SEB: Inga nyheter för banken

Enligt SEB har banken sedan 2006 arbetat strukturerat och målmedvetet för att minska riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i Baltikum.– Bankens riskexponering mot dessa kunder har varit låg och fallande över tid, skriver banken.SEB konstaterar samtidigt att hela det finansiella systemet, inklusive SEB, behöver fortsätta arbetet för att bli bättre på att motverka penningtvätt.Enligt SEB har banken producerat fler än 7 000 rapporter till finanspolisen om misstänkta transaktioner.– Vi utsätts varje dag för nya försök från kriminella element som vill utnyttja oss. Därför arbetar vi ständigt med att skärpa bankens förmågor, skriver banken. Läs mer…

Regionföreträdare vill skrota höghastighetsplaner och satsa på sammanhållet järnvägsnät

Det är i en debattartikel i Dagens Samhälle som fyra regionföreträdare och ordföranden i Botniska Korridoren, Elvy Söderström (S), ger sin syn på hur framtidens järnväg ska se ut.SVT Västernorrland har tidigare kunnat berätta att Nordlund förespråkar en idé som Trafikverket nu utreder. Det går ut på att inte bygga höghastighetståg mellan de tre största städerna utan istället satsa på höjd hastighet på hela det nationella järnvägsnätet. Man menar att det skulle kosta mindre, göra mycket större nytta och bli klart tidigare än höghastighetsbanorna.Höghastighetsbanor för dyraMed på tåget har Nordlund nu fått, förutom Elvy Söderström, Stina Höök (M) Regionråd i Region Värmland, Nils-Olov Lindfors (C) Regionråd i Region Norrbotten och Andreas Svahn (S) Regionstyrelsens ordförande i Region Örebro.Debattörerna pekar på att Trafikverkets utredning visar att höghastighetsbanorna inte kan byggas inom den kostnadsram på 205 miljarder kronor som satts upp. De menar att man får mer för pengarna om man satsar på en sammanhållen syn på järnvägsnätet istället för enskilda satsningar.Sammanhållet nätNu vill man att regeringen växlar över till trafikverkets spår att bygga järnvägsnät för 250 kilometer i timmen mellan storstadsregionerna Köpenhamn, Göteborg, Oslo och Stockholm samt mellan Stockholm och Luleå. ”En högklassig järnväg som skulle kraftigt minska dagens restider med tåg och skapa en ryggrad för transportsystemet och anslutande banor” skriver man. Läs mer…

Arkeologen: Därför kan Döda fallet bli en geopark

När Ragunda kommun och Jamtli fick nej till att Döda fallet skulle bli ett världsarv har man istället siktat in sig på att göra en geopark. Men vad är det som gör att just Döda Fallet och Ragundadalen skulle kunna bli en geopark?I klippet berättar arkeologen Anders Hansson om de unika förutsättningar som finns i området.Relaterat Läs mer…

Kommunalrådet om Migrationsverkets besked: “Nu lämnar man oss i sticket igen”

Nedläggningen kan få stora konsekvenser för Högsby kommun. – Vi tycker att det är jättetråkigt att staten återigen överger en liten kommun som under flyktingkrisen gjorde ett jättemottagande. Nu lämnar man oss i sticket igen, säger Stihna Johansson Evertsson (C), kommunalråd i Högsby kommun. Att Migrationsverkets kontor läggs ner är bara en del. Ett ännu större problem är att asylplatserna i kommunen också kommer att försvinna, bostäder där asylsökande får bo. – 280 platser har funnits i vår kommun den senaste tiden. Det är betydelsefulla för affären och för skolan på orten där personerna bor. I huvudsak finns platserna i Fågelfors och i Ruda. Ska vara borta innan slutet av nästa årI Kalmar län finns idag asylplatser i sex kommuner, totalt handlar det om 2 700 platser. – Alla ska vara borta när 2021 är slut. När invånarantalet sjunker blir det konsekvenser. – Det blir färre som handlar i affären och färre barn i skolorna. Då får vi spara bort de resurserna i skolan. Vi får ta bort lärarresurser när underlaget sjunker.Pengarna räcker inte tillJust nu bor 65 barn på asylplatser i kommunen. Hur många som kan bo kvar beror på om familjen har möjlighet att hitta en annan bostad.– Vi har påtalat vikten av att hålla en god dialog och att informera så fort man vet när man ska flytta familjerna. Migrationsverket har sagt att de ska se till barnperspektivet och försöka ta hänsyn till terminsstarter. Vi får se vad det blir i praktiken. Stihna Johansson Evertsson (C) är framförallt kritiskt till att staten överger kommunen.– Det som är det absolut allvarligaste problemet är att staten faktiskt inte finansierar alla de kostnader som uppstår när man har en ny befolkning. Under de första två åren får kommunen pengar för varje asylsökade, ett etableringsstöd.– Etableringsperioden är alldeles för kort. Huvuddelen har Läs mer…

Högskolan i Gävle föreslås få fler utbildningsplatser

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 föreslaget att medel för cirka 19 000 helårsstudenter ska tillföras för nya utbildningsplatser. Med det vill man att fler ska kunna läsa bland annat bristyrkesutbildningar inom exempelvis data och it, men även utbildningar som ger arbete inom vård, skola eller omsorg. Totalt handlar det om 1,7 miljarder kronor som ska tillföras. För Högskolan i Gävle innebär det att man föreslås få 439 nya utbildningsplatser år 2021.  Läs mer…

Ryskt örlogsfartyg i krock vid Öresundsbron

Eftersom olyckan hänt på den danska sidan så är det Danmark som leder insatsen. Danmark har begärt svensk hjälp och sjöräddningen har skickat ett par enheter och kustbevakningen har skickat en båt.Vad som orsakat kollisionen är oklart, men det var dimmigt i området. Enligt sjöräddningen så finns det inga uppgifter om att det läckt ut någon olja eller trängt in vatten i något av fartygen. Det finns inte heller några uppgifter om personskador. Läs mer…

Den livsviktiga vardagsmotionen

Hör några av Sveriges främsta forskare och läkare, experter och beslutsfattare inom området fysisk och psykisk hälsa.Medverkande: Mattias Sunneborn, programledare och initiativtagare 100 trappsteg Jenny Åkervall, programledare och initiativtagare 100 trappsteg Per Anders Ygberg, 93 år Mai-Lis Hellénius, livsstilsprofessor vid Karolinska Institutet Niclas Rodhborn, expertkommentator och förbundskapten för rullstolstennis Ullakarin Nyberg, överläkare, suicidforskare och författare. H.K.H Prins DanielCarolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep. Johan Holmsäter, regeringens samordnare för fysisk aktivitet och grundare av Friskis och Svettis. Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030. Anders Wiberg, friskvårdskonsult på Karolinska Institutet Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet Paneldebatt: Mai-Lis Hellénius, livsstilsprofessor vid Karolinska Institutet. Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep. Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero. Anette Jansson, expert prevention på Hjärt-Lungfonden. Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030.Petter, artistLena Hallengren, SocialministerArdalan Shekarabi, SocialförsäkringsministerAnders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.Dotter, sångare och låtskrivareGreta Thunberg, Andreas Magnusson och Anton Örtell (Fridays For Future)Arrangör: Folkhälsoinitiativet 100 trappsteg i samarbete med Karolinska Institutet, Suicide Zero, Hjärt-Lungfonden och Generation Pep.Nyfiken på kommande sändningar? Prenumerera på Forums tablå Läs mer…

Översvämningar i Hemavan – i september

I juni, tidigare i år, påverkade vårfloden delar av Hemavan. Vattennivån var då så högt att man inte kunde använda flygplatsen. Under veckan har oväder och stora regnmängder påverkat vattenflödet i Umeälven med höga flöden som följd. Det är ovanligt på hösten, menar flygplatschefen Ivan Forsman.  – Det har aldrig hänt såhär års, säger han och fortsätter: – Det har regnat på bra hela hösten. Marken är mättad och så kom nyligen ett kraftigt regn på det. Stängde inte flygplatsen De rikliga vattenmängderna har inte tvingat flygplatsen i Hemavan denna gång. – Vattnet var ungefär 150 meter från banan. VI har ingen reguljärtrafik på tisdagar, men ett mätflyg lyfte utan problem under dagen, säger Ivan Forsman.Nu har vattnet börjat rinna undan. Se översvämningen som drabbade Hemavan under tisdagen. Läs mer…

Solidaritet inom EU i praktiken

Seminarium om den svenska solidaritetsförklaringen. Viken typ av stöd är Sverige redo att ge ett annat EU-land eller nordiskt land vid en katastrof eller ett angrepp och vilket stöd kan vi förvänta oss av andra? Med Jacob Westberg, Försvarshögskolan, Michael Claesson, insatschef Försvarsmakten, m fl. Arrangör: Folk och Försvar. Från 16/9.Introduktion:– Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar, moderator– Maud Holma von Heijne, generalsekreterare, Folk och FörsvarEtt historiskt perspektiv på solidaritet i svensk säkerhetspolitik:– Jacob Westberg, docent och universitetslektor, FörsvarshögskolanEtt operativt perspektiv på solidaritetsförklaringen:– Michael Claesson, insatschef, FörsvarsmaktenEtt europeiskt perspektiv på solidaritetsförklaringen:- Calle Håkansson,  doktorand i Global Politics, Malmö UniversitetEtt politiskt perspektiv på solidaritetsförklaringen:– Pål Jonsson, riksdagsledamot, Moderaterna– Janine Alm Ericson, riksdagsledamot, Miljöpartiet Läs mer…

Efter SVT:s granskning: Fridafors Fritidscenter polisanmäls för olaglig verksamhet

IVO påtalar en rad brister hos Fridafors Fritidscenter. Verksamheten har bedrivits utan tillstånd på uppdrag av minst elva kommuner. Fridafors Fritidscenter har fortsatt att bedriva sommarkollon för barn med särskilda behov trots att IVO informerat om att det är otillåtet utan tillstånd från IVO.Fridafors Fritidscenter har heller inte på begäran från IVO inkommit med uppgifter och handlingar avseende om verksamheten utför insatser till personer med kommunala LSS-beslut.Kommer att polisanmälasIVO inledde en tillsyn i november 2018 efter att en fråga inkommit om Fridafors Fritidscenter hade det tillstånd som krävs för att bedriva korttidsvistelse enligt LSS.Uppgifter har hämtats in från elva kommuner under perioden 2017-2019.IVO skriver i sitt beslut att myndigheten avser att göra en polisanmälan då Fridafors Fritidscenter bedrivit olaglig verksamhet utan tillstånd.Berör minst elva kommunerSammanlagt har 50 barn och ungdomar vistats på sommarkollo i Fridafors under åren. Barnen har kommit från kommunerna Bromölla, Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona, Ljungby, Markaryd, Olofström, Osby, Ronneby, Tingsryd och Älmhult.Kommunerna har betalat för att ha barnen på sommarkollo i Fridafors och enligt IVO:s utredning har de elva berörda kommunerna sammanlagt dessa år betalat närmare en halv miljon till den olagliga verksamheten.IVO utesluter inte att det finns fler unga som varit i Fridafors på sommarkollo från andra kommuner.”Medvetet underlåtit att lämna uppgifter”Ledningen för Fridafors Fritidscenter uppger för IVO att de har tolkat IVO:s information fel och styrelsen överväger nu att lägga ner Fridafors Fritidscenter.Trots att IVO påtalat för verksamheten att de behöver ett tillstånd för att bedriva den här typen av insatser så har ingen ansökan kommit in. I juli 2018 kontaktades ledningen i Fridafors men trots det uteblev tillståndsansökan och under sommaren 2019 fortsatte barn som omfattas av LSS att komma på sommarkollo i Fridafors.IVO bedömer därför att Fridafors Fritidscenter medvetet underlåtit att lämna begärda uppgifter. Javascript måste vara påslaget för att kunna spela videoSVT Läs mer…

Besöksförbudet hävs: ”Men det kommer inte att bli som innan”

Region Skåne var snabba med att införa besöksförbud när coronasmittan började breda ut sig. Även om förståelsen har varit stor, så är det ändå många äldre och anhöriga som berättat att det är jobbigt att inte kunna få besök eller hälsa på.Nu ska det generella förbudet snart hävas, men det innebär inte att allt går tillbaka till det som gällde tidigare.– Det kommer att bli olika regler på olika ställen. Det blir inte samma på ett äldreboende som på en vårdavdelning på ett sjukhus, utan det kommer att ske lokala tillämpningar, säger Pia Lundbom, Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör.Behöver besökHon säger att ett totalt besöksförbud inte är hållbart i längden.– Vi tror att den här pandemin kommer att hålla på under en längre tid och man kan inte ha ett generellt förbud hur länge som helst. Vi vet att det finns personer som behöver få besök eller ha med en anhörig vid läkarbesök. Vårt fokus just nu är att se till att alla besök blir säkra. Ser vi att vi får in smittan på sjukhus så kommer vi att skärpa reglerna igen. Läs mer…

”Jag såg bara skammen”

Mona Sahlin drog sig undan offentligheten när det avslöjades att hon gjort sig skyldig till osant intygande, men nu träder hon fram. Hon blickar tillbaka på sitt liv och ser socialdemokratin ur ett nytt perspektiv. Niklas Ekdal intervjuar.När Mona Sahlin nu i bokform öppnar upp om skandalen kring intyget och livvakten är det med ett överväldigande mörker i bagaget — och en sorg över att ingen kommer minnas hennes 40 år långa politiska gärning.Klockan var 04.06 när mejlet damp ned i inkorgen. Hon var tvungen att läsa det flera gånger för att ta in innehållet. För att, som hon beskriver det, förstå hur lågt vi alla hade sjunkit.”Låt mig bara fråga: Är ni kära? Du vet att kärlek förlåter allt och om det är som ryktena säger så kan jag inte se någon anledning att inte berätta det”.Frågan kom från Aftonbladet. Det var den 6 maj 2016.– Det var så hemskt, därför att jag har ju varit med tillräckligt länge för att inse att när det kommer en sådan fråga från en politisk reporter på den stora kvällstidningen, då är det fler som har den frågan. Då är det detta som det kommer att skvallras om. Det var… Ja, jag dog inombords. Och jag visste ju också hur tufft det skulle bli för honom, för hans fru och hans barn, och för min man och mina barn. Så någonting tog slut i mig den natten.Avgick direktDet är nu mer än fyra år sedan Mona Sahlin avgick som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Under tiden har hon försökt bearbeta vad fyra decennier i offentlighetens ljus gör med en människa. Boken ”Makt — Lös” är ett slags memoarer över hennes politiska tid från 2011 när hon avgår som partiledare för Socialdemokraterna fram till i dag. Det är en beskrivning av ett arbete för att få ovetande Läs mer…

Anders Tegnell en av årets alumner på Linköpings universitet

Ur motiveringen:”Hans outtröttlighet, lugn och sakliga framtoning har ingett många svenskar trygghet i en orolig tid.”Anders Tegnell har en doktorsexamen i infektionsmedicin från Linköpings universitet. Han har jobbat för Världshälsoorganisationen WHO i Laos och Zaire (nuvarande Kongo-Kinshasa). Anders Tegnell är sedan 2013 avdelningschef och statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten där han leder och samordnar Sveriges nationella smittskydd, vilket han under den rådande coronapandemin fått internationell uppmärksamhet för. Han är dessutom bosatt i Vreta Kloster utanför Linköping och dagpendlar med tåg till jobbet i Stockholm. Texten uppdateras Läs mer…

Avslöjandet i korthet: Nya uppgifter om misstänkt penningtvätt i SEB 

• Vad är det nya? Uppdrag granskning kan avslöja att amerikanska storbanker har larmat om 8,2 miljarder kronor som slussats genom SEB mellan åren 2007 och 2016. Totalt handlar det om 57 SEB-kunder, majoriteten av dem i Baltikum, där många uppvisar klassiska kännetecken för misstänkt penningtvätt. De är registrerade på adresser där de inte har verksamhet, ägarna kan kopplas till skatteparadis och suspekta transaktioner flödar genom deras konton. • Hur hänger det ihop med läckan från USA? Uppdrag granskning har tagit del av den nya läckan med mycket känsliga dokument om misstänkt penningtvätt som kommer från den amerikanska finanspolisen Fincen. I söndags kunde SVT Nyheter berätta att flöden på 17 000 miljarder kronor i misstänkta transaktioner finns i läckan som totalt består av över 2000 dokument. Det handlar om så kallade misstankerapporter om penningtvätt, dokument som amerikanska banker skickat in till Fincen. Det är inga slutgiltiga bevis för att ett brott har begåtts, men dokumenten är en slags karta över misstänkt ekonomisk brottslighet med koppling till Ryssland. • Vad säger banken? Uppdrag granskning har, sedan det första avslöjandet om penningtvätt hösten 2019, försökt få en intervju med SEB:s vd Johan Torgeby – som försäkrat sina kunder om att banken inte varit inblandad i den baltiska penningtvättshärvan som avslöjades kring Danske Bank, och som även Swedbank senare drogs in i. Banken vill inte heller nu ställa upp på en intervju utan skriver i ett mejl att SEB, av juridiska skäl, inte kan kommentera innehållet i misstanke-rapporterna. Banken skriver att de själva lämnat in över 7000 misstankerapporter i Baltikum de senaste 10 åren. “Vi tar avstånd från all typ av kriminalitet och arbetar aktivt för att se till att vi inte blir utnyttjade och för att ta vårt samhällsansvar att motverka finansiell brottslighet”, skriver SEB. Här kan du läsa en längre kommentar som banken lagt ut på sin hemsida.Du hittar en längre artikel om den misstänkta penningtvätten i SEB här. Läs mer…

Tre åtalas efter flera barnvåldtäkter i Blekinge

Våldtäkterna ska ha ägt rum i Blekinge under våren. Totalt rör det sig om åtta våldtäkter, och tre barnpornografibrott, mot ett och samma offer.Den åtalade kvinnan, som var 16 år vid tillfället, åtalas för två våldtäkter samt för medhjälp till övriga sex våldtäkter då hon enligt åklagaren ska ha förmedlat kontakt mellan offer och gärningsmän, och uppmanat offret att genomföra sexuella handlingar mot betalning. Hon åtalas även för två fall av barnpornografibrott då hon ska ha filmat vissa handlingar.De två männen, i 25- respektive 40-årsåldern, åtalas för tre fall av våldtäkter vardera. De greps i början av sommaren och har suttit häktade sedan dess.Kvinnan erkänner samtliga brott utom en av våldtäkterna hon står anklagad för. Männen medger att de haft sex med offret, men nekar till brott.Åtminstone ett av övergreppen ska ha skett på ett HVB-boende i Blekinge under våren. Läs mer…

Uppsalaprofessorn kritisk mot ”orättvist” högskoleprovurval

– Det här gynnar vissa grupper. Det gynnar dem som har snabba uppkopplingar, ofta kanske i tätorter, i storstaden, det gynnar den som har en egen dator, och så gynnar det den som kan förfoga över sin tid just den här specifika tidpunkten, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till radion.Enligt Lundin kan först till kvarn-principen strida mot högskoleförordningen, som säger att ett urval måste ske på ”objektiva grunder”. Men det tillbakavisar högskoleprovssamordnaren Peter Honeth.– Ingen sitter och väljer ut att den ena eller andra får skriva utan det är samma villkor för alla, och på det sättet är det en objektiv grund, säger Peter Honeth.Av smittskyddsskäl är höstens platser begränsade till 27 600 – en blygsam siffra med tanke på att över 50 000 anmälde sig till provet i fjol höst.Endast personer utan giltigt provresultat kan anmäla sig på fredag. Läs mer…

Ökad smittspridning i Norrbotten: ”Riskerar okontrollerad spridning”

Anders Nystedt tror att länets låga siffror gjort att länsborna kan ha börjat slappna av och sänka garden för tidigt. Enligt honom har de smittspårningsåtgärder som gjorts hittills varit effektiva för att hålla ner antalet smittfall, men att det blir allt svårare när fallen ökar.– Med allt fler fall riskerar vi okontrollerad spridning.Kalas, resor och arbete trots symtom bakom anledningarnaBland orsakerna till den ökade smittspridningen nämner han fester och resor både inrikes och utrikes. Men en anledning gör honom än mer konfunderad.– Det har skett en spridning genom folk som arbetat trots att man uppvisat symtom.Norska och finska gränsen kan återigen stängasHan betonar att siffrorna fortfarande är relativt låga, men att de samtidigt är en trend som man vill vända.De ökade antal fallen kan även komma att påverka på andra håll. För tillfället är norrbottningarna välkomna in i både Finland och Norge, men trösklarna är låga, och gränserna skulle som en följd kunna stängas.– Särskilt Finland har ett vargöga på oss, så det skulle kunna bli så, säger Anders Nystedt om riskerna för att gränserna återigen stängs. Läs mer…

Flera trafikolyckor på E6 i Landskrona – vägen avstängd

Vid halv nio på tisdagsmorgonen kolliderade två lastbilar på E6 i norrgående riktning mellan Landskrona norra och södra. En person har förts med ambulans till sjukhus men skadeläget är oklart. I samband med detta har även flera bilar kolliderat i södergående riktning vid samma plats och det är nu totaltstopp – Det är lite kaotiskt där ute nu. Vägen är helt avstängd och jag har fått rapporter om att folk vänder sina bilar och kör mot trafiken, säger Mats Srer, räddningstjänsten Syd. Åtta ambulanser och fyra kårer från räddningstjänsten är på platsen. Lite senare inträffade även en trafikolycka vid Häljarp söder om Landskrona vid golfbanan där ett antal bilar och en lastbil ska vara inblandad. En person ska vara förd till sjukhus.Skadeläget är oklart. Läs mer…

Emma Frans om den ökade smittspridningen: ”Det är ganska väntat”

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, berättade i gårdagens Aktuellt att regionen för diskussioner med Folkhälsomyndigheten om vad för slags restriktioner som kan kommas att införas. Det handlar bland annat om familjekarantän vilket innebär att den som bor i samma hushåll som en person som är smittad kan vara tvungen att isolera sig hemma. Och fler regionala restriktioner kan komma att återinföras. – Vi har nyligen sett att man lyfter på förbudet mor att besöka äldreboenden på nationell nivå, men det är ju möjligt att sådana saker kommer återinföras, säger Emma Frans. Läs mer…

Bärgningen av Amorella påbörjad: ”Ska delvis köra för egen motor”

Nu har bärgningen av M/S Amorella påbörjats.Ove Sjöblom, reporter på Ålands radio, befinner sig på en båt i närheten för att rapportera om bärgningen.-Det finns tre bogserbåtar på plats för att assistera, säger han i SVT:s Morgonstudion.Amorella gick i söndags på grund i Ålands skärgård med 207 passagerare ombord. Dykare har konstaterat att det finns skador i skrovet, men vad som orsakade olyckan vet man inte ännu inte. Hör Ålands Radios reporter Ove Sjöblom berätta mer om bärgningsarbetet i klippet ovanRelaterat Läs mer…

Grums har länets bästa företagsklimat

Tätt efter Grums kommer Munkfors på plats 24 i landet och därefter kommer Kils kommun på 34:e plats. – Det är glädjande att allt fler kommuner i Värmland har ett gott företagsklimat – fem värmlandskommuner återfinns bland de 50 främsta – men det innebär också att konkurrensen hårdnar i toppen, säger Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland, i ett pressmeddelande.Årets klättrareForshaga kommun blir årets klättrare genom att företagsklimatet har förbättrats mest där. Dessutom är Forshaga den kommun i Värmland som har den bästa långsiktiga förändringen genom den högsta genomsnittliga årliga förbättringen under de senaste fem åren. Hammarö i bottenI årets ranking återfinns Hammarö i botten genom en 258:e plats av landets 290 kommuner.Här kan du läsa mer om hur rankningen gått till. Läs mer…

Omfattande bedrägeriinsats i dag – 200 utredningar och tillslag

– Polisregion Mitt kommer att arbeta med aktiva bedrägeriärenden i regionen och tanken är att vi ska slutföra så många ärenden som möjligt, säger Jonas Eronen som är presstalesperson vid Uppsalapolisen.I polisregion Mitt handlar det om cirka 600 ärenden och i polisområde Uppsala cirka 200. Man har för dagen flyttat runt resurser för att helhjärtat kunna fokusera på de utredningar som nu ligger i fokus. Samtidigt väntas flera förhör hållas under dagen, samt så väntas polisen jobba uppsökande i de fall där misstänkta inte infinner sig hos polisen.Insatsen går under namnet Strålkastare och att polisen arbetar tillsammans, samtidigt över hela landet, ska förhoppningsvis avslöja misstänkta bedragares mönster.– Bedrägerier drabbar både privatpersoner och välfärdssystemen vilket medför enorma kostnader för samhället, säger Jonas Eronen.Klippet: Så funkar operation Strålkastaren Läs mer…

Aleksej Navalnyj har fått lämna sjukhuset

Den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj har lämnat sjukhuset i Tyskland där han behandlades för förgiftning, säger läkarna som vårdade honom. Hans tillstånd har förbättrats tillräckligt för att inte längre behöva vara inlagd, enligt ett pressmeddelande från sjukhuset där han varit i drygt en månad.Navalnyjs läkare tror att han kan komma att återhämta sig fullt, men enligt pressmeddelandet är det ännu för tidigt att spekulera kring eventuella långsiktiga konsekvenser av förgiftningen.Kan ha varit gift i teAleksej Navalnyj kollapsade under en flygresa i Ryssland i augusti och fick till en början intensivvård på ett sibiriskt sjukhus. Hans talesperson Kira Jarmysj sa kort därefter att Navalnyjs stab tror att han har blivit förgiftad.”Vi förmodar att Aleksej förgiftades av någonting som blandats i hans te. Det var det enda han drack i morse”, skrev Kira Jarmysj på Twitter.De ryska läkarna menade att de inte hittat spår av giftiga ämnen på de prover som togs när Navalnyj vårdades där. I Ryssland fick Navalnyj diagnosen ”problem med ämnesomsättningen”, möjligen orsakad av lågt blodsocker.Navalnyj flögs så småningom till Tyskland för vård i Berlin. Läs mer…

Nästintill fullbelagt på anstalten Kumla

För närvarande har anstalten plats för 505 intagna och beläggningen är uppe i 502 personer.– På kort tid löser vi frågan genom dubbelbeläggning. Vi har kunnat skaffa 100- tas platser på detta sätt. På lång sikt jobbar vi med byggnation som ska generera drygt 60 platser, säger Jacques Mwepu.Inom kort skall tolv nya platser öppnas och ett pågående byggnadsprojekt skall resultera i att kapaciteten ökas med ytterligare tio.Många på begränsad ytaDet höga trycket i kombination med en pågående coronapandemi har inneburit utmaningar, men anstalten har hittills klarat sig utan ett enda covidfall.– Att ha 500 intagna och nästan lika många personal som vistas på en begränsad yta innebär alltid en viss risk för smittan. Men vi har vidtagit preventiva åtgärder som följs mer stringent än vad jag ser i samhället i stort.Har ni haft några covidfall?– Vi har hitintills inte registrerat ett enda fall tack vare vår ansvarfulla personal arbetar konsekvent med efterlevnad av de regler och rutiner som myndigheten har beslutat i kampen mot pandemin. Att vi har lyckats hålla smittan borta från anstalten kan helt tillskrivas vår medarbetare som gör ett utomordentligt arbete i dessa dagar, när vi även brottas andra problematik med koppling till överbeläggning, säger anstaltschefen Jaqcues Mwepu. Läs mer…

SVT:s reporter om misstänkta penningtvätten hos SEB

Kristina Lagerström berättar att SEB:s misstänkta penningtvätt skadar bankens förtroende.– Det är väldigt mycket kriminalitet som inte går att genomföra utan bankernas hjälp och därför har bankerna den här nyckelrollen nu globalt för att penningtvätten och kriminaliteten inte ska öka. De har en otroligt avgörande roll och de har också tvingats satsa mycket pengar på att försöka hantera det här nu, säger Kristina Lagerström.Hör SVT:s reporter berätta mer i videon. Läs mer…

Förlängda och förstärkta coronastöd

ONSDAG 2020-09-2309.00  Extra ändringsbudget för 2020 DIREKTRiksdagsdebatt, bland annat om förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset.11.00  Så blev Rinkebys T-bana en trygg platsÖppen drogförsäljning, våld och hot från ungdomsgäng var länge ett stort problem i Rinkeby. 2018 inleddes en trygghetsinsats där lokaltrafiken, polisen, Stockholms stad, fältassistenter m fl samarbetade och som förändrade situationen. Arrangör: Stockholms Handelskammare. Från 15/9.12.00  Rapport12.03  Behövs en ny reglering av elmarknaden?I takt med den ökade elektrifieringen av fordon och med energiintensiv industri har elnätets kapacitet blivit alltmer ansträngd, från att tidigare ha varit i princip obegränsad. Lars Bergman och Bo Diczfalusy har analyserat regleringen av elmarknaden och presenterar rapporten Spänning på hög nivå, som kommenteras och diskuteras. Arrangör: ESO. Från 27/8.13.45  State of the union-talet och EU:s framtidVad kan man utläsa av EU-kommissionen ordförande Ursula von der Leyens tal till unionen och vilka frågor är viktigast att fokusera på nu? Samtal med EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S) och Jessica Polfjärd (M). Programledare Niklas Svensson. Från 16/9.14.00  Samråd i EU-nämnden inför extra toppmöte DIREKT Statsminister Stefan Löfven samråder med EU-nämnden inför ett extrainsatt möte med EU:s stats- och regeringschefer 24 – 25 september.15.30  EU:s viktigaste frågorVilka frågor är viktigast för EU under hösten och gav talet av EU-kommissionens ordförande någon vägledning? Medverkande: EU-parlamentarikerna Malin Björk (V) och Sara Skyttedal (KD). Programledare: Niklas Svensson. Från 16/9.15.45  Politik i bokhyllan: Med lögnen som vapenUSA-kännaren Erik Åsard berättar om Donald Trump, hans kärnväljare och republikanernas omvandling. Dessutom resonerar han kring USA:s största samhällsproblem. Pontus Mattsson intervjuar. Från 11/9.16.00  Rapport16.05  Hänt i dagHär kan du se en längre tablåPrenumerera på vårt nyhetsbrev och få veckotablån i mejlformTill Forum i SVT Play – klipp och sändningOBS! Tablån kan ändras vid nyhetsläge Läs mer…

Mer pant i Östergötland under pandemin

Antalet pantade förpackningar i Östergötland har under det första halvåret 2020 ökat med närmare 8 procent – från 44,6 miljoner 2019 till över 48 miljoner.– Det är högst troligt med tanke på att vi har förändrat vårt beteende och tillbringat mer tid hemma. De undersökningar vi gör regelbundet visar att vi är bättre på att panta de burkar och flaskor som vi konsumerar i hemmet än de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack/Pantamera i ett uttalande. Läs mer…

E6 avstängd efter lastbilsolycka vid Landskrona

Larmet om olyckan kom in halv nio på onsdagsmorgonen. Enligt initiala uppgifter ska två lastbilar ha kolliderat på E6 i höjd med Landskrona, i norrgående riktning mellan Landskronas norra och södra trafikplats.Polis, räddningstjänst och ambulans är larmade till platsen. Vägen är avstängd, och enligt Trafikverket finns det i nuläget ingen prognos för när vägen kan öppnas igen. I nuläget finns inga uppgifter om eventuella skadelägen. Läs mer…

Storbritannien: ”Fruktade ännu hårdare restriktioner”

Bland besluten som kom under tisdagen fanns order om att pubar, barer och restauranger i England måste stänga klockan 22, och alla som kan uppmanas att jobba hemifrån.– Det har varit lite förvirrat här i England om vad det är som gäller. Fram till i går uppmanade Boris Johnson alla att gå tillbaka till kontoret, man skulle sluta jobba hemma för att hjälpa till att rädda ekonomin. Det här har gjort folk förvirrade då de samtidigt har sett stigande siffrorna över antalet smittade, säger Jonas Sverin. Läs mer…

Här är knutarna som EU inte löst i migrationspolitiken

Sedan 2015 har läget varit låst i synen på asyl- och migrationspolitiken. Kommissionens mål i dag är att hitta ett sätt att hantera asylansökningar och migration inom EU på ett sätt som alla medlemsländer kan acceptera.  Kan hota unionen som projektSVT:s Europakorrespondent beskriver migrationsfrågan som den mest laddade frågan i EU.– Det här är en fråga som potentiellt kan hota hela unionen som projekt. Det är en stark opinion i många länder som åtminstone delvis hör ihop med ett missnöje med migrationspolitiken, säger David Boati i SVT:s Morgonstudion.Några av knutarna som EU inte har lyckats reda ut är frågorna kring en rättvis fördelning och EU:s relation till Turkiet.– EU har ju, kan man säga, gjort sig lite beroende av Turkiet genom ett avtal kring migranter. President Erdogan och Turkiet hjälper, så att säga, till att hålla Europas gränser stängda och det är inte helt okomplicerat, säger David Boati.Asylrätten ifrågasattEn annan låsning i EU är frågan om asylrätten.– Det finns de som menar att asylrätten har spelat ut sin roll. Asylrätten kom ju till efter andra världskriget och handlade i första hand om att hjälpa människor från grannländer på flykt. Nu ser världen annorlunda ut så asylrätten är ifrågasatt, säger David Boati. Läs mer…

Barn utsatt för misstänkt grov våldtäkt utomhus

Det var en närstående till barnet som larmade polisen vid kl 20.45 på tisdagskvällen. Den misstänkta våldtäkten ska ha skett utomhus och barnet, som är under 15 år, har under natten varit på sjukhus.– Många poliser åkte dit och sökte under natten efter brottsplatsen som tros vara utomhus. Vi lokaliserade en plats centralt i Rågsved där en teknisk undersökning genomfördes och där man hittade en del spår, säger Carina Skagerlind, presstalesperson på Stockholmspolisen.Platsen är inte längre avspärrad utan polisen fortsätter med utredningsarbetet under dagen med spårsäkring, inventering av filmmaterial och förhör.En förundersökning gällande grov våldtäkt mot barn är inledd. Läs mer…

Bilbrand i Borås – flera bilar förstörda

Polisen misstänker att det är någon som har startat elden i en av bilarna och sedan har lågorna spridit sig.– Vi misstänker att branden är anlagd, säger Thomas Fuxborg.Det är tre bilar som helt förstörts av branden och flera andra bilar som har skadats av antingen elden eller brandröken. Enligt polisen är det oklart exakt hur många bilar det rör sig om.Polisen har inte fått in några vittnesuppgifter och det finns ingen misstänkt gärningsman. En anmälan har skrivits gällande skadegörelse genom brand. Läs mer…

Nu bärgas M/S Amorella till hamn på Åland

Följ bärgningsarbetet i Yles direktsändning från ÅlandAmorella har sedan grundstötningen legat kvar vid Järsö i Ålands skärgård. Det ska nu bogseras ut på djupare vatten där skadorna på fartygets botten ska undersökas, skriver Yle. Dykare har konstaterat att skrovet fått flera skador i samband med grundstötningen och vid en kollision med en isboj. För att underlätta lösgörningen från grundet är planen att först pumpa in vatten i fartygets dubbelskrov i fören samtidigt som lasten flyttas till aktern. Ombord på fartyget finns fortfarande 41 lastbilar, 40 personbilar samt en del av passagerarnas tillhörigheter, skriver Yle.Bogseringen till hamnen i Långnäs på Åland kommer att ske senare under dagen, eventuellt först under eftermiddagen. Om allt flyter på utan problem kan hela operationen vara klar till kvällen. Fartyget ska senare tas vidare för reparation på varvet i Nådendal utanför Åbo. Läs mer…

Andreas krockade med en älg: ”Det blev bara svart – och sedan helt tyst”

Rådjur:              1183Vildsvin:            140Älg:                     85Dovhjort:          51Kronhjort:        6Lo:                       1Utter:                 1Varg:                  1Övriga djur:     13Summa:            1481Källa: Nationella Viltolycksrådet Läs mer…

Trump: ”HD-domare meddelas på lördag”

En kandidat till efterträdare till den avlidna liberala HD-domaren Ruth Bader Ginsburg kommer troligtvis att tillkännages på lördag kväll. Det säger USA:s president Donald Trump till reportrar. – Vi är väldigt nära ett slutgiltigt beslut, säger presidenten. Vem Trump väljer att nominera kommer förmodligen att meddelas klockan 17, enligt honom själv, vilket är klockan 23 i Sverige. Trump har tidigare lovat att utse en kvinnlig konservativ domare. Läs mer…

Kolaffärer stöttas med miljarder

Trots att Sverige 2015 skrev under Parisavtalet om att arbeta för minskade utsläpp har svenska myndigheter fortsatt att garantera affärer kring kolutvinning på 1,9 miljarder kronor. Merparten av garantierna, över 1,2 miljarder, har gått till affärer med Indonesien som 2019 var världens största exportland av kol, visar en rapport från organisationen Swedwatch. I december 2019 fattade regeringen beslut om att exportkrediterna till kolutvinning ska avvecklas succesivt. Men även efter beslutet har garantier getts till bl.a. Indonesien. Läs mer…

Misstänkt penningtvätt i SEB

Storbanken SEB har i Estland gjort affärer med misstänkta penningtvättare, med koppling till Ryssland. Det handlar sammanlagt om transaktioner värda 8,2 miljarder kronor under tidsperioden 2007-2016. SEB ska ha gjort affärer med ett av bolagen som tillhör kärnan av ”tvättomaten”. – Företaget är en tvättmaskin. Det borde varit en stor röd flagga, säger den brittiska penningtvättsexpert Graham Barrow, om ett av företagen. Läs mer…