Sveriges statsminister Magdalena Andersson och Finlands president Sauli Niinistö träffade under torsdagen USA:s president Joe Biden i Washington

– Situationen i Ukraina påminner oss om den mörkaste epoken i Europa, och i hotfulla tider är det gott att vara bland vänner, säger statsminister Magdalena Andersson.
– Jag och Finlands president Sauli Niinistö har kommit hit under väldigt speciella tider, säger statsministern vidare. Efter mer än tvåhundra år av militär alliansfrihet, så har Sverige valt en ny väg. I går lämnade Sverige och Finland vår ansökan om medlemskap i Nato.
Statsministern beskriver vidare hur den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina, ett självständigt och demokratiskt land, blev en vattendelare för Sverige.
– Det är med brett folkligt- och parlamentariskt stöd som regeringen kommit till slutsatsen att Sverige och svenska folkets säkerhet är bäst skyddat inom försvarsalliansen.
Magdalena Andersson tackar även i sitt tal för det omfattande stöd USA ger Ukraina och för det långsiktiga engagemanget för säkerhetsläget i Europa. Läs mer…

Statsministern ger ett uttalande med president Joe Biden och president Sauli Niinistö

Idag besöker statsminister Magdalena Andersson USA:s president Joe Biden i Vita huset. Besöket sker tillsammans med Finlands president Sauli Niinistö och kommer att fokusera på Sveriges och Finlands ansökningar till Nato, Rysslands aggression mot Ukraina och de transatlantiska relationerna i det förändrade säkerhetspolitiska läget. 
Efter överläggningarna kommer presidenterna och statsministern göra uttalanden.
Efter mötet i Vita huset kommer statsminister Magdalena Andersson att ha två möten på Kapitolium. Det första är med representanthusets talman Nancy Pelosi samt kongressledamöter från både Demokraterna och Republikanerna. Det andra mötet är med ledarskapet i senaten, Charles Ellis Schumer och Mitch McConnell, samt senatorer från båda partierna.
Pressprogram
15.00 (svensk tid): President Joe Biden tar emot statsminister Magdalena Andersson och president Sauli Niinistö. – Fototillfälle
16.00 (svensk tid): Uttalande av president Joe Biden, statsminister Magdalena Andersson och president Sauli Niinistö. 
Direktsänds via Vita Huset YouTube kanal:President Biden Participates in a Trilateral Press Conference – YouTube  
18.45 (svensk tid): Statsministern ger kommentarer till media på plats vid Kapitolium.  Läs mer…

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg reser till Turin

Den 19 maj reser utrikeshandelsminister Anna Hallberg till Turin för att företräda Sverige vid det årliga ministermötet inom Europarådets ministerkommitté. Vid ministermötet i Turin väntas diskussioner om Europarådets uppdrag och framtid mot bakgrund av det beslut som togs i mars att utesluta Ryssland som medlemsland.
– Sverige fördömer på starkast möjliga sätt Rysslands oprovocerade, oförsvarliga och urskillningslösa militära aggression mot Ukraina. Europarådets funktion som garant för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstat på vår kontinent är viktigare än någonsin, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.
Tid för media finns på plats i Turin. Kontakta pressekreterare Tobias Eke Vestergren, se nedan för presskontakt.  Läs mer…

Sverige förstärker forskningssamarbete för ökat stöd till miljö, klimat och säkerhet

Idag återlanserades Stockholm Hub on Environment, Peace and Security – ett forskningssamarbete för miljö, klimat och säkerhet som samlar fyra världsledande svenska forskningsinstitut på området. Hubben får mer resurser för sitt fortsatta arbete för att främja kunskapsutveckling och policydialog.
Klimatförändringarnas effekter får, tillsammans med miljöförstöring och minskande biologisk mångfald, stora konsekvenser för jordens naturresurser och den mänskliga miljön. Extrema väderhändelser riskerar människors försörjningsmöjligheter och fler människor ska dela på allt färre resurser. Detta ökar risken för konflikter.
– Sverige har under flera år prioriterat att synliggöra kopplingarna mellan klimat och säkerhet. Under det svenska ordförandeskapet i OSSE lyckades vi få igenom en ministerdeklaration som ger OSSE mandat att arbeta med klimat och säkerhet. Det visar att det går att flytta fram positionerna på detta område. Vi har även bidragit till att viktiga steg tagits inom FN, och EU, och vi kommer att fortsätta stärka vår förståelse av kopplingarna mellan klimat och säkerhet för att förhindra geopolitisk konkurrens om naturresurser och undvika nya konflikter, säger utrikesminister Ann Linde.
– De länder som är mest utsatta och sårbara för klimatförändring och miljöförstöring är ofta utvecklingsländer och de människor som lever där, även om vi alla drabbas. Forskningssamarbetet är ett av Sveriges initiativ för att stötta de mest utsatta länderna på bästa sätt genom att det förebyggande arbetet stärks baserat på analys och dialog, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.
– Stockholm har blivit ett nav för forskning om utmaningarna för fred och säkerhet som följer i miljö- och klimatkrisens kölvatten. Forskningssamarbetet syftar till att inspirera och stödja Sverige i dess ledande roll i det multilaterala arbetet med att finna och förankra hållbara lösningar tillsammans med sina partners, säger SIPRIs ordförande Jan Eliasson.
Stockholm Hub on Environment, Peace and Security är ett samarbete mellan Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm International Water Institute (SIWI) och Stockholm Resilience Center (SRC).
Vid återlanseringen deltog utrikesminister Ann Linde, biståndsminister Matilda Ernkrans, SIPRI:s ordförande Jan Eliasson, cheferna för de fyra instituten, samt chefer och höga företrädare för en rad andra svenska myndigheter och institut, däribland Sida och FBA. Den fortsatta satsningen finansieras av Utrikesdepartementet. Läs mer…

Ansökan om Natomedlemskap undertecknad och överlämnad

– Det är en historisk dag. Det känns stort, det känns allvarstyngt. Ett Natomedlemskap är rätt för Sveriges säkerhet och säkerheten och stabiliteten i vår del av Europa, sa utrikesminister Ann Linde vid undertecknandet.
Den svenska ansökan lämnades till generalsekreterare Stoltenberg av Sveriges Natoambassadör Axel Wernhoff i Bryssel. Finland lämnade samtidigt in sin ansökan. Läs mer…

Statsministern reser till Washington D.C. för möte med USA:s president

Publicerad 17 maj 2022

Statsminister Magdalena Andersson reser till Washington D.C. för att träffa USA:s president Joe Biden tillsammans med Finlands president Sauli Niinistö, torsdag den 19 maj 2022.

Under mötet i Vita huset kommer statsministern och presidenterna att diskutera Sveriges och Finlands Nato-medlemskapsansökningar, Rysslands aggression mot Ukraina och de transatlantiska relationerna i det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Presskontakt Läs mer…

Rysslands aggression mot Ukraina och den politiska utvecklingen på Västra Balkan var i fokus när EU:s utrikesministrar träffades i Bryssel den 16 maj

Västra Balkan
Rådet diskuterade den politiska utvecklingen på Västra Balkan i ljuset av Rysslands aggression mot Ukraina. EU:s förbindelser med länderna på Västra Balkan är viktiga för säkerheten och utvecklingen i Europa.
Regeringen anser att det är hög tid att Bulgarien släpper sin blockering av Nordmakedoniens förhandlingsstart, inte minst i rådande säkerhetspolitiska läge.
Utrikesministrarna från de sex länderna på västra Balkan deltog i en lunch under FAC.
Rysslands aggression mot Ukraina
Rådet diskuterade Rysslands aggression mot Ukraina.
Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU. Det är avgörande att EU fortsätter att agera i nära samordning med partners och likasinnade och verkar för att uppbåda ett brett internationellt stöd för Ukraina.
EU bör tillsammans med andra vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina. Utöver kortsiktigt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd bör EU fortsätta förberedelserna för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina genom omprioritering av de medel som redan finns i EU:s budget.
Ett informellt möte ägde även rum med Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba och Kanadas utrikesminister Mélanie Joly.
EU-ambassadör Lars Danielsson företrädde Sverige.Producerat av EU-representationen. Läs mer…

Regeringen har idag fattat beslut om att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato.

Det är regeringens bedömning att ett svenskt Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet mot bakgrund av det i grunden förändrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina.
Sveriges säkerhetspolitiska vägval var idag också föremål för en särskild debatt i riksdagen. Läs mer…

Pressträff med statsministern och Moderaternas partiledare 16 maj 2022

I dag måndag den 16 maj håller statsminister Magdalena Andersson pressträff tillsammans med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Tid:
16 maj 2022 kl. 15.00Plats:
På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom. Obligatorisk föranmälan senast måndag 16 maj kl.14.00 via e-post till Frédérique Claise, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation. Inpassering från kl. 14.30. Läs mer…

Gemensamt uttalande från Sverige och Kanada om bilateralt samarbete

”Sverige och Kanada har nära relationer och ett omfattande samarbete som bygger på gemensamma värderingar och prioriteringar. Vi är två likasinnade länder som tydligt engagerar oss för demokratiska principer och vi kommer med gemensamma krafter att försvara den regelbaserade världsordningen och multilateralismen, stödja rättsstatens principer, värna demokratin, skydda och främja de mänskliga rättigheterna och verka för jämställdheten. I dag vid utrikesminister Ann Lindes besök i Ottawa gör Sverige och Kanada ett åtagande om ett ännu mer fördjupat partnerskap och om fortsatt samarbete för fred och välstånd.
Vi bekräftar vårt stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet. President Putins oprovocerade och oförsvarliga aggression mot Ukraina är inte bara ett angrepp på Ukrainas suveränitet och rätt att besluta om sin egen framtid, utan även ett angrepp på demokratin och ett brott mot folkrätten, däribland FN-stadgan. Sverige och Kanada är eniga om nödvändigheten av att säkerställa att Ryssland ställs till svars för de brott mot internationell rätt som begåtts i Ukraina. Vi är fast beslutna att även fortsättningsvis ge Ukraina och dess folk vårt stöd och vi fördömer starkt Rysslands agerande, inbegripet dess attacker mot civila mål.
Våra gemensamma svar på Rysslands aggression mot Ukraina har visat på betydelsen av en transatlantisk enighet och samverkan. Som nära transatlantiska partner och vänner är Sverige och Kanada fast beslutna att stärka våra transatlantiska relationer ännu mer, och att stärka samarbetet mellan EU och Nato, som är centralt för vår gemensamma säkerhet och vårt gemensamma välstånd.
Vi är fast beslutna att utöka vårt samarbete med syftet att värna och främja demokratin närhelst den hotas eller undergrävs, stödja det civila samhället och demokratiska processer och bekämpa det växande hotet som desinformation utgör. Därigenom bekräftar vi vårt ställningstagande för och vårt stöd till Internationella institutet för demokrati och fria val (Idea) och Demokratiernas gemenskap, och vi förbinder oss att samarbeta inom de forumen för att främja och skydda demokratin globalt. Inom ramen för koalitionen Freedom Online kommer Sverige och Kanada att gemensamt verka för att främja mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, jämställdhet, både på och utanför nätet, samt digital delaktighet. Vi kommer att stärka vårt samarbete ytterligare för att motverka yttre hot mot demokratin, inbegripet desinformation, genom G7:s mekanism för snabba insatser. Vi betonar vikten av yttrandefrihet och av fria och oberoende medier, och vi kommer tillsammans inom ramen för den globala mediefrihetskoalitionen Media Freedom Coalition att verka för att journalister och andra mediearbetare till fullo ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter.
Som arktiska länder och medgrundare av Arktiska rådet samarbetar Sverige och Kanada tätt med varandra för att främja samarbetet i det cirkumpolära arktiska området. I både Sveriges strategi för den arktiska regionen och Kanadas politiska ramverk för Arktis och norra Kanada uppmärksammas de utmaningar och möjligheter som Arktis står inför. Vi strävar efter ett fredligt och bärkraftigt Arktis som inte väjer för de allvarliga utmaningar som klimatförändringarna medför och som uppmuntrar till en hållbar ekonomisk och social utveckling som skapas med och för de som bor i norr, inbegripet urfolken. Vi förbinder oss att fördjupa vårt samarbete inom polarforskning, miljöskydd, innovation och urfolksförsoningsprocesser.
Som länder som är nära samarbetspartner i försvaret av en feministisk utrikespolitik bekräftar vi vårt fortsatta engagemang för att främja feministiska angreppssätt, undanröja strukturella och indirekta hinder för alla kvinnor, flickor och marginaliserade och att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla våra gemensamma prioriteringar. Våra båda länder är eniga om att stödja organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och samarbeta kring utvecklingen av den globala alliansen för hållbara feministiska rörelser (Global Alliance for Sustainable Feminist Movements). I arbetet med att bemöta den pågående krisen i Ukraina har båda våra länder tydligt betonat vikten av ett jämställdhetsperspektiv i alla våra insatser, inbegripet införandet av jämställdhetsbudgetering, och vi stödjer helhjärtat kvinnors deltagande i besluts- och medlingsprocesser och ett fullständigt genomförande av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Vi kommer att fortsätta att förespråka feministiska angreppssätt med målet att få till stånd ett mer effektivt, rättvist, relevant och ansvarstagande FN som understödjer målen för hållbar utveckling.
Vi upprepar vårt ställningstagande att Iran ska ställas till svars för de handlingar och den underlåtenhet från civila och militära tjänstemäns sida som ledde till den olagliga nedskjutningen av PS752 genom att se till att Iran fullt ut gottgör för sina brott mot internationell rätt, och vi bekräftar vårt åtagande att samarbeta med partner i den internationella samordnings- och åtgärdsgruppen i strävan efter öppenhet, ansvarsutkrävande och rättvisa för offren från PS752.
I arbetet med att gripa sig an vår tids svåraste kris är Sverige och Kanada fast beslutna att vidta brådskande åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna och begränsa deras konsekvenser, bland annat genom att konstatera sambandet mellan klimat, kön och säkerhet. Vi har fast beslutna att uppnå koldioxidneutralitet och vi kommer att främja handel och investeringar i miljövänliga tekniker såväl som den gröna omställningen. Vi är fast beslutna att verka för genomgripande åtgärder för att främja genomförandet av Parisavtalet, bland annat inom ramen för FN-konferensen Stockholm+50 som Sverige står värd för i Stockholm i juni, och den sjätte ministerkonferensen om klimatåtgärder, där Kanada är medvärd.
Vi ser fram emot ett utökat samarbete under de kommande åren.” Läs mer…

Ann Linde deltar vid Natos informella utrikesministermöte

Utrikesminister Ann Linde deltar den 14 maj i en middag i samband med Natos informella utrikesministermöte i Berlin. Sverige har som partnerland bjudits in tillsammans med Finland.
Den 14 april träffas Natos utrikesministrar för ett informellt möte i Berlin. Fokus för middagen kommer vara säkerhetsläget i Europa och stödet till Ukraina och Sverige och Finlands relation till Nato. Under mötet kommer Ann Linde redogöra för rapporten från de svenska säkerhetspolitiska överläggningarna som presenterades på fredagen.
I samband med det informella utrikesministermötet kommer Ann Linde även att ha ett separat samtal med Natos biträdande generalsekreterare Mircea Geoană och Finlands utrikesminister Pekka Haavisto.
Sverige är sedan 2014 så kallad Enhanced Opportunities Partner till Nato och regelbunden politisk dialog är en central del av partnerskapet. Sveriges samarbete med Nato har ytterligare fördjupats inom partnerskapets ram genom ökat informationsutbyte och samordning av aktiviteter och strategisk kommunikation, efter att den ryska aggressionen mot Ukraina inleddes den 24 februari.
För medieförfrågningar kontakta pressekreterare Adriana Haxhimustafa. Läs mer…

Rysslands aggression mot Ukraina och den politiska utvecklingen på Västra Balkan på Rådet för utrikes frågor den 16 maj

Västra Balkan
Rådet förväntas diskutera den politiska utvecklingen på Västra Balkan i ljuset av Rysslands aggression mot Ukraina. EU:s förbindelser med länderna på Västra Balkan är viktiga för säkerheten och utvecklingen i Europa.
EU bör välkomna och samtidigt inskärpa vår förväntan att länderna på Västra Balkan, i enlighet med sina åtaganden inom ramen för sitt EU-perspektiv och EU-närmande, ansluter sig till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
Regeringen anser att det är hög tid att Bulgarien släpper sin blockering av Nordmakedoniens förhandlingsstart, inte minst i rådande säkerhetspolitiska läge. Regeringen betonar även vikten av reformer i länderna på Västra Balkan, inte minst avseende respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt jämställdhet. Detta är även av stor betydelse för ett fortsatt EU-närmande.
Utrikesministrarna från de sex länderna på västra Balkan väntas delta i en lunch under FAC.
Rysslands aggression mot Ukraina
Rådet väntas diskutera Rysslands aggression mot Ukraina.
Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU. Det är avgörande att EU fortsätter att agera i nära samordning med partners och likasinnade och verkar för att uppbåda ett brett internationellt stöd för Ukraina.
EU bör tillsammans med andra vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina. Utöver kortsiktigt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd bör EU fortsätta förberedelserna för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina genom omprioritering av de medel som redan finns i EU:s budget.
Ett informellt möte väntas äga rum med Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba och Kanadas utrikesminister Mélanie Joly under dagen.
EU-ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige.
Producerat av EU-representationen. Läs mer…

Pressinbjudan: Resultatet av de säkerhetspolitiska överläggningarna presenteras

Publicerad 12 maj 2022

Regeringen tog den 16 mars i år initiativ till överläggningar med riksdagens partier för att diskutera det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Resultatet av överläggningarna presenteras vid en pressträff fredag den 13 maj.

Tid:
13 maj 2022 kl. 11.00Plats:
På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i konferenscentret Lejonet, ingång Drottninggatan 4 eller digitalt via Zoom. Obligatorisk föranmälan senast fredag 13 maj kl 08.40 via e-post till Matilda Häggblom, se presskontakt. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation.

Inpassering från kl. 09.40-10.40, därefter stängs inpasseringen. Deltagande sker i mån av plats.

Under pressträffen kommer de som är på plats vara de som först ställer frågor. Enskilda intervjuer sker enbart för de journalister som är fysiskt på plats. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl. Pressträffen hålls på svenska.

Vid pressträffen deltar utrikesminister Ann Linde, försvarsminister Peter Hultqvist, Kenneth G Forslund (S), Hans Wallmark (M), Pål Jonsson (M), Aron Emilsson (SD), Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V), Mikael Oscarsson (KD), Allan Widman (L), och Maria Ferm (MP).

Presskontakt Läs mer…

Political declaration of solidarity

We, the Prime Ministers of the United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland and the Kingdom of Sweden, confirm our shared desire for closer, stronger defence and security cooperation, to reinforce our key strategic partnership.

A Shared View on Challenges and Threats 
The United Kingdom and Sweden share the same values and understanding of security challenges, both in Europe and globally. Both countries are committed to working together to address these challenges and strengthen defence and security cooperation and solidarity in Europe.

In order to maintain the status and integrity ofthe European security order, the United Kingdom and Sweden are resolved to defend its principles, reject attempts to undermine or reshape it, and demand accountability for violations against it. Military aggression to change the borders of Europe must never be accepted. Likewise, attempts to challenge the norms, and undermine cooperative fora and institutions that constitute the foundation ofEuropean security must be firmly resisted.

The United Kingdom and Sweden recognise that regional and global challenges are best addressed by acting together. In an era ofheightened geopolitical competition on a global scale, not only in terms of military power but also of political influence, strategic technologies and economic relations, we intend to defend common interests anda rules-based intemational order.

Both countries recognise that the global security environment is affected by hybrid threats, cyber-attacks, organised crime and cross-border terrorism, as well as the effects of climate change on peace and security. The United Kingdom and Sweden will act together to meet such challenges and threats.

The United Kingdom and Sweden share the same security environment in Northem Europe. We face common challenges relating to the deteriorating security situation, due to Russia’s aggressive actions. We have ajoint interest in a close political dialogue and practical cooperation between NATO and Sweden.
The United Kingdom and Sweden recognise that unity of purpose and action remain our greatest asset in relation to Russia. The coordinated responses of the intemational community have shown Russia that malign action comes at a cost. Both countries will uphold and coordinate our principled positions related to Russia’s negative behaviour. Together, we must address the challenges arising from Russia’s actions, wherever they occur.

Security and Defence Cooperation Between the United Kingdom and Sweden 
The United Kingdom and Sweden have a strong tradition of cooperating to address common challenges in Northem Europe and globally. This includes hybrid threats and cyber security as well as working together in intemational crisis management operations. The strong relationship between our respective Armed Forces and Defence Ministries is founded on the Statement oflntent from 2014 and the Programme ofDefence Cooperation from 2016. Our bilateral defence cooperation also builds on three Memoranda of Understanding covering Defence Materiel Cooperation, the Conduct ofExercises, Training and Integrated Test and Evaluation Activities and the Provision ofHost Nation Support, and Future Combat Air Systems’ Cooperation. Our deep defence cooperation covers an extensive range of activities, from intemational operations to defence research. We also cooperate extensively in multilateral formats including the UN, the Council ofEurope and the OSCE, through Sweden’s Enhanced Opportunities’ Partnership with NATO, and the Joint Expeditionary Force (JEF) and the Northem Group.

Both countries recognise the need to continuously develop their defence and security cooperation. In these efforts, we should build on current cooperation and work together to further develop our capabilities. New initiatives to improve our interoperability and further strengthen our partnership will be explored.
On the basis of solidarity, values and geographical proximity, the United Kingdom and Sweden will meet challenges in peace, crisis and conflict together. Should either country suffer a disaster or an attack, the United Kingdom and Sweden will, upon request from the affected country, assist each other in a variety of ways, which may include military means. Such an intensified cooperation will remain fully in line in with each country’s security and defence policy and is designed to complement not replace existing European and Euro-Atlantic cooperation.

Future Bilateral Security Policy Dialogue 
Regular bilateral consultations on security policy issues serve an important role in deepening the dialogue between the United Kingdom and Sweden. The United Kingdom and Sweden and will meet regularly in a 2+2 format at the level of Political Director (MFA) and Defence Policy Director (MOD) to discuss security policy issues.

This document is a political declaration and not a legally binding commitment under intemational law.

Signed at Harpsund on 11 May 2022, in duplicate.

FOR
THE KINGDOM OF SWEDEN
MAGDALENA ANDERSSON
PRIME MINISTER

FOR
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
BORIS JOHNSON
PRIME MINISTER Läs mer…

Program för statsbesöket från Finland

Tisdag 17 maj
Förmiddag
Högtidlig välkomstceremoni Statsbesöket inleds när kungaparet möter presidentparet vid Hovstallet för kortege till Kungliga slottet.Hovstallet
Vid den högtidliga välkomstceremonin på Inre borggården inspekterar presidenten och kungen Grenadjärkompaniet ur Livgardet och nationalsånger spelas. Presidentparet presenteras för representanter för riksdag och regering. Kungaparet hälsar samtidigt på den finska delegationen. Allmänheten är välkommen att närvara vid välkomstceremonin på Inre borggården.Kungliga slottet
Kungen och presidenten ger därefter ett pressuttalande i Lovisa Ulrikas matsal.
Möte med talmannenPresident Niinistö tas emot av talman Andreas Norlén i riksdagen. Efter deras möte håller presidenten ett anförande i Andrakammarsalen, i närvaro av kungaparet och fru Haukio. Temat för anförandet är ”Ett ansvarstagande, starkt och stabilt Norden”. Anförandet webbsänds på riksdagens webbplats. Riksdagen
Bernadottebiblioteket Drottningen och fru Haukio besöker Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet, där t.f.  slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson kommer att förevisa ett urval av bibliotekets objekt. Bernadottebiblioteket
LunchKungaparet bjuder presidentparet på lunch på Kungliga slottet. Utrikesministern står samtidigt värd för en lunch på Utrikesdepartementet för representanter ur den finska delegationen.
Eftermiddag
Möte med statsministernEfter lunch tar statsminister Magdalena Andersson emot president Sauli Niinistö i Adelcrantzska huset. Efter bilaterala överläggningar hålls en presskonferens.
Waldemarsudde Fru Haukio och drottningen besöker Waldemarsudde och utställningen ”Ljus över hav och land – Önningebykolonin på Åland”. De tas emot av riksmarskalk Fredrik Wersäll och överintendent och museichef Karin Sidén. Waldemarsudde
Kulturevenemang: Dåtida, samtida och framtida – hur vidareutvecklas det svensk-finska kultursamarbetetPresidentparet och kungaparet deltar i ett kulturevenemang arrangerat av Finlandsinstitutet, Svenska institutet och Kulturhuset Stadsteatern. Efter öppningstal av utrikeshandelsminister och minister för nordiska frågor Anna Hallberg följer samtal om de kulturella banden mellan Finland och Sverige och visioner framåt. Medverkande: Maria Sid, teater- och scenkonstchef Kulturhuset Stadsteatern, Stefan Forsberg, vd och chef Stockholms konserthus och Susanna Pettersson, överintendent Nationalmuseum. Därefter följer ett panelsamtal om nya möjligheter för film- och tevedramaindustrin med Alma Pöysti, skådespelare, Dritero Kasapi, teaterchef Riksteatern, Klaus Härö, regissör och Laura Munsterhjelm, Actors in Scandinavia. Mark Levengood är konferencier. Medverkar gör också Stina Ekblad, Bianca Kronlöf, Shebly Niavarani, Virpi Pahkinen och Anna Järvinen. Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande och Kerstin Brunnberg, styrelseordförande, Maria Sid, teater- och scenkonstchef och Malin Dahlberg, vd Kulturhuset Stadsteatern, samt Madeleine Sjöstedt, generaldirektör Svenska institutet och Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet tar emot vid ankomst.Kulturhuset StadsteaternFinlandsinstitutetSvenska institutet
Kväll
GalamiddagStatsbesökets första dag avslutas med att kungaparet ger en galamiddag på Kungliga slottet.
Onsdag 18 maj
Förmiddag
Rundabordssamtal om grön omställningPresidenten och kungen deltar i ett rundabordssamtal på Finlandsinstitutet, arrangerat av Business Sweden och Svenskt Näringsliv, med Finlands näringsminister Mika Lintilä och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, samt företrädare för finskt och svenskt näringsliv, bland dem Fredrik Persson, styrelseordförande Svenskt Näringsliv och Jan Larsson, vd Business Sweden. Temat för samtalet är ländernas arbete med att stärka motståndskraften och innovationssamarbetet och påskynda den gröna omställningen. ”How can Finland and Sweden co-innovate and scale-up solutions to accelerate the green transition? Tuula Teeri, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, är moderator. Finlandsinstitutets direktör Anders Eriksson hälsar välkommen vid ankomst.FinlandsinstitutetBusiness SwedenSvenskt Näringsliv
Stockholms örlogsbas BergaPresidenten och kungen besöker Stockholms örlogsbas Berga, i sällskap av prins Carl Philip. De välkomnas av ställföreträdande chefen för Amfibieregementet, överstelöjtnant Joakim Kindahl. Besöket inleds med möte med Amfibieregementets och Fjärde sjöstridsflottiljens personal och förevisning av fartyg och materiel. Därefter följer en genomgång av det svensk-finska försvarssamarbetet med deltagande av Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen, statssekreteraren i Försvarsdepartementet Jan-Olof Lind, samt ÖB Micael Bydén. Besöket avslutas med ett rundabordssamtal med säkerhets- och försvarspolitiska experter.FörsvarsmaktenSvenska AkademienFru Haukio och drottningen besöker Svenska Akademien, där de välkomnas av den ständige sekreteraren Mats Malm. Tillsammans med ledamöterna Tua Forsström och Åsa Wikforss äger ett samtal rum om Svenska Akademiens arbete med ordböcker, priser/stipendier, Nobelpriset i litteratur och utgivningen av böcker. I Börssalen kommer man att få information om själva salen samt titta på utställningen av arkivföremål.Svenska Akademien
Nordiska museet, aktivitetscenter för ukrainska barnFru Haukio och drottningen besöker Nordiska museet och aktivitetscentret för ukrainska barn, Ukrainian Children Activity Center, som drivs i samarbete med den ideella organisationen Beredskapslyftet. Centret öppnade i mitten av april och har som mål att erbjuda barn som flytt krigets Ukraina en trygg miljö med rutiner och socialt umgänge. Nordiska museets chef Sanne Houby Nielsen, Beredskapslyftets ordförande Malin Leffler och medgrundare Fredrik Hillelson hälsar välkommen. Efter en kort introduktion om syftet med Beredskapslyftet berättar centrets ukrainske projektledare Denys Grodyenko om bakgrunden till och arbetet vid centret.Nordiska museet – Ukrainian Children Activity Center
Lunch i Stockholms stadshusStockholms stad ger en lunch med kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr som värdar. Vid lunchen i Gyllene salen deltar presidentparet, kungaparet, kronprinsessparet och prinsparet. Regeringen representeras av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.Stockholms stadshus
Eftermiddag
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBPresidentparet och kungaparet besöker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De tas emot av generaldirektören Charlotte Petri Gornitzka. Regeringen representeras av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. På MSB kommer det svensk-finska samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar att presenteras och exempel ges på hur det operativa arbetet går till.MSB
Presidentparets mottagningPresidentparet står värd för en mottagning till sina svenska värdars ära.
Kväll
AvskedStatsbesöket avslutas när kungaparet tar farväl av sina gäster vid en ceremoni på Kungliga slottet. Läs mer…

Statsminister Magdalena Andersson tar emot Storbritanniens premiärminister Boris Johnson

Onsdag den 11 maj tar statsminister Magdalena Andersson emot Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i Sverige för överläggningar. Under överläggningarna kommer de bland annat att diskutera den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa, de bilaterala relationerna och samarbetet mellan Sverige och Storbritannien.
Pressprogram för besöket:

Kl. 11.30-12.00 Inpassering och säkerhetskontroll
Adress: Harpsund
Ca kl.12.20 Fototillfälle vid Storbritanniens premiärministers ankomst

Kl. 13.00-13.30 Inpassering och säkerhetskontroll
Adress: Harpsund
Ca kl. 13.40 Gemensam pressträff (på engelska och utomhus)

Max 2 personer per redaktion, deltagandet sker i mån av plats. Presslegitimation krävs.
Obligatorisk föranmälan senast tisdag 10 maj kl. 17.00 till Nina Kefi (se presskontakt). Ange namn, redaktion, e-postadress, mobilnummer och bifoga bild på presslegitimation. Läs mer…

Utrikesminister Ann Linde till Marrakech för ministermöte med den globala koalitionen mot Daesh

Utrikesminister Ann Linde deltar i ministermöte med koalitionen mot ISIS/Daesh i Marrakech den 11 maj. Vid mötet kommer den gemensamma kampen mot terrorism i Syrien, Irak, Afghanistan och länder i Afrika att tas upp.
Mötet väntas samla ett femtiotal ministrar från koalitionens 85 medlemmar och kommer att ledas av den amerikanske biträdande utrikesminister för politiska frågor Victoria Nuland, samt Marockos utrikesminister Nasser Bourita. Syftet med mötet är att diskutera den globala koalitionens gemensamma ansträngningar för att förhindra och förebygga terrorism i Syrien, Irak, Afghanistan och länder i Afrika.
–  Kampen mot den globala terrorismen måste fortsatt bedrivas genom internationellt samarbete. Vi måste vara uthålliga så att terrorn inte får förnyat fäste. Att koalitionens ministermöte för första gången äger rum i Afrika är ett svar på de utmaningar vi nu ser med terrorism på kontinenten, säger utrikesminister Ann Linde.
Sverige har ett stort engagemang för att förhindra och förebygga terrorism och våldsbejakande extremism. Sverige bidrar sedan 2015 bland annat till den militära utbildningsinsatsen OIR i Irak och till UNCTAD:s arbete för lagföring och är en av de stora givarna med anledning av Syrienkrisen Därutöver har Sverige ett omfattande engagemang i Sahel för att främja säkerhet, hållbar utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.
Mer information om Sveriges stöd till Sahel, Syrien, Irak och Afghanistan
Sahel
Sverige har bilaterala utvecklingsstrategier med Mali och Burkina Faso om totalt cirka 700 miljoner kronor per år och ett humanitärt stöd under 2021 för hela Sahel på 591 miljoner kronor. Sverige deltar med ett militärt bidrag i Mali till FN:s fredsbevarande insats MINUSMA och har deltagit i den multinationella specialförbandsstyrkan Task Force Takuba. Därutöver bidrar Sverige med personal i EU:s tre insatser verksamma i Sahelregionen inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.
Syrien
Sedan 2011 har Sverige bidragit med mer än 3,4 miljarder kronor i humanitärt stöd till Syrien, i syfte att rädda liv och lindra nöd. Samtidigt genomförs regeringens regionala strategi för Syrienkrisen, om 3,21 miljarder kronor under åren 2016–2023. Detta inkluderar det särskilda stöd om 100 miljoner kronor, som regeringen beslutade om i oktober 2019, för att möta behoven i nordöstra Syrien efter Daeshs härjningar.
Irak
Det svenska humanitära stödet till Irak uppgår under 2022 initialt till 63 miljoner kronor. Sveriges utvecklingssamarbete med Irak fokuserar i stor utsträckning på insatser för stabilisering och återuppbyggnad efter konflikten med Daesh, och uppgår under 2021 initialt till 116 miljoner kronor. Sedan 2014 har Sverige bidragit med cirka 2,4 miljarder kronor i sammanlagt humanitärt- och utvecklingsstöd till Irak.
Afghanistan
Talibanernas maktövertagande i mitten av augusti 2021 förvärrade en redan svår humanitär situation i landet till följd av torka, matosäkerhet, utdragen konflikt, fördrivning och pandemin. Sveriges stöd till humanitära- och utvecklingsinsatser i Afghanistan för den afghanska befolkningen uppgår under 2022 till 245 miljoner kronor i humanitärt stöd och ca 800 miljoner kronor i utvecklingsstöd. För närvarande revideras den bilaterala utvecklingsstrategin för Afghanistan. Läs mer…

Regeringens deltagande i Konferensen om Europas framtid

Förord
Det råder ingen brist på stora samhällsfrågor för den Europeiska unionen att lösa. Klimatkrisen. Hoten mot våra gemensamma värderingar. Det nya säkerhetspolitiska läget, efter Rysslands vedervärdiga invasion av Ukraina. Och många andra frågor, som är helt avgörande för vår framtid.
Det här behöver diskuteras runt om i vår union. Konferensen om Europas framtid har varit ett bra tillfälle att göra just detta, i alla medlemsstater. I Sverige har över 130 evenemang genomförts, både fysiska och digitala, där många viktiga framtidsfrågor har diskuterats. Och på konferensens digitala plattform har över 18 000 idéer kommit in, från medborgare i hela EU.
Själv har jag deltagit så mycket jag har kunnat – den allra roligaste delen har varit att besöka skolor runt om i vårt land, för att resonera med unga människor om de frågor som rör unionens framtid. Om våra gemensamma värderingar, om klimatarbetet och om den säkerhetspolitiska utvecklingen.
En förutsättning för att nå ut brett i vårt samhälle är engagemanget frånarbetsmarknadens parter, civilsamhällets organisationer och olikautbildningsverksamheter. En utgångspunkt för regeringens arbete medkonferensen har därför varit att hålla överläggningar, genom det vi kallar EU-sakråd, med just dessa aktörer för att uppmuntra dem att engagera sina medlemmar och verksamheter i diskussionerna om EU:s framtid. Genom att öka delaktigheten i samhällets utveckling skapas tillit till det demokratiska systemet.
Jag tycker att konferensen har varit till nytta, av två skäl. För det första har medborgare runtom i unionen fått en chans att delta i det viktiga, demokratiska samtalet om EU:s framtid och våra gemensamma utmaningar. För det andra har det kommit fram en mängd olika idéer om hur samarbetet kan utvecklas, som nu ska analyseras vidare i de deltagande EU-institutionerna.
Nu har konferensen avslutats. Men regeringens arbete med att uppmuntra till ökad delaktighet, kunskap och engagemang i EU-frågor i Sverige fortsätter. Med den utveckling som skett under den senaste tiden känns det väldigt viktigt. Samarbetet i EU behövs mer än någonsin.
Hans Dahlgren Läs mer…

Hans Dahlgren deltar på Europadagen

Måndag den 9 maj deltar EU-ministern på Europadagen på Kulturhuset i Stockholm. Årets tema är ”Europa i en ny tid”.
EU-ministern inledningstalar och deltar därefter i ett panelsamtal om det säkerhetspolitiska läget i Europa.
Plats: Studion i Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm.Tid: kl. 09.45 till kl. 15.00. Panelsamtalet där Hans Dahlgren medverkar äger rum kl. 10.00-11.00. Ingen föranmälan krävs.
Program för Europadagen den 9 maj 2022.pdf Läs mer…

EU:s energiförsörjning på ministermöte

Ministrarna bekräftade EU-ländernas åtagande att arbeta för att fasa ut EU-importen av ryska fossila bränslen.
Ministrarna diskuterade EU:s beredskap för att klara energiförsörjningen den närmaste framtiden och välkomnade framsteg i förhandlingarna om EU:s förordning om gaslagring som ska göra EU:s energiförsörjning mindre sårbar.
Mot bakgrund av att det ryska energibolaget Gazprom i strid med gällande kontrakt stängt av vissa leveranser diskuterades solidaritets- och samarbetsåtgärder för att klara gasförsörjningen.  
I centrum för diskussionen stod också EU:s samordnade kontakter med pålitliga leverantörer och EU:s energiplattform som ska bidra till pålitliga energileveranser till EU och EU:s energiförsörjning till överkomliga priser.
Ministrarna uttryckte också förväntningar på den kommande planen REPowerEU som EU-kommissionen förväntas lägga fram i maj. Läs mer…

Statsminister Magdalena Andersson i överläggningar med Tysklands regering och Finlands statsminister

I sitt tal till media efter mötet lyfte statsministern fram hur värdefull möjligheten är att tillsammans diskutera det nya säkerhetspolitiska läget i Europa och dess konsekvenser.
– Det här mötet är en viktig signal till omvärlden om vår gemenskap, betonade statsminister Magdalena Andersson.
Statsministern berättade vidare att hon under mötet beskrivit att Sverige nu står inför avgörande säkerhetspolitiska beslut och att Sveriges regering gör en kompletterande säkerhetspolitisk analys tillsammans med Sveriges riksdagspartier.
Under mötet har även situationen i Ukraina och det brutala krig som nu pågått i över två månader diskuterats, berättade statsministern. Läs mer…

Utrikesminister Ann Linde ger kommentarer med anledning av de säkerhetspolitiska överläggningarna

Måndag 2 maj kommenterar utrikesminister Ann Linde de säkerhetspolitiska överläggningarna.

Tid:
2 maj 2022 kl. 17.00Plats:
UD:s internationella presscenter, Fredsgatan 6
Obligatorisk föranmälan senast måndag 2 maj kl. 16.00 via e-post till Boel Lindbergh, boel.lindbergh@gov.se. Ange namn, redaktion och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf).

Inpassering från kl. 16.45.

Deltagande sker i mån av plats. Läs mer…

Feminism och jämställdhet i fokus när utrikesminister Ann Linde träffar Melinda Gates i Stockholm, 2 maj

Publicerad 02 maj 2022

Utrikesminister Ann Linde och Melinda Gates, medordförande för Gates Foundation, kommer att diskutera olika feministiska utmaningar, inte minst vad gäller ekonomisk jämställdhet, vid ett så kallat ”fireside chat” måndagen den 2 maj 2022 13.00-14.00 på Moderna Museet.

– Ett feministiskt perspektiv är nödvändigt för att lösa dagens globala utmaningar. Kvinnor måste inkluderas i arbetet med att lösa klimatkrisen, pandemiåterhämtning eller krig och konflikter. Det är det rätta och smarta att göra. Vi har ett nära samarbete med Melinda Gates och Gates Foundation. Detta sker bland annat inom en global koalition för ekonomisk jämställdhet där vi tillsammans arbetar för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt som en grund för jämställdhet. Gates gör ett viktigt globalt arbete med både jämställdhet, hälsa och kvinnors ekonomiska egenmakt, säger utrikesminister Ann Linde.
Samtalet på Moderna museet modereras av Lina Thomsgård, grundare av Stockholms Kvinnohistoriska och Rättviseförmedlingen och deltar gör också Fanna Ndow Norrby. frilansskribent och kvinnorättsaktivist.

Presskontakt Läs mer…

Utrikesminister Ann Linde besöker USA och Kanada

Den 3-5 maj reser utrikesminister Ann Linde till Washington D.C. och Ottawa för överläggningar med USA:s utrikesminister Antony Blinken och Kanadas utrikesminister Mélanie Joly.
Besöken sker i ljuset av det försämrade säkerhetsläget i Europa efter Rysslands aggression mot Ukraina. Långsiktigt stöd till Ukraina liksom stabiliteten i Sveriges närområde kommer bland annat att diskuteras.
– Både USA och Kanada är strategiska och nära partners till Sverige och EU. Det transatlantiska engagemanget för europeisk säkerhet och för vårt gemensamma stöd till Ukraina är avgörande. Det finns inget alternativ till fortsatt stark europeisk och transatlantisk enighet och samarbete, säger Ann Linde.
Den 3-4 maj är Ann Linde i Washington D.C. för möten med USA:s utrikesminister Antony Blinken samt amerikanska senatorer och kongressledamöter.
Därefter reser Ann Linde till Ottawa för möten med Kanadas utrikesminister Mélanie Joly och kanadensiska parlamentariker.
Utrikesministrarna deltar även vid ett publikt event på temat Sveriges och Kanadas feministiska utrikespolitik, med särskilt fokus på hur Rysslands invasion av Ukraina drabbar kvinnor och flickor.
– Att Kanada liksom Sverige bedriver en feministisk utrikespolitik är något vi är mycket stolta över, säger utrikesminister Ann Linde. Läs mer…

Statsminister Magdalena Andersson till överläggningar med Tysklands regering och Finlands statsminister

Tisdag den 3 maj åker statsminister Magdalena Andersson till Berlin för överläggningar med Tysklands regering tillsammans med Finlands statsminister Sanna Marin.
Statsministrarna kommer att diskutera det förändrade säkerhetsläget i Europa med tyska regeringen.
Efter överläggningarna ger de tre regeringscheferna gemensamma uttalanden till media.
Medieprogram
09.50: Fototillfälle vid ankomst.
Fotografer måste vara på plats senast kl.08.15.
Ca 12.30: Gemensamma uttalanden.
Journalister måste vara på plats senast kl.11.30.
Ca kl 13.45: Statsministern ger kommentarer till media.
Vid intresse att delta kontakta pressråd Monica Enqvist (se Presskontakt) senast kl 15.30 fredag 29 april. Anmälan krävs och antalet är begränsat.
De gemensamma uttalandena kommer även att direktsändas på tyska regeringens webbplats (tyska och engelska).
Tyska regeringens webbplats (engelskspråkig version) Läs mer…

Statsminister Magdalena Andersson deltar på indisk-nordiskt toppmöte i Köpenhamn

Den 4 maj deltar statsminister Magdalena Andersson tillsammans med de övriga nordiska statsministrarna och Indiens premiärminister Narendra Modi på ett indisk-nordiskt toppmöte i Köpenhamn.
Under toppmötet kommer säkerhetspolitik inklusive Rysslands aggression mot Ukraina, multilateralt samarbete, klimat och grön omställning samt innovation och digitalisering att diskuteras.
Under besöket i Köpenhamn kommer statsministern också att ha ett bilateralt möte med premiärminister Narendra Modi.

Medierepresentanter behöver särskild ackreditering via ipcd.dk för att bevaka toppmötet. Sista dag att ansöka om ackreditering är torsdagen den 28 april kl. 15.00
Ackreditering på ipcd.dk Läs mer…

Ann Linde till Helsingfors för möte med Finlands utrikesminister

Fredagen den 29 april besöker utrikesminister Ann Linde Helsingfors för överläggningar med Finlands utrikesminister Pekka Haavisto om det säkerhetspolitiska läget.
Dagordningen inkluderar Sveriges och Finlands bilaterala relationer, respektive lands säkerhetspolitiska process och Rysslands aggression mot Ukraina.
– Sverige och Finland har en unik och värdefull relation. Finland är vår närmaste försvars- och säkerhetspolitiska samarbetspartner, och dialogen har intensifierats under året mot bakgrund av den försämrade säkerhetspolitiska situationen i närområdet. Jag ser fram emot att träffa min finländska kollega för att diskutera säkerhetspolitiken och vårt nära samarbete, säger Ann Linde. Läs mer…

Europadagen uppmärksammas på Kulturhuset den 9 maj

Den 9 maj uppmärksammas Europadagen i Sverige och EU:s medlemsländer. Det är ett tillfälle för diskussion om EU:s framtid ­– om ett Europa i en ny tid. Välkommen att ta del av samtalet på plats i Kulturhuset eller digitalt.
I år uppmärksammas Europadagen på Kulturhuset i Stockholm där bland andra EU-minister Hans Dahlgren och kulturminister Jeanette Gustafsdotter deltar i diskussioner som kommer att livesändas på regeringens webbplats, regeringens Youtube-kanal och i ett event på Facebook. Det går också att besöka Kulturhuset där det kommer att serveras kaffe och kakor.
Programmet i korthet
Under dagen kommer det att hållas fyra pass. Först ut är ett panelsamtal med fokus på det ändrade säkerhetspolitiska läget i Europa. Näst på tur diskuteras klimatomställning i orostider, vilka de stora utmaningarna är för EU:s klimat- och energiomställning för att klara produktion och jobb.
Därefter ett samtal om inre marknaden och handel. Handel som garant för fred var ursprunget till bildandet av den Europeiska gemenskapen, men i spåren av pandemin har nya hinder uppstått som förhindrat resor och handel. Avslutningsvis ett samtal om demokrati – hur kan vi motverka hat och hot, främja det goda samtalet och värna om vår europeiska demokrati?
Plats: Studion i Kulturhuset, Sergels torg, StockholmTid: kl. 9.45 till ca kl. 15.00Ingen föranmälan krävs.
Arrangörer: Regeringskansliet, EU-kommissionen i Sverige, Europaparlamentets kontor i Sverige, SKR, Sieps, Kommerskollegium, Svenskt näringsliv, SACO, TCO, LO, Europeiska investeringsbanken Läs mer…

Statsbesök från Finland

Den 17–18 maj 2022 avlägger Finlands president Sauli Niinistö, tillsammans med fru Jenni Haukio, statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Presidenten åtföljs av en delegation med representanter för regering och näringsliv.
Sverige och Finland står varandra mycket nära. De mellanfolkliga kontakterna är täta. Länderna är nära utrikespolitiska samarbetspartner. Våra näringsliv är tätt integrerade och besöksutbytet mellan våra regeringar är intensivt. Inom kulturvärlden och i sportsammanhang är många verksamma och folkkära i båda länderna.
Syftet med statsbesöket är att bekräfta de goda relationerna samt lyfta fram de omfattande samarbeten som pågår och som kan utvecklas ytterligare. Det gäller bland annat inom krisberedskap och civilt försvar, samarbetet mellan våra försvarsmakter, samt bland företag som arbetar med innovation och grön omställning. Kulturen och dess omstart efter pandemin kommer också att uppmärksammas i samband med besöket.
Det senaste statsbesöket ägde rum 2015, då kungaparet besökte Finland. 2012 var president Niinistö och fru Haukio på statsbesök i Sverige.
Besöket genomförs under två dagar och äger rum i Stockholm med omnejd.
Statsbesökets första dag innehåller traditionsenligt flera ceremoniella inslag. Kungl. Slottet välkomnar allmänheten att närvara vid den högtidliga välkomstceremonin på inre borggården.
Ett mer detaljerat program kommer att publiceras i anslutning till besöket.
Till redaktionen
Medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att bevaka statsbesöket. Sista dag att ansöka om ackreditering är torsdagen den 12 maj 2022.Ansökan om ackreditering
Finsk media ackrediterar sig via presidentkansliet i Helsingfors. Läs mer…

Humanitärt bistånd helt skyddat när flyktingavräkningar ökar under 2022

För att säkerställa att vi har täckning för asylavräkningar inför regeringen nu tak för hur mycket som kan betalas ut av årets biståndsmedel (s.k limiter). Taket uppgår till cirka 9,2 miljarder kronor.
Migrationsverket har presenterat ett antal scenarier över asylsökande och personer med behov av tillfälligt skydd. Enligt Migrationsverkets huvudscenario kan 76 000 personer från Ukraina komma att söka asyl i Sverige.
Kostnader för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande från låg- och medelinkomstländer kan under första året i mottagarlandet räknas med i biståndet på humanitära grunder. En sådan avräkning från biståndet har gjorts sedan 1991/92. De kostnader som avräknas från biståndet för att finansiera mottagandet från Ukraina skulle under 2022 öka med drygt nio miljarder kronor.
Om Migrationsverkets huvudscenario stämmer kommer Sverige under 2022 totalt göra avräkningar på cirka 10,3 miljarder kronor. Det motsvarar 18 % av biståndsramen och är lägre än de avräkningar som gjordes exempelvis 2015 som då motsvarade 22 % av biståndsramen.
Regeringens mål om 1 % av bruttonationalinkomsten (BNI) till bistånd står fast. Sveriges BNI har vuxit senaste åren och uppgår 2022 till drygt 57 miljarder kronor. Det innebär att Sverige har en större biståndsram än någonsin. Sverige är därmed fortsatt en stark aktör inom biståndsarbetet och ett av få länder som går över FN:s rekommendation om att länder ska avsätta minst 0,7 % av BNI till bistånd.
Beslutet om avräkningar på biståndsbudgeten innebär att regeringen sätter tak på utbetalningar i biståndsbudgeten. Det kommer innebära att vissa utbetalningar senareläggs eller pausas, en del planerade utbetalningar minskas i storlek och att en del omprioriteringar kommer göras.  
Regeringen har prioriterat att helt skydda det humanitära biståndet och särskilt värna biståndet till de allra fattigaste länderna. Stöd ska bland annat ges till de som drabbats hårt av pandemin och av den livsmedelskris som påskyndats som en effekt av Rysslands invasion av Ukraina. Regeringen prioriterar fortsatt klimatbiståndet och en dubblering av klimatbiståndet är fortsatt ambitionen.
De avräkningar som nu aviseras baseras på Migrationsverkets huvudscenario över antal personer med behov att söka skydd i landet. Summan kan minskas om färre personer än väntat anländer till Sverige. Om kostnader för flyktingmottagande däremot skulle öka från Migrationsverkets huvudscenario, så är det inte en självklarhet att de kostnaderna ska belasta biståndet. Regeringen kommer i ett sådant fall göra nya avvägningar för att titta på bredare finansiering.
Vi befinner oss i ett exceptionellt läge med en plötslig och omfattande humanitär kris och många flyktingar i Europa med behov av att söka skydd i Sverige. Sveriges solidaritet med ukrainska folket är stor och vi ska hjälpa såväl dem som är kvar i landet, som dem som behövt fly till Europa. Även med avräkningar för flyktingkostnader förblir Sverige ett av de största givarländerna i världen. Läs mer…

Fördjupade samtal mellan Sveriges och Finlands statsministrar om den säkerhetspolitiska situationen

– Bandet mellan våra länder är starkt. Och vårt samarbete har fördjupats under de senaste veckorna, sa statsminister Magdalena Andersson på pressträffen i samband med mötet.
Statsministern betonade också hur Rysslands invasion av Ukraina och övergrepp mot den ukrainska befolkningen har förändrat den säkerhetspolitiska situationen.
– Den säkerhetspolitiska situationen visar på behovet av ett nära samarbete inom EU, mellan de nordiska länderna och mellan Sverige och Finland, sa hon.
Statministern konstaterade att Sverige och Finland har ett nära samarbete i försvars- och säkerhetspolitiska frågor och att detta samarbete nu fördjupas ytterligare.
– Både Sverige och Finland för diskussioner för att stärka vår säkerhet. Sanna kommer att uppdatera mig om diskussionerna i Finland och jag kommer uppdatera henne om de svenska diskussionerna.  
– Inget beslut är riskfritt efter den 24 februari. Även om våra respektive beslut måste vara självständiga, så är vi beroende av varandra i vårt nära säkerhetssamarbete, sa statsminister Magdalena Andersson. Läs mer…

Hanna Lambert ny ambassadör i Kuba

Regeringen har utsett Hanna Lambert till ambassadör i Havanna.
Hanna Lambert är för närvarande samordnare för biståndsministern och biträdande chef för UD:s ministerkansli. Hon har tidigare arbetat vid olika enheter inom UD samt tjänstgjort vid ambassaderna i Havanna och Bangkok.
Hanna Lambert tillträder sin nya befattning i augusti 2022. Läs mer…

Stärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

I en proposition föreslår regeringen lagändringar med anledning av EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden. Syftet med förordningen och förslagen är att modernisera och effektivisera exportkontrollarbetet.
EU:s nya förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden trädde i kraft hösten 2021. Det handlar om produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen. I propositionen föreslås nödvändiga och lämpliga lagändringar för att anpassa den nationella lagstiftningen till den nya förordningen.
– Det här förslaget innebär ett modernare regelverk och bidrar till ökad trygghet vid handel med svenska företag så att Sverige kan ligga i framkant på exportkontrollområdet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.
Utöver kraven i EU:s förordning innebär propositionen bland annat bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om tillståndskrav och underrättelseskyldighet för export av cyberövervakningsprodukter och tillhandahållande av tekniskt bistånd. Det föreslås också att det införs sanktionsbestämmelser för överträdelser av de nya tillståndskrav som följer av förordningen och av de föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandena.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Läs mer…