Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Date: 2023-05-25
Time: 04:41

Author:
{authorlink}

https://data.riksdagen.se/dokument/sfs-2015-218.html
Go to Source

Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

RSS från riksdagen

sfs 2015:2015:218 
t.o.m. SFS 2023:289  
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till folkbildningen.

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin,

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad 2015-04-16