Hektisk sommar för sjöräddarna i Holmsund

De ideella sjöräddarna medverkar i omkring 80 procent av all sjöräddning i Sverige. Stationen i Holmsund har haft en mer hektisk sommar än vanligt då de ryckt ut vid 38 skarpa uppdrag.

– En normal sommar har vi mellan 20 till 30 uppdrag. Sommarens fina väder har gjort att fler människor rört sig på våra vatten, säger Tommy Molén från stationens ledningsgrupp i ett pressutskick.

De flesta uppdragen handlar om bogsering efter motorhaveri eller enklare grundstötningar.

– Men vi åker också på sökuppdrag och sjöräddningsuppdrag då det är fara för liv, samt uppdrag där vi kan assistera ambulans och räddningstjänst, säger Tommy Molén.

Läs mer…

Italien backar i budgetbråket med EU

Relationen mellan Italien och EU kan vara på väg att töa efter nästan två månader av bråk om Italiens budget. Enligt italienska medier har premiärminister Giuseppe Conte föreslagit ett lägre budgetunderskott än vad den populistiska regeringen egentligen hade tänkt sig. Därmed backar Italien i bråket med EU.

Italien blev i oktober det första medlemslandet någonsin att få sin budget underkänd av unionen. EU ansåg att det planerade budgetunderskottet på 2,4 procent av BNP för nästa år, var för högt och äventyrade hela EU:s ekonomi – och skickade därför tillbaka kalkylen.

Men de två populistiska partierna i regeringen – Femstjärnerörelsen och Lega – är inte välvilligt inställda till EU och vägrade länge att ändra sin budget. Efter hot om höga böter verkar dock Italien ha ändrat sig.

Ville spendera på medborgarlöner

Italien är redan EU:s näst mest skuldsatta land och planerade åtgärder som medborgarlöner och sänkta skatter hade krävt att man spenderar ännu mer pengar. Enligt regeringspartierna är detta nödvändigt för att få igång den stagnerade ekonomin och de båda partiernas ledare, Matteo Salvini (Lega) och Luigi Di Maio (Femstjärnerörelsen) har sagt att de inte är villiga att kompromissa i fråga om medborgarlöner och ändrade pensionsregler. Hur man nu har lyckats få ned budgetunderskottet har inte avslöjats.

På onsdagskvällen kom besked om att Italien backar och att budgetunderskottet nu landar på 2,04 procent. Men det är ändå oklart om EU skulle godkänna ett budgetunderskott på 2,04 procent eller om man kommer att skicka tillbaka budgeten en gång till.

Läs mer…

Rullstolscoachen: Det är normalt att ha en funktionsnedsättning

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; På fredag ska våra reportrar köra rullstol till Lund. Deras rullstolscoach Henrik Larsson tycker att nidbilderna om hur det är vara funktionsnedsatt måste bort.  – Vi får inte lära oss någonstans hur det är att ha en nedsättning. Och då litar man sig på Läs mer…

Logopedföretag riskerar konkurs – nära 8000 patienter kan drabbas

Enligt Sveriges Radio P4 Stockholm handlar det om 8000 patienter i länet som kan drabbas. Bland annat kan en eventuell konkurs leda till längre vårdköer för exempelvis talhjälp om vårdföretagets tjänster försvinner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är oroade.

– Vi ser att deras ekonomiska situation är så dålig att det finns en risk att företaget går i konkurs. Vi har under ett års tid krävt in planer på hur man ska komma ur den här ekonomiska situationen, säger Joakim Jarnryd, enhetschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vill ni säga upp avtalet med Dynamica?

– Absolut inte, vår största förhoppning är att de ska klara den här situation.

Saknar trovärdig handlingsplan

Vilka krav ställer ni för att ni ska kunna förlänga avtalet med dem?

– Det handlar om att vi ska få in en trovärdig handlingsplan och att de också ska byta ägare. Om de inte klarar det så måste vi dessvärre säga upp avtalet. Det är naturligtvis olyckligt för då kommer ett antal logopeder försvinna, iallafall kortsiktigt men vi har en beredskap för att hantera det här på möjligaste smidigaste sätt, säger Joakim Jarnryd, enhetschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Företaget är satt under rekonstruktion och har fram till mitten av januari att få ordning på ekonomin.

Läs mer…

Trump's former fixer Michael Cohen sentenced to three years in prison

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; The Guardian RSS 2018-12-12 18:51 https://www.theguardian.com/us-news/2018/dec/12/michael-cohen-sentence-latest-news-trump-hush-money-payments-lying-charges

Nancy Pelosi Inevitably Becomes a Meme With Post-Oval Office Meeting Sunglasses Moment

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Following her Oval Office meeting with President Donald Trump, Vice President Mike Pence and Senate Minority Leader Chuck Schumer on Tuesday, House Minority Leader Nancy Pelosi became a near-instant meme when she walked out of the White House wearing a burnt orange, high neck Läs mer…

Lövin: Världsläget har försämrats

Foto: Erik Simander/TT

Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin. Arkivbild.

Foto: Bebeto Matthews

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. Arkivbild.

Arbetet med att få till ett bra resultat på FN:s klimatmöte i Katowice i Polen går fortsatt trögt. Enligt Sveriges klimatminister Isabella Lövin (MP) beror detta i hög grad på att världsläget har försämrats sedan 2015 då länderna kunde enas om Parisavtalet.

– Den allmänna känslan är att stämningarna nu inte är desamma som 2015. Det är en mindre konstruktiv känsla i världen i dag – en effekt av regimskiften i många länder, säger hon.

Lövin har fått i uppdrag av det polska ordförandeskapet att tillsammans med Costa Ricas representant försöka underlätta samtalen om hur man i sluttexterna ska referera dels till 1,5-gradersmålet, dels till hur länderna ska kunna höja sina ambitionsnivåer för att få ner växthusgasutsläppen.

Ett problem som uppenbarat sig är att man inte kunnat enas om hur man ska referera till den nya rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC). Rapporten slog fast att en höjning på 1,5 grader är långt mindre allvarlig än en höjning på 2 grader.

Saudierna blockerar

Detta har inte tagits emot väl av ett antal länder, bland andra Saudiarabien – som länge agerat bromskloss i klimatsammanhang.

– Frågan gäller om man ska ha en formulering där länderna ”välkomnar” rapporten, eller om man bara ”noterar” den. Det kommer att bli en svår uppgift att hitta rätt språk. Det är ganska många länder som inte tycker om ordet ”välkomnar”, säger Lövin.

Hon är pessimistisk om det eventuella slutresultatet:

– Tyvärr går det nog inte att nå ett resultat där man välkomnar rapporten, säger hon.

Tidigare på onsdagen talade Lövin för Sveriges räkning vid öppnandet av högnivådelen av mötet. Hon lyfte fram Sverige som ett bevis för att det globala klimathotet kan avvärjas.

Lövin lyfte fram Sverige

Hon framhöll att Sveriges ekonomi har växt kraftigt – samtidigt som de svenska utsläppen har minskat med 25 procent sedan 1990.

– En övergång till ett samhälle utan fossila bränslen öppnar upp för nya investeringar, jobb och bättre livsmöjligheter, sade Lövin (MP).

Hon vädjade i talet till alla länder att inte vänta längre med att agera.

– Det som krävs här i Katowice är ett beslut om en robust, detaljerad, tydlig och långsiktig regelbok som får Parisavtalet att fungera. En regelbok som ger oss jämförbara och förutsägbara förutsättningar, och som gör det möjligt att höja ambitionerna med tiden.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres höll också tal. Han beklagade att arbetet går fortsatt trögt.

– De avgörande frågorna är fortfarande olösta. Men om vi misslyckas här i Katowice skulle det sända en förödande signal, sade han.

Fakta: Parisavtalet

I december 2015 i Paris fattade världens ledare beslut om ett nytt klimatavtal. De viktigaste punkterna i avtalet:

– Den globala uppvärmningen ska begränsas till ”klart under” 2 grader Celsius jämfört med slutet av 1800-talet.

– Ansträngningar ska göras för att nå 1,5 grader.

– De globala utsläppen av växthusgaser ska ha nått sin högsta nivå ”så snart som möjligt” för att sedan minska.

– Nettoutsläppen ska vara noll under andra halvan av århundradet.

– Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020.

Källa: Parisavtalet

12 december 2018 19:30

Läs mer…

Forskning ska få trollhätteborna att dela bil

Tidigare studier som gjorts om inställningen till bildelning har gjorts i städer med mer än 1 miljon invånare.  Men i Sverige går inte de resultaten att använda, befolkningen i mindre städer har helt andra rörelsemönster och krav på sina transporter.
Målet är att uppnå en attitydförändring till bilägandet.

– Vi kommer att behöva ett antal ”familjer” som deltar i studien, säger Ulrika Lundh Snis som är forskare i informatik och en av projektledarna på Högskolan Väst. En familj är inte just en kärnfamilj, utan kan vara utvidgad till att omfatta massor av släktingar. Eller det kan vara en grupp studenter som är en familj.

Vardagsresor kommer att observeras

Den som deltar i studien får dock finna sig i att få sina resvanor ordentligt kartlagda. De kommer att djupintervjuas, men också att få sina vardagsresor grundligt observerade av forskarna.

– Jag tror att trollhätteborna är nyfikna och vill vara med i detta, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S). Trenden går mot en större öppenhet för nya sätt att resa och där är vi inget undantag, trots den starka kopplingen till bilindustrin.

Vill skapa delningstjänster

Och även bilindustrin är faktiskt med i projektet. Trots att de syftar till att färre ska vilja köpa en bil.

– Vi är inte bara en biltillverkare utan vill också sälja tjänster som är kopplade till transporter, säger Nadia Kabir som är projektledare på Nevs. Vi hoppas kunna lära oss mer om vilka tjänster som faktiskt går att använda.

Läs mer…

London homicides now highest annual rate for a decade

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; Crime 2018 tally of 131 deaths includes 75 stabbings and comes as police await funding decision Floral tributes to victims of violent crime have become an increasingly common sight in the capital. Photograph: Victoria Jones/PA Wire London’s homicide rate has reached its highest level Läs mer…

Låg arbetslöshet – men svårt att hitta rätt kompetens

Sysselsättningsgraden i Dalarna ökar när allt fler får jobb. Arbetslösheten i länet låg i oktober på 2,9 procent för inrikesfödda och 6,1 procent bland utrikesfödda. Och trenden ser ut att hålla i sig även under nästa år, det visar en ny prognos från Arbetsförmedlingen som presenterades under onsdagen.

Obalans på arbetsmarknaden

Samtidigt råder en obalans på arbetsmarknaden. Flera av länets arbetsgivare är på jakt efter att utöka sin personalstyrka, men i dagsläget är det svårt att hitta personer att anställa och många uppger att det finns en stor brist på arbetskraft.

Antalet pensionsavgångar väntas dessutom öka under de kommande åren vilket gör att många företag kommer att behöva anställa ersättare. Också här ser det ut att fylla ut tomrummen som uppstår.

Och ett återkommande bekymmer på grund av arbetsbristen är att kunna matcha arbetskraftens kompetens med vad som efterfrågas av arbetsgivarna.

”Arbetsgivarna har för höga krav”

– Vi ser att arbetsgivarna har för höga krav på de kandidater som vi kan presentera, säger Neda Mostofi, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Dalarna.

Andra utmaningar, utöver kompetensmatchningen, som Arbetsförmedlingen ser under kommande år är att etablera utrikesfödda på arbetsmarknaden och att motverka långtidsarbetslöshet.

Läs mer…

Mattias Karlsson (M): ”Nu finns det pengar för Kiruna”

Stefan Löfvéns övergångsregering gick på en rejäl politisk smäll på onsdagen när budgeten för 2019 föll mot moderaternas och kristdemokraternas budget.

Omröstningen slutade 141 – 153 och 48 riksdagsledamöter från centern och liberalerna lade ned sina röster.

”Pengar till Kiruna”

Riksdagsledamot Mattias Karlsson (M) från Luleå var helnöjd efter omröstningen.

– Nu finns det pengar i budgeten för ersättningsjobb i Kiruna när Radiotjänst läggs ned och det är extra glädjande för Norrbotten, säger han.

M och KD-budgeten innebär att statens servicecenter, skatteverket och lantmäteriet får större anslag.

– Det är för att skapa en närvaro i Kiruna när Radiotjänst lägger ned.

Han tycker också att det är bra att flygskatten slopas.

– Den har varit oerhört skadlig för Sverige och för besöksnäringen. Det är naturligtvis ett sätt att hålla samman landet att ta bort flygskatten.

Röstar om Löfvén

Sedan är frågan om M och KD också kan bilda regering med SD:s stöd eller om det blir Stefan Löfvén igen.

– Jag hoppas så klart på en alliansregering och att Ulf Kristersson blir statsminister, men på fredag ska vi rösta om talmannens förslag att Stefan Löfvén ska bilda regering och efter det kan det bli en ny valomgång, säger Mattias Karlsson.

Läs mer…

Folkatorp ridskola hotas av nedläggning

Ungefär 250 medlemmar besöker ridskolan utanför Kumla minst en gång i veckan. Men i maj står klubben utan lokaler, eftersom man inte har möjlighet att betala hyreshöjningen som den privata ägaren begärt.

De flesta föreningar får stöd av kommunen genom att hyra idrottsanläggningar och hallar till rabatterat pris. Men eftersom ridklubben hyr från en privat aktör har kommunen istället upphandlat tjänsten och betalar ett bidrag varje månad. I år har ridskolan fått drygt 480 000 kronor.

Men nu har kommunen alltså valt att avsluta avtalet, och föreningen får inga bidrag när den står utan lokaler.

Vågar inte leta

Problemet är att ridskolan inte vågar leta efter nya lokaler, eftersom föreningen inte får en krona om någon annan vinner den nya upphandlingen till våren.

– Vi kräver inte att kommunen ska göra allt. Vi försöker verkligen lösa situationen, men vi behöver ha någon i ryggen för att klara av det, säger Ziesig.

– Vi är en ideell förening, och enda klubben i Kumla där deltagarna inte måste äga en egen häst. Det är tråkigt att kommunen inte vill satsa på en av landets största tjejidrotter.

Ska hitta lösning

Stefan Svensson (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden, tycker det är viktigt att det finns en ridskola i kommunen.

– Vi ska hitta en gemensam lösning för att behålla ridskolan. Men första steget får vara upphandlingen. Om det inte bär frukt måste vi föra diskussioner hur vi går vidare, säger han.

Läs mer…

Uppgift: May leder inte partiet i nästa val

Under ett möte med de konservativa parlamentsledamöterna inför kvällens förtroendeomröstning om premiärminister Theresa May, klargjorde May att hon inte tänker utlysa nyval, enligt Reuters.

Samtidigt sade May att hon inte ska leda partiet i nästa ordinarie val.

Flera källor som närvarade vid mötet sade också, enligt Reuters, att May underströk att brexit måste genomdrivas i tid. Hon betonade också de risker landet står inför och upprepade att det är en mycket dålig tid för att byta partiledare.

Läs mer…

Första gången i Sverige – polisens kalla fall på nätet

Detta inlägg post publicerades ursprungligen på denna sida this site ; På så vis hoppas man få fast gärningsmän bakom olösta mordfall.  – Det är klart vi kommer lösa fler fall. De blir definitivt inte lösta i vårt arkiv, säger Bo Lundqvist som är chef för Kalla fall-gruppen på polisen i Region Syd.  P4 Malmöhusp4malmohus@sverigesradio.se Läs mer…

Musikhjälpen får hjälp av Ljungby

Sändningarna kommer att pågå i tre dagar och innehålla live-framträdanden, olika gäster, auktioner och tävlingar.

De insamlade pengarna går oavkortat till Musikhjälpen som i år har temat ”Alla har rätt att funka olika”.

– Vi är ett härligt gäng. Alla är väldigt drivna och det är positiv stämning. Vi vill föra samman Ljungby liksom och känna att vi kan bidra och att Ljungby kan bidra, säger Michael Ström auktionsansvarig.

Läs mer…