, på var sin sida av hjärnan, vilket gjorde det möjligt för Pager att spela tv-spelet Pong med utan en handkontroll. Rörelserna på skärmen avgjordes av hennes hjärnaktivitet.

Under en livesänd intervju på The Wall Street Journals CEO Council Summit den 7 december berättade Elon Musk om sina senaste planer. 2022 hoppas han kunna testa sitt hjärnchip på personer med allvarliga ryggmärgsskador. En viktig förutsättning för det är att den amerikanska livsmedels- och säkerhetsmyndigheten FDA godkänner chippet. 

Läs mer: Individanpassad teknik mot depression: ”Ett konceptuellt nytt sätt att tänka” 

Elon Musk har tidigare uppgett att tekniken skulle testas på människor redan i slutet av 2020. 
Neuralink genomför just nu en rad tester för att se till att chippet är både säkert och pålitligt, och att det går att ta bort utan att orsaka skador.  
Under konferensen sa Elon Musk också att han tror att Neuralink har en chans att ge en person med ryggmärgsskada full kroppsfunktionalitet igen, alltså att de skulle kunna använda sina armar eller gå igen. Även om han säger att han inte vill väcka för mycket hopp kring detta, uppger han ändå att han är säker på att det här är möjligt. Läs mer…

Lista: Svenska söktrender på Google 2021

Einar, tantra och pandemin. Svenskarnas söktrender under året präglades av aktuella händelser – och nyfikenhet, visar statistik från Google.
Google har i princip monopol på omvärldens tillgång till sökbar information, och ger varje år ut en rapport där söktrender för året framgår.
För 2021 är det föga förvånande en viss pandemi som har satt rejäla spår i hur vi letar efter information online. Covidbevis, PCR-test och hur många i landet som är vaccinerade förekommer alla bland de vanligaste sökningarna enligt Googles statistik.

”Från sökningar på covidbevis och hälsa i stort till frågor om vaccinationsstatistik och antikroppar, så är pandemins avtryck fortsatt tydlig i svenskarnas sökningar när vi försökt navigera vardagen under året som gått”, skriver Andrea Lewis Åkerman, kommunikationsansvarig på Google i Sverige.

Läs mer: Källa: Här är alla Apple-prylar som släpps nästa år

Squid game, Einar och Mars
Svenskarna har dock inte enbart oroat sig för pandemin och den egna hälsan. En tydlig nyhetstrend syns i listorna, namn som Magdalena Andersson och Einar trängs med Gamestop-aktien och herrarnas EM-turnering i fotboll.
Även tv-seriesuccén ”Squid game” har en självklar topplats bland söktrenderna.
Något mer förvånande är kanske att svenskarna till synes ofta undrade både vad man ska göra när man har tråkigt och hur lång tid det tar att resa till Mars. Huruvida det finns ett samband är oklart.
Googles söktrender sammanställs av aggregerad data, porr och liknande potentiellt stötande innehåll är dock bortfiltrerat från topplistorna.

Läs mer: Vad är det för objekt månbilen Yutu 2 har fått span på?

Årets mest trendande sökningar
1. EM 2021
2. Einar
3. Squid Game
4. Premier League
5. Eurovision 2021
6. iPhone 13
7. OS 2021
8. Covidbevis
9. Champions League
10. Handbolls-VM

Läs mer: Playstation jobbar på sitt eget Xbox Game Pass

Nyheter och händelser
1. Einar
2. Covidbevis
3. GME stock (Gamestop)
4. Christian Eriksen
5. Lars Vilks
6. Magdalena Andersson
7. Göran Lambertz
8. Ethereum kurs
9. RS-virus
10. Afghanistan

Läs mer: Video: Roboten har kusligt mänskliga ansiktsuttryck

Hur?
1. Hur många har vaccinerats i Sverige?
2. Hur blir sommaren 2021?
3. Hur långa längdskidor ska man ha?
4. Hur lång är en handbollsmatch?
5. Hur länge smittar en förkylning?
6. Hur många arbetsdagar på ett år?
7. Hur många medaljer har Sverige i OS 2021?
8. Hur länge har man antikroppar?
9. Hur ofta TBE-vaccin?
10. Hur lång tid tar det att åka till Mars?

Läs mer: Spinlaunch har testat acceleratorn som ska slunga upp satelliter

Vad?
1. Vad kostar det att ladda en elbil?
2. Vad är RS-virus?
3. Vad är tantra?
4. Vad är skyddspersoner?
5. Vad kan man göra när man har tråkigt?
6. Vad är talibaner?
7. Vad betyder walla?
8. Vad är fotosyntes?
9. Vad händer i Afghanistan?
10. Vad är PCR-test? Läs mer…

”Elbilen kräver laddning – sluta ta bort parkeringsplatser”

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.DEBATT. En elbil behöver inte åka till en tankstation utan kan laddas när den står partkerad, vid bostad eller arbet. Det är därför paradoxalt att politiken går mot färre parkeringsplatser på kvartersmark, skriver Ander Ydstedt, KAK.
Intresset för elbil stort och ökar. Varannan personbil som säjs är laddbar och var fjärde är en elbil. Samtidigt genomförs nu en politik som går tvärt emot ökad andel elbilar. För att kunna laddas behöver nämligen tillgång till parkering, men många kommuner arbetar konsekvent för att minska tillgången på p-platser på kvartersmark, i anslutning till boende och arbetsplatser. En statlig utredning har nyligen kommit med föreslag som ger kommunerna möjlighet att minska kraven på parkering.
De flesta som ska välja bil ser med rätta behovet av en egen parkeringsplats för att kunna ladda bilen över natten som en förutsättning för att skaffa elbil. Enligt en ny  Skop-undersökning gjord på uppdrag av KAK ser en stor majoritet av svenskarna (64 procent) det som helt nödvändigt med en egen parkeringsplats med möjlighet att ladda om de skulle köpa en elbil. 

Det är helt rimligt resultat. Den genomsnittliga körsträckan med bil i Sverige är cirka 3 mil per dag, men det skiljer sig naturligtvis mycket mellan olika bilar och över året. De flesta svenska bilister skulle dock sannolikt klara sig utmärkt med nattladdning och för den delen även en bil med batterikapacitet för mindre än 100 kilometers räckvidd. I praktiken används större batterikapacitet bara någon gång per år men med stora miljöeffekter från produktion och ökad vikt som följd.
En stor fördel med elbilen är att den inte kräver att man uppsöker en särskild tankstation utan att man kan få bilen uppladdad när den ändå är parkerad. Ändå är fokus i den politiska debatten helt på snabbladdning i publika miljöer som belastar elsystemet, både produktion och elnät.
KAK har också varit i kontakt med elbolagen i de tre storstäderna som bekräftar bilden av det inte heller finns kapacitet till snabbladdning i någon större utsträckning än i dagsläget. Dessutom påverkas batteriers livslängd av snabbladdning.  
Ett antal utredningar slår fast fördelarna med ”normalladdning” i samband med parkering. Inte minst med tanke på det tidvis ansträngda läget för vårt elsystem.
Utredningen Sverige utan fossila drivmedel 2040 (SOU 2021:48) föreslår att ”Laddinfrastrukturen bör integreras i elnätet på ett effektivt sätt genom att en stor del av laddningen sker vid lägre effektnivåer och utnyttjar olika möjligheter till så kallad efterfrågeflexibilitet, för att den tillkommande el- och effektefterfrågan inte ska bidra negativt till de kapacitetsproblem som finns i delar av elnätet i dag”.
Den självklaraste formen av ”efterfrågeflexibilitet” är att ladda över längre tid och helst på natten. Detta är också den vanligaste formen av laddning av elbilar. Enligt Boverket sker omkring 80–90 procent av laddningen vid enskilda parkeringsplatser, vid bostad eller arbetsplats, där bilen står uppställd över längre tid
Det är därför paradoxalt att politiken både nationellt och i många kommuner går mot färre parkeringsplatser på kvartersmark för boende och arbete – den parkering som lämpar sig bäst för laddning. I ovan nämnda utredning, Sverige utan fossila drivmedel 2040, finns begränsningar kring parkering (parkeringstal vid byggande, statlig parkeringsskatt) som styrmedel för ett ”transporteffektivt samhälle”. En annan aktuell utredning, Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU2021:23) föreslår att kommunerna inte längre ska behöva ställa krav på parkeringsplatser vid nybyggen.
Stat och kommuner måste göra en 180-graders sväng i parkeringspolitiken för att underlätta för fler laddbara fordon. Detta gäller särskilt i de områden där tillgången till fastighetsnära parkering är sämre – vilket sammanfaller med de områden där belastningen på elsystemet är störst. Ökad elektrifiering av biltrafiken kräver att det finns parkeringsplatser.
Ander Ydstedt, ordförande, expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK) Läs mer…

Första bilderna på kommmande elbilen Lexus RZ

Den beskrivs som ett japanskt alternativ till EQC och Audi E-tron. Här är el-crossovern Lexus RZ – som kommer till Sverige redan under 2022.
Det är många som ställt sig frågan om hur Lexus förhåller sig till elbilar. Toyotakoncernen har ju länge hållit på med elektrifiering, men visat ett svagt intresse kring att gå över till laddbart.
Visst, Lexus har nu lanserat en laddhybrid och sedan tidigare finns det en elbil i modellfloran. Den senare kan dock inte annat än sägas vara en riktig kompromissprodukt.

En ”riktig” elbil
Men nu blir det ändring på det. Under 2022 ska tillverkaren lansera en ”riktig” elbil. Den nya modellen som går under namnet RZ är Lexus tappning av Toyota Bz4x, och bygger på den elektrifierade grundarkitekturen E-TNGA.

Läs mer: Allt vi vet om kommande elbilen Polestar 3

Utseendemässigt så avslöjar de första bilderna att man har byggt vidare på sitt koncept LF-Z – en bil man i våras sa skulle ”bära märket in i framtiden”.
Få detaljer kända
Ännu så länge har Lexus inte avslöjat något om specifikationerna, men Toyotas elbil har strax över 70 kWh i batterikapacitet samt en räckvidd på 450 km WLTP.
I Toyota-fallet kommer bilen att erbjudas med antingen en eller två motorer med upp till 160 kW motoreffekt. Troligtvis kommer Lexus RZ få mer prestanda än så för att kunna hävda sig i konkurrensen med kollegorna i premiumsegmentet.

Lexus RZ. Foto: Lexus

Som kontrast mot Toyota-elbilens något tama effekt kan sägas att  nämnda koncept LF-Z hade motsvarande 540 hästkrafter och acceleration 0-100 km/h klarades av på tre sekunder. Batterikapaciteten här var på 90 kWh och räckvidden skrevs till över 500 km.

Läs mer: Kia visar EV9 – en glimt av kommande storsuven

Ytterligare en intressant teknisk lösning att ta upp är att plattformen är förberedd för steer-by-wire – alltså digital styrning. Genom att helt skippa den mekaniska förbindelsen mellan ratt och hjul kan man göra spännande saker med styrkänslan.
Oklar när RZ kommer till Sverige
Toyota har exempelvis sagt att de utvecklat ”One Motion Grip-control” varmed man kan få fullt rattutslag höger/vänster på 150 grader. Det kan jämföras med de runt 2,5 varv/880 grader det är i mellan ändpunkterna i de flesta bilar i dag.

Läs mer: Allt vi vet om Volvo Cars ersättare till XC90

Toyota Bz4x ska ha Sverigepremiär under senvåren 2022, Lexus har inte specificerat – men även RZ ska lanseras under nästkommande år. Läs mer…

Här är restriktionerna som börjar gälla i dag

Mer hemarbete och munskydd i kollektivtrafiken. Från och med den 8 december införs nya åtgärder för att dämpa smittspridningen. Regeringen har även flaggat för att fler restriktioner som kan bli aktuella framöver.
Från och med den 8 december rekommenderas följande, steg 1:

Hemarbete i viss mån.
Lärosäten ska undvika större samlingar.
Alla, både barn och vuxna, bör hålla avstånd i offentliga miljöer.
Serveringsställen ska undvika trängsel.
Munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken.

Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022.

Om smittspridningen ökar ytterligare kan fler åtgärder bli aktuella.

Läs mer: WHO: Coronavaccinet bör fungera mot omikron

Steg två
Om smittspridningen och sjukhusinläggningarna ökar går man vidare till steg 2, då gäller följande:

Hemarbete för alla som kan jobba hemifrån.
Vaccinationsbevis för fler verksamheter och för samlingar med färre än 100 personer.
Delvis undervisning på distans för lärosäten för vuxna.
Vuxna ska avstå från matcher, tävlingar och läger.
Föreningar ska avstå från större läger, tävlingar och cuper.

Läs mer: Studie: Blandade covidvaccin kan ge bättre skydd

För steg 3 gäller:

Vuxna ska begränsa nära kontakter.
Delvis fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan.
Sociala evenemang som till exempel fritidsaktiviteter, läger och cuper för barn och unga ställs in.
Begränsade öppettider på serveringsställen.
Maxantal personer per kvadratmeter i exempelvis butiker.
Besöksförbud inom omsorg. Läs mer…

Varför rusar elpriset? 7 elfrågor du behöver ha koll på

Varför rusar elpriset, hur mycket el förbrukar Sverige, varför skickar vi elen till utlandet och vad händer om elen inte räcker till? Här är elfrågorna du behöver ha koll på. Anna Andersson, analytiker på Energimyndigheten, reder ut begreppen.
Vad är det egentligen som händer med elpriserna nu, och vad beror det på?
– Just nu är det flera saker som händer samtidigt. Det är vinter och dessutom kallare än normalt, och då förbrukar vi alltid mer el då vi behöver mer el för uppvärmning, säger Anna Andersson.
Naturgaspriserna har skjutit i höjden i Europa, och det påverkar elpriserna, liksom att det generellt sett blåser mindre när det är riktigt kallt, vilket begränsar elen från vindkraften, förklarar hon. Dessutom har älvarna i norr just fryst till, och det innebär en minskning av elproduktionen under en period.

– Vi producerar också mer el i norr än i söder, och elen behöver föras i ledningar. Det finns begränsningar, av rent eltekniska skäl.
Hur mycket el förbrukar Sverige?
– Sverige förbrukade 135 terawattimmar under 2020, men det varierar mellan åren. Ungefär 48 av de 135 terawattimmarna går till industrin, knappt 3 till transporter, 71,5 till bostäder och service, 4 för fjärrvärme och raffinaderier och drygt 9 i överföringsförluster, då el försvinner då det transporteras i ledningarna.

Läs mer: Historiskt höga elpriser – men nu väntar kraftigt prisfall

Hur mycket går på export, respektive hur mycket importerar vi?
– Sverige exporterade 38 terawattimmar och importerade 13 under 2020, så säga Sverige nettoexporterade 25 terawattimmar under 2020. Det mesta, 19 terawattimmar, gick till Finland och vi importerade mest från Norge. Handel, både import och export, sker med Norge, Danmark, Finland, Litauen, Polen och Tyskland.
Varför är elnäten sammankopplade, och med vilka länder?
– Elnäten är ihopbyggda för att vi ska kunna hjälpa varandra. Det vore orimligt om varje land skulle ha egen reservkapacitet för att klara sig själva varje timme, det vore resursslöseri. Samt att vi i dag har en avreglerad elmarknad och det är så det fungerar.
Elnäten sitter ihop med framför allt de nordiska länderna, förutom Island, men också med Tyskland, Polen, Litauen och de länder som har kablar till dessa länder.
Visst kan man tycka att det är orättvist att vi nu dras med i ”elrallyt” som bland annat naturgasprisökningarna i Europa orsakar, men vi påverkas också av mycket låga elpriser när till exempel vindkraften producerar mycket el i Tyskland, förklarar Anna Andersson.
– Om vi i teorin skulle stänga in elen i Sverige och inte exportera eller importera någon el så skulle elpriset bli lågt, då vi producerar mer el än vi använder. Men med mycket låga elpriser kan inte elproducenterna få lönsamhet vilket gör att vissa skulle lägga ner sin elproduktion. Då ökar elpriserna igen.

Läs mer: Tips: Så får elbilen längre räckvidd i kylan

Hur sätts elpriset för konsumenter?
– Elpriset på elbörsen sätts varje timme genom ett så kallat priskryss där efterfrågan och utbud möts. Vad konsumenter sedan betalar är inte det högsta priset som rått en viss timme. Det beror på vilket avtal man har med sin elhandlare. De flesta, som har rörligt elavtal betalar ett genomsnittligt pris för en månad och de som har bundet avtal påverkas inte av de höga elpriserna just nu. Men elpriset är en liten del av elräkningen. Den totala kostnaden för el innehåller även en nätavgift, skatt och moms. Momsen påverkas av att elpriserna stiger nu.
Hur mycket högre blir elpriset efter den här ”elchocken”?
– Det vet vi inte, men det blir högre. Det är så man längtar tillbaka till tiden då elpriset var 40 öre kilowattimmen.
Vad händer om elen i Sverige tar slut?
– Det har aldrig hänt i Sverige. Det sista som Svenska kraftnät har i sin verktygslåda är att införa roterande bortkoppling, så att vissa delar kopplas bort någon timme i taget. Men innan dess har man handlat så mycket el det går och kört reserver som oljeeldning, säger Anna Andersson.

Fakta: Så mycket drar dina apparater

En kilowattimme, som är ett mått som är vanligt för konsumenter, räcker till att använda:infravärmare – 30 minuter.hårtork – 37,5 minuter.spisplatta – 40 minuter.mikrovågsugnen – 65 minuter.vattenkokare – 40 minuter.dammsugare – 67 minuter.brödrost – 60 minuter.LED-lampa på 4 watt – 250 timmar.laddare till mobiltelefonen – 3 300 timmar.En digitalbox – 111 timmar.Källa: Energimyndigheten/TT

Fakta: Elen i Sverige

I Sverige förbrukas 135 terawattimmar per år.Förra året producerades cirka 160 terawattimmar, vi hade en nettoexport på 25 terawattimmar, så i Sverige har vi inte elbrist.2020 kom 45 procent från vattenkraften, 17 procent från vindkraft, en halv procent från solkraft och 30 procent från kärnkraften.En terawattimme är ett stort mått på el, ett vanligare mått för konsumenter är kilowattimme. För en lägenhet går det åt cirka 2 000 kilowattimmar per år, för en villa utan uppvärmning cirka 5 000 kilowattimmar.En kilowattimme är 0,000 000 001 terawattimme.En megawattimme är 0,000 001 terawattimmeEn gigawattimme är 0,001 terawattimmeKälla: Energimyndigheten/TT Läs mer…

WHO: Coronavaccinet bör fungera mot omikron

Världshälsoorganisationen WHO uppger att det är högst otroligt att vaccin inte fungerar mot omikron.
WHO uppger att omikron inte tycks orsaka svårare sjukdom jämfört med tidigare varianter av coronaviruset.
– De första uppgifterna indikerar inte att den är allvarligare. Faktum är att det istället lutar mot att den är mindre allvarlig, säger organisationens krischef Michael Ryan i en intervju under tisdagen.

Läs mer: Professor: ”Sannolikt väldigt liten skillnad mellan delta och omikron”

Han påpekar dock att fler studier krävs och anser att man måste vara försiktig i sina tolkningar, och att det kan finnas en risk att de vaccin som existerar idag ger ett sämre skydd mot omikron, men att det är högst otroligt att de inte ger något skydd alls.
Det finns dock indikationer på att omikron är mer smittsam bland de som redan är vaccinerade eller har haft covid, jämfört med tidigare varianter, och WHO vill även se studier på om det går att smittas med omikron flera gånger. Läs mer…

Tips: Så får elbilen längre räckvidd i kylan

Minus på termometern – betyder minus på räckviddskontot. Men hur gör man för att minimera förlusterna? Här kommer fem tips för att bibehålla körsträckan i kylan.
Att elbilar har kortare räckvidd vintertid är kanske inte en nyhet. Och den här vintern lär fler bilägare än någonsin bli varse om problemet.
Ovanligt kallt just nu
Inte nog med att den svenska bilparken numera består av över 100 000 elbilar – 2021 har haft en ovanligt kylig inledning av vintern.

I takt med att kvicksilvret kryper nedåt kommer räckviddsångesten. Förutom att kalla batterier ger mindre tillgänglig kapacitet så krävs det mer energi för värme, och rullmotståndet i snö/slask är högre än på torrt underlag.

Läs mer: Så mycket kortas elbilens räckvidd av kyla och värme

Men det finns en hel del saker man kan göra för att minimera sina förluster – och se till att få ut de mesta möjliga kilometrarna ur batteriet.
Värm upp innan avfärd
Precis som du själv mår bra av att vara väl uppvärmd innan ett gympapass – så trivs bilen bäst när den är varm. Och i en elbil så är det några hundra kilo batterier som ska upp i temperatur.
Visst kan man värma upp under färd – men det kostar dyrbara elektroner. För de som ser till att ställa in bilen på förvärmning när den står ansluten med sladd, antingen via schema eller via app innan avfärd har mycket att vinna.

Läs mer: Här är Teslas fyrhjuling Cyberquad – för barn

Utöver att räckvidden maximeras – blir sekundäreffekten att du får starta färden i en uppvärmd bil.
Använd sätes och rattvärme
Strålningsvärme är mer effektivt än klimatanläggningen – och därför är det mer energismart att se till att värma upp sig med sätes- och rattvärmen än att ställa in AC:n på 25 grader och fullt blås. Likväl är det bättre att låta värmeelementen i vind- och bakruta jobba.
Det finns numera vissa elbilar som inkorporerat värmeslingor i dörrar och andra paneler för att på så sätt effektivisera hur man levererar värme i kupén.
Värmepump och riktad värme
För oss i kalla Norden är värmepump en av de viktigare tillvalen man kan göra på sin elbil. Dock är det inte något som alla har – och på vissa bilar krävs det tillvalskryss för att få. Det här gör enorm skillnad för förbrukningen eftersom värmepumpen är effektiv. Lite förenklat kan sägas att en bil med värmepump drar två tredjedelar mindre energi för att värma upp kupén jämfört med en utan.

Läs mer: Så mycket långsammare laddar elbilar vid kyla

En annan finess flera modeller har är att man kan välja vilken del av kupén som energin ska läggas på. Ofta handlar det om att bara värma området runt föraren, vilket då självklart ger en energibesparing.
Kontrollera lufttrycket
Det här är kanske inte elbilsspecifikt, men är nog så viktigt att komma ihåg. Om du har för lågt lufttryck ökas rullmotståndet, vilket då givetvis påverkar förbrukningen. Kontrollera däcktryck till och från – särskilt om det blivit kallare sedan du senast gjorde det.

Läs mer: ”Banbrytande” vätgasplanet har en räckvidd på nästan 1000 mil

Något som även påverkar är dubbdäck som har högre friktion än dubbfria. Det senare måste man dock välja med omsorg – självfallet ska dubbdäck användas i de delar av landet där det är passande.
Snabbladda när batteriet är varmt
Som i tipset ovan bör batteriet vara förvärmt samt tillräckligt laddat för att klara resan. Men ska du på långresa är det bra att planera hur, var och på vilket sätt du ska snabbladda.
Ett kallt batteri har lägre kapacitet och ska du snabbladda är det vettigt att göra det på en laddare innan slutmålet – på så sätt får du ut mesta möjliga av besöket. Väntar du istället till dagen efter så måste det läggas energi på att värma upp batteripacket.

Läs mer: Så ska Sveriges nya isbrytare se ut: ”fartygen blir toppmoderna”

Om resan är längre än vad som klaras på en laddning så är det många bilar som ser till att hålla optimal värme på batteriet om man plottar resan via en snabbladdare. Det här är inte bara bra för batteriet – det minimerar laddtid och onödiga köer vid laddstationen. Läs mer…

Källa: Här är alla Apple-prylar som släpps nästa år

Apple är på offensiven. Till 2022 planeras bland annat en ny Mac Mini, uppdaterade Airpods Pro – och en Ipad Pro med stöd för trådlös laddning, skriver Bloomberg.
I det senaste utskicket av nyhetsbrevet Power On listar Bloombergreportern Mark Gurman alla prylar som han tror att Apple kommer att släppa under nästa år.
Fler mac-datorer med Apple Silicon
Mac Pro är i dagsläget den enda Appledatorn som inte har utrustats med tillverkarens egna processorer. Det blir det ändring på under 2022, enligt Mark Gurman.

Läs mer: Playstation jobbar på sitt eget Xbox Game Pass

Han har varit i kontakt med källor nära Apple, som säger att nya modeller av prestandamaskinen Mac Pro är att vänta. Bloomberg har tidigare rapporterat att det kan röra sig om två modeller. Det ena är en ingångsmodell med 20 processorkärnor och 128 grafikkärnor, medan värsting-varianten ska erbjuda 40 processorkärnor och 128 grafikkärnor.

Apples vd Tim Cook. Foto: TT

Förutom det planerar Apple att uppdatera Mac Mini, Macbook Pro och Macbook Air under nästa år. I fallet med Macbook Air ska datorn få en helt omarbetad design samt förses med Apples M2-chipp, enligt Mark Gurman.
Ny Appleklocka med tåligare skärm
Tre nya Apple Watch-modeller är också att vänta det kommande året, uppger Gurman. Det ska bland annat handla om en ny variant av Apple Watch med en tåligare skärm, avsedd för ”människor med en aktiv livsstil” som det kallas.

Läs mer: Källa: Apple jobbar med teknik där ”prylar laddar varandra”

Utöver det kan vi få se en uppdaterad version av den enklare klockan Apple Watch Se, samt en ny modell av Apple Watch i sitt grundutförande.
Det sägs också att Apple planerar att släppa en uppfräschad variant av Airpods Pro under året.
Klipper sladden till Ipad
Sedan flera år tillbaka har Iphone stöd för induktionsladdning. Nu kan tekniken vara på väg till Apples surfplattor. Först ut med tekniken blir Ipad Pro, rapporterar Bloomberg. Under 2022 väntas också en uppfräschad version av Ipad Air, dock utan trådlös laddning verkar det som.

Läs mer: Rykte: Iphone SE 3 behåller hemknappen

I nyhetsbrevet Power On skriver Mark Gurman också att Apple planerar att visa upp sina omtalade vr- och ar-glasögon nästa år, men att det sannolikt dröjer innan headsetet släpps på marknaden.
… Och nya Iphones (så klart)
Att Apple släpper Iphone 14 nästa höst är en lågoddsare. Ett nytt tillskott bland Apples telefoner blir dock en 5g-version av Iphone Se, enligt Mark Gurman.

Illustration från sajten The Information. Foto: The Information

Förhandsuppgifter av detta slag ska alltid tas med en nypa salt – eller två. Mark Gurman har dock haft rätt i flera av sina tidigare förutsägelser. Om det blir så även nu återstår att se. Läs mer…

Hårt väder gör släckning av fartygsbranden svårare

Hårt väder försvårar släckningen av det brinnande lastfartyget vid Vinga utanför Göteborg. Tidigast på onsdagen kan det tas ett beslut om att bogsera in fartyget till hamn. Branden kommer att utredas av Statens haverikommission.
Texten har uppdaterats.
Liberiaflaggade Almirante Storni har legat för ankar med brinnande last sedan i lördags. Fartyget är lastat med trävirke, och var på väg från Ljusne i Hälsingland till Alexandria i Egypten.

Arbetet med att släcka fortsätter med stora resurser. Branden bör vara släckt, eller nästan släckt, innan fartyget bogseras in till Göteborgs hamn.
Det var på tisdagseftermiddagen ännu inte aktuellt.
– Enligt räddningsledaren tas små steg framåt i rätt riktning, men det brinner fortfarande, säger Mattias Lindholm på Kustbevakningens presstjänst.
En försvårande omständighet är att vädret blivit sämre. Hård vind, minusgrader och grov sjö ger påfrestningar på både personal och utrustning.
Mycket vatten
Flera fartyg från Kustbevakningen deltar i släckningen, tillsammans med bland annat bogserbåtar.
Stora mängder vatten sprutas över branden i tätt staplade virkestravar på fartygsdäcket. Själva fartyget brinner inte, och inte heller virket i lastrummen.
Elden har visat sig vara mycket svår att släcka.
– Det är lite som när man packar sin öppna spis med alldeles för mycket ved. Det får inte riktigt plats något syre, det kan vara svårt att tända på. Men när det väl brinner, då blir det ordentligt hett, säger Mattias Lindholm.
– Brandhärden är inne i den kompakta lasten. Man ser den inte utifrån. Det behövs värmekameror för att man ska kunna skapa sig en bild av var det är som hetast, säger Lindholm.
Under tisdagen har särskilt utrustade drönare från räddningstjänsten använts för att hjälpa till med just detta.
Helst i dagsljus
Det är Transportstyrelsen som avgör när, eller om, Almirante Storni kan bogseras in till Göteborgs hamn. Ett beslut om detta kan tas tidigast på onsdagen.
– Att ta in ett brinnande fartyg med mycket rök till hamnen är inte aktuellt, säger Claes Hansson, senior fartygsinspektör och tjänsteman i beredskap på Transportstyrelsen.
Enligt en grov uppskattning kan bogseringen ta omkring sex timmar. Man vill helst göra den i dagsljus. Det finns två farleder in till Göteborgs hamn. Vind och vågor kommer att avgöra vilken man väljer.
Annan trafik, som Stenas Danmarksfärjor, får ge plats för bogseringen.
När fartyget väl ligger vid kaj och branden är helt släckt, kommer representanter för Statens haverikommission till fartyget.
– De håller på att samla information och ska göra en utredning, säger Claes Hansson.
– Sedan ska vi på Transportstyrelsen bedöma eventuella skador på fartyget och se på vad som kan behöva repareras innan det får gå vidare till någon annan hamn, tillägger Hansson.
Han tycker att det är ”väldigt märkligt” att en så svår brand kunnat uppstå.
– Det här är tätpackad virkeslast som absolut inte kan självantända, säger Claes Hansson.
Elfel möjlig orsak
En tänkbar orsak, allmänt sett, till brand på lastfartyg kan vara någon typ av elfel.
– Men vi tänker gå ombord och titta innan vi uttalar oss, påpekar Hansson.
Det kan också bli aktuellt med en polisutredning, och det finns någon misstanke om att branden kan ha uppstått till följd av vårdslöshet eller liknande.
För sex veckor sedan fick Almirante Storni kritik för flera brister vid en inspektion i Storbritannien. Tre av tio uppmärksammade brister gällde brandsäkerheten, rapporterar SVT Nyheter.

Fakta: Fartygsbrand vid Vinga

Larmet om branden ombord på Almirante Storni kom vid 15-tiden på lördagen.Fartyget är 177 meter långt och lastat med trävirke, både i lastrummen och på däck.Almirante Storni är registrerad i Liberia.Besättningen på 17 personer finns kvar ombord, tillsammans med specialutbildade brandmän och en representant för Kustbevakningen.En bogserbåt i aktern vrider fartyget så att röken stör räddningsarbetet så lite som möjligt.Fartyget ligger för ankar söder om Vinga, i närheten av fyren Trubaduren. Läs mer…

Louis Vuitton-designer gav Project Maybach en ny stil

Så ser lyx ut offroad. Mercedes designchef tog hjälp av Louis Vuittons Virgil Abloh för Project Maybach.
Det anrika bilmärket väcktes till liv av Daimler, och Maybach namn fick klä Mercedes lyxigaste direktörsvagnar. Hittills har varumärket inte lyckats få något vidare starkt fotfäste – men nu visar Mercedes upp Project Maybach, med en ny riktning.
Konceptbilen ska ta extrem lyx offroad, och formspråket är resultatet av ett samarbete mellan Louis Vuittons nu bortgångne designer Virgil Abloh och Mercedes designchef Gorden Wagener.

Biltillverkaren hävdar att varje del i det tvåsitsiga el-fordonet är byggt från grunden. Tyvärr har Mercedes inte gett några specifikationer angående drivlina, prestanda eller vikt. Bilen är dock rejält tilltagen – omkring sex meter lång enligt Car and Driver.

Project Maybach. Foto: Daimler

Den stora motorhuven är transparent och under den ligger solpaneler som kan ladda batteripacket. Med rejäla offroad-däck, en bur som sträcker sig över coupétaket samt hasplåtar fram och bak är Project Maybach väl rustad för terrängen. Nu återstår att se om någon av idéerna dyker upp i en produktionsmodell. Läs mer…

SEB – Äldre än Dagny men unga i sinnet

Det här är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion.Är SEB:s personalstyrka vitare än ett Lars Winnerbäck-event? I senaste avsnittet av Ingenjörsfördomar får vi svar på detta och mycket mer.
I webbserien Ingenjörsfördomar testar programledaren Emil Persson sina fördomar på personer som innehar olika ingenjörsroller. Denna gång är det SEB:s tur att bemöta hans förutfattade meningar.
I varsin fåtölj sitter Martina Nordenson, chief people & organization officer på SEB:s innovationsstudio SEBx och Petra Barkeby, head of trading area inom technology på SEB. Emil Persson sitter mitt emot och är ivrig att testa hur väl hans teorier stämmer.

– Visst är det så att er teknik är äldre än Dagny? frågar Emil vid ett tillfälle.
Han är övertygad om att alla pennor är fastkedjade och att det inte har hänt mycket inom bankväsendet under de senaste hundra åren. Martina Nordenson och Petra Barkeby skrattar.
– Tvärtom. På SBX där jag jobbar, fungerar vi som ett startup inom SEB. Vi har i uppdrag att bara bygga ny teknik och förbättra existerande tjänster. Fastkedjade pennor har jag inte sett sedan 2003, säger Martina Nordenson.
– Det ser likadant ut hos oss. Vissa tycker det är jättekul att arbeta med de gamla metoderna, men vi måste använda ny teknik för att kunna konkurrera. Det är styrkan med oss. Vi blandar gammalt med nytt och har något för alla, säger Petra Barkeby.

Se hela avsnittet här!
Olika bakgrunder uppmuntras
Vid ett annat tillfälle undrar Emil Persson huruvida SEB implementerar ett mångfaldstänk inom sin verksamhet. Martina Nordenson förklarar att hennes avdelning dels består av medarbetare med 17 olika nationaliteter, dels att 40 procent av dem är kvinnor.
– Vi har fortfarande en bit att gå, men vi har fler tjejer än vad som räknas som branschstandard, säger hon.
Petra Barkeby menar vidare att intresset för ingenjörskap hos kvinnor måste börja tidigt.
– Man måste locka fler kvinnliga ingenjörer till utbildningar. Det börjar redan på högstadiet, säger hon.
Ingenjörskapet – ett tråkigt tidsfördriv?
Trots att hans fördomar inte verkar stämma särskilt väl överens med verkligheten, undrar Emil Persson vidare ifall inte ingenjörsrollen på en bank är ungefär lika stimulerande som att stirra in i en mikrovågsugn.
– Det är det verkligen inte. Man kan aldrig planera sin dag, utan det händer oväntade saker hela tiden, skrattar Petra Barkeby.
– För att man ska trivas hos oss krävs det att man har ett dynamiskt mindset, tillägger Martina Nordensson.
SEB:s avsnitt av Ingenjörsfördomar finns nu på Youtube och nya avsnitt släpps varannan vecka. Se hela avsnittet här.

Fakta

Ingenjörsfördomar är webbserien som låter Sveriges största arbetsgivare för ingenjörer slå hål på – eller bekräfta – fördomarna om deras bransch och ingenjörerna som arbetar i den. Programledare är Emil Persson som bland annat driver den populära podcasten Fördomspodden. Ingenjörsfördomar produceras av contentbyrån Borg Owilli. Det här avsnittet är ett betalt samarbete med SEB.

Annonsinformation

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se Läs mer…

Första överklagandet mot Cementa

Miljöföreningen Urbergsgruppen överklagar regeringens beslut att ge Cementa fortsatt tillstånd till stenbrytning på Gotland. Det uppger P4 Gotland.
Överklagan är inlämnad till Högsta förvaltningsdomstolen.
Urbergsgruppen vill även att domstolen ber EU:s domstol om ett förhandsavgörande och att Cementas stenbrytning stoppas i väntan på ett beslut.

När regeringen gav besked om det förlängda tillståndet meddelade flera miljöorganisationer att de hade för avsikt att överklaga. Fram till måndagskvällen var Urbergsgruppen den enda som lämnat in sin begäran.
Det tillfälliga tillståndet som regeringen beslutade om i mitten av november gäller till den sista december 2022 och innebär att Cementa får tid att bryta den volym som företaget tidigare hade tillstånd för, men som det inte hann bryta före den 31 oktober när den ursprungliga tillståndstiden löpte ut. Läs mer…

Historiskt höga elpriser – men nu väntar kraftigt prisfall

Dämpning av kylan och mera vind. Elpriset faller markant, och i Norrland handlar det om en halvering inför onsdagen.
Men på tisdagen höll kylan Sverige fortsatt i sitt grepp. Under förmiddagen tvingades Sverige importera elektricitet, vilket hör till ovanligheterna. Priset under morgontimmarna låg också på historiskt höga nivåer.

Läs mer: Nye energiministern: ”Jag kommer alltid att stå på elkonsumenternas sida”

I Sydsverige kostade en kilowattimme (kwh) när det var som dyrast, mellan klockan åtta och nio på tisdagsmorgonen, 463 öre. Lika högt var priset i Svealand medan Norrlandselen kostade 275 öre. Men det är ingenting mot vårt östra grannland. Finländarna betalade på morgonen drygt tio kronor kilowattimmen, enligt priserna på elbörsen Nordpool.

Därför sjunker elpriset
Mer normala priser brukar vara runt en krona eller därunder. Och inför onsdagen faller elpriserna ordentligt, enligt Nordpool.
I norr halveras priset, från i snitt 151 öre på tisdagen till 79 öre på onsdagen. I söder faller snittpriset från 248 öre till 176 öre.
Väderprognosen pekar på mildare väder, och för elpriset viktigast av allt, betydligt mer vind, såväl i södra Sverige som i Tyskland. Läs mer…

Hightech möter hantverksskicklighet i Örnsköldsvik

Det här är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion.Hos BAE Systems Hägglunds tillverkas världens främsta bandgående fordon för försvar- och räddningstjänster. Bakom framgångarna ligger ett exceptionellt hantverk och en djup respekt för att försvara freden runtom i världen.
Med sitt detaljfokus och gedigna forskningsarbete har BAE Systems Hägglunds sedan 90-talet levererat högkvalitativa fordon för försvar- och räddningstjänster – och deras kundbas förväntar sig inget annat. Produktionskraven för varje fordon är strikta för att skydda soldaterna som använder dem, för att de i sin tur ska kunna skydda oss – nationernas invånare.
Behovsanpassad tillverkning
– Det vi gör är motsatsen till massproducerat. Våra montörer är suveräna som kan montera den här typen av komplexa fordon, säger Anna Björkqvist, arbetsledare för avdelningen CV90-montaget på BAE Systems Hägglunds.

Hon förklarar att komplexiteten ytterligare förstärks av kombinationen av nyproduktion och uppgraderingar. Just nu är det de svenska stridsfordonen som får en omfattande uppgradering i lokalerna i Örnsköldsvik.
– Vi får in vagnar som kan variera väldigt mycket i det individuella skicket. För att hantera det här och nå de kvalitetskrav som ställs har vi bra processer. Och det sista finliret – det som processer och ändringar i design inte kan ta hand om – det finns i händerna på montörerna och det hantverk som varje vagn faktiskt är.
Innovation som främsta ledstjärna
Nästan femtio procent av BAE Systems Hägglunds anställda arbetar med forskning och innovation. Det gör att de alltid ligger i framkant och förblir ledande i branschen. Tillverkningsprocessen kräver gedigen yrkeskunskap och innovationsförmåga i alla led, såväl vid montering som vid utveckling. Även vid förhållandevis nya metoder, såsom vid simuleringar, krävs ett detaljorienterat arbete.
Jörgen Vedin, arbetsledare för beräkningsgruppen på BAE Systems Hägglunds, har jobbat med att lösa fysikaliska problem sedan studietiden, då han doktorerade i Rymdfysik vid Umeå Universitet. Sedan dess har han arbetat med att utveckla simuleringar för Hägglunds produkter.
– Man måste dels ha förståelse för hur produkten beter sig i verkligheten, dels för hur man använder olika simuleringsverktyg för att kunna bygga upp en ändamålsenlig simuleringsmodell av produkten. Det är ett digitalt hantverk, att bygga upp en simuleringsmodell som efterliknar verkligheten så mycket som möjligt, säger han.
För att få en tydligare inblick i BAE Systems Hägglunds arbete, kika på deras videomaterial här.

Om BAE Systems Hägglunds

BAE Systems Hägglunds utvecklar och producerar bandgående fordon till försvar- och räddningstjänster. Exempel på produkter som ligger i framkant när det kommer till innovativ försvarsteknologi för extrema och utmanande miljöer är stridsfordonet CV90 samt bandvagnarna BvS10 och Beowulf. Företaget är en del av storkoncernen BAE Systems som har cirka 90 000 anställda i mer än 40 länder. I Örnsköldsvik finns idag över 1 000 medarbetare. Läs mer om BAE Systems här.

Annonsinformation

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se Läs mer…

Klassiska BSA väcks till liv med ny Goldstar-hoj

En ny fabrik byggs i England – och nästa år släpper återuppståndna BSA en nytappning av sin klassiska enstånka från 50-talet.
De engelska motorcyklarna hade länge en dominerande ställning bland världens bikers, men på 1960-talet började den japanska industrin spotta ut modeller som kändes mer i takt med sin tid. Maskinerna höll dessutom ihop, medan de brittiska fabrikerna presterade motorcyklar av en allt sämre kvalitet.
Comeback för britter
Redan på tidigt 70-tal hade i princip hela den brittiska mc-industrin slagits ut. Sedan dess har olika märken med jämna mellanrum väckts till liv, men den mest lyckade comebacken har gjorts av Triumph. I september 2021 hade de sålt 64 668 motorcyklar, vilket är en uppgång med mer än en tredjedel jämfört med föregående år.

Läs mer: Svenska Opibus tar in 65 miljoner i investeringar

Nya indiska ägare
Nu får Triumph åter sällskap av en av sina forna konkurrenter. BSA Motorcycles har väckts till liv av Mahindra & Mahindra, som köpte varumärket 2016. Och det indiska bolaget bygger nu en ny fabrik i England, rapporterar New Atlas.

BSA Goldstar med 45 hästkrafter. Foto: BSA

En första modell ska lanseras under 2022, och i början av december avtäcktes den vid the National Motorcycle Museum i Birmingham. Hojen är en modern tappning på det sena 50-talet och tidiga 60-talets Goldstar.
Encylindrig fyrtaktsmotor
Goldstar var BSA:s prestandamodell, avsedd för köpare som var beredda att betala extra för att vara snabbast vid cafét.

BSA Goldstar. Foto: BSA

Som originalet är det en enstånka, men cylindervolymen har blåsts upp till 652 cc. Motorn är vätskekyld och utvecklar 45 hästkrafter, med ett vrid på 55 Nm vid 4 000 varv. Läs mer…

Efter branden – Esrange skjuter upp raketer igen

En brand på rymdbasen Esrange i Kiruna i augusti orsakade omfattande skador på infrastrukturen för uppskjutning av sondraketer. Nu har uppskjutningsplatsen delvis återställts – och den första raketen har skjutits upp från rymdbasen efter olyckan.
Sondraketen Mapheus-10, som ägs av tyska rymdbolaget DLR, sköts upp vid halv tio-tiden på måndagsförmiddagen i syfte att genomföra forskningsexperiment på hur lättmetaller beter sig i tyngdlöshet. Raketen nådde 250 kilometer upp i atmosfären innan den föll tillbaka mot jorden.
Lennart Poromaa, platschef på Esrange, säger i ett pressmeddelande att det ”känns fantastiskt bra” att kunna genomföra en uppskjutning lite drygt tre månader efter branden.

”Personalen har arbetat outtröttligt med att få temporära lösningar på plats. Byggnader som främst använts för ballonger har bearbetats för att kunna hantera sondraketer och vi har reparerat skadat kablage och installerat nya säkerhetssystem. Att återigen kunna skjuta upp dessa raketer är väldigt viktigt för forskningen inom en rad olika områden”, säger Poromaa.
Branden uppstod i anslutning till ett uppskjutningstorn för sondraketer i samband med en testbränning den 26 augusti. Ingen person skadades. Läs mer…

WHO-besked om omikron inom två veckor

Inom två veckor lämnar Världshälsoorganisationen (WHO) troligen uppdaterade besked om coronavirusvarianten omikron – om smittsamhet, sjukdomens allvarsgrad och vaccinernas verkan.
Forskare, myndigheter och vaccinföretag världen över samlar nu in och värderar data om coronavirusvarianten omikron, som upptäcktes i södra Afrika för mindre än två veckor sedan.
”WHO lämnar information regelbundet, men mer sammanfattad information kommer troligen lämnas inom två veckor utifrån informationen som samlats in av forskare och myndigheter”, skriver Mia Brytting, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett mejl.

Läs mer: Kan nästa generations vaccin hejda coronasmittan?

Hon deltog på måndagen i ett möte med WHO där det framkom att deltavarianten är fortsatt dominerande globalt och upprepades att vaccination är viktigt för att få ett skydd.
Sydafrika har sagt att landet gått in i en fjärde smittovåg och att vaccinationstäckningen i landet är fortsatt låg.
Spädbarnsutbrott
Antalet barn som behöver sjukhusvård för covid-19 har ökat under fjärde vågen och utgör nu en större andel av de sjukhuspatienter än vid tidigare smittovågor i Sydafrika.
Men myndigheterna manar till lugn eftersom barnens sjukdomstillstånd definieras som ”milt”.
Å andra sidan har ett smittoutbrott bland spädbarn i huvudstadsområdet Tshwane orsakat oro för att barn ska drabbas hårdare av omikron än tidigare varianter.
Om de unga patienterna verkligen är smittade av just omikron vet man dock inte säkert eftersom endast ett fåtal procent av de positiva proven analyseras.
Mild sjukdom
Även om heltäckande data om omikron saknas, ger vårdens observationer en lägesbild.
Majoriteten av covidpatienterna på ett sjukhus i huvudstaden Pretoria de senaste två veckorna var endast inlagda en kortare period och behövde inte hjälp med andningen, enligt Sydafrikas råd för medicinsk forskning.
Jämfört med tidigare smittovågor innan omikron så stiger antalet smittade snabbare nu, medan sjukhusinläggningarna ligger på en liknande nivå, enligt William Hanage, professor i epidemiologi vid Harvard-universitetet i USA.
Han lyfter att en person i Israel som vaccinerats med tre doser konstaterats smittad av omikronvarianten. Den personen hade även smittat en annan person som också fått tre doser. Det är viktigt att notera, även om det bara rör sig om ett enda fall – och tre doser kan fortfarande ge ett skydd, menar han.
Utesluter extremer
– Jag skulle ramla av stolen om det visade sig att vaccinets effektivitet mot svår sjukdom påverkades allvarligt, säger han till universitetstidningen Gazette.
Att dubbelvaccinering och påfyllnadsdos skyddar mot att infekteras med omikronvarianten ser han som mindre troligt. Det avgörande nu är hur allvarlig sjukdom varianten orsakar.
– Vi kan utesluta extremerna. Vi vet att den inte är mild för att sjukhusinläggningarna går upp i Sydafrika. Vi vet att den inte är väldigt allvarlig, eftersom sjukhusinläggningarna inte stiger snabbt, säger han.

Fakta: Omikron

Virusvarianten av sars-cov-2 som först upptäcktes i södra Afrika har fått namnet omikron av Världshälsoorganisationen (WHO). Den benämns även B.1.1.529.WHO klassar omikron som en virusvariant av särskild betydelse (variant of concern) – den högsta klassificeringen på skalan.Varianten är relativt nyupptäckt och det saknas fortfarande mycket kunskap om den.Bland tidigare virusvarianter av särskild betydelse finns till exempel deltavarianten.Källa: Folkhälsomyndigheten. Läs mer…

Fartygsbranden utanför Göteborg under kontroll – men inte släckt

Med hjälp av flera vattenkanoner, flygplan och drönare fortsätter kampen ombord på det eldhärjade fartyget utanför Göteborg. ”Man håller den under kontroll men man lyckas inte släcka den”, säger Erik Österlund vid Kustbevakningen.
Med oförminskad styrka har Kustbevakningens största fartyg Poseidon och Triton tillsammans med flera bogserbåtar fortsatt att pumpa stora mängder vatten över branden på det Liberiaflaggade Almirante Storni.
Branden är långt inne på sitt tredje dygn, men än finns ingen prognos för när elden skulle kunna vara släckt. Det har dock diskuterats om det skulle kunna gå att avlägsna den branddrabbade lasten från fartyget.

– Om man lyckas dämpa branden så pass mycket att man på ett säkert sätt kan ta fartyget till kaj för att lyfta av lasten, det är den möjligheten man har diskuterat, men vi är inte där än, säger Erik Österlund, befäl vid Kustbevakningens ledningscentral.
Larmet från fartyget kom strax före klockan 15 i lördags efter det att besättningen upptäckt en brand på övre däck. Det 177 meter långa fartyget ligger fortsatt ankrat utanför Vinga i Göteborgs skärgård, omringat av fartyg från Kustbevakningen.
Packats i skyddsplast
Det finns flera svårigheter med att släcka branden. Dels är virket tätt packat och inpackat i en skyddsplast som ska tåla väder och vind ute till havs. Under natten mot tisdag har det fortsatt att blåsa ganska kraftigt vilket kontinuerligt ger nytt syre åt elden.

Fartygsbranden pågår utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Foto: Johan Hallnäs

Under måndagen användes både flyg och drönare för att lokalisera brandhärdens exakta läge och för att få bilder och information om värmeförhållandena ombord på fartyget.
– Man hjälper också varandra att dirigera, för man kan inte riktigt själv se var det är bäst att spruta sitt vatten. Man har egentligen lättare att se var de andra fartygen gör bäst nytta någonstans. Så det är ett väldigt gott samarbete över radio där man hjälps åt, säger Erik Österlund.
Säkerhetsbrister
Fartyget fick så sent som för sex veckor sedan kritik för flera brister, bland annat i brandsäkerheten, rapporterar SVT Nyheter.
Enligt ett inspektionsintyg från Storbritannien hittades tio brister, varav tre gällde brandsäkerheten. Hur den pågående branden startat är dock ännu okänt.
Men Kustbevakningen uppger på sin hemsida att själva fartyget aldrig har brunnit utan att det är i lasten det brinner. Fartyget är fortfarande funktionsdugligt, och besättningen på 17 personer finns kvar ombord tillsammans med specialutbildade brandmän och en representant från Kustbevakningen. Med hjälp av en bogserbåt i aktern kan fartyget vridas för att undvika att vindriktningen och röken blir för problematisk för besättningen ombord. Läs mer…

Studie: Blandade covidvaccin kan ge bättre skydd

Personer som har fått en första dos covidvaccin från Pfizer-Biontech eller Astra Zeneca, följt av en andra dos nio veckor senare, men med Moderna, fick ett bättre immunförsvar. Det visar en ny brittisk studie.
Studien, som bygger på data från 1 070 volontärer, visade bland annat att om en första dos med Astra Zeneca-vaccinet följdes av Moderna eller Novavax, ökade antalet antikroppar och T-celler, jämfört med två doser Astra Zeneca.
Den visade också att en dos Pfizer följd av en dos Moderna gav bättre resultat än två doser med Pfizer. En dos Pfizer följt av Novavax gav fler antikroppar än två doser Astra Zeneca, men denna kombination gav dock sämre resultat än två doser av enbart Pfizer.

Läs mer: ”Ja, munskydd skyddar mot covid-19 – frågan är hur mycket?”

Resultaten som publiceras i tidskriften Lancet Medical Journal kan särskilt intressera låg- och medelinkomstländer som kan tvingas kombinera olika vaccin då de fortfarande vaccinerar dos ett och två, anser Matthew Snape, professor vid Oxford University, som står bakom studien:
– Vi visar att man inte måste hålla sig strikt till att den andra dosen är av samma vaccin som den första. Och om vaccinprogrammet kan genomföras snabbare genom att använda olika vaccin, så är det okej att göra det, säger han.
Inga hälsonackdelar har rapporterats enligt studien. Läs mer…

Kan du ha samma skor både i styrelserummet och på fabriksgolvet?

Det här är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion.Du kanske känner igen dilemmat: Du vill vara rätt klädd, men på arbetsplatsen rör du dig mellan olika miljöer med olika krav. Är det möjligt att vara korrekt klädd i samma par skor både i styrelserummet och på fabriksgolvet? Häng med i vår stilguide så får du svaret.
Även om arbetsplatser i Sverige är mindre formella än i många andra länder, så visst finns det anledning att klä sig rätt. Vi vill visa tillhörighet. Vi vill känna oss bekväma. Och vi vill känna oss snygga. Men det är inte längre lika strikt som förr.
”På senare år har valet av skor och kläder blivit väldigt mer casual på de flesta arbetsplatser”, säger Erik Dahlgren som arbetar på Skoaktiebolaget i Stockholm. ”Jag kan dock se en liten återgång till mer formella kläd- och skoval i och med att folk nu ska tillbaka till kontoret efter att ha jobbat hemifrån i ett drygt år under covid. Många nämner att de börjat sakna att dra på sig en kostym och ett par nyputsade skor efter allt arbete hemifrån.”

Så vilka skor är rätt på jobbet? Här följer en enkel stilguide med de vanligaste och viktigaste modellerna. Som vanligt gäller att det finns många varianter, tolkningar och åsikter om vad som är rätt. Men de här grunderna är de flesta överens om.
Snörningen och spännena är grunden. Till det kommer sedan olika sorters mönster. Generellt gäller, ju mer mönster och dekor på en sko, desto mindre strikt anses den vara.
Oxford, den mest klassiska.

Det är som sagt snörningen som avgör och modeller med så kallad sluten snörning kallas ”Oxfords”. Sidostyckena med snörhålen sitter under den främre delen av skon. Oxfords finns i många olika färger och varianter men gemensamt är snörningen och det är den som ger det strikta intrycket. Kommer du i oxfords till jobbet är du aldrig fel.
Derbys, fortfarande korrekt men lite ledigare.
På en ”Derby” är snörningen öppen och sidostyckena med snörhålen sitter över främre delen av skon. Lite ledigare än Oxfords men fortfarande på rätt sida om formaliteterna.
Även Derbyskor finns naturligtvis i många olika färger och varianter. En vanlig variant är ”Brouge” där skon har ett mönster av perforerade hål. En ”Blucher” är en variant av Derby där sidostyckena inte är påsydda utan en del av den bakre skon.
Munkskor, snyggt, coolt och casual.

En modell som många tror är ny, trots att den har mer än 100 år på nacken. Munkskor har spännen, ett eller flera. En mångsidig sko som passar till det mesta, även jeans.  Perfekt till chinos och lite mer friday casual och en snygg och bra lösning för den som vill slippa knyta skorna.
JALAS-VIP, korrekta med inbyggda skydd.
Sedan kommer vi till skorna för de där tillfällena då man måste vara klädd för både styrelserummet och fabriksgolvet. JALAS VIP är en klassisk Derby-känga med en diskret perforering som mönster på ovansidan. Perfekt för byggnadsingenjören som emellanåt besöker byggarbetsplatsen och för produktionsspecialisten som då och då behöver gå ner på fabriksgolvet.
”Det var uppenbart det fanns ett behov av en snygg säkerhetssko.”, säger Juuso Rajakallio, designer på Ejendals och ansvarig för designen av Jalas VIP. ”Den stora utmaningen var dock inte utseendet utan att hitta material som lever upp till de hårda krav som finns för att få en säkerhetssko certifierad:”
JALAS VIP kan du bära till både casual och kostym, skon har tåhätta, spiktrampskydd samt halkhämmande och stötdämpande yttersula. Finns i svart och brunt, även som lågsko i svart och i både herr- och damstorlek.

JALAS – Specialister på säkerhetsskor.

JALAS har specialiserat sig på säkerhetsskor för många olika yrken och branscher och vi har alltså även en speciell kollektion för dig som arbetar på kontor men behöver säkerhetsfunktioner i skorna. Vill du veta mer om våra VIP-skor, läs mer här!

Annonsinformation

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se Läs mer…

Fåtal åskådare kunde uppleva årets enda totala solförmörkelse

Årets enda totala solförmörkelse blev en extra stark kontrast – i midnattssolens Antarktis.
Runt Sydpolen är det nu högsommar, och solen går inte ner på flera månader. Men den gångna helgen gick den ändå och gömde sig, bakom månen.
Årets enda totala solförmörkelse kunde därmed upplevas av bara ett fåtal lyckliga åskådare: Experter på forskningsbaserna samt äventyrsturister som rapporteras ha betalat runt 40 000 USA-dollar (365 000 kronor) per person.

Från det att månskivan började röra sig in och täcka solen pågick förmörkelsen i 66 minuter, men den totala fasen – då mörker råder, förutom den omtalade ”eldringen” – varade bara i 40 sekunder.
– Den syntes jättebra, säger Raúl Cordero från det chilenska universitetet USACH till nyhetsbyrån AFP.

Läs mer: Lund-forskarnas satellitmätningar beräknar länders koldioxidutsläpp

Totala solförmörkelser brukar inträffa någonstans på jorden varje år, men eftersom så mycket av jordytan är vatten är de ofta svåra att uppleva på plats. För Antarktis del inträffade den senaste 2003 och nästa kommer år 2039.
Men det är ändå tätt jämfört med Sverige – här var den senaste 1954, och nästa kommer först år 2126. Läs mer…

Playstation jobbar på sitt eget Xbox Game Pass

Sony kommer att lansera en ny prenumerationstjänst för spel under våren, uppger källor för Bloomberg.
Microsoft har haft stora framgångar med sin prenumerationstjänst Xbox Game Pass, ett slags Netflix för dataspel där användaren får tillgång till ett stort spelbibliotek för runt en hundralapp i månaden. Nu verkar det som att Sony vill ge svar på tal.  
Arbetsnamnet för den nya tjänsten uppges vara Spartacus, och den kommer att lanseras under våren, skriver Bloomberg med hänvisning till källor med insyn i arbetet.  

Användare som ansluter sig kommer att betala en månadsavgift och i gengäld få tillgång till en katalog av både nya och gamla Playstation-spel. 

Läs mer: Test: Ipad (2021) – ”Fortfarande mest Apple-platta för pengarna”

Behåller namnet PS Plus
Tjänsten kommer troligen att heta PS Plus, precis som den nuvarande prenumerationstjänsten som krävs för att spela online på Sonys konsoler. Där ingår redan i dag ett fåtal utvalda gratisspel varje månad. Sony kommer troligen också att införliva sin spelstreamingtjänst Playstation Now i det nya abonnemanget.  
Om Bloombergs uppgifter stämmer kommer det nya PS Plus att finnas i tre nivåer: 

Lägsta nivån väntas innehålla ungefär samma funktioner som PS Plus har i dag.  
Mellannivån adderar en stor samling av spel till PS4 och PS5.  
Den högsta nivån också inkluderar ett större utbud av demospel, spelstreaming och ett bibliotek av klassiska titlar från Sonys äldre spelkonsoler hela vägen tillbaka till PS1.   Läs mer…

Video: Roboten har kusligt mänskliga ansiktsuttryck

Roboten Ameca från Engineered Arts har en skrämmande realistisk mimik. Men den är inte särskilt smart – ännu.
En video på den senaste roboten från brittiska Engineered Arts har skrämt slag på nätet. Beroende på hur du är lagd är det bland det kusliga eller mest spännande du kan se just nu.  
Bolagets nya människolika robot Ameca är nog det närmaste tv-serien Westworld vi har kommit. Robotens ansikte och minspel är nästan obehagligt realistiska.  

[embedded content]

– En människoliknande robot kommer alltid ingjuta en bild av vad framtiden har i sitt sköte. Ameca är den perfekta plattformen för att utforska hur våra maskiner kan bo med, samarbeta med och berika våra liv i morgondagens hållbara samhälle, säger bolagets operative chef Morgan Roe i ett uttalande.

Läs mer: Spruträdd? Deras autonoma robot ger sprutfria injektioner

Ameca ska demonstreras på CES-mässan i Las Vegas i januari, och kommer senare under nästa år att finnas tillgänglig för att köpa eller hyra.  
Roboten har än så länge inte förmåga att gå (bolaget uppges jobba på det), och den har ingen inbyggd artificiell intelligens som kan matcha minspelet. Engineered Arts levererar själva robotkroppen, det är upp till utvecklare som lägger beslag på en enhet att programmera den. 
Om Ameca inte ger dig tillräckligt med mardrömmar kan du kolla in bolagets robothuvud Mesmer nedan.

[embedded content] Läs mer…

Ta det lugnt – och få mer gjort på jobbet

Går det att både slappna av lite efter tuffa tider och samtidigt vara produktiv på jobbet? Ja, men då gäller det att ha en genomtänkt strategi. Här är fyra tips.
Efter en lång period med distansjobb under pandemin har många nu återvänt till sina ordinarie arbetsplatser. Det här innebär ännu en omställning, och när du nu ska vara lika produktiv på kontoret som hemma kan det faktiskt vara en fördel att ge dig själv en chans att slappna av lite.  
Tidshanteringscoachen Elizabeth Grace Saunders tipsar i Fast Company om fyra sätt som hjälper dig att frigöra tid, få upp humöret och samtidigt hinna med allt på jobbet:  

Umgås med kollegor 
Distansarbetet satt stopp för den naturliga kontakten med kollegor under arbetsdagen. Men nu när många är tillbaka på kontoret kan det vara en god idé att mer medvetet styra upp fler luncher och fikastunder. Kontakt med kollegor stärker laganda och gemenskap, men att ta sociala pauser kommer också pigga upp dig och ge mer energi under arbetsdagen.

Läs mer: Expert: Risk för ökad stress med återgång till hemarbete

Kom igång med träning 
Skippar du helst träning eller kyliga utomhusvistelser under vinterhalvåret? Tänk om i så fall. Är du tillbaka på kontoret så passa på att besöka ett gym på lunchrasten eller under eftermiddagen när du börjar bli trött. Ta promenader för att få frisk luft om du fortfarande arbetar hemma. Det här tar visserligen lite tid från jobbet, men energin du får kan ge utdelning i form av ökad produktivitet. 
Strikta surfpauser 
Det är lätt att bli uppslukad av internet och sociala medier, men om du har självdisciplin kan möjligheten att ta en liten paus och surfa användas strategiskt för att pigga upp dig under dagen. Du kan exempelvis läsa nyheter en viss tid på morgonen och skanna sociala medier om energinivån är låg på eftermiddagen. Det viktiga är att begränsa tiden och se denna aktivitet som en kort belöning som förgyller dagen utan att sabotera jobbet.  
Styr upp arbetstiden 
Under pandemin har gränsen mellan arbete och fritid blivit lite svävande. Men när det sociala livet efter arbetstid börjar komma igång igen kan det bli nödvändigt att få mer struktur i arbetsschemat för att inte fastna på jobbet. Planera därför dagen noggrant för att kunna sluta på en bestämd tid. Fokusera på att göra det viktigaste jobbet tidigt under dagen så slipper du stress senare. När arbetsdagen är slut kan du med gott samvete slappna av och ägna dig åt roliga aktiviteter.

Läs mer: Ny lag ska skydda distansarbetare – från chefer Läs mer…

Ta det lugnt – och får mer gjort på jobbet

Går det att både slappna av lite efter tuffa tider och samtidigt vara produktiv på jobbet? Ja, men då gäller det att ha en genomtänkt strategi. Här är fyra tips.
Efter en lång period med distansjobb under pandemin har många nu återvänt till sina ordinarie arbetsplatser. Det här innebär ännu en omställning, och när du nu ska vara lika produktiv på kontoret som hemma kan det faktiskt vara en fördel att ge dig själv en chans att slappna av lite.  
Tidshanteringscoachen Elizabeth Grace Saunders tipsar i Fast Company om fyra sätt som hjälper dig att frigöra tid, få upp humöret och samtidigt hinna med allt på jobbet:  

Umgås med kollegor 
Distansarbetet satt stopp för den naturliga kontakten med kollegor under arbetsdagen. Men nu när många är tillbaka på kontoret kan det vara en god idé att mer medvetet styra upp fler luncher och fikastunder. Kontakt med kollegor stärker laganda och gemenskap, men att ta sociala pauser kommer också pigga upp dig och ge mer energi under arbetsdagen.

Läs mer: Expert: Risk för ökad stress med återgång till hemarbete

Kom igång med träning 
Skippar du helst träning eller kyliga utomhusvistelser under vinterhalvåret? Tänk om i så fall. Är du tillbaka på kontoret så passa på att besöka ett gym på lunchrasten eller under eftermiddagen när du börjar bli trött. Ta promenader för att få frisk luft om du fortfarande arbetar hemma. Det här tar visserligen lite tid från jobbet, men energin du får kan ge utdelning i form av ökad produktivitet. 
Strikta surfpauser 
Det är lätt att bli uppslukad av internet och sociala medier, men om du har självdisciplin kan möjligheten att ta en liten paus och surfa användas strategiskt för att pigga upp dig under dagen. Du kan exempelvis läsa nyheter en viss tid på morgonen och skanna sociala medier om energinivån är låg på eftermiddagen. Det viktiga är att begränsa tiden och se denna aktivitet som en kort belöning som förgyller dagen utan att sabotera jobbet.  
Styr upp arbetstiden 
Under pandemin har gränsen mellan arbete och fritid blivit lite svävande. Men när det sociala livet efter arbetstid börjar komma igång igen kan det bli nödvändigt att få mer struktur i arbetsschemat för att inte fastna på jobbet. Planera därför dagen noggrant för att kunna sluta på en bestämd tid. Fokusera på att göra det viktigaste jobbet tidigt under dagen så slipper du stress senare. När arbetsdagen är slut kan du med gott samvete slappna av och ägna dig åt roliga aktiviteter.

Läs mer: Ny lag ska skydda distansarbetare – från chefer Läs mer…

Hon hittade drömjobbet på SL

Det här är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion.Det är aldrig för sent att plugga vidare. Det säger Sadan Demirci som efter 37 år fyllda beslutade sig för att studera till järnvägsingenjör på Nackademin. Nu jobbar hon med järnvägsfrågor på SL i Stockholm och vill bidra till att skapa framtidens kollektivtrafik.
SL tillhör trafikförvaltningen, Region Stockholm och är varumärket för all kollektivtrafik i hela Stockholms län. Efter att ha skrivit sitt examensarbete på trafikförvaltningen sökte hon på samma avdelning ett ledigt jobb som teknikförvaltare inriktning banöverbyggnad och banunderbyggnad.
– När vi hade vår första lektion om just banteknik i skolan så visste jag direkt att det var ett område jag vill jobba med i framtiden. Verkligen kärlek vid första ögonkastet, berättar Sadan Demirci.

Jobbar i en framtidsbransch
Sadan Demirci menar att järnvägsbranschen på många sätt är en framtidsbransch. Särskilt eftersom Stockholm växer och oavsett väder och vind behöver människor kunna ta sig fram och tillbaka från jobbet. Att resa med tåg är att transportera många människor på en och samma gång – hållbart och tillgängligt. Det var under hennes examensarbete som tycket för just bana växte fram. Särskilt intressant var det att komma ut i verkligheten på anläggningen.
– Jag gillar variationen mellan administrativt arbete och att ta sig ut till anläggningen. Det är på plats man får lära sig de tekniska bitarna. Nu när jag är anställd jobbar jag med både Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan, alla med egna karaktärer och utmaningar.
En vanlig arbetsdag förvaltar och följer hon upp entreprenadkontraktet och ansvarar för drift- och underhållsbudget. Dessutom ingår en hel del granskning av beslut kring olika ersättningsinvesteringar.
– Det är ett viktigt arbete. Om vi inte underhåller anläggningen regelbundet kommer förseningarna i kollektivtrafiken att öka. Vi måste alltid fokusera på att SL-trafikens resenärer tar sig fram tryggt och säkert, varje dag, året runt, säger Sadan Demirci.
Ta reda på mer om hur det är att jobba på trafikförvaltningen här.
Är med och bygger delar av infrastrukturen
Framöver väntar en hel del spännande projekt runt hörnet. Bland annat får Roslagsbanan nya tåg av modellen X15p. Innan de kan börja rulla behöver man rusta upp banunderbyggnaden för att den ska klara av den nya hastigheten. Dessutom bygger SL ut Tvärbanan som på sikt kommer att sträcka sig från Norra Ulvsunda i Bromma vidare till Kista och ansluta till Helenelund i Sollentuna.
– Mitt jobb är fantastiskt, mycket tack vare alla människor med så olika kompetenser och möjligheten att få medverka i stora investeringsprojekt. Om tio år blir det roligt att berätta för mina barn att jag varit med och byggt ut delar av infrastrukturen, avslutar Sadan Demirci.

Fakta

Trafikförvaltningen ansvarar för SL, Waxholmsbolaget och Färdtjänsten. Vi är världsledande inom miljö och hållbarhet i kollektivtrafiken. I verksamheten jobbar cirka 800 experter och specialister med att utveckla en modern kollektivtrafik rustad för framtidens digitala värld. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av kompetenta, engagerade kollegor. Här kan du söka både praktik och exjobb. Följ oss gärna i vår vardag på Linkedin!Läs mer om oss här.

Annonsinformation

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se Läs mer…

Oljeeldade Karlshamnsverket i gång – ”Möjlighet stötta Polen”

Det oljeeldade Karlshamnsverket i Blekinge är sedan klockan fem i morse i gång som en effektreserv.
– Det är Svenska kraftnät som åberopat effektreserven, säger Unipers presschef Torbjörn Larsson till TT.
Fram till klockan nio på morgonen körs verket på minimidrift, vilket innebär den minsta effekten på 40 megawatt.

– Klockan nio går vi upp till 330 megawatt, säger Torbjörn Larsson.
Karlshamnsverket kommer att vara i drift fram till klockan 21 i kväll.
Svenska kraftnät skriver på sin hemsida att analyser visar att Polen i dag inte kommer att klara effekttillräckligheten vissa timmar och har bett om stöttning från grannländer, däribland Sverige.
”Även om Sverige beräknas ha en relativt hög förbrukning under måndagen så kommer det finnas möjlighet att stötta Polen om inget oförutsett inträffar”, säger driftchef Pontus de Maré i en kommentar på Svenska kraftnäts hemsida.
Karlshamnsverket består av två block och har en total effekt på 662 MW. Polen beräknas som mest ha ett underskott på 1 700 MW under måndagen. Läs mer…

Plastsopor i havet blir bebodda – i 90 procent av föremålen

Plastskräp i Stilla havet är bostad åt en mängd marint liv. Det kan vara ett dåligt tecken.
Ett av de stora havsströmsvirvelområdena i Stilla havet har fått det inte särskilt smickrande namnet ”Det stora Stillahavssopområdet”. Här finns en stor mängd plast som flyter omkring, runt 79 000 ton på ett område på cirka 1,6 miljoner kvadratkilometer, mellan Kalifornien och Hawaii.
– Allt möjligt hamnar här. Det är inte en plastö, men det är definitivt stora mängder plast som hamnar här, säger forskaren Linsey Haram till BBC.

Forskare har i området undersökt föremål som är större än fem centimeter i diameter, och de har sett att någon form av marint liv bor i 90 procent av plastföremålen.
Kan leva länge
Det rör sig om anemoner, smådjur, blötdjur och krabbor. Många av djuren som hittades var sådana som normalt sätt lever i kustnära områden, inte tusentals kilometer ut till havs. Att smådjur kan färdas långa sträckor till havs händer så klart även naturligt, exempelvis på trägrenar och liknande.

Albatross-unge på strand i Hawaii. Foto: Science Photo Library

Men att plasten är så svårnedbrytbar gör att den kan bli hem åt djuren betydligt längre än till skillnad från exempelvis trä, som bryts ned naturligt.
”Flytande plast skapar en mer permanent möjlighet för kustarter att förflytta sig över havsbassänger och med ett långsiktigt bestående habitat kolonisera det öppna havet, skriver forskarna i artikeln som publicerats i Nature.
Tsunamin gav kunskap
Insikten om hur havsskräp kan påverka ekosystemen kom bland annat efter tsunamin i Japan 2011, där en stor mängd bråte sveptes ut till havs. Flera marina arter som lever i Japan hittades vid liv på föremål som nådde USA:s Stillahavskust och Hawaii, efter att ha färdats 6 000 kilometer. Inte nog med att arterna hade överlevt, de hade dessutom förökat sig på bråten.
Forskarna befarar därför att plastskräpen ska föra med sig invasiva arter, vilket kan få svåröverskådliga effekter. Det kan ”förändra havets ekosystem och förändra invasionsdynamiken på global skala, vilket talar för det akuta behovet av att ta itu med de olika och växande effekterna av plastföroreningar på land och i hav”, skriver forskarna. Läs mer…

Krisplan: Reservsystem ska rädda utslaget bredband – inom fyra timmar

Om bredbandet slås ut av en naturkatastrof blir samhället extra utsatt. Men nu planeras för mobila reservaggregat runt om i Sverige.
– Nu kommer man kunna etablera en ny nod inom fyra timmar, säger Jimmy Persson, säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen.
Ihop med Post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska Stadsnätsföreningen, en branschorganisation för landets kommunala bredbandsnät, sätta upp så kallade reservdelsnoder runt om i landet.

Före jul dras ett första pilotprojekt i gång när Boden och Umeå får de mobila reservaggregaten på plats. Om det faller väl ut är planen ytterligare sju noder runt om i övriga landet.
En reservnod ska kunna förse en medelstor stad med bredband om det ordinarie nätet av någon anledning går ned, enligt Jimmy Persson. Det kan handla om en storbrand, en översvämning eller en storm som slår ut nätuppkopplingen. Då kan den mobila reservenheten, förvarad i två containrar, köras ut till aktuell plats i en lastbil _ och väl där kan det tillfälliga bredbandet vara i gång på fyra timmar.
– Annars kan det ta månader innan nätet är på plats igen, säger Jimmy Persson.
Exempelvis kan ofta hemtjänsten eller vården i bredare bemärkelse vara beroende av fungerande bredbandsuppkoppling. Även andra samhällstjänster, företag och hushåll får allt svårare att vara utan uppkoppling i dagens samhälle. Därav är det på tiden att även bredbandsuppkoppling får reservsystem, enligt Jimmy Persson.
Tanken är att alla bredbandsoperatörer ska kunna nyttja hjälpen. Reservnoderna ska finansieras av Post- och telestyrelsen.

Reservnoder

En reservnod utgörs av en containerlösning med en 20 respektive en 10-fotscontainer, samt ett mobilt elverk till vardera container.Reservnoden ska kunna ersätta en skadad ordinarie fast nätnod, alternativt utgöra ett komplement vid behov av förstärkning eller förändring av ordinarie nod.Containrarna ska vara mobila och kunna transporteras med lastbil till reservplats.Källa: Svenska Stadsnätsföreningen  Läs mer…

Uppgift: Finland nobbar Saab 39 Gripen – väljer F-35

Finländska försvarsmakten uppges föreslå att amerikanska Lockheed Martins modell F-35 blir landets nästa jaktflygplan. Det skulle betyda att Sverige går miste om en affär på runt 100 miljarder kronor.
Flera utrikes- och säkerhetspolitiska källor bekräftar uppgiften om Finlands val, som grundas på F-35:s prestanda och hållbarhet, enligt kvällstidningen Iltalehti.
Därmed nobbas Saabs Jas 39 Gripen, som vid sidan av F-35 var ett av alternativen tillsammans med europeiska Eurofighter Typhoon, franska Dassault Rafale och amerikanska Boeing F-18 Super Hornet.

I våras flaggade Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) för den ”historiska möjligheten” att sälja Jas Gripen till Finland _ en affär på uppemot 100 miljarder kronor.
– Det innebär att vi höjer nivån, kapacitetsmässigt, på Gripen E och vi skapar möjlighet att samverka på djupet mellan svenskt och finländskt flygvapen. Jag hoppas verkligen att vi går i land med den här affären, sade han till TT i mitten av april.
Saab har också understrukit affärens betydelse.
– Det skulle vara Sveriges största industriella affär, så rent ekonomiskt är den naturligtvis otroligt viktig. Den bygger en långsiktighet för oss som företag med flera länder, sade Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics, till Svenska Yle för knappt en månad sedan.
Ett beslut väntas före årsskiftet. Läs mer…

Här är riskerna när elpriset får oss att elda mer i kamin

I Ifs undersökning svarar svenskarna att de ska elda mer i kamin på grund av de höga elpriserna. Men försäkringsbolagets expert varnar för feleldning. ”Det finns ofta en gräns för vad en kamin och skorstenen klarar”, säger Per Sjölander till Ny Teknik.
Vi befinner oss i den mest brandfarliga säsongen. Under december och januari får SOS Alarm in 18 procent fler samtal om bostadsbränder jämfört med resten av året.
Den vanligaste startpunkten är matlagning i köket, men enligt statistik från MSB för de senaste tre åren så uppstod 1 av 8 bostadsbränder i en eldstad eller värmepanna.

Ett antal faktorer har nu gett oss rekordhöga elpriser, och i en ny undersökning genomförd av If svarar 20 procent att de på grund av den dyra elen kommer att elda mer flitigt i kamin den här vintern jämfört med tidigare.
Försäkringsbolaget konstaterar att inomhusbränderna ökar i takt med att temperaturen sjunker, och de ser ett problem med att folk eldar fel.
– Det handlar dels om materialet som man eldar. Det ska ju exempelvis inte vara tryckimpregnerat. Om man eldar ved som inte är tillräckligt torr så kan det på sikt orsaka brand, och har man riktig otur så kan hela huset brinna ner. För blöt ved ger mer tjärbildning på väggarna i skorstenen. Det kan impregnera hela murstocken, och när en brand väl får fart så kan det bli en ordentlig låga som dessutom är väldigt svårsläckt, säger Per Sjölander, avdelningschef för området brand-/vattenskador på If, till Ny Teknik.
Vad gäller för din eldstad?
Han konstaterar att många eldar varje dag. Då bygger man upp de här riskerna ganska snabbt, och det är inte säkert att sotaren som kommer en gång om året hinner hålla efter uppbyggnaden i skorstenen. Ett annat problem är att folk lastar in för mycket bränsle i sin kamin.
Man ska exempelvis inte ”kompensationselda”, och trycka in en massa ved bara för att man ska gå ut en stund. Avseende lämplig mängd så bör man titta på vad som gäller för den egna eldstaden,​ och gärna väga upp rätt mängd en gång så att man vet hur många vedträn det motsvarar. ​
Per Sjölander har som egen tumregel att inte lägga in mer än tre vedträn åt gången. För skorstenen har ofta en punkt där den inte längre kan hålla värmen inuti sig.
– Intilliggande material klarar ju av en vanlig eldning i skorstenen, men det finns en risk när man eldar väldigt mycket – för det finns ofta en gräns för vad en kamin och skorstenen klarar i hur mycket man eldar på ett dygn. Och om man överstiger de värdena så kan det ju bli så att värmen tar sig ut i omkringliggande konstruktion, som takstolar eller något liknande. Det kan bli en brand som uppstår där, säger Per Sjölander. Läs mer…

Våldsamt slut för Stockholms dubbeldäckare

TEKNIKHISTORIA. Röda dubbeldäckare av brittiskt snitt i Stockholms reguljärtrafik? I dag låter det som en exotisk fantasi, men under några decennier var den verklighet. En verklighet som SL dock snabbt kom att ångra.
En varm afton i maj 1930 bildade en klunga av festklädda damer och herrar en ovanligt glamourös busskö i Stockholm. Föremålet för deras fascination var något som framstår som lika exotiskt i dag som då: en tvättäkta, knallröd dubbeldäckare.

Läs mer: Räddningskåren hjälpte ”alla med allt överallt”

Det var med anledning av Stockholmsutställningen – där svenskt hantverk och design skulle visas upp för världen – som NK hade importerat en alldeles egen dubbeldäckare, en praktfull pjäs som transporterade passagerare fram och tillbaka mellan varuhusets entré och utställningspaviljongen på norra Djurgården. 

Detta var första gången en dubbeldäckare rullat på Stockholms gator (om man bortser från de som drevs av bokstavliga hästkrafter på 1800-talet). Och länge såg det också ut att bli den sista.
Tre dubbeldäckare från Büssing
Som den tidigare dubbeldäckarföraren Leif Stolt konstaterar i sin bok Dubbeldäckare i Stockholm – Tiden då vi åkte kollektivt på höjden så var Stockholm på den här tiden en spårvägsstad. Det var inte förrän tre decennier senare, år 1963, som Stockholms Spårvägar (föregångaren till dagens SL) på prov köpte in tre dubbeldäckare från den tyska tillverkaren Büssing. Experimentet med att införa dessa i linjetrafik blev så lyckat att man ytterligare ett år senare lät beställa 20 exemplar till, anpassade för den högertrafik som riksdagen nyligen beslutat skulle införas i Sverige.
1965 kompletterades dessa med ytterligare 50 dubbeldäckare från brittiska Leyland och 20 från Büssing, tänkta att ersätta en del av de många spårvagnar som nu var på väg att tas ur bruk. Men i september samma år inträffade en olycka som skulle svärta ner de dittills så omtyckta jättebussarna. En abonnerad dubbeldäckare körde fel väg och krockade med en balk, vilket fick till följd att två passagerare längst fram på övre däck dog.
Alarmerande hög grad av vagnfel
Med tiden började också flera dubbeldäckade modeller drabbas av vagnfel i alarmerande hög grad. Det var i vissa fall mycket svårt att få tag på reservdelar, och städkostnaden var dessutom dyr. Efter ytterligare en olycka – då en buss körde in i en viadukt – blev det till slut dags för dubbeldäckarna att gå i pension. Leif Stolt menar att det förmodligen var ”enklare med en mer enhetlig park av enplansbussar”, varav samtliga kunde trafikera vilka linjer som helst vid behov, utan att begränsas av sin höjd eller vikt. 
Den 5 juni 1976 rullade så den sista dubbeldäckaren i reguljär Stockholmstrafik (närmare bestämt linje 48). Kort därefter skrotades nästan hela flottan, men ett av exemplaren som överlevde massakern går i dag att beskåda på Spårvägsmuseet. Vid sällsynta högtidliga tillfällen släpps den dock ut för att åter rulla på Stockholms gator – en lika exotisk och storslagen syn i dag som det var i maj 1930. 
I nutid har dubbeldäckarna återuppstått sedan ett antal år, med bland annat SL-linjen som går mellan Södertälje och centrala Stockholm.

Läs mer: Junkers – plåtplanet blev först som svenskt trafikflyg

Fotnot: Journalisten Hans Berglund har dokumenterat Stockholmsmiljöer och -fordon sedan 1967: bland annat spårvagnar, blåljusfordon – och bussarna på detta uppslag. Han har även bidragit med bildtexterna med fakta om dubbeldäckarna. Läs mer…

Kinas rymdreaktor slår Nasa med hästlängder

Nasas kärnreaktor avsedd för månen ska ha en effekt på minst 40 kW. Men Kina bygger redan sin egen version – planerad att vara betydlig större.
Tillsammans med USA:s energidepartement har Nasa inlett upphandlingen av en kärnreaktor för månen. Den ska ha en effekt på minst 40 kW och ha en drifttid på minst tio år.
Samtidigt meddelar South China Morning Post att det kinesiska rymdprogrammet nu bygger en 1 MW-reaktor för månen samt Mars, rapporterar Interesting Engineering.

Prototypen uppges, enligt South China Morning Post, stå färdig och vissa komponenter till den slutgiltiga reaktorn ska redan vara tillverkade.

Läs mer: Fuglesang ser atomdrift som en viktig utveckling

Kinas rover Yutu 2, som landade på månen 2019, var utrustad med en liten radioisotopgenerator, en termoelektrisk generator driven av energi från radioaktivt sönderfall – liksom många av Nasas och Esas rymdsonder har varit.
Enligt South China Morning Post finns det en oro för att Kina saknar lagar eller ens ett officiellt regelverk om en eventuell sanering av radioaktivt material vid en havererad uppskjutning.
Nasa: Reaktor på månen 2030
Artemisprogrammets astronauter är tänkta att landa på månen 2025, men enligt Live Science har Nasa satt den lite mer töjbara målsättningen att en reaktor ska finnas på plats till 2030.
Enheten är tänkt att driva livsuppehållande system samt ladda rovers och ska räcka till för att genomföra experiment. Av förklarliga skäl är begränsningarna för vikt och storlek strama. Reaktorn måste rymmas i raketens lastutrymme på 4×6 meter, och den får inte väga över 6 ton. Läs mer…

Bygg- och elbranschen: Näten klarar inte krav på laddpunkter

Nästa år måste alla nybyggen i Storbritannien installera laddpunkter för elbilar. Branschorganisationerna Byggföretagen och Energiföretagen konstaterar att Sveriges elförsörjning inte är stabil nog för att möta samma krav.
I ett pressmeddelande från 10 Downing Street meddelar Boris Johnson att Storbritannien blir först med kravet att laddpunkter för elbilar måste installeras vid nybyggnation.
Från och med 2022 gäller detta för nya bostäder, kontor såväl som stormarknader, samt även vid större renoveringar. Den brittiska regeringen räknar med att upp till 45 000 extra laddplatser ska tillkomma varje år. 

Skulle det då vara möjligt att införa samma regelverk för Sverige? Enligt branschorganisationen Byggföretagen är svaret nej. 
– Sverige har i dag inte en tillräckligt stabil elförsörjning, varken till produktion eller kapacitet. För Byggföretagens del är det en viktigare fråga, säger Anna Broman som är bostadspolitisk expert på Byggföretagen, i en skriftlig kommentar till Ny Teknik.
Infrastrukturen inte dimensionerad för detta
Hon anser att kapaciteten i elnäten behöver säkerställas innan mer långtgående krav införs. Byggföretagens slutsats får medhåll av Matz Tapper, som är ansvarig för elnätsteknik på organisationen Energiföretagen.
– Man kan inte få igenom ladduttag överallt på ett bräde imorgon, utan det blir ju en fördröjning eftersom elnätsföretagen måste förstärka elnätet. Men det kan dröja upp till år om man ska genomföra det. Du har ju ledtider med alla projekt, särskilt om du ska in och gräva upp gatorna – det gör du ju inte i en handvändning, säger Matz Tapper till Ny Teknik.

Läs mer: Vägen till ultrasnabb laddning – därför hajpar tillverkarna 800 volt

Han konstaterar att så som ellagen är skriven har elnätsföretagen en så kallad anslutningsplikt, vilket innebär att de måste ansluta det som kunderna önskar.
– Men sedan sitter vi fast i en infrastruktur som inte är dimensionerad för detta, säger han.
”Då räcker inte ledningarna i gatorna till”
Matz Tapper berättar att vid en riktig köldknäpp för ett tiotal år sedan uppstod problem i områden som byggdes med oljeeldade villor, men där alla sedan har bytt till värmepump. Det innebär att alla har en elpatron som ska gå in när det är riktigt kallt.

Läs mer: ”Sverige har för dålig infrastruktur för att straffa ut fossilbilarna”

När man bygger nya områden så dimensionerar man ledningarna för att undvika detta, men det betyder inte att de kan hantera en elbil på varje uppfart.
– Man har kalkylerat med att alla kunder inte ska dra sina säg 25 ampere samtidigt, för att inte behöva gräva ner onödigt mycket koppar och aluminium i gatan. Men om alla kunder då har ett fordonsladdningsuttag så blir sannolikheten ännu större för att alla ska dra full effekt samtidigt – och då räcker ju inte ledningarna i gatan till, säger Matz Tapper.
Nu är varannan nyregistrerad bil i Sverige laddbar, och Tapper tror att det säkerligen kommer att uppstå så kallade tröskeleffekter, där nätet inte längre klarar konsumenternas efterfrågan. Men att jobba ikapp successivt gör elnätsföretagen först när de får förfrågningar om detta. För enligt Matz Tapper rör man inte ett nät som inte har nått sin tekniska livslängd utan incitament.  Läs mer…

Bygg- och elbranschen: Nätet klarar inte krav på laddpunkter

Nästa år måste alla nybyggen i Storbritannien installera laddpunkter för elbilar. Branschorganisationerna Byggföretagen och Energiföretagen konstaterar att Sverigeselsituation är stabil nog för att möta samma krav.
I ett pressmeddelande från 10 Downing Street meddelar Boris Johnson att Storbritannien blir först med kravet att laddpunkter för elbilar måste installeras vid nybyggnation.
Från och med 2022 gäller detta för nya bostäder, kontor såväl som stormarknader, samt även vid större renoveringar. Den brittiska regeringen räknar med att upp till 45 000 extra laddplatser ska tillkomma varje år. 

Skulle det då vara möjligt att införa samma regelverk för Sverige? Enligt branschorganisationen Byggföretagen är svaret nej. 
– Sverige har i dag inte en tillräckligt stabil elförsörjning, varken till produktion eller kapacitet. För Byggföretagens del är det en viktigare fråga, säger Anna Broman som är bostadspolitisk expert på Byggföretagen, i en skriftlig kommentar till Ny Teknik.
Infrastrukturen inte dimensionerad för detta
Hon anser att kapaciteten i elnäten behöver säkerställas innan mer långtgående krav införs. Byggföretagens slutsats får medhåll av Matz Tapper, som är ansvarig för elnätsteknik på organisationen Energiföretagen.
– Man kan inte få igenom ladduttag överallt på ett bräde imorgon, utan det blir ju en fördröjning eftersom elnätsföretagen måste förstärka elnätet. Men det kan dröja upp till år om man ska genomföra det. Du har ju ledtider med alla projekt, särskilt om du ska in och gräva upp gatorna – det gör du ju inte i en handvändning, säger Matz Tapper till Ny Teknik.

Läs mer: Vägen till ultrasnabb laddning – därför hajpar tillverkarna 800 volt

Han konstaterar att så som ellagen är skriven har elnätsföretagen en så kallad anslutningsplikt, vilket innebär att de måste ansluta det som kunderna önskar.
– Men sedan sitter vi fast i en infrastruktur som inte är dimensionerad för detta, säger han.
”Då räcker inte ledningarna i gatorna till”
Matz Tapper berättar att vid en riktig köldknäpp för ett tiotal år sedan uppstod problem i områden som byggdes med oljeeldade villor, men där alla sedan har bytt till värmepump. Det innebär att alla har en elpatron som ska gå in när det är riktigt kallt.

Läs mer: ”Sverige har för dålig infrastruktur för att straffa ut fossilbilarna”

När man bygger nya områden så dimensionerar man ledningarna för att undvika detta, men det betyder inte att de kan hantera en elbil på varje uppfart.
– Man har kalkylerat med att alla kunder inte ska dra sina säg 25 ampere samtidigt, för att inte behöva gräva ner onödigt mycket koppar och aluminium i gatan. Men om alla kunder då har ett fordonsladdningsuttag så blir sannolikheten ännu större för att alla ska dra full effekt samtidigt – och då räcker ju inte ledningarna i gatan till, säger Matz Tapper.
Nu är varannan nyregistrerad bil i Sverige laddbar, och Tapper tror att det säkerligen kommer att uppstå så kallade tröskeleffekter, där nätet inte längre klarar konsumenternas efterfrågan. Men att jobba ikapp successivt gör elnätsföretagen först när de får förfrågningar om detta. För enligt Matz Tapper rör man inte ett nät som inte har nått sin tekniska livslängd utan incitament.  Läs mer…

Åtta miljoner covidbevis utfärdade: ”Högt tryck”

På fredagen hade åtta miljoner vaccinationsbevis utfärdats till 4,5 miljoner invånare, enligt e-hälsomyndigheten. Det innebär att runt 50 procent av den vuxna befolkningen hämtat ut ett bevis.
Att så många utfärdats kan bero på flera saker, enligt myndighetens kommunikatör Jan Pettersson.
– Man kan ha hämtat ut ett bevis tidigt i somras, och giltighetstiden kan ha gått ut. Eller så har man helt enkelt glömt var man sparat ned det. Det går jättesnabbt att hämta ut ett bevis, säger han.

Läs mer: Kan nästa generations vaccin hejda coronasmittan?

Bevis utfärdade före den 1 oktober var giltiga i tre månader – sedan dess har giltighetstiden varit sex månader.
– Vi upptäckte att 90 dagar var för kort. Att man har en giltighetstid över huvud taget beror på att det i dagsläget inte finns något sätt att återkalla ett besked om något blivit fel, säger Pettersson.
Att hämta ut ett bevis från covidbevis.se med e-legitimation går på ett ögonblick – värre är det för dem som vill gå pappersvägen.
– Just nu är det extremt högt tryck. Man får vänta åtminstone några veckor.

Läs mer: Flera vaccin mot covid-19 visar sämre effekt efter att delta tog över Läs mer…

Här är Teslas fyrhjuling Cyberquad – för barn

Nu har Tesla släppt en fyrhjuling – för barn åtminstone. Trots en prislapp på omkring 20 000 kronor är den redan slutsåld i företagets nätbutik.
Tesla Cyberquad for kids bör kännas bekant. Den är en mindre variant av den Cyberquad som ska säljas vid sidan om pickupen Cybertruck. Alla tre delar det så iögonfallande designspråk som Tesla valt för sina terrängfordon. 
Kids-versionen består bland annat av en stålram, vadderade säten, justerbar fjädring och ledlampor. Barn från 8 år kan sladda runt i en toppfart på 16 km/h (men oroliga föräldrar kan välja att sänka maxhastigheten till 8 km/h).

Läs mer: Rivian slår Tesla – är först med elpickup

Räckvidden är strax över 24 kilometer och det sägs ta upp till fem timmar att ladda batteriet fullt. 
Cyberquad for kids är som sagt slutsåld. Den säljs dessutom bara i USA än så länge.  Läs mer…