Förordning (2022:1515) om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

Date: 2023-03-23
Time: 03:41

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2022-1515.html
Go to Source

Förordning (2022:1515) om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

RSS från riksdagen

sfs 2022:2022:1515 
 
Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om möjlighet för
universitet och högskolor att hyra bostadslägenheter och
upplåta dem i andra hand till vissa grupper av studenter och
forskare. I förordningen finns också bestämmelser om avgifter,
statlig 2022-11-24