Återställningsfond på flera hundra miljoner ska korta köerna i vården

Tillsammans med med Vänsterpartiet lägger partierna i Värmlandssamverkan: Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet, fram en gemensam budget för 2021.Där finns Vänsterpartets krav på försök med sex timnmars arbetsdag med.Mest omfattande satsningen i Sverige– Det är en stor glädje att vi kan presentera den mest omfattande satsningen på arbetstidförkortning i hela det offentliga Sverige, säger Vänsterpartiets regionråd Anna Hammar.Försöker ska starta nästa år på en avdelning vardera vid sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby.Mycket uppskjuten vårdBudgeten, som genom överenskommelsen har en majoritet bakom sig, innehåller också en satsning på den så kallade återställningsfonden. Statsbidrag och årets överskott i regionens resultat ska läggas i fonden som kan komma att innehålla mellan 200 och 500 miljoner kronor.– Vi kan se en stor volym uppskjuten vård och andra kostnader och åtaganden i spåren av coronapandemin, alltifrån stora vaccinationsprogram till kökortningsaktiviteter, säger Fredrik Larsson.Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna finns inte med i uppgörelsen om budgeten.– Vi väntar med att lägga fram vårt budgetförslag när vi har alla parametrar, alla uppgifter framme, säger Ulric Andersson (S), regionråd i opposition. Läs mer…

Kommunalrådskrisen i Luleå är över – hon är enda kandidaten

Två av Luleås socialdemokratiska kommunalråd har hoppat av under det senaste året – Niklas Nordström och Lenita Ericson – och under måndagskvällen hade partiet en digital hearing om hennes ersättare.Men bara en kandidat har nominerats och det är den välkände s-politikern Carina Sammeli, som tagit time-out från politiken i ett drygt år.Klart – i praktikenDärmed är saken i praktiken klar, även om det återstår en del formella steg. I nästa vecka ska valberedningen lägga fram ett officiellt förslag, den 7 december utser partiets repskap sin kommunalrådskandidat och den 21 december gör fullmäktige sitt val.– Jag vill inte ta ut någon seger i förskott. Nomineringstiden är slut och jag är den ende nominerade , men jag ska ju väljas också. Det ser visserligen ut som om jag kommer att få förtroendet och bli vald, men det vet jag först när partiet fattat sitt beslut, säger Carina Sammeli. Läs mer…

100 000 vaccindoser beställda till Jämtland Härjedalen

Planen är att personer över 70, övriga riskgrupper och vård-och omsorgspersonal ska vaccineras i första hand. Då räcker 100 000 vaccindoser till det eftersom man räknar med att den gruppen i länet består av 50 000 personer.Först därefter ska gruppen ”resterande 18 år och äldre” erbjudas vaccin. De doserna är inte ännu beställda.Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om att vaccineringen ska vara gratis. Själva vaccinet bekostas av staten.Vilket vaccin det blir och hur många doser som till slut landar i länet är oklart. Sverige har skrivit avtal med flera vaccintillverkare. Läs mer…

Smittspridningen i länet har stannat av: ”Vi är på en platå”

Under en presskonferens på tisdagen presenterade smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen siffror som visar att smittspridan börjat stanna av i Örebro.– Det handlar sannolikt om att allt fler följer de lokala allmänna råden, sa hon.Fortfarande sprids smittan på arbetsplatser, inom vård- och omsorg och i skolor.– Men det är inte någon särskild skola eller situation det handlar om utan lokala utbrott, förtydligar Gunlög Rasmussen. Läs mer…

Region Västerbotten ser över rutiner efter IVO:s kritik

I Västerbotten har IVO gjort en fördjupad tillsyn vid Moröbacke hälsocentral i Skellefteå, som ansvarar för läkarinsatserna vid Linagårdens särskilda boende, och Vindelns hälsocentral, som ansvarar för insatserna vid Älvbackens särskilda boende.IVO bedömer att äldre inte har fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Patienter har inte fått individuella bedömningar som är dokumenterade, utan ibland finns det bara en notering om en skattning av skörhet. IVO konstaterar att det här inte är förenligt med patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen.IVO skriver också att äldre och närstående ibland inte fått information om eller gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling. Vad gäller vård i livets slutskede har inte regelverket alltid följts eftersom det saknas uppgifter i journaler.– Vi välkomnar granskningen och ska nu jobba med resultatet på alla hälsocentraler. För oss är det en självklarhet att alla invånare ska få en god och säker vård, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i ett pressmeddelande.– Rapporten visar inte hela bilden av hur vården fungerat för dessa patienter och inte heller hur vi utvecklat samarbetet med länets kommuner där också vårdhygien bidragit till att öka vårdens kvalitet under pandemin, säger Brita Winsa.Region Västerbotten har fram till den 15 januari 2021 på sig att redovisa vilka åtgärder som planeras. Läs mer…

Delsbo har blivit en hotspot – förskolebarnen uppmanas stanna hemma

Under Region Gävleborgs presskonferens i torsdags lanserade smittskyddsläkare Lars Wesslén begreppet “hotspot”. Det innebär att smittspridningen är stor på ett visst geografiskt område. En sådan “hot-spot” i länet som pekas ut är Delsbo. Smittspridningen har drabbat många verksamheter där och nu även förskolorna som lider stor personalbrist.– Att vi som kommun går ut på det här sättet och avråder föräldrar från att ha sina barn på förskolan är väldigt speciellt. Men läget är också exceptionellt i Delsbo och vi vill göra allt vi kan för att stoppa smittspridningen, säger Bengt Friberg, kommundirektör.Många frånvarandeDe två förskolorna i Delsbo kommer vara fortsatt öppna och man kommer vid behov fortfarande kunna lämna barnen där, men kommunen vill alltså avråda föräldrar från att göra det. Detta för att inte överbelasta den personal som fortfarande arbetar, samt för att bidra till att minska smittspridningen. – Det är ganska många som är frånvarande nu och vi väntar på provsvar. Men vi har redan nu några med covid-diagnos, säger Bengt Friberg.Även flera barn som går på förskolorna i fråga ska vara hemma sjuka, men eftersom Region Gävleborg i första hand prioriterar att testa äldre och personer i riskgrupper så vet man ännu inte om det rör sig om bekräftade covid-fall.Hör kommundirektören i videoklippet ovan.  Läs mer…

Markarydsfallet prövas inte av Högsta domstolen

Gunilla Öhlin som varit åklagare i målet har skickat in frågan om att lyfta målet i Högsta domstolen till Åklagarmyndigheten som gjort en bedömning av fallet.– Vi har kollat om det finns prejudikatintresse eller om det begåtts rättegångsfel men vi har kommit fram till att det inte finns skäl att överklaga till Högsta domstolen, säger Hediye Kurt som arbetar med bedömningar av den här typen.Skyllt på varandra inget skälDen brännande punkten i målet har varit att de två tilltalade skyllt på varandra samtidigt som det står klart att minst en av dem ligger bakom överfallet på 70-åringen. Men det räcker inte för att Högsta domstolen ska lyfta frågan.– Om det hade varit frågor som inte tidigare prövats av Högsta domstolen hade det varit aktuellt att lyfta det. Men det finns många rättsfall där Högsta domstolen uttalat sig om de tilltalade begått det i samförstånd, ett så kallat medgärningsmannaskap. Men det är inte av vikt för rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig i detta mål, säger Hediye Kurt och tillägger:– För prejudikat krävs att avgörandet ska ha betydelse i framtida mål och det finns inga sådana frågeställningar i det här målet. Läs mer…

Misstänkt grovt rån i Luleå – två män begärs häktade

Männen greps under fredagen på Bergviken i Luleå under en insats där flera polispatruller och hundförare deltog. Förutom grovt rån är de två männen misstänkta  för övergrepp i rättsak.Häktningsförhandlingarna kommer att hållas under tisdag eftermiddag samt under onsdag morgon, vilket P4 Norrbotten var först med att rapportera. Läs mer…

Ung man på Höglandet döms för att ha dödat sin pappa

Den 21-årige mannen erkände direkt efter dådet att det var han som hade dödat sin pappa genom att hugga honom med en kniv i huvudet. händelsen skedde i familjens bostad på Höglandet.Pappan låg och sovSonen har i förhör uppgett att anledningen till att han knivhögg sin pappa var att pappan under en längre tid utsatt honom för våld och hot och att han den aktuella dagen handlade i nödvärn. Men eftersom pappan låg och sov då han attackerades så menar rätten att det vid den aktuella tidpunkten inte kunde handla om nödvärn. Istället menar rätten att sonen, med tanke på faderns försvarslösa ställning då han sov, istället borde dömas för mord.Allvarlig psykisk störning21-åringen genomgick efter dådet en rättspsykiatrisk undersökning som visade att han lider av en allvarlig psykisk störning. Rätten menar att hans psykiska störning bör ha haft en påtaglig påverkan på hans agerande och dömer honom därför för dråp. Eftersom man inte kan dömas till fängelse då man lider av en allvarlig psykisk störning så döms 21-åringen nu till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han ska även betala ett skadestånd på 60 000 kronor. Läs mer…

Tegnell: ”Vi har inte ens nått en peak ännu”

Folkhälsomyndigheten rapporterade på tisdagen in 94 nya dödsfall och 17 265 nya bekräftade smittofall i Sverige sedan i fredags i covid-19. Statsepidemiolog Anders Tegnell berättade på tisdagens pressträff att världen ännu inte nått sin peak.– Vi har nog fortfarande inte ens nått en peak i den här pandemin, utan den kommer med stor sannolikhet att fortsätta utvecklas, säger han.”Omfattande spridning”I Sverige syns en liten minskning sedan de allmänna råden införts över nästan hela landet. Men det är för tidigt att andas ut.– Även om det möjligen ser ut som att det har avstannat lite så bör vi vara försiktiga, vi har fortfarande en omfattande spridning i stora delar av landet, säger han.Stockholm hårt drabbatOch allra värst är läget i Stockholm.– Stockholm ligger på nivåer som är högre än resten av landet, eftersom även andra vågen drabbat Stockholm mer så ligger staden en bit före andra regioner, helt klart, säger Tegnell.Elva regioner i Sverige är i stabsläge, medan fem regioner är i förstärkningsläge, berättar Thomas Lindén, enhetschef på Socialstyrelsen.– Samtliga bedömer att det väntas en försämring, både på kort och lång sikt.Tredje våg på väg?Samtidigt varnar världshälsoorganisationen WHO nu för en tredje våg av smittspridning i Europa tidigt nästa år. Flera länder utanför Europa, bland annat Sydkorea, säger redan att de är inne i tredje vågen.– Vi följer fortsatt läget och får väl se hur det utvecklas om det blir en tredje våg, och när den kommer. Det är väldigt svårt att bedöma nu, när vi möjligen är i peaken på andra vågen då vi ser en uppgång i många av Europas länder, säger Anders Tegnell och fortsätter:– Det här är inte över vad gäller den här vågen heller. Framförallt kommer vi fortsätta jobba som vi gör nu, och förhoppningsvis har vi ett vaccin som kan hjälpa oss skydda den äldre delen av Läs mer…

Knivbeväpnad man greps på skolområde i Sundsvall

På tisdagsförmiddagen upptäcktes en knivbeväpnad man på en skola i Sundsvall. Polisen kallades till platsen och hittad mannen  som är i 20-årsåldern.Polisen har hållit förhör och upprättat en anmälan. Mannen misstänks för narkotikabrott och eftersom har haft med sig kniv till en skola blir det grovt brott mot knivlagen.Kniven togs i beslag. Läs mer…

94 nya dödsfall – totalt 6 500

94 nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige sedan i fredags, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har totalt 6 500 smittade avlidit. Sammanlagt har 225 560 personer bekräftats smittade. Antalet nysmittade sedan i fredags är 17 265. 190 personer får nu intensivvård på grund av covid-19 enligt Svenska intensivvårdsregistret. -Läget i Sverige är allvarligt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. -Vi har väldigt många fall per vecka nu. Nästan alla regioner är hårt drabbade. Läs mer…

Varning för plötslig ishalka i länet

Väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare underkylt regn med 3mm eller mer inom 6 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass. Läs mer…

Omfattande brister i vården av äldre under coronapandemin

Inspektionen för vård och omsorg har granskat samtliga regioner i Sverige och presenterade resultatet på en presskonferens på tisdagsförmiddagen.Region Blekinge får kritik på tre punkter gällande vården vid misstänkt eller konstaterad covid-19:Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån egna behov.Varken de äldre eller närstående har fått information om vård och behandling.Det går inte att följa vården och behandlingen på grund av brister i patientjournaler.I underlaget till IVOs granskning framkommer även att läkare har ordinerat provtagning utan att följa upp provsvaret och att det saknas dokumentation över vilken behandling som har satts in efter ett positivt covid-19 test.Regionen ska ge svarGranskningen bygger på tillsyn av två särskilda boenden för äldre i Karlskrona. Nu vill IVO att regionen ska svara på hur de ska komma till rätta med bristerna.– Vi kommer nu noggrant att gå igenom granskningen och svara Ivo med en beskrivning av hur vi ser på kritiken, och vilka åtgärder som vi bedömer ska vidtas, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge i ett pressmeddelande. Javascript måste vara påslaget för att kunna spela videoSVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer…

Uppgifter: Över 600 civila dödade i massaker i Tigray

Offren ska ha blivit utsatta på grund av sitt ursprung utanför den omtvistade regionen. Dådet ska ha utförts av en väpnad ungdomsgrupp i maskopi med lokala säkerhetsstyrkor, enligt kommisionen.Uppgifterna om massakern har varit svåra att verifiera på grund av det pågående kriget i regionen. Internationella aktörer har stängts ute från området och alla kommunikationer därifrån har strypts.Ledningen i Tigray har tidigare förnekat inblandning i händelsen och har ännu inte kommenterat kommissionens utlåtande.Flera människorättsorganisationer har uppmärksammat händelsen, däribland Amnesty som sagt sig ha tagit del av bilder från platsen. Enligt Amnesty så ska de döda inte ha varit inblandade i konflikten.Intensiva striderSedan i början av november har intensiva strider rasat i Tigray mellan regionala och statliga styrkor. Folkets befrielsearme i Tigray (TPLF) hävdar att de försvarar sin rätt till självstyre. Den centrala etiopiska regeringen menar att den väpnade offensiven handlar om att slå ner ett olagligt uppror.Mer än 40 000 människor på flykt och dödat hundratals. Båda sidor skyller utvecklingen på varandra.Flera internationella aktörer, bland annat USA, har vädjat om vapenvila men utan framgång. Läs mer…

Nu förlängs de allmänna lokala råden i Örebro län

• Råden innebär att man bör avstå att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, så som butiker och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.• Man bör inte heller delta i exempelvis möten, föreställningar och idrottsträningar. Träning för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte, eftersom Folkhälsomyndighten anser att idrott är viktigt för barn. Samt eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg.• Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. För dig som bor i ett ensamhushåll är rådet att umgås med ett par nära vänner.• Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden, till exempel genom att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden, till exempel genom att uppmana till hemarbete.Källa: Region Örebro län. Läs mer…

Tiotal sadlar stulna ur stall

Tjuven eller tjuvarna ska ha kommit in i stallet genom ett fönster.– Jag har inga fler detaljer om hur stölden har gått till men den ska ha skett någon gång under natten eller morgonen, säger Dennis Johansson Strömberg, polisens presstalesperson.Polis har varit på brottsplatsen, men om några spår efter gärningspersonerna har hittats, vill Dennis Johansson Strömberg inte gå in på.– Jag gör inte det på grund av förundersökningsskretess. Men vi tar gärna emot tips om den här händelsen.I nuläget finns ingen misstänkt. Läs mer…

Tillslag mot växlingskontor i Malmö

I ett tillslag mot grov organiserad brottslighet agerade flera myndigheter på tisdagen mot växlingskontor i Malmö.– Vi har i dag efter lång tids utredning frihetsberövat personer som var i blickfånget för den här insatsen. Vi menar att växlingskontoren har varit en viktig beståndsdel för den grova organiserade brottsligheten i regionen. Det är därför tillfredsställande att vi har kunnat genomföra det här tillslaget i samverkan med olika myndigheter. De misstänkta brotten handlar om synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott, säger kammaråklagare Ulla Karlbrink vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, i ett pressmeddelande.Texten uppdateras Läs mer…

Klassiska turabåtar kan försvinna om sundstunneln till Danmark blir av

– Högst sannolikt kommer de större färjorna, till exempel Forsea, att inte finnas längre. Deras avtal kommer att löpa ut och staden kommer inte teckna nytt när vi har en fast förbindelse, säger Peter Danielsson. Men det är inte klart om sundstunneln blir av. Just nu utreder den svenska och danska staten hur tunneln skulle kunna byggas – den rapporten blir troligtvis klar kring årsskiftet. – Det är det första steget för att få staternas syn på möjligheterna. Därefter kommer det krävas ytterligare beslut från den danska och svenska regeringen för att gå vidare med projektet, säger Peter Danielsson. Klassiska färjor kan försvinna Om tunneln blir av kan en del av turabåtarna, det vill säga bil- och lastbilsfärjorna försvinna. – Så jag tror att vi kommer ha färjor kvar, men inte de stora som tar lastbilar och bilar – utan de mindre turabåtarna, likt Sundsbussarna, säger Peter Danielsson. Bebyggelse vid påfartsområdet Bland annat försvinner uppmarschområdet till färjorna, där fordon åker på och av färjorna. – I stället kan vi bygga människovänliga miljöer, bostäder och kontor som kan skapa arbete. Läs mer…

Storumans kommun slår tillbaka Vårdförbundets kritik: ”Inga sådana indikationer”

Under måndagen riktade Vårdförbundet skarp kritik mot Storumans kommun. Man menade att kommunen borde ha låtit coronatestad personal utan symptom varit hemma från jobbet under tiden de väntade på provsvar. – Personalen har testats för covid-19, men sedan tvingats att arbeta i väntan på provsvar, vilket inte är patientsäkert och helt oacceptabelt, sa Vårdförbundets Västerbottens ordförande Jenny Olsson under måndagen.Men kommunen håller inte med, utan menar att ingen asymptomatisk ur personalen som testats för covid-19 skulle ha tvingats till jobbet under tiden de väntade på sina provsvar.– Jag har inte fått några indikationer på att någon utan symptom skulle ha velat gå hem i väntan på provsvar. Tvärt om så finns det en anda här där folk sluter upp och vill hjälpa till, säger Patrik Nilsson, socialchef.”Gått rätt till”Maria Johansson, förtroendevald i Vårdförbundet i Storuman ställer sig på kommunens sida. – Jag tycker man har agerat så gott man har kunnat. Man har följt de rekommendationer som funnits och har screenat en hel personalgrupp för att upptäcka potentiellt smittade som inte hade symptom. Men det var ingen som hade symptom och var på jobbet. I väntan på provsvar, så länge man är symptomfri, så kan man vara på jobbet, säger Maria Johansson till Sveriges radio. Läs mer…

Åtal: Trio lurade ut vännen i skogen – och rånade honom

Enligt åtalet var alla tre med på brottsplanen. De behövde pengar till knark och 21-åringen var ett lätt byte, berättar en av kvinnorna i förhör. Först gick de hem till målsäganden, maskerade, och bultade på dörren. Han såg inte vilka de var och öppnade inte. Då får han istället ett dödshot inristat på sin dörr. Skärrad skriver 21-åringen till sin vännina – en av de nu åtalade – och vill ses. Utlurad i skogenTrion ändrar då sin plan. Offret luras att köra ut med sin vännina till skogen, för ett vänskapligt samtal. De andra två väntar en bit bort och skrider sedan till verket. 26-åringen ska ha varit den som stått för de våldsamma bitarna; tvingat ned offret på marken, sparkat honom i huvudet, hotat med ett vasst föremål och förmått honom att ta av sig kläderna. – Tanken var att det skulle ta längre tid för honom att ta sig ifrån platsen. Så vi skulle hinna därifrån, berättar han i polisförhör om varför 21-åringens kläder skulle av. Sen springer han ikapp kvinnorna, som redan lämnat brottsplatsen. Tillsammans åker de vidare, tankar och köper knark för 21-åringens pengar. Alla tre har i polisförhör berättat liknande versioner av själva händelseförloppet, men det är något oklart vem som står bakom brottsplanen, vem som ville köpa knark och hur våldsamt det var tänkt att bli. Läs mer…

Person påkörd av hjullastare

Larmet kom in till polisen klockan 12.26.– Enligt larmet ska en person vara drabbad, men jag vet inte hur det har gått för personen, säger Thomas Agnevik presstalesperson på polisen. Vi har precis kommit till platsen.Även räddningstjänsten och ambulans kallades till platsen. Enligt räddningstjänsten hade den skadade personen förts till sjukhus strax efter klockan 13.– Skadeläget vet jag inget om men en person är lastad i ambulans och i övrigt håller vi på att lämna platsen, säger räddningstjänsten inre befäl. Läs mer…

Drabbades av allvarlig tarmsjukdom av Cryptosporidium: ”Äter jag en paprika är jag sjuk i en vecka”

Cryptosporidium är en encellig parasit, ett så kallat urdjur, protozo. Det finns flera olika arter av Cryptosporidium som kan infektera människor, Cryptosporidium parvum och Cryptosporidium hominis är vanligast.Cryptosporidium måste ha en värd i form av människa eller annat djur för att kunna föröka sig i. Symptomen för den som drabbats är oftast kraftig, vattnig diarré och magsmärtor och feber.Cryptosporidium finns i hela världen och den kan överleva bra i fuktig jord och i vatten. Infekterade människor och djur utsöndrar parasiten i sin avföring.Det behövs väldigt lite av smittämnet för att bli sjuk. Parasiten kan även smitta mellan personer och från djur till människor.Cryptosporidium är mycket motståndskraftig mot de flesta kemiska desinfektionsmedlen, bland annat klor.Det finns för närvarande inga effektiva läkemedel utan infektionen läker ut av sig själv.God hand-, vatten- och livsmedelshygien förebygger smitta.Infektion med Cryptosporidium är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Källor: Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Östersunds kommun Läs mer…

Motstridiga utspel från kriget i Etiopien

Krigföringen i den etiopiska delstaten Tigray är uppenbart intensiv efter det att en gammal konflikt blossat upp tidigare i november. Men den sker i mycket i det fördolda, eftersom centralregeringen har strypt all kommunikation.I de senaste utspelen säger Tigrays talesman Getachew Reda i tv-sändningar att den federala arméns 21:a division ”totalförstörts” i strider om platsen Raya-Wahirat. Framgången ska ha möjliggjorts av att en befälhavare hoppat av till de regionala styrkor som lyder under det tigreanska partiet TPLF.En division omfattar normalt sett upp till 25 000 personer.Regeringen: De ger sigBillene Seyoum, talesperson för Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed, kontrar enligt nyhetsbyrån Reuters med att uppgifterna inte alls stämmer.Regeringssidan hävdar i stället att stora mängder tigreanska krigare verkar ha lyssnat till Abiys ultimatum, och nu ger sig. Abiy har gett TPLF till onsdagen att kapitulera — sedan sätter de federala styrkorna in all kraft för att erövra den regionala huvudstaden Mekele, är budskapet.I takt med att alltfler desperata flyktingar kommer från stridsområdet, i första hand över gränsen till Sudan, stiger oron i omvärlden. Senare under tisdagen, amerikansk tid, ska FN:s säkerhetsråd enligt diplomater hålla sitt första möte om det som händer i Tigray. Men mötet beskrivs som informellt, och några snabba krafttag väntas inte. Läs mer…

Domstolsförhandling om Järle kvarn i Nora flyttas fram

Peter Winge är rådman i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.  – Det var på begäran av Naturvårdsverket som är sökande. De vill genom sitt ombud att förhandlingen skulle ställas in med anledning av de riktlinjer som kom från regeringen gällande corona.  Planen är att förhandlingen istället ska hållas i Nacka tingsrätt i slutet av januari, med möjlighet att delta via länk från Örebro tingsrätt.  På plats under förhandlingen som skulle ha ägt rum i Nora idag och imorgon skulle det gjorts en syn vid Järle kvarn, men nu kommer det ersättas av en film av anläggningen.  Via sociala medier hade en demonstration planerats vid Järle kvarn, med tända gravljus, som en protest mot Naturvårdsverkets planer.  Läs mer…

Riskgruppers julfirande påverkas

Den pågående coronapandemin gör att 71 procent av de äldre samt i riskgrupp träffar släkten mindre än vanligt eller inte alls. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Hjärt- och Lungfonden. Flera miljoner svenskar lever med hjärt- och lungsjukdom. Något som gör att en påtaglig saknad av personer kommer märkas vid firandet säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare vid Hjärt- och lungfonden. Var fjärde person som tillhör riskgrupp är orolig över hur firandet kommer påverkas av pandemin. Läs mer…

Fängslad KI-forskare ska ha sagt farväl till frun

Ahmadreza Djalali har nu varit fängslad i över fyra år. Han greps av iransk polis i april 2016 under en föreläsningsresa i sitt ursprungliga hemland. Hans fru Vida Mehrannia berättar att det har gått flera veckor sedan de senast hade kontakt, men under tisdagen ska Djalali ha ringt till henne, ett samtal som kan ha varit hans sista.– De har informerat honom om att de ska föra honom så fort som möjligt till ett annat fängelse och dödsstraff, säger Vida Mehrannia till Expressen.”Fruktansvärda uppgifter”Människorättsorganisationen Amnesty har länge kämpat för att Djalali ska friges.– Det är fruktansvärda uppgifter, säger Ami Hedenborg, pressansvarig på svenska Amnesty till TT.– Men vi måste fortsätta att hålla hoppet uppe. Det här kan vara ännu ett led i skrämseltaktiker från Iran, men uppgifterna att han ska flyttats till fängelset där det sker avrättningar och att han ringt sin hustru för att ta farväl, är förstås oerhört oroande.Amnesty hoppas nu att utrikesministern Ann Linde ska agera.– Jag hoppas att Ann Linde nu personligen agerar på bästa sätt för att göra något, säger Ami Hedenborg.”Extremt övergrepp”Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska institutet, är bestört över uppgifterna.– Det här är på alla nivåer ett extremt övergrepp, inte bara mot en enskild forskare utan mot hela det akademiska samhället, säger Ole Petter Ottersen.TT: Planerar ni några stödinsatser till medarbetare på KI som känner honom väl?– Vi har ännu inte någon plan för att kontakta individuella personer, men vi arbetar med en text som vi kommer att lägga ut på vår hemsida. Eftersom de här uppgifterna bara kom för ett par timmar sedan har vi inte gått vidare med hur vi ska ta det längre in i organisationen, säger Ole Petter Ottersen. Läs mer…

Skarp kritik mot Region Sörmlands hantering av covid-patienter på boenden

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har granskat samtliga regioners ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden som har haft misstänkt eller konstaterad covid. Enligt Ivo har ingen region tagit sitt fulla ansvar. Stora brister i SörmlandNär det gäller Sörmland påtalar Ivo följande brister: Vård har inte getts utifrån den enskildes behov. Äldre och deras närstående har inte fått vara delaktiga eller informerats om vården. Vård i livets slutskede har inte diskuterats och genomförts enligt reglerna. Brister i journalföring gör att det inte går att följa vården. Ivos granskning, som omfattar perioden mars-juni, visar att det i början av pandemin funnits generella direktiv om att patienter med stark misstanke om covid inte ska skickas till sjukhus. Det framkommer också att det tagit beslut om vård i livets slutskede utan samråd med patienter och närstående. Region Sörmland har till den 15 januari på sig och redogöra för hur bristerna ska åtgärdas. SVT Sörmland söker regionen för en kommentar. Läs mer…

21 nya poliser till Kalmar och Kronoberg

Av de 21 nya poliserna kommer sju att anställas i polisområde Växjö och Alvesta. Samtliga har utbildats på polisutbildningen på Linnéuniversitetet. Fem kommer att anställas i lokalpolisområde Kalmar där Öland ingår.– Det är ett välkommet tillskott. De har varit här som aspiranter och vi känner dem sedan en tid tillbaka, säger Linus Vandrevik lokalpolisområdeschef i Kalmar till SVT Nyheter Småland.Digital ceremoniVanligtvis brukar de nya poliserna hälsas välkomna med en ceremoni på polisutbildningen. Men på grund av pandemin blev det istället en digital välkomstceremoni.– Fler poliser ute på våra gator och torg är en av de viktigaste frågorna för mig och avgörande för att vi ska få bukt med den ökande kriminaliteten, säger Anna Tenje (M) kommunalråd i Växjö, i ett pressmeddelande.– Det är väldigt bra att vi får nya poliser i vårt närområde och de är varmt välkomna. Polisiär närvaro ökar både den upplevda och faktiska tryggheten för våra kommuninvånare, säger kommunalrådet Per Ribake (S) i Alvesta. Läs mer…

Hög sjukfrånvaro inom grundskolan i Sollefteå kommun

Den här veckan är 68 anställda inom för- och grundskolan frånvarande på grund av sjukdom – det är nästan 16 procent. Inga skolor eller förskolor har dock behövt stänga på grund av personalbrist, och enligt skolchefen ser läget något bättre ut än det gjorde för någon vecka sedan.I klippet berättar han mer om det ansträngda läget och hur kommunen jobbar med att få ihop verksamheterna. Läs mer…

Fyra av tio poliser i region Syd planerar att lämna yrket

– Att det nu är så många poliser som funderar på att lämna är sorgligt. Undersökningen är tydlig med vad som krävs för att vi ska bli fler och där högre lön är en av de viktigaste faktorerna, säger Sophia Willander ordförande i Polisförbundet Syd i ett pressmeddelande. För att vilja stanna i yrket uppger 85 procent av Polisförbundets medlemmar att de vill ha en högre lön för att stanna kvar inom yrket. Hälften uppger att de vill ha fler poliser och fyra av tio svarar bättre arbetstider. Undersökningen har gjorts vid två olika tillfällen under året och bygger på sammanlagt 943 webbintervjuer med Polisförbundets medlemmar i polisregion Syd. Läs mer…

Experten om Zlatans fysik: ”Måste även vara mentalt stark”

Malmösonen och världsspelaren Zlatan slutar inte att imponera. I Italien pågår just nu analyserna av den 39-årige fotbollsspelarens framgångar.Han kompenserar sin ålder med klokhetEn som studerar bland annat genetik bland idrottsutövare och hur genetiken påverkar muskelfunktion och varför olika personer får olika resultat av samma träning, är Ola Hansson på Lunds universitet.-  Det kan tänkas att Zlatan tar smartare beslut på planen nu när han är 39 år, vilket han kanske inte riktigt gjorde som ung. Och med detta kompenserar han rent fysiologiska tillkortakommanden som man får med åren, säger Ola Hansson, docent i träningsfysiologi.Se mer i klippet ovan… Läs mer…

Klart: Gravid sjukvårdspersonal ska inte jobba med covidsjuka

Sedan i maj har Vårdförbundet drivit frågan om att undanta gravida anställda från all covid-vård. De ville ha ett generellt förbud, medan arbetsgivaren, Region Värmland, menade att individuella bedömningar är tillräckliga. Arbetsmiljöverket har nu valt att gå på fackets linje och tar det säkra före det osäkra – försiktighetsprincipen. Verket konstaterar att det finns studier som pekar på att en infektion kan ge ökad risk för tidig förlossning, kejsarsnitt och tillväxthämning hos fostret.Bryter Region Värmland mot förbudet riskerar de föreläggande om vite. Läs mer…

Polisen varnar för nytt sätt av bedrägeri

Det handlar om att en person ringer till dig och säger att man av misstag har skickat över pengar genom Swish av misstag till dig. Polisen uppger att den som ringer är mycket ursäktande och till exempel säger att man har köpt en pizza, har köpt en vara på Blocket eller liknande och att man skulle swisha pengar för pizzan eller varan till en kompis, till restaurangen eller försäljaren. Man ber därefter att du ska swisha tillbaka pengarna och genom detta får bedragaren tillgång till dina inloggningsuppgifter och ditt konto.Kolla på klippet för att se hur bedrägeriet, enligt polisen, går till och Polisens tips för att du ska slippa bli lurad. Läs mer…

Sköt varningsskott mot ungdomar – utredningen läggs ned

Det var under lördagskvällen den 14 november som polisen larmades om att beväpnade personer setts till på Brynäs. En patrull åkte dit och tog till fots upp jakten på två misstänkta ungdomar, 13 och 15 år gamla. När ungdomarna vägrade stanna avlossade en av poliserna sitt tjänstevapen, detta eftersom man såg att ungdomarna höll i något som liknade ett skjutvapen. Detta visade sig senare vara en soft air gun. Åklagaren som utrett händelsen har nu kommit fram till att polisen inte begått något tjänstefel och därför läggs förundersökningen ned. I beslutet skriver åklagare Per Nicholas: “Givet händelseförloppet har Polisen har haft rätt att avlossa skott med åberopande av rätten till nödvärn då de vapenföremål som gärningsmännen haft har varit mycket lika skarpa skjutvapen. De skott som avlossats har också varit varningsskott och inte verkanseld vilket inneburit en lägre grad av våldsanvändning.”  Läs mer…